De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013. Kempenhorst College PROGRAMMA 19.30-20.00 uur  informatie van de decaan, de heer Van Gorp 20.00-20.15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013. Kempenhorst College PROGRAMMA 19.30-20.00 uur  informatie van de decaan, de heer Van Gorp 20.00-20.15."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013

2 Kempenhorst College PROGRAMMA 19.30-20.00 uur  informatie van de decaan, de heer Van Gorp 20.00-20.15 uur  Pauze 20.15 uur  J04: specifieke informatie BL-klassen, de heer Van Versendaal  Aula: specifieke informatie BK-klassen, de heer Van Hazendonk

3 Kempenhorst College Decaan: de heer R. van Gorp O P W E G N A A R H E T M B O

4 Kempenhorst College WAT KIES IK IN DE BOVENBOUW? Welke leerweg past bij mij? Welke sector heeft mijn interesse? Welke afdeling kies ik?

5 Kempenhorst College LEERWEGEN Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL; ook LWOO) Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) Theoretisch/Gemengde Leerweg (TGL)

6 Kempenhorst College PROFIEL BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BBL) Vooral praktische aanleg en belangstelling Veel begeleiding vragend bij theorievakken Mbo-perspectief niveau “1”-2

7 Kempenhorst College PROFIEL KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KBL) Bovengemiddelde theoretische aanleg Zin in “leren” Attitude: -concentratie -werkdiscipline -zelfstandigheid Mbo- perspectief niveau 3 (4)

8 Kempenhorst College AANTAL LESUREN BEROEPS VOORBEREIDENDE VAKKEN (BVV) Theoretische Leerweg (TL): alleen AVO- vakken Kader Beroepsgerichte Leerweg.(KBL)  Leerjaar 3: 14  Leerjaar 4: 8 Basis Beroepsgerichte Leerweg.(BBL)  Leerjaar 3: 14  Leerjaar 4: 12 + 1 dag stage

9 Kempenhorst College 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL) Sector Zorg en Welzijn (ne-en-wi (keuze Ak ) -bi) intrasectoraal: Zorg en Welzijn Breed Sector Economie (ne-en-wi-ec) afdeling: Administratie (alleen KBL) Sector Landbouw (Groen) (ne-en-wi-bi) intrasectoraal: Landbouw Breed Sector Techniek (ne-en-wi-ns1)

10 Kempenhorst College 4 SECTOREN EN 6 AFDELINGEN (KBL en BBL) Sector Techniek (ne-en-wi-ns1) Leerjaar 3: Techniek Breed met examen in leerjaar 4 Leerjaar 4: module per afdeling: o Metaaltechniek, o Installatietechniek o Bouw, Wonen en Interieur

11 Kempenhorst College WISSELEN VAN AFDELING OF SECTOR? Niet mogelijk van leerjaar 3 naar 4 Vmbo Na diplomering: Wisselen binnen dezelfde sector van Vmbo naar Mbo is mogelijk Na diplomering: Wisselen van sector van Vmbo naar Mbo is soms mogelijk, afhankelijk van Avo- vakken

12 Kempenhorst College DOORSTROOM VAN NIVEAU 2 NAAR NIVEAU 3 OF 4 In overleg met het Mbo mogelijk Bij voldoende resultaten, capaciteiten en inzet Afhankelijk van de eventuele vervolgopleiding

13 Kempenhorst College Decanenspreekuur elke donderdag tussen 10.15 en 12.00 uur van 28 februari t/m 28 maart Helderheid sector-/afdelingskeuze vóór de 2 e individuele ouderavond (eind maart) ENKELE AANDACHTSPUNTEN

14 Kempenhorst College Na de pauze:  BK- klassen, Aula  BL- klassen, J0.4 (tegenover podium) PAUZE

15 Kempenhorst College DETERMINATIE BK KLASSEN LEERJAAR 2 Kempenhorst College

16  LEERJAAR 2 BK klassenBasis/Kader Beroepsgerichte leerweg  LEERJAAR 3 BBL Basis Beroepsgerichte Leerweg KBL Kader Beroepsgerichte Leerweg AFKORTINGEN

17 Kempenhorst College DOORSTROOM MOGELIJKHEDEN  Na leerjaar 2 BK naar: leerjaar 3 BBL leerjaar 3 KBL  Na de tweede klas: overstap naar andere school.

