De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENDOPLASMATISCHENDOPLASMATISCH RETICULUMRETICULUM p. 20.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENDOPLASMATISCHENDOPLASMATISCH RETICULUMRETICULUM p. 20."— Transcript van de presentatie:

1 ENDOPLASMATISCHENDOPLASMATISCH RETICULUMRETICULUM p. 20

2 ER: TEM opnamen p. 20

3 ER: schematisch p. 20

4 Endoplasmatisch reticulum (ER) Uitgebreid membraanlabyrint ER membraan is de voortzetting van het buitenste kernmembraan Twee gebieden: ruwe ER (RER) met ribosomen gladde ER (SER) zonder ribosomen (intracellulaire transportfunctie)

5 RIBOSOMENRIBOSOMEN

6

7 Ribosomen Functie van ribosomen is synthese van eiwitten o.b.v. genetische code die wordt aangebracht door RNA (vanuit kern) Vrije ribosomen Ribosomen gebonden aan RER Structuur: 2 ongelijke subeenheden

8 Ribosoom: structuur

9

10

11 GOLGI_GOLGI_ COPLEXCOPLEX p. 21

12 Golgi-apparaat: TEM opname

13 p. 21

14 Golgi-apparaat: schematisch p. 21

15 Golgi-apparaat Bestaat uit een reeks afgeplatte membraanzakken, cisternen Functie: modificatie, concentratie en extracellulair transport van moleculen (eiwitten, hormonen) Aan de “cis”-zijde arriveren transportblaasjes van het ER In de cisternen worden de moleculen gemodificeerd De afgewerkte moleculen verlaten het Golgi- apparaat aan de “trans”-zijde in transportblaasjes.

16 LYSOSOOMLYSOSOOM p. 22

17 Lysosoom: TEM opname Lysosomen donker gekleurd met kleurstof die specifiek bindt aan verterings- enzymen

18 Lysosoom: TEM opname -2

19 Lysosomen Membraanzakken met verteringsenzymen Afgesplitst van het Golgi-apparaat. Functies: Hydrolyse van macromoleculen Fagocytose: vertering van voedsel in voedselvacuolen Autofagie: afbraak van defecte celorganellen Geprogrammeerde celdestructie

20 PEROXISOOMPEROXISOOM p. 22

21 Peroxisoom Vacuole-achtig (blaasje) organel NIET afgesplitst van het Golgi-apparaat. Functies: - afbraakreacties - afbraak toxische stoffen - synthese van stoffen Komen o.a. veel voor in levercellen

22 Relaties in het endomembraansysteem exocytose

23

24

25 MITO-MITO- CHONDRIUMCHONDRIUM p. 22

26 p. 21

27 Mitochondrium (SEM)

28

29 Mitochondrium (1) Mitochondria spelen een belangrijke rol in de celademhaling ze bezitten hiervoor ademhalingsenzymen. Elke eukaryote cel bezit mitochondria, soms zelfs duizenden Afmetingen: ca. 0,5 op 1,5 µm Een mitochondrium is omgeven door een dubbelmembraan

30 Mitochondrium (2) Buitenmembraan : glad oppervlak Binnenmembraan : sterk geplooid Cristae: plooien in het binnenmembraan Inter membraan ruimte: ruimte tussen beide membranen Mitochondriale matrix: ruimte omsloten door het binnenmembraan

31 Cellulaire ademhaling In de celademhaling wordt suiker geoxideerd tot CO 2 en H 2 O Voor glucose ( C 6 H 12 O 6 ) wordt dit: C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 +  6 CO 2 + 6 H 2 O + 38 ATP Cellulaire ademhaling: stapsgewijze afbraak van glucose o.i.v. enzymen

32 G. Chloroplasten

33 CHLOROPLASTCHLOROPLAST

34 Chloroplast - TEM opname enkel plantaardige cellen!!

35 Structuur van chloroplast

36 Structuur en functie van chloroplasten (1) In de chloroplasten gebeurt de fotosynthese Chloroplasten bevatten chlorofyl, de groene kleurstof van planten. Chloroplasten zijn lensvormig, en meten ca. 2 bij ca. 5 µm. Chloroplasten komen voor in alle groene plantendelen

37 Structuur en functie van chloroplasten (2) Chloroplasten bezitten een dubbel membraan Binnen dit dubbel membraan: thylakoïden, afgeplatte membraanzakken Thylakoïden zijn gestapeld tot grana Vloeistof buiten de thylakoïden is het stroma Fotosynthese (lichtreactie) gebeurt op het thylakoïd-membraan

38 Fotosynthese in chloroplasten In de fotosynthese wordt glucose (C 6 H 12 O 6 ) opgebouwd uit CO 2 en H 2 O. Dit vergt energie >>> lichtenergie De fotosynthese is het omgekeerde van de ademhaling. Fotosynthese zet lichtenergie om in chemische energie, en tenslotte in suiker.

39 Fotosynthese: globale reactie 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + lichtenergie chlorofyl

40 Fasen in de fotosynthese Lichtreacties: zonne-energie wordt omgezet in chemische energie >>> in grana Donkerreactie: de chemische energie wordt omgezet in glucose >>> in stroma

41

42 lichtreactie grana

43 Lichtreacties >>> in grana In de lichtreacties wordt zonne-energie gebruikt om water te splitsen in O 2 en H +. Met de elektronen wordt een elektronenpendel molecule gereduceerd: NADP + NADP + : N icotinamide A denine D inucleotide P hosphaat (= waterstofdrager > naar stroma) NADP + + H + + 2 e -  NADPH Tegelijk wordt ATP gesynthetiseerd (ADP + P + E licht  ATP)

44 donkerreactie stroma

45 Donkerreactie >>> in stroma ATP energie lucht CO 2 C 6 H 12 O 6 NADPH H+ (glucose)

46 Fotosynthese: globale reactie 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + lichtenergie chlorofyl

47 PLASTIDEN proplastiden > in jonge cellen chloroplasten > fotosynthese amyloplasten > zetmeel chromoplasten > kleurpigmenten ENKEL IN PLANTAARDIGE CELLEN

48 Plastide-omzettingen

49 H. Het cytoskelet

50 SKELETSKELET CYTO-CYTO-

51 Cytoskelet: fluorescentie opname

52 Cytoskelet geeft mechanische sterkte aan de cel fixeert de positie van de celorganellen speelt een rol in de bewegingen van cellen bestaat uit een web van  Microfilamenten (dunne eiwitdraden)  Microtubuli ( dikkere holle buisjes)

53 CENTROSOOMCENTROSOOM

54

55 Spoelfiguur

56

57 CENTROSOOM bestaat uit 2 centriolen vormt de spoelfiguur bij celdeling functie : verdeling chromosomen over de beide dochtercellen NIET in plantaardige cellen!!

58 EINDE DEEL 2


Download ppt "ENDOPLASMATISCHENDOPLASMATISCH RETICULUMRETICULUM p. 20."

Verwante presentaties


Ads door Google