De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiesystemen binnen de onderneming. Laudon & Laudon, Hoofdstuk 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiesystemen binnen de onderneming. Laudon & Laudon, Hoofdstuk 2."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiesystemen binnen de onderneming. Laudon & Laudon, Hoofdstuk 2

2 2 Soorten bedrijfssystemen Operationeel bedrijfssysteem Bestuurt de uitvoering op detailniveau Vb. Betaling van salarissen, inkoop van goederen en materialen Tactisch bedrijfssysteem Bepaalt hoe de activiteiten op operationeel niveau moeten plaatsvinden, op welk moment en welke middelen Bepalen van bestelniveaus, het vaststellen van kredietlimieten, opstellen weekplanning Strategisch bedrijfssysteem Bepaalt de lange termijndoelen van het bedrijf Lanceren van een nieuw product Naarmaate het besturingsniveau hoger ligt, neem de moelijkheidsgraad van de besturing toe!

3 3 Bedrijfssystemen Dagelijkse operaties en beslissingen, gebaseerd op gestructureerde informatie, onmiddellijke resultaten OPERATIONEEL Middellange termijn beslissingen, identificeren van uitvoeringsplannen voor groepsbeslissingen, project management TACTISCH Lange termijn beslissingen, op niveau van de groep, vaak gebaseerd op ongestructureerde informatie, what-if analyses STRATEGISCH

4 4 Soorten bedrijfssystemen planning control OPERATIONAL STRATEGIC TACTICAL

5 5 Soorten Informatiesystemen Volgens niveau van leidinggeven Volgens Functioneel gebied

6 6 De belangrijkste soorten IS

7 7 Soorten Informatiesystemen Volgens functioneel domein: Verkoop en Marketing orderverwerking pricing voorspellingen Productie & logistiek processturing planning openen nieuwe productieeenheid

8 8 Soorten Informatiesystemen Volgens Functioneel Domein Boekhouding registreren financiële transacties korte termijn budgettering lange termijn planning Personeel registratie aanwervingen en ontslagen verdeling over loonschalen plannen personeelsbehoeften...

9 9 Onderlinge relatie ?

10 10 Soorten Informatiesystemen Het operationeel informatiesysteem verstrekt informatie over de operationele processen van een bedrijf. Deze processen zijn goed gestructureerd, eenduidig en routinematig. Beslissingen op operationeel niveau betreffen de korte termijn, komen relatief vaak voor, en bevatten weinig onzekerheden De vereiste informatie op dit niveau is: goed te bepalen, onafhankelijk van de persoon, goed te structureren, komt vooral binnen de organisatie voor.

11 11 Soorten Informatiesystemen Het operationeel informatiesysteem input: Transacties, gebeurtenissen Verwerking: registreren, zoeken, bijwerken, oplijsten, sorteren,... output: detailgegevens van 1 business-object (klant, order, product,...), lijsten, samenvattingen, planning,... wie: uitvoerend personeel Informatica-gewijs: Transactie-verwerkende systemen ( OLTP = On-line Transaction Processing) ERP

12 12 Transactieverwerkend Informatiesysteem: voorbeeld

13 13 Soorten Informatiesystemen Het besturingssysteem/beleidssyteem: verstrekt informatie over de besturingsprocessen van het bedrijf. Informatie wordt zowel op tactisch als op strategisch niveau gebruikt Tactisch voor middenmanagement en stafmedewerkers MIS DSS Strategisch voor hoger management ESS

14 14 Informatiesystemen op tactisch niveau Beslissingen betreffen de middellange termijn, komen minder vaak voor, minder routinematig karakter, meer onzekerheid of risico. Vereiste informatie minder goed te bepalen, afhankelijk van de persoon en van het moment, minder goed gestructureerd, de behoefte aan externe informatie neemt toe. Informatica-gewijs: Informatie uit het Operationele niveau + Data warehouses Rapporterings- en analyse-tools

15 15 Management Information Systems Management Information Systems (MIS): Voor het management niveau; rapportering en toegang tot bedrijfsgegevens invoer: gevens van transacties, datawarehouses, eenvoudige modellen Verwerking: Routine rapportering, eenvoudige modellen, simple models, low-level analyse Output: Samenvattingen, uitzonderingsrapporten Gebruikers: Middle managers

16 16 MIS Voorbeeld (Source: Laudon & Laudon, p.47)

17 17 MIS Voorbeeld Voorbeeld-rapport:

18 18 Decision-Support Systems Decision-Support Systems (DSS): Voor Management niveau: data-analyse ten behoeve van beslissingen Input: gegevens – zowel laag volume als data warehouses, analytische modellen, data analyse tools Verwerking: Interactief, simulatie Output: Speciale rapporten, analyse van besluiten, antwoorden op specifieke queries Gebruikers: Professionals, staff managers

19 19 DSS Example Voyage-estimating DSS: Designed to support assignment of cargoes to freight ships in order to meet customer delivery schedule at minimum cost, optimise loading pattern, … Given c, how to set x to optimise y? What if problem params (e.g. price of fuel) change?

