De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de cel als bouwsteen van levende wezens

Verwante presentaties


Presentatie over: "de cel als bouwsteen van levende wezens"— Transcript van de presentatie:

1 de cel als bouwsteen van levende wezens

2 PROTOZOA

3

4

5

6

7 de microscopische bouw van een cel
de cel gezien met een lichtmicroscoop

8 hoe ziet de cel eruit met een lichtmicroscoop?
cytoplasma kernplasma celmembraan kernmembraan

9 Kan je de onderstaande structuren benoemen bij een plantencel?
1 2 3 Wat is het grote zichtbare onderscheid met een dierlijke cel?

10 organellen in het cytoplasma

11

12

13 de submicroscopische bouw van een cel
de cel gezien met een elektronenmicroscoop

14

15 hoe ziet de cel eruit met een elektronenmicroscoop?

16 Kan je de onderstaande structuren benoemen, vertrekkend van het beeld van de dierlijke cel met de lichtmicroscoop? 1 2 Wat is het grote zichtbare onderscheid met een dierlijke cel, gezien met de elektronenmicroscoop? Kan je dit ook verklaren?

17 het cytoplasma gezien door een elektronenmicroscoop

18 het cytoplasma bestaat uit twee delen:
het cytosol = halfvloeibare oplossing die rond de organellen ligt de organellen = structuren in het cytoplasma met een kenmerkende bouw en functie

19 op het eerste zicht lijkt het cytosol op een kleurloze gelei
wanneer we echter goed kijken, treffen we het cytoskelet aan in dit cytosol

20 het cytoskelet Op welke structuur in het cytosol zou de term cytoskelet slaan? Eén functie van het cytoskelet is dat het dienst doet als vasthechtingsplaats voor de organellen. Welke functie zou dit cytoskelet nog kunnen hebben? (denk aan de term en de afwezigheid van een celwand bij dierlijke cellen…)

21 de organellen

22 het endoplasmatisch reticulum (ER)
het cytosol wordt onderverdeeld in ruimtes door een netwerk van membranen: het endoplasmatisch reticulum (ER)

23 Het ER staat in verbinding met de kern- en de celmembraan
Het ER staat in verbinding met de kern- en de celmembraan. Je kan het beschouwen als een soort van gangensysteem en staat in voor een intracellulair transport. Wat zou hiermee bedoeld worden?

24 er kunnen twee soorten van ER onderscheiden worden:
ruw ER glad ER Wat wordt gebruikt om deze twee ER van elkaar te onderscheiden? (kijk duidelijk naar de foto’s en zoek waarnaar de term ‘ruw’ en ‘glad’ kan verwijzen)

25 in de ribosomen worden eiwitten aangemaakt
de organellen die op de buitenzijde van het ruw ER te vinden zijn, worden de ribosomen genoemd in de ribosomen worden eiwitten aangemaakt

26 Op welk organel lijkt het bovenstaande beeld
Op welk organel lijkt het bovenstaande beeld? (cytosol; cytoskelet; ruw ER; glad ER; ribosoom)

27 het onderstaande organel is het Golgi-apparaat

28 het Golgi-apparaat zorgt voor een verwerking van eiwitten, zodat ze klaargemaakt worden voor een specifieke functie via transportvacuoles worden de eiwitten van het ER aangebracht Zijn deze transportvacuoles afkomstig van ruw of glad ER? Waarom? in de Golgi-cisternen worden de eiwitten verwerkt (klaargemaakt) de Golgi-blaasjes vervoeren tenslotte deze klaargemaakte eiwitten tenslotte naar de plaats waar ze hun functie moeten uitvoeren

29 Waaruit is de rand van dit organel opgebouwd
Waaruit is de rand van dit organel opgebouwd? (denk ook aan de structuur waaruit ook alle andere organellen zijn opgebouwd)

30 in het cytoplasma komen ook organellen voor met een heel kenmerkende structuur:
het mitochondrion

31 Wat is zo kenmerkend aan de bouw van het mitonchondrion?
Dit organel is talrijk aanwezig in spiercellen. Wat kan je hieruit afleiden i.v.m. datgene dat wordt aangemaakt in het mitochondrion?

32 in dierlijke cellen splitst het Golgi-apparaat lysosomen af, die het niet-bruikbare extracellulaire en het afgedankte intracellulaire materiaal verwerken Wat wordt bedoeld met intracellulair en extracellulair materiaal?

33 Hier zie je een lysosoom die aan het werken is
Hier zie je een lysosoom die aan het werken is. Verwerkt deze niet-bruikbaar extracellulair materiaal of afgedankt intracellulair materiaal? Verklaar.

34 ook in dierlijke cellen treffen we centriolen aan, die nodig zijn voor de celdeling

35 met een elektronenmicroscoop zien deze organellen er als volgt uit:
in plantaardige cellen hebben we met de lichtmicroscoop chloroplasten aangetroffen met een elektronenmicroscoop zien deze organellen er als volgt uit: thylakoïde granum stroma Ken je nog de functie van deze chloroplasten? Waarom treffen we deze niet aan in dierlijke cellen?

36 de kern

37 met de elektronenmicroscoop ziet ook de kern er anders uit:
kernlichaampje kernplasma: bevat het erfelijk materiaal (DNA) kernmembraan Wat is aanwezig op de kernmembraan? Waarom zou dit nodig zijn?


Download ppt "de cel als bouwsteen van levende wezens"

Verwante presentaties


Ads door Google