De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 2 2 Informatiesystemen binnen de onderneming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 2 2 Informatiesystemen binnen de onderneming."— Transcript van de presentatie:

1 2.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 2 2 Informatiesystemen binnen de onderneming

2 2.2 © 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om: © 2002 by Prentice Hall -de rol van de zes belangrijkste typen informatiesystemen in organisaties en hun onderlinge relaties te analyseren; -de typen informatiesystemen te beschrij- ven die de belangrijkste functionele gebieden van het bedrijfsleven ondersteunen; -de relatie tussen organisaties, informatie- systemen en bedrijfsprocessen, inclusief de processen voor relatiebeheer en supply chain management, aan te geven;

3 2.3 © 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om: -uit te leggen hoe enterprisesystemen en netwerken binnen bedrijfstakken nieuwe efficiëntere processen voor onderne- mingen ontwikkelen; -de voordelen en beperkingen van enterprisesystemen en netwerken binnen bedrijfstakken te evalueren. © 2002 by Prentice Hall

4 2.4 Managementuitdagingen •Belangrijke systeemapplicaties binnen de organisatie •Systemen vanuit een functioneel perspectief •Integratie van functies en bedrijfsprocessen

5 2.5 © 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen 1.Integratie 2.De reikwijdte van het denkpatroon van managers

6 2.6 © 2002 by Prentice Hall Typen informatiesystemen Type informatiesysteem Groepen die worden bediend Strategisch niveau Hoger management Managementniveau Middenmanagement Operationeel Operationeel niveau management Kennisniveau Kennis- en gegevens- verwerkers Verkoop Productie Financiën Boekh. Pers.- & marketing zaken

7 2.7 © 2002 by Prentice Hall De zes belangrijkste typen informatiesystemen •Transactieverwerkingssystemen (TPS – transaction processing systems) •Kantoorsystemen •Kennisverwerkingssystemen (KWS – knowledge work systems) •Beslissingsondersteunende systemen (DSS – decision-support systems) •Bedrijfsinformatiesystemen (MIS – management information systems) •Managementonder- steunende systemen (ESS – executive support systems)

8 2.8 © 2002 by Prentice Hall Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Verkoop en marketingsystemen Belangrijke functies van het systeem •Verkoopbeheer •Marktonderzoek •Promotie •Prijzen •Nieuwe producten Belangrijkste systemen •Verkoopinformatiesysteem •Marktonderzoeksysteem •Commissiesysteem

9 2.9 © 2002 by Prentice Hall Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Productie Belangrijke functies van het systeem •Planning •Inkoop •Verzending/ontvangst •Techniek •Bedrijfsvoering Belangrijkste systemen •Machinebeheersysteem •Inkoopsysteem •Kwaliteitscontrolesysteem

10 2.10 © 2002 by Prentice Hall Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Financiën/boekhouding Belangrijke functies van het systeem •Budgettering •Grootboek •Rekeningen •Kostenbeheer Belangrijkste systemen •Grootboek •Rekeningen (inkomend/uitgaand) •Fondsenbeheersysteem

11 2.11 © 2002 by Prentice Hall Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Personeelszaken Belangrijke functies van het systeem •Personeelsbestand •Verzekeringen •Compensatie •Werkrelaties •Training Belangrijkste systemen •Loonuitbetaling •Werknemersgegevens •Verzekeringssysteem •Carrièreplanner

12 2.12 © 2002 by Prentice Hall Toepassingen van transactieverwerkingssystemen Andere typen (bijvoorbeeld voor universiteit) Belangrijke functies van het systeem •Toelating •Cijferoverzicht •Vakkenoverzicht •Alumni Belangrijkste systemen •Toelating •Cijferoverzicht •Vakkenoverzicht •Alumni

13 2.13 © 2002 by Prentice Hall Kennisniveau •Informatie-input: ontwerpspecificaties; kennisbasis •Verwerking: simulaties, modellen •Informatie-output: modellen; diagrammen •Gebruikers: technische staf Kennisverwerkingssystemen

