De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van leerjaar 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van leerjaar 3."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van leerjaar 3

2 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 2 Algemeen ‘Schooltijd’ Verlofaanvraag Mobiele telefoon/smartphone Projecten:  Havo-3: 2 uur per week  TL: tijdens ICT-uren middels projecten  BBL/KBL: 2x 1 week – integratie algemene vakken en beroepsvoorbereidend vak

3 Kempenhorst College Examinering in klas 3 en 4

4 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 4 Examinering VMBO (examinering start in klas 3) Schoolexamen (SE) en Centraal examen (CE) SE: toetsing in klas 3 ( 1 / 3 )en klas 4 ( 2 / 3 ) Voor alle leerwegen: eindpunt  SE – ½ en CE – ½ De behaalde CE-cijfers worden bij elkaar opgeteld. Het gemiddelde moet 5,5 of hoger zijn. Examengids = PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting)

5 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 5 Examencommissie Voorzitter: dhr. L. Jussen Plv. voorzitter: dhr. G. van Nuland Dagelijkse leiding examen: dhr. G. van Nuland + dhr. R. van Gorp Secretaris: dhr. R. van Gorp Ondersteuning: dhr. F. van de Ven + dhr. Tuns Leden:alle vakdocenten die lessen verzorgen in de examenjaren Commissie van Beroep: de heer Wijgergangs

6 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 6 Examengids Wordt verstrekt en toegelicht door mentor Inhoud:  Examenreglement  Supplementen o.a. uitslagregeling Beroepsprocedure  PTA-overzicht per vak  5 herkansingsbriefjes Goed bewaren!

7 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 7 PTA’s per vak resultaten worden vastgelegd in MAGISTER weeknummers zijn een indicatie periodeweektoetsnr.stofaanduiding examen- eenheid toets- vorm toets- duur wegingherkansing 1 401301 H2 Schrijven (nieuwsbericht) NE / K / 7s50m1ja 441302 Eerste Fictieverslag NE / K / 8 po-3nee 461303H1+H2 Spelling NE / K / 2 s50m2ja

8 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 8 Toetsing in klas 3 gewone proefwerken en overhoringen (rapport) zogenaamde PTA’s (Schoolexamen) vak Maatschappijleer  wordt in klas 3 al afgesloten  eindcijfer klas 3 komt op de examen-eindlijst kan dienen als compensatie  (vink)-vak: gym (moet voldoende of goed zijn) handelingsopdracht: buitenschools leren 

9 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 9 Regelmatigheden PTA-toets gemist wegens absentie  inhalen tijdens het Centraal Inhaalmoment op dinsdagmiddag PTA-toets onvoldoende  knipkaart van 5 herkansingsbriefjes  hoogste cijfer telt lnleveren van opdrachten  altijd bij de vakdocent (aftekenen)

10 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 10 Onregelmatigheden PTA-toets gemist  Reden voor absentie is niet bekend bij vakdocent en afdelingsleider = spijbelen = 2 uur terugkomen  Afdelingsleider belt ouders  nieuwe datum in ‘eigen tijd’  Opnieuw afwezig: examencommissie Fraude  spieken tijdens de toets  (laten) overschrijven wanneer een opdracht geen groepswerk is, moet het werk uniek zijn  kopiëren van internet e.d. Niet inleveren van opdrachten/werkstukken  Mentor belt ouders  uiterste inleverdatum  Opnieuw niet inleveren: examencommissie Bij onregelmatigheden beslist de examencommissie.

11 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 11 Aandachtspunten Examengids / PTA-boekje Afwezigheid / verlof altijd melden Aangepaste examinering  (bv. verlenging van tijd, grootschrift) Examen is formele zaak, daarom:  Alle PTA-toetsen moeten worden gemaakt  Te laat: -resterende tijd  Examencommissie handelt alles via brieven af (‘onverwacht’)  beroepsprocedure

12 Kempenhorst College LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING (LOB)

13 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 13 Welke keuzes dit jaar? Géén vakkenkeuze: BasisBeroepsgerichte Leerweg KaderBeroepsgerichte Leerweg Verplicht:-Nederlands -Engels -Maatschappijleer -1 beroepsgericht vak -2 sectorvakken Dit pakket geldt ook voor het 4e leerjaar

14 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 14 Welke keuzes dit jaar? Theoretische/Gemengde Leerweg: Vakkenpakket kiezen voor leerjaar 4 Verplicht: -Nederlands -Engels -Maatschappijleer -2 sectorvakken (Wiskunde) Keuze:-aanvullen tot 7 of 8 vakken -sector

15 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 15 Verschil Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg: AVO- vakken en ICT Theoretische Leerweg: alleen AVO- vakken Welke keuzes dit jaar?

