De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Embedded Systems.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Embedded Systems."— Transcript van de presentatie:

1 Embedded Systems

2 Indeling presentatie Welkomstwoord. Het Team. Opdracht omschrijving.
Embedded Systems - Algemeen. Embedded Systems - Specifiek. Vragen?

3 Hartelijk welkom !!

4 Het Team Harry-Jan van Zundert Jeroen van Ostaijen Joost Schetters
Ankie Dhont

5 Opdracht omschrijving
Onderzoek en beschrijf het begrip embedded systems

6 Embedded Systems - Algemeen
Definitie. Historie en Ontwikkeling. Opbouw en Werking. Ontwikkeltraject. Toepassingsgebieden. Economisch en Maatschappelijk belang. Beroepspraktijk.

7 Definitie Wat is een embedded system (niet)?
Een embedded system is een informatieverwerkend systeem dat is "ingebouwd" of "ingebed" in een apparaat of systeem waarvan het de functionaliteit en de besturing geheel of gedeeltelijk bepaalt; Het informatieverwerkende systeem en het omvattende systeem zijn zodanig van elkaar afhankelijk dat het één zonder het ander geen betekenis heeft; Het informatieverwerkende systeem kan, maar hoeft geen als zodanig herkenbare computer te bevatten; het kan bijvoorbeeld ook zijn opgebouwd uit een verzameling voor de toepassingspecifieke, deels programmeerbare elementen.

8 Historie en Ontwikkeling
Hoe en wanneer zijn ze ‘ontstaan’ en hoe heeft zich dat in de loop van de tijd ontwikkeld? Ontstaan door de beschikbaarheid van de microprocessor en later de microcontroller. De computer binnenin de meter of de klep etc. gebracht kon worden.

9 Opbouw en Werking Uit welke (kenmerkende) onderdelen bestaat zo’n systeem en hoe werken die samen? Er is sprake van hardware: Een input-gedeelte. Een output-gedeelte. Een verwerkingsgedeelte. En geheugen. Verder is er software die we voor embedded systemen firmware noemen.

10 Ontwikkeltraject Op welke manier wordt een systeem ontwikkeld, is daar speciale kennis voor nodig, worden speciale hulpmiddelen gebruikt? De hardware heeft vaak een beperkte rekencapaciteit en er dient efficient gecodeerd te worden. Embedded software heeft een veel intensievere interactie met de hardwareomgeving. Dit is voor pure softwaremensen vaak een onoverkomelijk probleem. Goede embedded software-ontwikkelaars zijn dan ook schaars. Embedded software wordt geschreven en gecompileerd met een PC, maar moet lopen in de embedded hardware.

11 Toepassingsgebieden In welke (vak)gebieden worden embedded systemen toegepast (bedrijfsprocessen, consumentenproducten, robotica, automatisering, installatietechniek, (micro)mechatronica etc.)? Embedded systems komen we zo langzamerhand overal tegen. calculators, telefoons, televisies, auto’s, raketten, satellieten,

12 Economisch en Maatschappelijk belang
Zit de mensheid hier wel op te wachten, worden werknemers overbodig, wat levert het op voor mens en milieu? Door intelligentie toe te voegen aan een product verhoog je de mogelijkheden en flexibiliteit van dit product. De werknemers worden zeker niet overbodig. Beter voor het milieu, doordat er minderkans is op menselijke fouten.

13 Beroepspraktijk Welke (soort) bedrijven houden zich met de ontwikkeling en/of toepassing bezig, wat moeten afgestudeerde hbo-ers E en W er van weten? Bedrijven die zich richten op de consumenten-elektronica, Philips, Siemens, Lucent. Vaak ontbreekt het bij de ervaren en traditioneel geschoolde vakmensen aan een gezonde dialoog en gebrek aan openheid met betrekking tot vernieuwing.

14 Embedded Systems - Specifiek
1. Harry-Jan van Zundert – De Hydrovar. 2. Joost Schetters – De Mix it MXC. 3. Jeroen van Ostaijen – Een Elektrische Inspuitpomp 4. Ankie Dhont – The Voice Project

15 Harry-Jan van Zundert De Hydrovar

16 De hydrovar

17 Wat is de Hydrovar De HYDROVAR is de eerste, direct op een pomp gemonteerde, systeemgeoriënteerde toerentalregelaar met microprocessor.