14 2.14 © 2002 by Prentice Hall Kantoorsystemen •Kantoor zonder papieren •Geïntegreerde software •Ergonomisch ontwerp •Heldere, plezierige werkplek

15 2.15 © 2002 by Prentice Hall Managementniveau •Informatie-input: samenvattingen van transactiegegevens; grote hoeveelheden gegevens; eenvoudige modellen •Verwerking: routinerapportage; eenvoudige modellen; eenvoudige analyse •Informatie-output: samenvatting en rapportage uitzonderingen •Gebruikers: middenmanagement Bedrijfsinformatiesystemen

16 2.16 © 2002 by Prentice Hall •Gestructureerde en semi-gestructureerde besluitvorming •Overzichten en rapportages van afwijkingen •Gegevens uit verleden en heden •Intern georiënteerd •Langdurig ontwerpproces * Bedrijfsinformatiesystemen

17 2.17 © 2002 by Prentice Hall Manage- ment bestanden Verkoop ge- gevens Product- kosten per afdeling Product- wijzigingen Uitgaven Rapporten MANAGERS Orderverwerkings- systeem Materiaalplanning- systeem Grootboek- systeem Bestellingenbestand Productie-masterbestand Boekhoudbestanden Hoe bedrijfsinformatiesystemen hun gegevens halen uit een transactieverwerkingssysteem Transactieverwerkingssystemen Bedrijfsinformatiesystemen Bedrijfs- informatie- systeem

18 2.18 © 2002 by Prentice Hall Middenmanagement •Informatie-input: beperkte hoeveelheid gegevens of grote databases geoptimaliseerd voor gegevensanalyse; analytische •Verwerking: interactief; simulaties; analyses •Informatie-output: speciale rapporten; analyses voor besluitvorming; reacties op vragen •Professionals, technische staf Beslissingsondersteunende systemen

19 2.19 © 2002 by Prentice Hall •Flexibel, snel •Gebruiker bepaald de input en outputs •Geen professionele programmering •Ondersteund besluitvormingsproces •Groot aantal modellen om gegevens te analyseren * Beslissingsondersteunende systemen

20 2.20 © 2002 by Prentice Hall Strategisch niveau •Informatie-input: verzamelde gegevens: extern, intern •Verwerking: diagrammen; simulaties; interactief •Informatie-output: voorspelling; reacties op vragen •Gebruikers: hoger management Managementondersteunende systemen

21 2.21 © 2002 by Prentice Hall •Hoger management-niveau •Ontworpen voor het individu •Zeer duur in onderhoud •Veelomvattende ondersteuning voor het management * Managementondersteunende systemen

22 2.22 © 2002 by Prentice Hall Onderlinge relaties tussen systemen Management-ondersteunendesystemen Bedrijfs-Informatie-systemen Kennisverwerkings-systemen kantoorsystemen Transactie-Verwerkings-systemen Beslissings-ondersteunendesystemen

23 2.23 © 2002 by Prentice Hall Systemen vanuit een functioneel perspectief •Verkoop- en marketingsystemen •Productiesystemen •Financiële en boekhoudinformatiesystemen •Personeelsprocessen

24 2.24 © 2002 by Prentice Hall Voorbeelden van verkoop- en marketingsystemen SysteemOmschrijving Organisatorisch niveau Orderverwerking Invoeren, verwerken en bijhouden van bestellingen Operationeel Marktanalyse Identificeren van klanten en markten met gebruik van gegevens over demografie, markten, consumentengedrag en trends Kennis prijsanalyse Bepalen van prijs voor producten en diensten Management Voorspellingen verkooptrends Voorbereiden van voorspelling van verkoop over periode van vijf jaar Strategisch

25 2.25 © 2002 by Prentice Hall Voorbeelden van productie- informatiesystemen SysteemOmschrijving Organisatorisch niveau Machinebeheer Controleren van activiteiten van machines en apparatuur Operationeel Computer-aided design Ontwerpen van nieuwe producten met gebruikmaking van de computer Kennis Productieplanning Bepalen wanneer en hoe producten moeten worden geproduceerd Management Faciliteiten en locaties Bepalen waar nieuwe productiefaciliteiten zich zullen bevinden Strategisch

