De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Normal birth: what’s the question?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Normal birth: what’s the question?."— Transcript van de presentatie:

1 Normal birth: what’s the question?

2 Start van onderzoek Een idee of probleem uit de dagelijkse praktijk:
zouden zwangeren meer tevreden zijn met een doula? de gynaecoloog zegt inleiden bij 41 weken, de verloskundige denkt afwachten: wat is nu het beste beleid voor vrouwen in de eerste lijn? wat moet ik met zwangeren met een hoge BMI?

3 Inhoud van de workshop Theoretisch deel Praktisch deel
ledenraadpleging onderzoekscyclus formuleren van een onderzoeksvraag elementen in de onderzoeksvraag Praktisch deel oefenen met de resultaten van de ledenraadpleging

4 Ledenraadpleging Veel suggesties en ideeën voor onderzoek
komen tot een bruikbaar resultaat wat wordt er precies bedoeld? welke kennis moet onderzoek opleveren? 1e stap: duidelijke ONDERZOEKSVRAAG Citaten aan ledenraadpleging

5 Onderzoekscyclus Een idee of probleem onderzoeken:
1e stap: onderzoek ontwerpen een duidelijke onderzoeksvraag formuleren 2e stap: data verzamelen 3e stap: data analyseren 4e stap: conclusies trekken en aanbevelingen voor de praktijk 5e stap: implementeren en evalueren

7 Een onderzoeksvraag formuleren
Een duidelijke onderzoeksvraag bouwt voort op de kennis die er al is (theoretisch model en hypothese) bevat een helder omschreven probleem bevat begrippen die eenduidig begrepen worden en meetbaar zijn is goed afgebakend, maar niet te specifiek streeft naar een bruikbaar resultaat

8 Een onderzoeksvraag formuleren
PROBLEEM IDEE voorlopige onderzoeksvraag literatuur onderzoek ONDERZOEKS- VRAAG

9 Elementen in de onderzoeksvraag: PICO
P Patient populatie zwangeren I Intervention behandeling, test, advies C Comparison nieuwe behandeling versus bestaande behandeling (usual care) O Outcome uitkomst, wat wil de onderzoeker weten

10 Elementen in onderzoeksvraag
Voorbeeld op basis van ledenraadpleging: Probleem: Misoprostol (cytotec) bij optreden HPP i.p.v. oxytocine

11 PICO: Patiënt/populatie
Informatie over de patiënt/populatie: relevante patiëntkenmerken vanuit bestaande kennis generaliseerbaarheid

12 PICO: Patiënt/populatie
Voorbeeld: een barende in de eerste lijn met overmatig bloedverlies na de geboorte van de placenta Operationaliseren: barende in de eerste lijn overmatig bloedverlies

13 PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie:
therapie leidt het steunen van het perineum bij een fysiologische baring tot minder (ernstige) rupturen t.o.v. het niet steunen van het perineum? diagnostiek etiologie of prognose

14 PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: therapie
diagnostiek vermindert continue luisteren naar harttonen tijdens de baring de kans op een asphyxtisch kind bij de geboorte t.o.v. ieder half uur luisteren? etiologie of prognose

15 PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: therapie
diagnostiek etiologie of prognose is de kans op een intra-uterine vruchtdood hoger bij een zwangere met hypertensie (diastol.RR>95) en eiwit in de urine dan bij een zwangere met hypertensie maar zonder eiwit in de urine?

16 PICO: Interventie Voorbeeld: misoprostol Operationaliseren:
wijze van toediening dosis

17 PICO: Comparison/vergelijking
Comparison is niet altijd een omschreven alternatief: de gouden standaard de gebruikelijke therapie niet behandelen

18 PICO: Comparison/vergelijking
Voorbeeld: usual care: oxytocine Operationalisatie: toedieningswijze dosis

19 PICO: Outcome/uitkomst
Uitkomst beschrijven: de verwachte uitkomst van de omschreven interventie duidelijk, maar niet te specifiek

20 PICO: Outcome/uitkomst
Voorbeeld: minder dan 1000 cc bloedverlies of een bloedtransfusie i.v.m. een Hb onder de 5,0 mmol/l op de 2e dag post partum

21 Uiteindelijke onderzoeksvraag
Voorbeeld: Heeft een low-risk barende met overmatig bloedverlies na de geboorte van de placenta minder kans op een ernstige HPP, wanneer zij behandeld wordt met misoprostol t.o.v. oxytocine?


Download ppt "Normal birth: what’s the question?."

Verwante presentaties


Ads door Google