De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WOUDSCHOTEN, 1-2 NOVEMBER 2006 CHRIST OTTEN, VSNU

Verwante presentaties


Presentatie over: "WOUDSCHOTEN, 1-2 NOVEMBER 2006 CHRIST OTTEN, VSNU"— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP EN DE LINK NAAR INSTITUTIONAL RESEARCH (TRACK C.1)
WOUDSCHOTEN, 1-2 NOVEMBER 2006 CHRIST OTTEN, VSNU CORNELIS GELDOF, HBO-RAAD

2 OPBOUW WORKSHOP - LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP 14H00-14H45
- BRAINSTORM H45-15H15 > LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT STUDENT > LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT INSTELLING - PAUZE H15-15H25 - SUBSESSIES H25-16H15 - RAPPORTAGE EN DISCUSSIE H15-16H50 - CONCLUSIES H50-17H00

3 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (1): WAT
- DE WET FINANCIERING IN HET HOGER ONDERWIJS (FHO)= SUBSTRACT UIT WET HOGER ONDERWIJS EN ONDERZOEK (WHOO) - INGANGSDATUM: 1 SEPTEMBER 2008 - RECHT OP ONDERWIJS TEGEN HET BIJ WET VASTGESTELDE COLLEGEGELD

4 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (2): HOEVEEL
AANTAL LEERRECHTEN = DUUR VAN DE OPLEIDING: > 3 JAAR VOOR EEN DRIEJARIGE BACHELOR > 1 JAAR VOOR EEN EENJARIGE MASTER, ETC. - PER OPLEIDING OOK 1 JAAR UITLOOPRECHTEN - AFREKENING IN MAANDEN, JULI EN AUGUSTUS NIET - SLECHTS VOOR EEN BACHELOR- EN EEN MASTEROPLEIDING

5 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (3): WIE
ALLE STUDENTEN UIT DE ZGN. EER(+)-LANDEN - ONGEACHT INSCHRIJFHISTORIE VOOR 1 SEPTEMBER 2008 - BEHALVE INDIEN ZE NA EEN SOORTGELIJKE OPLEIDING HEBBEN AFGEROND - OP 1 SEPTEMBER 2008: BEHALVE BIJ INSCHRIJVING VOOR HET HELE STUDIEJAAR

6 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (4): WANNEER
- INSCHRIJVING = INZETTEN LEERRECHT - GEEN LEER- OF UITLOOPRECHTEN MEER  GEMAXIMEERD COLLEGEGELD (BA: MAX. 2 JAAR; MA: MAX. 1 JAAR) GEMAXIMEERD COLLEGEGELD < 2 MAAL WETTELIJK COLLEGEGELD - ANDERS: INSTELLINGSCOLLEGEGELD

7 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (5): WANNEER (INGEWIKKELD)
SOORT WANNEER LR/UR - WETTELIJK COLLEGEGELD VOLTIJD JA DEELTIJD COLLEGELD DEELTIJD<VOLTIJD JA EXPERIMENTEEL EXPERIMENTEER- OPLEIDINGEN OPEN BESTEL JA GEMAXIMEERD COLLEGELD NA LR EN UR NEEN INSTELLINGSCOLLEGEGELD NA GEMAXIMEERD COLLEGELD NEEN VRIJ (?) NIET IN AANMERKING LR NEEN NULTARIEF TWEEDE INSCHRIJVING JA COLLEGEGELD EXTRANEUS EXTRANEUS N.V.T

8 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (6): EXTRA
- SOMS EXTRA OF NIEUWE LEERRECHTEN - HAVIST DIE NA HBO-PROPEDEUSE NAAR UNIVERSITEIT GAAT - BIJ EEN HANDICAP (EXTRA OF NIEUW) - BIJ BEPAALDE OPLEIDINGEN (BIJV. GENEESKUNDE) NA VOLTOOIING EERDERE OPLEIDING

9 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (7): BELANGRIJK
- TWEEDE INSCHRIJVING: VRIJSTELLING VAN COLLEGEGELD - UITZONDERING: UITLOOPRECHT HBO-BACELOR GEEFT GEEN VRIJSTELLING COLLEGEGELD VOOR WO-BACHELOR - LEERRECHTEN OVER?  ANDERE OPLEIDING (MAX. 1 JAAR) - UITLOOPRECHTEN BACHELOROPLEIDING NIET GEBRUIKT: INZETTEN BIJ MASTEROPLEIDING

10 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP: BEKOSTIGING (8)
BEKOSTIGING OP BASIS VAN (PERCENTAGES ZIJN GEMIDDELDES, VARIEREN PER INSTELLING): - INGEZETTE LEERRECHTEN: CA. 60% BEHAALDE DIPLOMA’S: CA. 15% - ‘VASTE’ BIJDRAGE ONDERWIJSOPSLAG: 25% DRIE SOORTEN LEERRECHTEN: LAAG-, HOOG- EN TOPBEKOSTIGD = 1:1,3:1,9

