De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dutch Association for Institutional Research Vereniging van Informatiemakelaars in het Hoger Onderwijs BRIDGING GAPS 10 E DAIR SEMINAR 1 WORKSHOP LEERRECHTEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dutch Association for Institutional Research Vereniging van Informatiemakelaars in het Hoger Onderwijs BRIDGING GAPS 10 E DAIR SEMINAR 1 WORKSHOP LEERRECHTEN."— Transcript van de presentatie:

1 Dutch Association for Institutional Research Vereniging van Informatiemakelaars in het Hoger Onderwijs BRIDGING GAPS 10 E DAIR SEMINAR 1 WORKSHOP LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP EN DE LINK NAAR INSTITUTIONAL RESEARCH (TRACK C.1) WOUDSCHOTEN, 1-2 NOVEMBER 2006 CHRIST OTTEN, VSNU CORNELIS GELDOF, HBO-RAAD

2 2 OPBOUW WORKSHOP - LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP 14H00-14H45 - BRAINSTORM 14H45-15H15 > LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT STUDENT > LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT INSTELLING - PAUZE 15H15-15H25 - SUBSESSIES 15H25-16H15 - RAPPORTAGE EN DISCUSSIE 16H15-16H50 - CONCLUSIES 16H50-17H00

3 3 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (1): WAT -DE WET FINANCIERING IN HET HOGER ONDERWIJS (FHO)= SUBSTRACT UIT WET HOGER ONDERWIJS EN ONDERZOEK (WHOO) -INGANGSDATUM: 1 SEPTEMBER 2008 - RECHT OP ONDERWIJS TEGEN HET BIJ WET VASTGESTELDE COLLEGEGELD

4 4 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (2): HOEVEEL -AANTAL LEERRECHTEN = DUUR VAN DE OPLEIDING: >3 JAAR VOOR EEN DRIEJARIGE BACHELOR >1 JAAR VOOR EEN EENJARIGE MASTER, ETC. - PER OPLEIDING OOK 1 JAAR UITLOOPRECHTEN - AFREKENING IN MAANDEN, JULI EN AUGUSTUS NIET - SLECHTS VOOR EEN BACHELOR- EN EEN MASTEROPLEIDING

5 5 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (3): WIE -ALLE STUDENTEN UIT DE ZGN. EER(+)-LANDEN - ONGEACHT INSCHRIJFHISTORIE VOOR 1 SEPTEMBER 2008 - BEHALVE INDIEN ZE NA 31-8-1991 EEN SOORTGELIJKE OPLEIDING HEBBEN AFGEROND - OP 1 SEPTEMBER 2008: BEHALVE BIJ INSCHRIJVING VOOR HET HELE STUDIEJAAR 2007-2008

6 6 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (4): WANNEER - INSCHRIJVING = INZETTEN LEERRECHT - GEEN LEER- OF UITLOOPRECHTEN MEER  GEMAXIMEERD COLLEGEGELD (BA: MAX. 2 JAAR; MA: MAX. 1 JAAR) -GEMAXIMEERD COLLEGEGELD < 2 MAAL WETTELIJK COLLEGEGELD - ANDERS: INSTELLINGSCOLLEGEGELD

7 7 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (5): WANNEER (INGEWIKKELD) SOORTWANNEERLR/UR - WETTELIJK COLLEGEGELDVOLTIJDJA - WETTELIJK DEELTIJD COLLEGELDDEELTIJD { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2231997/slides/slide_7.jpg", "name": "7 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (5): WANNEER (INGEWIKKELD) SOORTWANNEERLR/UR - WETTELIJK COLLEGEGELDVOLTIJDJA - WETTELIJK DEELTIJD COLLEGELDDEELTIJD

8 8 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (6): EXTRA - SOMS EXTRA OF NIEUWE LEERRECHTEN - HAVIST DIE NA HBO-PROPEDEUSE NAAR UNIVERSITEIT GAAT - BIJ EEN HANDICAP (EXTRA OF NIEUW) - BIJ BEPAALDE OPLEIDINGEN (BIJV. GENEESKUNDE) NA VOLTOOIING EERDERE OPLEIDING

9 9 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP (7): BELANGRIJK - TWEEDE INSCHRIJVING: VRIJSTELLING VAN COLLEGEGELD - UITZONDERING: UITLOOPRECHT HBO-BACELOR GEEFT GEEN VRIJSTELLING COLLEGEGELD VOOR WO-BACHELOR - LEERRECHTEN OVER?  ANDERE OPLEIDING (MAX. 1 JAAR) - UITLOOPRECHTEN BACHELOROPLEIDING NIET GEBRUIKT: INZETTEN BIJ MASTEROPLEIDING

10 10 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP: BEKOSTIGING (8) BEKOSTIGING OP BASIS VAN (PERCENTAGES ZIJN GEMIDDELDES, VARIEREN PER INSTELLING): - INGEZETTE LEERRECHTEN: CA. 60% -BEHAALDE DIPLOMA’S: CA. 15% -‘VASTE’ BIJDRAGE ONDERWIJSOPSLAG: 25% DRIE SOORTEN LEERRECHTEN: LAAG-, HOOG- EN TOPBEKOSTIGD = 1:1,3:1,9

