De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3. Energie B1. Vrije en gebonden energie B2. Enzymen B3. Aërobe dissimilatie van glucose B4. Fotosynthese B5. Andere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3. Energie B1. Vrije en gebonden energie B2. Enzymen B3. Aërobe dissimilatie van glucose B4. Fotosynthese B5. Andere."— Transcript van de presentatie:

1

2 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3. Energie B1. Vrije en gebonden energie B2. Enzymen B3. Aërobe dissimilatie van glucose B4. Fotosynthese B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen B6. Kringlopen EB7. Leren onderzoeken: Respiratoir quotiënt bepalen EB8. ANW: Duurzame energie EB9. Leren en werken: Onderzoeker in opleiding V1. Chromatografie V2. Stofwisseling bij sport V3. Leren en werken V4. Ideeën voor onderzoek V5. Werken met de computer Practica

3 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie Vrije energie: direct te gebruiken Gebonden energie: zit opgeslagen in bijv. glucose Verschillende typen reacties: Endotherm: in energie bij nodig Exotherm: komt energie bij vrij Wet van behoud van energie: Energie voor reactie = energie na reactie bv. Auto: Benzine (100%) = beweging (45%) + warmte (55%) bron: www.autotrack.nl

4 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie Organische stoffen: (herhaling thema ordening) Grote moleculen Bevatten altijd koolstof (C) en waterstof (H) atomen Meestal ook zuurstofatomen (O) Vaak ook stikstof (N), zwavel (S) en fosfaat (P) atomen Soms metalen; ijzer (Fe) of magnesium (Mg) Vb. glucose en DNA

5 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie Stofwisseling (metabolisme): Assimilatie; Het opbouwen van energiehoudende stoffen. fotosynthese: 6CO 2 + 6H 2 O + energie  C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Hierover meer in het volgende deel v/h hoofdstuk.

6 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie Stofwisseling (metabolisme): Dissimilatie; Het afbreken van energiehoudende stoffen. verbranding: (omgekeerde fotosynthese) C 6 H 12 O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 O + energie

7 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie ATP (adenosine tri-fosfaat): Belangrijke stof bij overbrengen van energie. Is een tijdelijke energie opslag.

8 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie ATP  ADP + P i + energie (warmte, beweging, enz) ++ energie bioplek ATP

9 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie Energierijke elektronen Moleculen: elektronen (negatief geladen) protonen (positief geladen) neutronen (geen lading)

10 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B1. Vrije en gebonden energie Energieoverdracht via elektronen

11 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B2. Enzymen B2. Enzymen (eiwitten) Versnellen van reacties, hebben een lagere activeringsenergie waarbij de energiedrempel omlaag gaat. Hierbij worden de enzymen zelf, niet verbruikt. Werken in op één stof => enzymen zijn reactiespecifiek. Enzymactiviteit: hoe snel werkt een stof.

12 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B2. Enzymen

13 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B2. Enzymen co-enzym: ion/molecuul of vitamine (uit voedsel) dat nodig is om de reactie plaats te laten vinden. "co" = samen. Invloed van de temperatuur:

14 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B2. Enzymen Activering/remming enzymactiviteit Activator: exhibitor Remmer: inhibitor (blokkeert het enzym)

15 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B2. Enzymen Negatieve terugkoppeling Voldoende produkt? --> remming afbraak glucose

16 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Aërobe dissimilatie van glucose Verbranding waarbij zuurstof aanwezig is. C 6 H 12 O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 O Hierbij komt 2870 kJ/mol aan energie vrij. Van belang voor cellen: Geleidelijke dissimilatie anders?? Wegvangen van vrije elektronen  door acceptormolecuul (het acceptormolecuul is NAD + ) Vrijgekomen energie moet worden omgezet naar ATP.

17 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Aërobe dissimilatie van glucose Bestaat uit drie verschillende stappen: 1.Glycolyse Vindt plaats in het grondplasma van de cel. 2.Citroenzuurcyclus (Krebscyclus) Vindt plaats in de matrix van mitochondria. 3.Oxidatieve fosforylering (elektronentransportketen) Vindt plaats op het binnenste mitochondriamembraan. Elk proces wordt met behulp van BINAS uitgelegd.