16 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 16 LOB-activiteiten dit leerjaar vakvaardigheidslessen bezoek aan scholen Buitenschools Leren: TGL/H3 – 28 november t/m 2 december KBL - 21 t/m 25 mei 2012 BBL - 4 t/m 8 juni 2012 Open Dagenlijsten losse info decaan en brochures LOB-lessen door mentor Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb) Onderwijsbeurzen Informatie-avond vervolgopleidingen Beroepenavond Info-avond sectorkeuze T-3: 7 februari 2012

17 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 17 Kempenhorst.DeDecaan.net met Keuzeweb Alle info van de decaan op één website Ook bereikbaar via de Kempenhorstwebsite Open en gesloten deel Digitale LOB-methode: Keuzeweb Oók voor ouders erg interessant i.v.m. keuze vervolgopleiding

18 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 18 Onderwijsbeurs Zuid-Nederland: 30 september en 1 oktober 2011 in Eindhoven Leerlingen wordt aangeraden verslag te maken in Keuzeweb

19 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 19 Informatie-avond Vervolgopleidingen 24 november 2011 vanaf 19.00 uur jaarlijks intekenen mogelijk voor 90 opleidingen max. 3 opleidingen aankruisen groene formulier op tijd inleveren “verschijningsplicht”

20 Kempenhorst College HET SECUNDAIRE BEROEPSONDERWIJS (mbo)

21 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 21 Totaaloverzicht Leerwegen in leerjaar 3 + 4 Gemengde Leerweg -ICT Theoretische Leerweg Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 6 afdelingen: - Bouw/houttechniek - Metaaltechniek - Installatietechniek - Administratie - Groen - Zorg & Welzijn MBO opleiding HAVO Basis Beroepsgerichte Leerweg Kader Beroepsgerichte Leerweg

22 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 22 Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) samengaan van middelbare scholen in een onderwijsgebied Tilburg : ROC Tilburg ’s-Hertogenbosch: Willem I College Eindhoven: ROC Eindhoven

23 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 23 Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC) samengaan van middelbare agrarische scholen in een onderwijsgebied Helicon Opleidingen: Boxtel, Velp, Den Bosch, Deurne, Helmond, Eindhoven Prinsentuin College: Breda, Tilburg AOC Groenhorst College: Barneveld

24 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 24 Niveaus Voor leerlingen uit de KaderBeroepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg: 4.MIDDENKADEROPLEIDING 3.VAKOPLEIDING Voor leerlingen uit de BasisBeroepsgerichte Leerweg: 2.BASISBEROEPSOPLEIDING 1.ASSISTENTENOPLEIDING

25 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 25 Hoger niveau? Doorstroming naar niveau 3 / 4 of later HBO mogelijk: wens van de leerling aangetoonde capaciteiten doorzettingsvermogen

26 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 26 2 Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen: Beroepsopleidende Leerweg (±70% school ; 30% stage) Beroepsbegeleidende Leerweg (±20% school ; 80% beroepspraktijkvorming) Beide leerwegen leiden op tot een volledig gelijkwaardig diploma, binnen dezelfde studieduur.

27 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 27 Verwarrend?! Binnen MBO : - BBL= BeroepsBegeleidende Leerweg ± 4 dagen werken, 1 dag school Binnen VMBO : - BBL= BasisBeroepsgerichte Leerweg de leerweg naast KBL, GL, TL

28 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 28 HAVO Toelatingseisen: Theoretische (Gemengde) Leerweg Gewenst vakkenpakket is afhankelijk van gekozen HAVO-profiel Bij pakketkeuze rekening houden met HAVO-profiel doorstroom naar overeenkomstig HAVO-profiel positief advies (gemiddeld een 7 over de examenvakken)

29 Kempenhorst College

30 maandag 15 september 2014 Kempenhorst College 30 Mentor en lokaal klasmentorlokaal K3BDhr. BelB1.8 B3BDhr. BeekxB1.5 K3ADhr. Mayersadministratieplein B3Ma + b / K3MDhr. SavicB1.3 B3i / K3iDhr. QuintenB2.1 B3G / K3GDhr. KleinB0.2 (groenlokaal) B3ZaMw. V. Zijl  Dhr. M. van der SteenAula B3ZbMw. KustersB1.7 B3ZcMw. Çağdaş  Dhr. M. v.d. SteenAula K3ZaMw. SeverijnenB2.7 K3ZbDhr. Van SambeeckB2.6 T3aDhr. SarisB1.9 T3bMw. De WaardB1.4 T3cDhr. T. van der SteenB1.6 H3aMw. v. TartwijkB2.2


Download ppt "Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van leerjaar 3."

Verwante presentaties


Ads door Google