11 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP: STUDIEFINANCIERING (9)
- EXTRA LENEN VIA HET COLLEGEGELDKREDIET - TOT MAXIMAAL HET BETAALDE COLLEGEGELD - NIET MEER DAN 5 MAAL HET WETTELIJK COLLEGEGELD (CA. EUR ) - EN NOG VEEL MEER, MAAR NIET NU

12 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP: VERDERE PROCEDURE (10)
- SPOEDWET 31/10 AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER - DE WHOO NA KABINETSFORMATIE IN HET PARLEMENT - DE AMvB-BEKOSTIGING HANGT VOOR BIJ TWEEDE KAMER DAARNA ADVIES VAN DE RvS DAN VASTSTELLING DOOR OCW, NA OVERLEG VSNU EN HBO-RAAD WET LEERRECHTEN GOEDGEKEURD DOOR TWEEDE KAMER, LIGT BIJ EERSTE KAMER VORMGEVING: NADER OVERLEG HBO-RAAD EN VSNU

13 LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT STUDENT/INSTELLING (1)
DOELSTELLING WET: MEER - FLEXIBILITEIT - KEUZEVRIJHEID - KWALITEIT

14 LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT STUDENT (2)
KANS OP HOGERE KOSTEN  GEDRAGSEFFECTEN WELKE BEPERKING TIJD  GERICHTERE KEUZES WELKE LEVEN LANG LEREN  POSITIEF OF NEGATIEF WAAROM - KEUZEMOMENTEN  RELATIE MET BAMA WAT BETEKENT DIT VOOR DE IR?

15 LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT INSTELLING (3)
- GEEN BEKOSTIGING (MEER)  COLLEGEGELDDIFFERENTIATIE - ONDERWIJSINHOUDELIJK  KEUZEMOMENTEN; SPECIFIEKE TRACEES - ONDERWIJSORGANISATIE  INSTROOMMOMENT; VOLTIJD/DEELTIJD - ONDERWIJSAANBOD  VERSCHRALING; NIEUW AANBOD WAT BETEKENT DIT VOOR DE IR?

16 RESULTATEN BRAINSTORM
VANUIT OPTIEK STUDENT VANUIT OPTIEK INSTELLING 1. RISICO-AVERSIE MEER NAAR HBO, VERVOLG WO-MA BÈTA => GAMMA GERICHTER KIEZEN => BETER ORIËNTEREN SNELLER STUDEREN 2. FLEXIBELE DOORSTROOM-TRAJECTEN BETER INFORMEREN BETER SELECTEREN BETER ADVISEREN BEVORDEREN REPUTATIE ONDERWIJSDIFFERENTIATIE 3. KEUZEBEPERKING IN GEVAL VAN 2E STUDIE MEER DIVERSE GROEPEN MET VERSCHILLENDE ‘SPECIFIEKE’ VRAAG VRAAG NAAR INTERNATIONALE STUDIEWEGEN (ZONDER LR-VERBRUIK) 4. DIFFERENTIATIE IN GROEPEN MET VERSCHILLENDE ‘RECHTEN’ => WIE WIL IK EN HOE DAN? MARKTSEGMENTATIE

17 LEERRECHTEN EN IR: SUBSESSIE
- OP WELKE WIJZE KAN DE IR BIJDRAGEN AAN HET SIGNALEREN VAN DE TIJDENS DE BRAINSTORM GEÏNVENTARISEERDE MOGELIJKE TRENDS/EFFECTEN? > BIJDRAGEND AAN WENSEN VAN DE STUDENT > BIJDRAGEND AAN STRATEGIE VAN DE INSTELLING

18 RESULTATEN SUBSESSIES
DE ‘UITDAGINGEN’ VOOR IR IN 2007: KEUZE-BEGELEIDING FACILITEREN VÓÓR AANVANG VAN DE STUDIE TIJDENS DE STUDIE SPECIFIEK INFORMEREN OVER (STATISTISCH ONDERBOUWDE) KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN STUDENTEN INFORMEREN OVER (FINANCIËLE) CONSEQUENTIES VAN STUDIEKEUZES IDENTIFICEREN VAN RISICO’S BIJ HAPERENDE STUDIEVOORTGANG => EARLY WARNING SYSTEEM WAAROP ORGANISATIE VANGNET KAN BASEREN KORTE TERMIJN FEEDBACK LEVEREN OVER BA-MA DOORSTROOM MARKT VERKENNEN PRE-ENTRY COURSES, CONTRACT-, EN AANSCHUIFONDERWIJS BIJ/OMSCHOLING VOOR ‘ONBEKOSTIGDE’ GROEPEN => ALUMNI EN WERKGEVERS KOSTPRIJS ONDERZOEKEN => COST-DRIVERS VOOR TARIEFSTELLING EN -VERANTWOORDING LANDELIJK SAMENWERKEN OM IR-UITDAGINGEN TE REALISEREN EN KENNIS UIT TE WISSELEN


Download ppt "WOUDSCHOTEN, 1-2 NOVEMBER 2006 CHRIST OTTEN, VSNU"

Verwante presentaties


Ads door Google