20 20 Informatiesystemen op Strategisch niveau Beslissingen betreffen de lange termijn, ze hebben eerder een incidenteel en onregelmatig karakter en ze gaan gepaard met veel onzekerheid en/of risico. De vereiste informatie zeer moeilijk te bepalen, sterk afhankelijk van de persoon en van het moment, zeer weinig gestructureerd en komt voornamelijk uit de omgeving van het bedrijf. Informatica-gewijs: Data warehousing, OLAP, data mining, web mining,...

21 21 Executive Support Systems Executive Support Systems (ESS): communicatie en berekeningen voor het strategische niveau Invoer: Externe en interne ge-aggregeerde gegevens Verwerking: Grafisch, simulatie, interactief Output: Projecties, antwoord op queries Gebruikers: Senior managers

22 22 Model van een typisch ESS (Source: Laudon & Laudon, p.49)

23 23 Onderlinge Relaties tussen systemen

24 24 Andere types IS

25 25 Additionele types IS Office Automation Systems (OAS) Knowledge Work Systems (KWS) (Source: Laudon & Laudon, Management Information Systems 8, chapter 2)

26 26 Additionele types IS Office Automation Systems (OAS) Kantoorautomatisering tekstverwerking, voice mail, e-mail, video- conferencing, scheduling systemen, … Knowledge Work Systems (KWS): gespecialiseerde systemen voor wetenschappers, ingenieurs, financieel analysten,... en andere kenniswerkers voor het verwerven van nieuwe kennis (bv. het creëren of verbeteren van producten) Computer-aided design (CAD), virtual reality systemen, Stabiliteitsberekenigeningen,...

27 27 ERP Systems Enterprise Resource Planning (ERP) systems: Single information system for organisation-wide coordination and integration of many business processes “Off-the-shelf” modules based on best practices “Plain vanilla” ERP vs. customisation Vendors: SAP, Oracle/PeopleSoft, Sage Group (UK), …

28 28 Hoe begin je er nu aan ? Enterprise Architectuur “What ?” Integratie van gegevens Kwaliteit van gegevens “How ?” Integratie van processen Kwaliteit van Processen

29 29 Enterprise Architectuur Een hondehok, een tuinhuis,.. kan je ev. nog zelf en zonder plan bouwen Een kantoorgebouw, ziekenhuis, productie-eenheid ook ?

30 30 Enterprise Architectuur Plannen: verschillende Owners View Inplaningsplan Kadastraal plan Ruwbouw perspectieven Dakwerker Loodgieter Electricien...

31 31 Enterprise Architectuur: Zachman 1 2 3 4 5 6 Contextual/ Scope Conceptual/ Enterprise Logical/ IS Functionality Physical/ Design As Built/ Subcontractor Functioning/ Code Why Objective Precedent Objective Who Organization Reporting Organization When Event Cycle Event Where Node Line Node What Entity Relationship Entity How Input Process Output

32 32 Enterprise Architectuur: Voorbeeld Alle administratieve processen van de universiteit worden ondergebracht in zes domeinen: onderzoek, onderwijs, studenten, financiën, personeel logistiek & techniek. Zie: http://www.kuleuven.be/anemoon/

33 33 Enterprise Architectuur: Voorbeeld Per domein architectuurcel: 10 tot 15 representatieve gebruikers of eigenaars van de processen. informatie-architecten : vormen een brug tussen de gebruikers en de informaticadiensten; stroomlijnen processen en, waar nodig, vertalen in informatiseringstermen; ombudsfunctie een AIV-domeinverantwoordelijke: de informatiseringnoden concreet beantwoorden. Integratie coördinatiecel tussen informatie-architecten en AIV- domeinverantwoordelijken

34 34 Rollen per functioneel domein Architectuurcel Informatiearchitecten AIV Domein-verantw.


Download ppt "1 Informatiesystemen binnen de onderneming. Laudon & Laudon, Hoofdstuk 2."

Verwante presentaties


Ads door Google