11 11 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP: STUDIEFINANCIERING (9) - EXTRA LENEN VIA HET COLLEGEGELDKREDIET - TOT MAXIMAAL HET BETAALDE COLLEGEGELD - NIET MEER DAN 5 MAAL HET WETTELIJK COLLEGEGELD (CA. EUR. 7.500) - EN NOG VEEL MEER, MAAR NIET NU

12 12 LEERRECHTEN IN EEN NOTENDOP: VERDERE PROCEDURE (10) - SPOEDWET 31/10 AANGENOMEN DOOR TWEEDE KAMER - DE WHOO NA KABINETSFORMATIE IN HET PARLEMENT - DE AMvB-BEKOSTIGING HANGT VOOR BIJ TWEEDE KAMER DAARNA ADVIES VAN DE RvS DAN VASTSTELLING DOOR OCW, NA OVERLEG VSNU EN HBO-RAAD -WET LEERRECHTEN GOEDGEKEURD DOOR TWEEDE KAMER, LIGT BIJ EERSTE KAMER VORMGEVING: NADER OVERLEG HBO-RAAD EN VSNU

13 13 LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT STUDENT/INSTELLING (1) DOELSTELLING WET: MEER - FLEXIBILITEIT - KEUZEVRIJHEID - KWALITEIT

14 14 LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT STUDENT (2) -KANS OP HOGERE KOSTEN  GEDRAGSEFFECTEN WELKE -BEPERKING TIJD  GERICHTERE KEUZES WELKE -LEVEN LANG LEREN  POSITIEF OF NEGATIEF WAAROM - KEUZEMOMENTEN  RELATIE MET BAMA WAT BETEKENT DIT VOOR DE IR?

15 15 LEERRECHTEN BEZIEN VANUIT INSTELLING (3) - GEEN BEKOSTIGING (MEER)  COLLEGEGELDDIFFERENTIATIE - ONDERWIJSINHOUDELIJK  KEUZEMOMENTEN; SPECIFIEKE TRACEES - ONDERWIJSORGANISATIE  INSTROOMMOMENT; VOLTIJD/DEELTIJD - ONDERWIJSAANBOD  VERSCHRALING; NIEUW AANBOD WAT BETEKENT DIT VOOR DE IR?

16 16 1. RISICO-AVERSIE MEER NAAR HBO, VERVOLG WO-MA BÈTA => GAMMA GERICHTER KIEZEN => BETER ORIËNTEREN SNELLER STUDEREN 2. FLEXIBELE DOORSTROOM- TRAJECTEN BETER INFORMEREN BETER SELECTEREN BETER ADVISEREN BEVORDEREN REPUTATIE 3. KEUZEBEPERKING IN GEVAL VAN 2E STUDIE MEER DIVERSE GROEPEN MET VERSCHILLENDE ‘SPECIFIEKE’ VRAAG VRAAG NAAR INTERNATIONALE STUDIEWEGEN (ZONDER LR- VERBRUIK) 4. DIFFERENTIATIE IN GROEPEN MET VERSCHILLENDE ‘RECHTEN’ => WIE WIL IK EN HOE DAN? VANUIT OPTIEK INSTELLINGVANUIT OPTIEK STUDENT MARKTSEGMENTATIE ONDERWIJSDIFFERENTIATIE RESULTATEN BRAINSTORM

17 17 - OP WELKE WIJZE KAN DE IR BIJDRAGEN AAN HET SIGNALEREN VAN DE TIJDENS DE BRAINSTORM GEÏNVENTARISEERDE MOGELIJKE TRENDS/EFFECTEN? > BIJDRAGEND AAN WENSEN VAN DE STUDENT > BIJDRAGEND AAN STRATEGIE VAN DE INSTELLING LEERRECHTEN EN IR: SUBSESSIE

18 18 KEUZE-BEGELEIDING FACILITEREN  VÓÓR AANVANG VAN DE STUDIE  TIJDENS DE STUDIE SPECIFIEK  INFORMEREN OVER (STATISTISCH ONDERBOUWDE) KRITISCHE SUCCESFACTOREN VAN STUDENTEN  INFORMEREN OVER (FINANCIËLE) CONSEQUENTIES VAN STUDIEKEUZES  IDENTIFICEREN VAN RISICO’S BIJ HAPERENDE STUDIEVOORTGANG => EARLY WARNING SYSTEEM WAAROP ORGANISATIE VANGNET KAN BASEREN  KORTE TERMIJN FEEDBACK LEVEREN OVER BA-MA DOORSTROOM MARKT VERKENNEN  PRE-ENTRY COURSES, CONTRACT-, EN AANSCHUIFONDERWIJS  BIJ/OMSCHOLING VOOR ‘ONBEKOSTIGDE’ GROEPEN => ALUMNI EN WERKGEVERS KOSTPRIJS ONDERZOEKEN => COST-DRIVERS VOOR TARIEFSTELLING EN -VERANTWOORDING LANDELIJK SAMENWERKEN OM IR-UITDAGINGEN TE REALISEREN EN KENNIS UIT TE WISSELEN DE ‘UITDAGINGEN’ VOOR IR IN 2007: RESULTATEN SUBSESSIES


Download ppt "Dutch Association for Institutional Research Vereniging van Informatiemakelaars in het Hoger Onderwijs BRIDGING GAPS 10 E DAIR SEMINAR 1 WORKSHOP LEERRECHTEN."

Verwante presentaties


Ads door Google