18 Kempenhorst College WELKE AFDELINGEN ? Kempenhorst College TechniekBBL KBL Zorg & Welzijn BBL KBL Groen BBL KBL Administratie - KBL

19 Kempenhorst College DETERMINATIE BK KLASSEN HOOFD/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 Afdeling Techniek- Groen- Zorg en Welzijn: Nederlands Engels Wiskunde Mens & Natuur of Afdeling Administratie: Nederlands Engels Wiskunde Mens & Maatschappij

20 Kempenhorst College DETERMINATIE KBL HOOFD/SECTORVAKKEN GEMIDDELDE RAPPORT 1 EN 2 27 punten of meer voor deze vakken  KBL Minder dan 26 punten voor deze vakken of 1 vak lager dan 5.0  BBL 26-27 punten voor deze vakken  BESPREEKGEVAL PS. De leerling moet aan het einde van het jaar WEL altijd aan de overgangsnormen voldoen.

21 Kempenhorst College BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN) ADVIES VAKDOCENTEN  Hoofdvakken: Nederlands/ Engels/ wiskunde  Sectorvak: Mens & Natuur of Mens & Maatschappij  Capaciteit- werkhouding- interesse- tempo DE MENTOR EN AFDELINGSLEIDER BEPALEN UITEINDELIJK IN OVERLEG MET DE ADJUNCT-DIRECTEUR DEFINITIEF HET ADVIES VAN DE LEERWEG!! DIT ADVIES IS BINDEND.

22 Kempenhorst College BESPREEKGEVAL (26-27 PUNTEN) AANTAL KBL ADVIEZEN BBL OF KBL 4KBL 31 hoofdvak BBL Het sectorvak BBL CITO toets voor het hoofdvak KBL 22 hoofdvakken BBL 1 hoofdvak BBL en het sectorvak BBL BBL CITO toets voor het hoofdvak 1BBL

23 Kempenhorst College DETERMINATIE VOORBEELD 1 De leerling wil graag naar KBL 3 sector Administratie. De rapportcijfers zijn als volgt: VAKPERIODE 1 PERIODE 2 GEMIDDELDE Nederlands6.58.57.5 Engels6.05.05.5 Wiskunde9.08.08.5 M&M5.06.05.5 Totaal aantal punten: 27  3 KBL Administratie

24 Kempenhorst College DETERMINATIE VOORBEELD 2 De leerling wil graag naar KBL 3 sector Zorg en Welzijn. De rapportcijfers zijn als volgt: VAKPERIODE 1 PERIODE 2 GEMIDDELDE Nederlands6.08.07.0 Engels4.05.04.5 Wiskunde9.07.08.0 M&N7.06.06.5 Totaal aantal punten: 26  desondanks BBL

25 Kempenhorst College DETERMINATIE VOORBEELD 3 De leerling wil graag naar KBL 3 sector Groen. Totaal aantal punten met M&N : 26/ met M&M: 29.5!! VAKPER. 1PER. 2GEM. Nederlands6.08.07.0 Engels7.05.06.0 Wiskunde9.08.08.5 M&N4.05.04.5 M&M8.57.58.0

26 Kempenhorst College SCHOOLGIDS Determinatie  Pagina 20 (paragraaf 4.9 C) Overgangsnormen  Pagina 18 en 19 (paragraaf 4.9)

27 Kempenhorst College TIJDSPAD December- februari Keuzeweb: keuzebegeleiding + presentaties in de klas, diverse beroeps- en keuzetesten 23 januari Informatieve ouderavond 2 februari Open Dag februari Sectororiëntatie 28 februari- 28 maart Spreekuur decaan Maart Mogelijk extra bezoek aan de bovenbouw 13 maart Afsluiting rapportperiode 2 18-20 maart Besluitvorming plaatsing leerweg 21 maart Rapport over periode 2 28 maart en 2 april Ouderavonden: definitieve keuze + leerweg

28 Kempenhorst College BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Kempenhorst College OUDERAVOND 23 JANUARI 2013. Kempenhorst College PROGRAMMA 19.30-20.00 uur  informatie van de decaan, de heer Van Gorp 20.00-20.15."

Verwante presentaties


Ads door Google