26 2.26 © 2002 by Prentice Hall Voorbeelden van financiële en boekhoudinformatiesystemen SysteemOmschrijving Organisatorisch niveau Te betalen facturen Geld dat de onderneming nog moet ontvangen van klanten Operationeel Portfolioanalyse Portfolio van investeringen samenstellen Kennis Budgettering Kortetermijnbudgetten voorbereiden Management Winstplanning Langetermijnresultaten plannen Strategisch

27 2.27 © 2002 by Prentice Hall Voorbeelden van personeelssystemen SysteemOmschrijving Organisatorisch niveau Training en ontwikkeling Bijhouden van training, vaardigheden en prestaties van werknemers Operationeel Carrièreplanning Plannen van carrières van werknemers Kennis Salarisanalyse Bijhouden van de verdeling van salaris en bonussen Management PZ-planning Plannen van personeelsbehoefte op de lange termijn Strategisch

28 2.28 © 2002 by Prentice Hall Voorbeelden van bedrijfsprocessen •Fabricage en productie: het assembleren van producten, kwaliteitscontrole •Marketing en verkoop: identificeren van klanten, het creëren van aandacht door de klant *

29 2.29 © 2002 by Prentice Hall Voorbeelden van bedrijfsprocessen •Financiën en boekhouding: het betalen van crediteuren, het beheren van rekeningen •Personeelszaken: aannemen van medewerkers, het evalueren van prestaties *

30 2.30 © 2002 by Prentice Hall VervoerVoorraad Planning en prognose Order- verwerking Productie Acquisitie Boekhouding Leveranciers Klanten Logistieke diensten Distributeurs INTRANET Intranet Supply chain management

31 2.31 © 2002 by Prentice Hall Hoe bedrijfsinformatiesystemen supply chain management ondersteunen •Besluit wanneer, wat geproduceerd, opgeslagen en vervoerd moet worden… •Snel communiceren van orders… •Nakijken van orderstatus… •Nakijken van de beschikbare inventaris… •Nakijken van verzendingen… •De productie plannen met de werkelijke vraag… •Snel communiceren van product… •Ontwerpveranderingen… •Verschaffen van productspecificatie… •Delen van informatie over koersen, etc…

32 2.32 © 2002 by Prentice Hall Een traditioneel beeld van systemen •Binnen de onderneming: De verschillende fucties hebben elk nut van de systemen •Buiten de grenzen van de onderneming: hier bevinden zich de klanten en leveranciers De verschillende functies werken afzonderlijk van elkaar *

33 2.33 © 2002 by Prentice Hall Verkoop- en marketingprocessen Boekhouding Financiën Productieprocessen Personeels- processen Enterprisesystemen Bedrijfsprocessen Ondernemingsbrede bedrijfsprocessen Distribu- teurs Klanten

34 2.34 © 2002 by Prentice Hall Voordelen van enterprisesystemen •Structuur van de onderneming en de organisatie: één organisatie •Management: ondernemingsbrede kennisbasis voor managementprocessen •Technologie: een uniform platform •Onderneming: efficiëntere bedrijfsvoering en klantgeoriënteerde bedrijfsprocessen *

35 2.35 © 2002 by Prentice Hall Uitdagingen van enterprisesystemen •Implementatie •Hoge kosten nu/voordelen in de toekomst •Inflexibiliteit *

36 2.36 © 2002 by Prentice Hall Netwerken binnen een bedrijfstak Koppelen organisaties binnen dezelfde bedrijfstak aan elkaar tot één breed systeem •Horizontaal: koppelt organisaties in dezelfde branche, inclusief concurrenten •Verticaal: koppelt organisaties met leveranciers in de zelfde bedrijfstak *

37 2.37 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 2 2 Informatiesystemen binnen de onderneming


Download ppt "2.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 2 2 Informatiesystemen binnen de onderneming."

Verwante presentaties


Ads door Google