18 Wat doet de Hydrovar Hij kan op een leiding- net constante druk houden. Regeling op constante hoeveelheid /debiet.

19 Hoe werkt de Hydrovar De hydrovar regelt het toerental van de motor door de frequentie te regelen; Aan de hand van metingen past hij de frequentie vrijwel constant aan.

20 Voordelen Hydrovar Een grote besparing van energie doordat de motoren minder op hoeven te starten; Minder slijtage aan de motoren en pompen, doordat hij minder hoeft te starten; Constantere druk of flow op je leiding systeem.

21 Voordelen boven gewone frequentie-regelaar
De Hydrovar kan met computers en mobiele telefoons communiceren over het internet; Kan bij abnormale situatie zoals storingen de gebruiker hiervan een bericht sturen.

22 Hydrovar een embedded system?
De Hydrovar is een apparaat dat op zich zelf werkt; Het apparaat kan gekoppeld worden aan andere apparaten; Het apparaat verwerkt de informatie van zijn metingen tot bruikbare besturingen.

23 Toepassingen Hydrovar
In allerlei installaties waar vloeistoffen moeten worden getransporteerd.

24 Vragen

25 Joost Schetters De Mix it MXC.

26 Mix it MXC

27 Inleiding Dit is een voorbeeld van een project waarbij intelligente elektronica, tezamen met een Windows programma ontwikkeld is. Elke discipline wordt hier op z'n specifieke sterke punten ingezet: De elektronica voor het storingsvrij verwerken van de audio-signalen en de PC-software voor het bedienen en visualiseren van het mixen.

28 Wat is de Mix it MXC 8 kanaals digitaal, MIDI bestuurt mengpaneel;
Pc zorgt voor de bediening; Bevat een microcontroller: voert intern rekenkundige bewerkingen uit. Mix it Hoofdscherm

29 Voordelen Mix it MXC Automatisch faden: Heel geleidelijk van het ene naar het andere volume deze snelheid is instelbaar; instelbare tijdsduur / helling; faderbereik 0…-63 dB per kanaal. Hier is te zien hoe de fading zichtbaar wordt gemaakt in Windows.

30 Voordelen van de Mix it MXC
Windows hoeft geen real-time proces te sturen: Beperking van het Data-verkeer; Reductie van de communicatie: Het communiceren tussen pc en mengpaneel is zoveel mogelijk beperkt. Overzicht van het MIXIE scherm in WIndows

31 Overige opties Instelbaar volume, bereik per kanaal;
Programmatisch veranderen configuratie (mono of stereo); Presets voor ingestelde mix-verhoudingen; Gevoeligheidsinstelling op elk kanaal.

32 Vragen

33 Jeroen van Ostaijen Een Elektrische Inspuitpomp

34 Embedded system Elektrische diesel inspuitpomp

35 Inhoud 1 De voorgaande de diesel inspuitpompen:
2 De hedendaagse werking:

36 1 De voorgaande diesel inspuitpompen:
Mechanisch; Hoog verbruik (meer roet uitstoot); Ongecontroleerd.

37 2 De hedendaagse werking:
alles electrisch regelbaar; sensoren; actuatoren; controle; zuinig; beter voor het milieu.

38 Sensoren: Diesel inspuitpomp:

39 Actuator Verstuivers: Gloeibougies:

40 Regel unit

41 Diagnose

42 Vragen

43 Ankie Dhont The Voice Project

44 vOICe Horen is zien:

45 Inhoud Hoe werkt het; Het gebruik; Voorbeeldje.

46 Hoe werkt het Een digitaal cameraatje in een bril neemt de omgeving waar; Die informatie wordt doorgestuurd naar een laptop of PC; Die vervolgens een geluid signaal terug geeft aan de gebruiker;

47

48 Het gebruik Nadelen: Voordelen:
Om de vOICe te kunnen gebruiken moet je als het ware een nieuwe taal leren; Als je hem gebruikt moet je constant met een laptop rondsjouwen. Voordelen: Geeft de blinde een grote mate van zelfstandigheid; Er zijn geen risico volle operaties nodig voor het gebruik.

49 Voorbeeldje Het geluid van een muur met een deurgat.

50 Vragen

51 Hartelijk dank voor de aandacht


Download ppt "Embedded Systems."

Verwante presentaties


Ads door Google