De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dissimilatie en Assimilatie Practicum gist - cabomba.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dissimilatie en Assimilatie Practicum gist - cabomba."— Transcript van de presentatie:

1 Dissimilatie en Assimilatie Practicum gist - cabomba

2 Gist – dissimilatievraag1 1 e stap= glycolyse → vorming van pyrodruivezuur uit glucose. Hierbij komen netto 2ATP en 2NADH vrij per glucose-molecuul. Pyrodruivezuur kan in de volgende stap verder afgebroken worden tot CO 2. De glycolyse is een anaëroob proces: in een omgeving zonder zuurstof kan deze reactie een organisme (tijdelijk) van ATP voorzien. De glycolyse vindt plaats in het cytoplasma 2 e stap= Citroenzuurcyclus → stapsgewijze afbraak van pyrodruivezuur tot CO 2. Hierbij komen netto 2ATP, 8NADH en 2FADH 2 vrij per twee moleculen pyrodruivezuur. Restproducten zijn H 2 O en CO 2. De citroenzuurcyclus verloopt alleen als ook de volgende stap kan verlopen. De citroenzuurcyclus vindt plaats in de mitochondriën 3 e stap= Oxydatieve fosforylering → stapsgewijze oxidatie van NADH en FADH 2 tot NAD en FAD. Hierbij wordt ATP gevormd: 3ATP per NADH en 2ATP per FADH 2. Netto is dat 3*10 + 2*2=34ATP De oxydatieve fosforylering verloopt alleen in de aanwezigheid van zuurstof. Restproduct is H 2 O. De oxydatieve fosforylering vindt plaats in de binnenste membraan van de mitochondriën

3 Gist – dissimilatievraag 2 Zonder zuurstof verlopen de citroenzuurcyclus en de oxydatieve fosforylering niet. De citroenzuurcyclus verloopt alleen als er voldoende NAD en FAD voorradig is. Die worden gevormd in de oxydatieve fosforylering, welke op zijn beurt alleen verloopt in aanwezigheid van O 2. Netto-reactie voor de dissimilatie van glucose door gist: C 6 H 12 O 6 + 2ADP + 2NAD 2C 3 H 4 O 2 + 2ATP + 2NADH,Hof: Glucose + 2ADP + 2NAD 2pyrodruivezuur+ 2ATP + 2NADH,H

4 Gist – dissimilatievraag 3 BINAS 68B: het aantal omzetting tellen → directe route 9 omzettingen via dihydroxyacetonfosfaat 10 omzettingen Gist – dissimilatievraag 4 NADH,H wordt teruggevormd tot NAD door een proces dat gisting wordt genoemd: hierbij wordt pyrodruivezuur omgezet tot ethanol en CO 2.

5 Cabomba – assimilatievraag 1 Lichtreactie: productie van ATP en NADPH. Hiervoor is H 2 O nodig en lichtenergie. Bijproduct is O 2. Afhankelijk van licht. Vindt plaats in de membranen van de thylakoïden, in de chloroplast Netto-reactie: H 2 O + ADP + NADP + lichtenergie 1 / 2 O 2 + ATP + NAPH,H Per molecuul glucose: 12H 2 O + 18ADP + 12NADP 6O 2 + 18ATP + 12NAPH,H Donkerreactie: productie van glucose. Hiervoor zijn CO 2, ATP en NADPH,H nodig. Onafhankelijk van licht. Vindt plaats in het stroma van de chloroplasten Netto-reactie: 6CO 2 + 18ATP + 12 NADPH,H C 6 H 12 O 6 + 18ATP + 12NAD + 6H 2 O Netto-reactie fotosynthese: 12H 2 O + 6CO 2 + lichtenergie C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O

6 Cabomba – assimilatievraag 2 De informatie die ontbreekt is de dissimilatie-capaciteit: een deel van het gevormde O 2 wordt direct gebruikt voor dissimilatie. Dit deel wordt dus niet uitgescheiden. Als je de totale fotosynthese capaciteit wilt uitrekenen moet je hiervoor corrigeren. Cabomba – assimilatievraag 3 Proefopzet: …… Meet de CO 2 -productie in het donker


Download ppt "Dissimilatie en Assimilatie Practicum gist - cabomba."

Verwante presentaties


Ads door Google