De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de ouderavond van leerjaar 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de ouderavond van leerjaar 3"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de ouderavond van leerjaar 3
woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van leerjaar 3 Informatie Kempenhorst College

2 Algemeen ‘Schooltijd’ Verlofaanvraag Mobiele telefoon/smartphone
woensdag 5 april 2017 Algemeen ‘Schooltijd’ Verlofaanvraag Mobiele telefoon/smartphone Projecten: Havo-3: 2 uur per week TL: tijdens ICT-uren middels projecten BBL/KBL: 2x 1 week – integratie algemene vakken en beroepsvoorbereidend vak woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

3 Kempenhorst College Examinering in klas 3 en 4 woensdag 5 april 2017
Informatie Kempenhorst College

4 woensdag 5 april 2017 Examinering VMBO (examinering start in klas 3) Schoolexamen (SE) en Centraal examen (CE) SE: toetsing in klas 3 (1/3)en klas 4 (2/3) Voor alle leerwegen: eindpunt  SE – ½ en CE – ½ De behaalde CE-cijfers worden bij elkaar opgeteld. Het gemiddelde moet 5,5 of hoger zijn. Examengids = PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

5 Examencommissie Voorzitter: dhr. L. Jussen
woensdag 5 april 2017 Examencommissie Voorzitter: dhr. L. Jussen Plv. voorzitter: dhr. G. van Nuland Dagelijkse leiding examen: dhr. G. van Nuland + dhr. R. van Gorp Secretaris: dhr. R. van Gorp Ondersteuning: dhr. F. van de Ven + dhr. Tuns Leden: alle vakdocenten die lessen verzorgen in de examenjaren Commissie van Beroep: de heer Wijgergangs woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

6 Examengids Wordt verstrekt en toegelicht door mentor Inhoud:
woensdag 5 april 2017 Examengids Wordt verstrekt en toegelicht door mentor Inhoud: Examenreglement Supplementen o.a. uitslagregeling Beroepsprocedure PTA-overzicht per vak 5 herkansingsbriefjes Goed bewaren! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

7 PTA’s per vak resultaten worden vastgelegd in MAGISTER
woensdag 5 april 2017 PTA’s per vak periode week toetsnr. stofaanduiding examen- eenheid toets-vorm toets- duur weging herkansing 1 40 1301 H2 Schrijven (nieuwsbericht) NE / K / 7 s 50m ja 44 1302 Eerste Fictieverslag NE / K / 8 po - 3 nee 46 1303 H1+H2 Spelling NE / K / 2 2 resultaten worden vastgelegd in MAGISTER weeknummers zijn een indicatie woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

8 Toetsing in klas 3 gewone proefwerken en overhoringen (rapport)
woensdag 5 april 2017 Toetsing in klas 3 gewone proefwerken en overhoringen (rapport) zogenaamde PTA’s (Schoolexamen) vak Maatschappijleer wordt in klas 3 al afgesloten eindcijfer klas 3 komt op de examen-eindlijst kan dienen als compensatie  (vink)-vak: gym (moet voldoende of goed zijn) handelingsopdracht: buitenschools leren  woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

9 Regelmatigheden PTA-toets gemist wegens absentie PTA-toets onvoldoende
woensdag 5 april 2017 Regelmatigheden PTA-toets gemist wegens absentie inhalen tijdens het Centraal Inhaalmoment op dinsdagmiddag PTA-toets onvoldoende knipkaart van 5 herkansingsbriefjes hoogste cijfer telt lnleveren van opdrachten altijd bij de vakdocent (aftekenen) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

10 Onregelmatigheden Bij onregelmatigheden beslist de examencommissie.
woensdag 5 april 2017 Onregelmatigheden PTA-toets gemist Reden voor absentie is niet bekend bij vakdocent en afdelingsleider = spijbelen = 2 uur terugkomen Afdelingsleider belt ouders  nieuwe datum in ‘eigen tijd’ Opnieuw afwezig: examencommissie Fraude spieken tijdens de toets (laten) overschrijven wanneer een opdracht geen groepswerk is, moet het werk uniek zijn kopiëren van internet e.d. Niet inleveren van opdrachten/werkstukken Mentor belt ouders  uiterste inleverdatum Opnieuw niet inleveren: examencommissie Bij onregelmatigheden beslist de examencommissie. woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