18 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Aërobe dissimilatie van glucose Opdracht: Benoem de delen. 1: 2: 3: (het kleine rode bolletje) 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13:

19 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Aërobe dissimilatie van glucose Opdracht: Benoem de delen. 1: Kernlichaampje 2: Kernmembraan 3: Ribosomen 4: Blaasje 5: (R)ER 6: Golgi- apparaat 7: Microtubuli 8: (G)ER 9: Mitochondrium 10: Peroxisoom 11: Cytoplasma 12: Lysosoom 13: Centriolen

20 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Glycolyse

21 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Glycolyse 68B

22 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Glycolyse - vragen In welk deel van de cel vindt deze reactie plaats? Hoe wordt de energie genoemd die nodig is de reactie op gang te brengen? Als je energie moet toevoegen aan een reactie, wat voor type reactie is het dan? Hoeveel ATP is er nodig om de reactie op gang te brengen? Hoeveel ATP ontstaat er bruto? Hoeveel ATP ontstaat er netto? Vindt deze reactie plaats wanneer er geen zuurstof aanwezig is?

23 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Citroenzuurcyclus Gaat verder waar glycolyse stopt wanneer O 2 aanwezig is. Decarboxylatie: Afsplitsen van CO 2 Per pyrodruivezuur ontstaan: 1 ATP 1 FADH 2 4 NADH In totaal 2 pyrodruivezuur uit glycolyse dus totaal: 2 ATP 2 FADH 2 8 NADH Laatste 2 gaan naar ETK!

24 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Citroenzuurcyclus 68C animatie

25 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Oxidatieve fosforylering

26 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Oxidatieve fosforylering 68D

27 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat http://www.atpsynthase.info/old/FAQ.ht ml Alive Biology

28 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Energieopbrengst 1 glucose molecuul

29 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B3. Overzicht dissmilatie 68A

30 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat

31 T3/B4. Fotosynthese Lichtenergie Opname van water (H 2 O) Bladgroenkorrels nemen de lichtenergie op Opname/afgifte van koolstofdioxide (CO 2 ) en zuurstofgas (O 2 ) door de huidmondjes Vorming van glucose Glucose naar de bastvaten

32 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B4. Fotosynthese Fotosynthese wordt ook wel koolstofassimilatie genoemd. 6CO 2 + 6H 2 O + energie => C 6 H 12 O 6 + 6O 2 Chlorofyl in chloroplasten absorbeert licht waardoor een elektron in een hogere baan word geleid en dus meer energie bevat. Een elektron wordt ‘aangeslagen’. Éénmaal aangeslagen -> terug naar oorsprong Hiervoor zijn drie manieren mogelijk om energie af te staan: 1.Warmte afgeven 2.Energie overdragen op ander chlorofyl 3.Elektron overdragen aan elektronen acceptor

33 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Absorptiespectra T3/B4. Fotosynthese

34 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Absorptiespectra T3/B4. Fotosynthese

35 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Absorptiespectra T3/B4. Fotosynthese

36 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Absorptiespectra T3/B4. Fotosynthese

37 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Lichtreactie Deze reactie vindt alleen plaats wanneer het licht is. ADP wordt omgezet naar ATP (gebruikt om CO2 te koppelen) NADP+ wordt omgezet naar NADPH (maakt een éénvoudig suiker, één lange keten) Bestaat uit twee fotosystemen die onafhankelijk van elkaar kunnen werken. Fotosysteem 1: P700 (pigment, opt 700 nm, rood) Fotosysteem 2: P680 (pigment, opt 680 nm, oranje/rood) Fotosysteem 2 doet als éérste zijn werk: fotolyse H 2 O -> 2H+ en ½O 2 T3/B4. Fotosynthese

38 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Fotosysteem 1 T3/B4. Fotosynthese

39 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Fotosysteem 2 T3/B4. Fotosynthese

