De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesystemen binnen de onderneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesystemen binnen de onderneming"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesystemen binnen de onderneming
Hoofdstuk 2 Informatiesystemen binnen de onderneming

2 Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
de rol van de zes belangrijkste typen informatiesystemen in organisaties en hun onderlinge relaties te analyseren; de typen informatiesystemen te beschrij-ven die de belangrijkste functionele gebieden van het bedrijfsleven ondersteunen; de relatie tussen organisaties, informatie-systemen en bedrijfsprocessen, inclusief de processen voor relatiebeheer en supply chain management, aan te geven; © 2002 by Prentice Hall

3 Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
uit te leggen hoe enterprisesystemen en netwerken binnen bedrijfstakken nieuwe efficiëntere processen voor onderne-mingen ontwikkelen; de voordelen en beperkingen van enterprisesystemen en netwerken binnen bedrijfstakken te evalueren. © 2002 by Prentice Hall

4 Managementuitdagingen
Belangrijke systeemapplicaties binnen de organisatie Systemen vanuit een functioneel perspectief Integratie van functies en bedrijfsprocessen

5 Managementuitdagingen
Integratie De reikwijdte van het denkpatroon van managers

6 Typen informatiesystemen
Type informatiesysteem Groepen die worden bediend Strategisch niveau Hoger management Managementniveau Middenmanagement Operationeel Operationeel niveau management Kennisniveau Kennis- en gegevens verwerkers Verkoop Productie Financiën Boekh Pers.- & marketing zaken

7 De zes belangrijkste typen informatiesystemen
Transactieverwerkingssystemen (TPS – transaction processing systems) Kantoorsystemen Kennisverwerkingssystemen (KWS – knowledge work systems) Beslissingsondersteunende systemen (DSS – decision-support systems) Bedrijfsinformatiesystemen (MIS – management information systems) Managementonder- steunende systemen (ESS – executive support systems)

8 Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Verkoop en marketingsystemen
Belangrijke functies van het systeem Verkoopbeheer Marktonderzoek Promotie Prijzen Nieuwe producten Belangrijkste systemen Verkoopinformatiesysteem Marktonderzoeksysteem Commissiesysteem

9 Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Productie
Belangrijke functies van het systeem Planning Inkoop Verzending/ontvangst Techniek Bedrijfsvoering Belangrijkste systemen Machinebeheersysteem Inkoopsysteem Kwaliteitscontrolesysteem

10 Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Financiën/boekhouding
Belangrijke functies van het systeem Budgettering Grootboek Rekeningen Kostenbeheer Belangrijkste systemen Rekeningen (inkomend/uitgaand) Fondsenbeheersysteem

11 Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Personeelszaken
Belangrijke functies van het systeem Personeelsbestand Verzekeringen Compensatie Werkrelaties Training Belangrijkste systemen Loonuitbetaling Werknemersgegevens Verzekeringssysteem Carrièreplanner

12 Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Andere typen (bijvoorbeeld voor universiteit)
Belangrijke functies van het systeem Toelating Cijferoverzicht Vakkenoverzicht Alumni Belangrijkste systemen

13 Kennisverwerkingssystemen
Kennisniveau Informatie-input: ontwerpspecificaties; kennisbasis Verwerking: simulaties, modellen Informatie-output: modellen; diagrammen Gebruikers: technische staf

14 Kantoorsystemen Kantoor zonder papieren Geïntegreerde software
Ergonomisch ontwerp Heldere, plezierige werkplek

15 Bedrijfsinformatiesystemen
Managementniveau Informatie-input: samenvattingen van transactiegegevens; grote hoeveelheden gegevens; eenvoudige modellen Verwerking: routinerapportage; eenvoudige modellen; eenvoudige analyse Informatie-output: samenvatting en rapportage uitzonderingen Gebruikers: middenmanagement

16 Bedrijfsinformatiesystemen
Gestructureerde en semi-gestructureerde besluitvorming Overzichten en rapportages van afwijkingen Gegevens uit verleden en heden Intern georiënteerd Langdurig ontwerpproces *

17 Orderverwerkings-systeem Materiaalplanning-systeem
Hoe bedrijfsinformatiesystemen hun gegevens halen uit een transactieverwerkingssysteem Transactieverwerkingssystemen Bedrijfsinformatiesystemen Manage-ment bestanden Verkoopge-gevens Product-kosten per afdeling Product-wijzigingen Uitgaven Rapporten MANAGERS Orderverwerkings-systeem Materiaalplanning-systeem Grootboek-systeem Bestellingenbestand Productie-masterbestand Boekhoudbestanden Bedrijfs-informatie-systeem

18 Beslissingsondersteunende systemen
Middenmanagement Informatie-input: beperkte hoeveelheid gegevens of grote databases geoptimaliseerd voor gegevensanalyse; analytische Verwerking: interactief; simulaties; analyses Informatie-output: speciale rapporten; analyses voor besluitvorming; reacties op vragen Professionals, technische staf

19 Beslissingsondersteunende systemen
Flexibel, snel Gebruiker bepaald de input en outputs Geen professionele programmering Ondersteund besluitvormingsproces Groot aantal modellen om gegevens te analyseren *