11 Aandachtspunten Alle PTA-toetsen moeten worden gemaakt
woensdag 5 april 2017 Aandachtspunten Examengids / PTA-boekje Afwezigheid / verlof altijd melden Aangepaste examinering (bv. verlenging van tijd, grootschrift) Examen is formele zaak, daarom: Alle PTA-toetsen moeten worden gemaakt Te laat: -resterende tijd Examencommissie handelt alles via brieven af (‘onverwacht’) beroepsprocedure woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

12 LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING (LOB)
woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING (LOB) Informatie Kempenhorst College

13 Géén vakkenkeuze: Welke keuzes dit jaar?
woensdag 5 april 2017 Welke keuzes dit jaar? Géén vakkenkeuze: BasisBeroepsgerichte Leerweg KaderBeroepsgerichte Leerweg Verplicht: -Nederlands -Engels -Maatschappijleer beroepsgericht vak sectorvakken Dit pakket geldt ook voor het 4e leerjaar keuze vakvaardigheid: is huidige situatie, kan gewijzigd worden ALTIJD GELDT: VRAGEN OP INFO-AVOND!! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

14 Welke keuzes dit jaar? Theoretische/Gemengde Leerweg:
woensdag 5 april 2017 Welke keuzes dit jaar? Theoretische/Gemengde Leerweg: Vakkenpakket kiezen voor leerjaar 4 Verplicht: -Nederlands Engels Maatschappijleer -2 sectorvakken (Wiskunde) Keuze: -aanvullen tot 7 of 8 vakken -sector woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

15 woensdag 5 april 2017 Welke keuzes dit jaar? Verschil Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg Gemengde Leerweg: AVO- vakken en ICT Theoretische Leerweg: alleen AVO- vakken woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

16 LOB-activiteiten dit leerjaar
woensdag 5 april 2017 LOB-activiteiten dit leerjaar vakvaardigheidslessen bezoek aan scholen Buitenschools Leren: TGL/H3 – 28 november t/m 2 december KBL - 21 t/m 25 mei 2012 BBL - 4 t/m 8 juni 2012 Open Dagenlijsten losse info decaan en brochures LOB-lessen door mentor Kempenhorst.DeDecaan.net (met Keuzeweb) Onderwijsbeurzen Informatie-avond vervolgopleidingen Beroepenavond Info-avond sectorkeuze T-3: 7 februari 2012 1. -binnen een afdeling of sector 2. - pakketkeuze wordt toegelicht en uitgewerkt - inzicht geven in vervolgopleidingen - zie Optie Traject 3. - alleen aantippen: verhaal van Ki - sfeer proeven: werken of leren tot uur - 3 ronden van 30 minuten - voorlichting door ± 45 opleidingen - voor ouders en hun kinderen - stel vragen!! - kan dus 2 jaar lang gebeuren 5. - kan ook 2 jaar lang gebeuren! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

17 Kempenhorst.DeDecaan.net met Keuzeweb
Alle info van de decaan op één website Ook bereikbaar via de Kempenhorstwebsite Open en gesloten deel Digitale LOB-methode: Keuzeweb Oók voor ouders erg interessant i.v.m. keuze vervolgopleiding woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

18 Onderwijsbeurs Zuid-Nederland: 30 september en 1 oktober 2011 in Eindhoven Leerlingen wordt aangeraden verslag te maken in Keuzeweb woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

19 Informatie-avond Vervolgopleidingen
24 november 2011 vanaf uur jaarlijks intekenen mogelijk voor 90 opleidingen max. 3 opleidingen aankruisen groene formulier op tijd inleveren “verschijningsplicht” woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

20 HET SECUNDAIRE BEROEPSONDERWIJS (mbo)
woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College HET SECUNDAIRE BEROEPSONDERWIJS (mbo) Informatie Kempenhorst College

21 Totaaloverzicht HAVO MBO opleiding Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4
woensdag 5 april 2017 HAVO MBO opleiding Niveau 1 en 2 Niveau 3 en 4 Leerwegen in leerjaar 3 + 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg Kader Beroepsgerichte Leerweg Gemengde Leerweg -ICT Theoretische Leerweg 6 afdelingen: - Bouw/houttechniek - Metaaltechniek - Installatietechniek - Administratie - Groen - Zorg & Welzijn ICT WORDT EEN ADELING OP ONZE SCHOOL M.I.V !! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