40 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Fotosynthetisch pigment T3/B4. Fotosynthese

41 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat BINAS 69B1 T3/B4. Fotosynthese

42 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Niet-cyclische fotofosforylering: membraanreacties BINAS 69B2 T3/B4. Fotosynthese

43 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Cyclische fotofosforylering: membraanreacties BINAS 69B3 T3/B4. Fotosynthese

44 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B4. Fotosynthese Donkerreactie (Calvincyclus) Vindt plaats in de vloeistof van chloroplasten. Kan plaats vinden zonder dat er licht aan te pas komt. Stopt wanneer de lichtreactie niet heeft plaatsgevonden. Opdracht: Waarom stopt de donkerreactie wanneer de lichtreactie niet heeft plaatsgevonden?

45 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Donkerreactie (Calvincyclus) BINAS 69C T3/B4. Fotosynthese

46 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Overzicht BINAS 69A T3/B4. Fotosynthese

47 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen Chemosynthese Energie niet afkomstig uit zonlicht maar uit energie afkomstig van een bepaalde chemische reactie. Bijvoorbeeld: Tubeworms

48 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen Assimilatie van koolhydraten Aan elkaar plakken van kleine bouwstenen tot grote ketens. Het plakken gebeurd door water tussen de enkele bouwstenen uit te halen. Dit proces wordt polymerisatie genoemd.

49 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Assimilatie van eiwitten Het aan elkaar koppelen van aminozuren door er water tussenuit te halen. Er ontstaat een peptidebinding tussen twee aminozuren. Planten maken zelf aminozuren. Dieren kunnen dit niet! T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen

50 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Assimilatie van vetten Het aan elkaar koppelen van een glycerolmolecuul met een vetzuurmolecuul door er water tussenuit te halen. T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen

51 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen Eiwitturnover

52 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen

53 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen BINAS 68E

54 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B5. Andere assimilatie- en dissimilatieprocessen Respiratoir quotiënt/Basaal metabolisme RQ = aantal afgegeven CO 2 moleculen aantal opgenomen O 2 moleculen

55 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - koolstofkringloop

56 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - koolstofkringloop

57 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - koolstofkringloop glucose andere organische stoffen producenten voortgezette assimilatie consumenten organische stoffen reducenten organische stoffen CO 2 koolstofassimilatie (fotosynthese) dissimilatie detritus

58 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - koolstofkringloop BINAS 93G

59 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - koolstofkringloop

60 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - Stikstofkringloop

61 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - stikstofkringloop aminozuren plantaardige eiwitten producenten consumenten dierlijke eiwitten rottingsbacteriën (reducenten) eiwitten en afbraakproducten van eiwitten NH 4 + NO 2 - nitrietbacteriën NO 3 - nitraatbacteriën stikstofbindende bacteriën NH 3 Ureum Urinezuur N2N2 denitrificerende bacteriën glucose bodem stikstofassimilatie dissimilatie dode dieren dode planten

62 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - stikstofkringloop 80% in de lucht als N 2 – ONBRUIKBAAR In sedimenten van zeeën en oceanen ook opslag. Belangrijkste proces: – Stikstof fixatie door bacteriën ( & bliksem) – Wortelknolletjes (symbiose)

63 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/B6. Kringlopen - stikstofkringloop BINAS 93H

64 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat Verband assimilatie/dissimilatie H4. Planten: blz. 128 – 129: Samenhang tussen diss/ass (OB; opdracht 14 t/m 17)

65 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat

66 Verband assimilatie/dissimilatie

67 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/V1. Chromatografie

68 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/V2. Stofwisseling bij sport

69 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/V3. Leren en werken

70 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/V4. Ideeën voor onderzoek

71 © 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3/V5. Werken met de computer


Download ppt "© 2009 Biosoft TCC - Lyceumstraat T3. Energie B1. Vrije en gebonden energie B2. Enzymen B3. Aërobe dissimilatie van glucose B4. Fotosynthese B5. Andere."

Verwante presentaties


Ads door Google