20 Managementondersteunende systemen
Strategisch niveau Informatie-input: verzamelde gegevens: extern, intern Verwerking: diagrammen; simulaties; interactief Informatie-output: voorspelling; reacties op vragen Gebruikers: hoger management

21 Managementondersteunende systemen
Hoger management-niveau Ontworpen voor het individu Zeer duur in onderhoud Veelomvattende ondersteuning voor het management *

22 Onderlinge relaties tussen systemen
Management- ondersteunende systemen Bedrijfs- Informatie- systemen Beslissings- ondersteunende systemen Kennisverwerkings- systemen Transactie- Verwerkings- systemen kantoorsystemen

23 Systemen vanuit een functioneel perspectief
Verkoop- en marketingsystemen Productiesystemen Financiële en boekhoudinformatiesystemen Personeelsprocessen

24 Voorbeelden van verkoop- en marketingsystemen
Systeem Omschrijving Organisatorisch niveau Orderverwerking Invoeren, verwerken en bijhouden van bestellingen Operationeel Marktanalyse Identificeren van klanten en markten met gebruik van gegevens over demografie, markten, consumentengedrag en trends Kennis prijsanalyse Bepalen van prijs voor producten en diensten Management Voorspellingen verkooptrends Voorbereiden van voorspelling van verkoop over periode van vijf jaar Strategisch

25 Voorbeelden van productie-informatiesystemen
Systeem Omschrijving Organisatorisch niveau Machinebeheer Controleren van activiteiten van machines en apparatuur Operationeel Computer-aided design Ontwerpen van nieuwe producten met gebruikmaking van de computer Kennis Productieplanning Bepalen wanneer en hoe producten moeten worden geproduceerd Management Faciliteiten en locaties Bepalen waar nieuwe productiefaciliteiten zich zullen bevinden Strategisch

26 Voorbeelden van financiële en boekhoudinformatiesystemen
Systeem Omschrijving Organisatorisch niveau Te betalen facturen Geld dat de onderneming nog moet ontvangen van klanten Operationeel Portfolioanalyse Portfolio van investeringen samenstellen Kennis Budgettering Kortetermijnbudgetten voorbereiden Management Winstplanning Langetermijnresultaten plannen Strategisch

27 Voorbeelden van personeelssystemen
Systeem Omschrijving Organisatorisch niveau Training en ontwikkeling Bijhouden van training, vaardigheden en prestaties van werknemers Operationeel Carrièreplanning Plannen van carrières van werknemers Kennis Salarisanalyse Bijhouden van de verdeling van salaris en bonussen Management PZ-planning Plannen van personeelsbehoefte op de lange termijn Strategisch

28 Voorbeelden van bedrijfsprocessen
Fabricage en productie: het assembleren van producten, kwaliteitscontrole Marketing en verkoop: identificeren van klanten, het creëren van aandacht door de klant *

29 Voorbeelden van bedrijfsprocessen
Financiën en boekhouding: het betalen van crediteuren, het beheren van rekeningen Personeelszaken: aannemen van medewerkers, het evalueren van prestaties *

30 Supply chain management
Klanten Planning en prognose Order-verwerking Leveranciers INTRANET Intranet Productie Acquisitie Boekhouding Logistieke diensten Vervoer Voorraad Distributeurs

31 Hoe bedrijfsinformatiesystemen supply chain management ondersteunen
Besluit wanneer, wat geproduceerd, opgeslagen en vervoerd moet worden… Snel communiceren van orders… Nakijken van orderstatus… Nakijken van de beschikbare inventaris… Nakijken van verzendingen… De productie plannen met de werkelijke vraag… Snel communiceren van product… Ontwerpveranderingen… Verschaffen van productspecificatie… Delen van informatie over koersen, etc…

32 Een traditioneel beeld van systemen
Binnen de onderneming: De verschillende fucties hebben elk nut van de systemen Buiten de grenzen van de onderneming: hier bevinden zich de klanten en leveranciers De verschillende functies werken afzonderlijk van elkaar *

33 Verkoop- en marketingprocessen
Enterprisesystemen Productieprocessen Personeels-processen Boekhouding Financiën Bedrijfsprocessen Ondernemingsbrede bedrijfsprocessen Distribu-teurs Klanten Verkoop- en marketingprocessen

34 Voordelen van enterprisesystemen
Structuur van de onderneming en de organisatie: één organisatie Management: ondernemingsbrede kennisbasis voor managementprocessen Technologie: een uniform platform Onderneming: efficiëntere bedrijfsvoering en klantgeoriënteerde bedrijfsprocessen *

35 Uitdagingen van enterprisesystemen
Implementatie Hoge kosten nu/voordelen in de toekomst Inflexibiliteit *

36 Netwerken binnen een bedrijfstak
Koppelen organisaties binnen dezelfde bedrijfstak aan elkaar tot één breed systeem Horizontaal: koppelt organisaties in dezelfde branche, inclusief concurrenten Verticaal: koppelt organisaties met leveranciers in de zelfde bedrijfstak *

37 Informatiesystemen binnen de onderneming
Hoofdstuk 2 Informatiesystemen binnen de onderneming


Download ppt "Informatiesystemen binnen de onderneming"

Verwante presentaties


Ads door Google