22 Regionaal Onderwijs Centrum (ROC)
woensdag 5 april 2017 Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) samengaan van middelbare scholen in een onderwijsgebied Tilburg : ROC Tilburg ’s-Hertogenbosch: Willem I College Eindhoven: ROC Eindhoven Geldt met name voor de sectoren Techniek, DGO en Economie woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

23 Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC)
woensdag 5 april 2017 Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC) samengaan van middelbare agrarische scholen in een onderwijsgebied Helicon Opleidingen: Boxtel, Velp, Den Bosch, Deurne, Helmond, Eindhoven Prinsentuin College: Breda, Tilburg AOC Groenhorst College: Barneveld woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

24 Niveaus Voor leerlingen uit de KaderBeroepsgerichte,
woensdag 5 april 2017 Niveaus Voor leerlingen uit de KaderBeroepsgerichte, Gemengde en Theoretische Leerweg: 4. MIDDENKADEROPLEIDING 3. VAKOPLEIDING Voor leerlingen uit de BasisBeroepsgerichte Leerweg: 2. BASISBEROEPSOPLEIDING 1. ASSISTENTENOPLEIDING Tussentijds of na afloop overstappen is mogelijk onder gunstige omstandigheden. (niet alles niveaus aanwezig; bijv in Techniek geen niv. 3) Voorwaarden: voldoen aan deelkwalificaties! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

25 Hoger niveau? Doorstroming naar niveau 3 / 4 of later HBO mogelijk:
wens van de leerling aangetoonde capaciteiten doorzettingsvermogen woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

26 2 Leerwegen BOL BBL Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen:
woensdag 5 april 2017 2 Leerwegen Alle niveaus zijn te bereiken via 2 leerwegen: Beroepsopleidende Leerweg (±70% school ; 30% stage) Beroepsbegeleidende Leerweg (±20% school ; 80% beroepspraktijkvorming) Beide leerwegen leiden op tot een volledig gelijkwaardig diploma, binnen dezelfde studieduur. BOL BBL BOL en BBL leiden tot hetzelfde eindresultaat: zelfde gelijkwaardig diploma. (BBL gaat wel al meer in een bepaalde richting) Waarom? Gelijkwaardige opleiding voor theoretisch en meer praktisch ingestelde leerlingen. Naast BOL is niet altijd BBL mogelijk en omgekeerd. BBL aanmelden meestal bij de school, soms bij de praktijkplaats; zelf bedrijf zoeken! woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College Informatie Kempenhorst College

27 Verwarrend?! Binnen MBO: - BBL= BeroepsBegeleidende Leerweg
± 4 dagen werken, 1 dag school Binnen VMBO: - BBL= BasisBeroepsgerichte Leerweg de leerweg naast KBL, GL, TL woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

28 HAVO Toelatingseisen: Theoretische (Gemengde) Leerweg
Gewenst vakkenpakket is afhankelijk van gekozen HAVO-profiel Bij pakketkeuze rekening houden met HAVO-profiel doorstroom naar overeenkomstig HAVO-profiel positief advies (gemiddeld een 7 over de examenvakken) woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College

29 u en uw kind veel succes met de keuzes
woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College u en uw kind veel succes met de keuzes Informatie Kempenhorst College

30 Mentor en lokaal klas mentor lokaal K3B Dhr. Bel B1.8 B3B Dhr. Beekx
Dhr. Mayers administratieplein B3Ma + b / K3M Dhr. Savic B1.3 B3i / K3i Dhr. Quinten B2.1 B3G / K3G Dhr. Klein B0.2 (groenlokaal) B3Za Mw. V. Zijl  Dhr. M. van der Steen Aula B3Zb Mw. Kusters B1.7 B3Zc Mw. Çağdaş  Dhr. M. v.d. Steen K3Za Mw. Severijnen B2.7 K3Zb Dhr. Van Sambeeck B2.6 T3a Dhr. Saris B1.9 T3b Mw. De Waard B1.4 T3c Dhr. T. van der Steen B1.6 H3a Mw. v. Tartwijk B2.2 woensdag 5 april 2017 Kempenhorst College


Download ppt "Welkom op de ouderavond van leerjaar 3"

Verwante presentaties


Ads door Google