De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Normal birth: what’s the question?. 2 Start van onderzoek Een idee of probleem uit de dagelijkse praktijk: zouden zwangeren meer tevreden zijn met een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Normal birth: what’s the question?. 2 Start van onderzoek Een idee of probleem uit de dagelijkse praktijk: zouden zwangeren meer tevreden zijn met een."— Transcript van de presentatie:

1 Normal birth: what’s the question?

2 2 Start van onderzoek Een idee of probleem uit de dagelijkse praktijk: zouden zwangeren meer tevreden zijn met een doula?zouden zwangeren meer tevreden zijn met een doula? de gynaecoloog zegt inleiden bij 41 weken, de verloskundige denkt afwachten: wat is nu het beste beleid voor vrouwen in de eerste lijn?de gynaecoloog zegt inleiden bij 41 weken, de verloskundige denkt afwachten: wat is nu het beste beleid voor vrouwen in de eerste lijn? wat moet ik met zwangeren met een hoge BMI?wat moet ik met zwangeren met een hoge BMI?

3 3 Inhoud van de workshop Theoretisch deel ledenraadplegingledenraadpleging onderzoekscyclusonderzoekscyclus formuleren van een onderzoeksvraagformuleren van een onderzoeksvraag elementen in de onderzoeksvraagelementen in de onderzoeksvraag Praktisch deel oefenen met de resultaten van de ledenraadplegingoefenen met de resultaten van de ledenraadpleging

4 4 Ledenraadpleging Veel suggesties en ideeën voor onderzoek komen tot een bruikbaar resultaatkomen tot een bruikbaar resultaat –wat wordt er precies bedoeld? –welke kennis moet onderzoek opleveren? 1e stap: duidelijke ONDERZOEKSVRAAG

5 5 Onderzoekscyclus Een idee of probleem onderzoeken: 1e stap: onderzoek ontwerpen1e stap: onderzoek ontwerpen –een duidelijke onderzoeksvraag formuleren 2e stap: data verzamelen2e stap: data verzamelen 3e stap: data analyseren3e stap: data analyseren 4e stap: conclusies trekken en aanbevelingen voor de praktijk4e stap: conclusies trekken en aanbevelingen voor de praktijk 5e stap: implementeren en evalueren5e stap: implementeren en evalueren

6 6 Onderzoekscyclus onderzoek opzet data verzamelen data analyse conclusie evaluatie probleem

7 7 Een onderzoeksvraag formuleren Een duidelijke onderzoeksvraag bouwt voort op de kennis die er al is (theoretisch model en hypothese)bouwt voort op de kennis die er al is (theoretisch model en hypothese) bevat een helder omschreven probleembevat een helder omschreven probleem bevat begrippen die eenduidig begrepen worden en meetbaar zijnbevat begrippen die eenduidig begrepen worden en meetbaar zijn is goed afgebakend, maar niet te specifiekis goed afgebakend, maar niet te specifiek streeft naar een bruikbaar resultaatstreeft naar een bruikbaar resultaat

8 8 Een onderzoeksvraag formuleren PROBLEEM IDEE voorlopige onderzoeksvraag literatuur onderzoek ONDERZOEKS- VRAAG

9 9 Elementen in de onderzoeksvraag: PICO P Patientpopulatie zwangerenP Patientpopulatie zwangeren I Interventionbehandeling, test, adviesI Interventionbehandeling, test, advies C Comparisonnieuwe behandeling versus bestaande behandeling (usual care)C Comparisonnieuwe behandeling versus bestaande behandeling (usual care) O Outcomeuitkomst, wat wil de onderzoeker wetenO Outcomeuitkomst, wat wil de onderzoeker weten

10 10 Elementen in onderzoeksvraag Voorbeeld op basis van ledenraadpleging: Probleem: Misoprostol (cytotec) bij optreden HPP i.p.v. oxytocine

11 11 PICO: Patiënt/populatie Informatie over de patiënt/populatie: relevante patiëntkenmerken vanuit bestaande kennisrelevante patiëntkenmerken vanuit bestaande kennis generaliseerbaarheidgeneraliseerbaarheid

12 12 PICO: Patiënt/populatie Voorbeeld: een barende in de eerste lijn met overmatig bloedverlies na de geboorte van de placentaeen barende in de eerste lijn met overmatig bloedverlies na de geboorte van de placentaOperationaliseren: -barende in de eerste lijn -overmatig bloedverlies

13 13 PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: therapie leidt het steunen van het perineum bij een fysiologische baring tot minder (ernstige) rupturen t.o.v. het niet steunen van het perineum?therapie leidt het steunen van het perineum bij een fysiologische baring tot minder (ernstige) rupturen t.o.v. het niet steunen van het perineum? diagnostiekdiagnostiek etiologie of prognoseetiologie of prognose

14 14 PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: therapietherapie diagnostiekvermindert continue luisteren naar harttonen tijdens de baring de kans op een asphyxtisch kind bij de geboorte t.o.v. ieder half uur luisteren?diagnostiekvermindert continue luisteren naar harttonen tijdens de baring de kans op een asphyxtisch kind bij de geboorte t.o.v. ieder half uur luisteren? etiologie of prognoseetiologie of prognose

15 15 PICO: Interventie Interventie is niet per definitie therapie: therapietherapie diagnostiekdiagnostiek etiologie of prognoseetiologie of prognose is de kans op een intra-uterine vruchtdood hoger bij een zwangere met hypertensie (diastol.RR>95) en eiwit in de urine dan bij een zwangere met hypertensie maar zonder eiwit in de urine?

16 16 PICO: Interventie Voorbeeld: misoprostolmisoprostolOperationaliseren: -wijze van toediening -dosis

17 17 PICO: Comparison/vergelijking Comparison is niet altijd een omschreven alternatief: de gouden standaardde gouden standaard de gebruikelijke therapiede gebruikelijke therapie niet behandelenniet behandelen

18 18 PICO: Comparison/vergelijking Voorbeeld: usual care: oxytocine Operationalisatie: - toedieningswijze - dosis

19 19 PICO: Outcome/uitkomst Uitkomst beschrijven: de verwachte uitkomst van de omschreven interventiede verwachte uitkomst van de omschreven interventie duidelijk, maar niet te specifiekduidelijk, maar niet te specifiek

20 20 PICO: Outcome/uitkomst Voorbeeld: minder dan 1000 cc bloedverliesminder dan 1000 cc bloedverliesof een bloedtransfusie i.v.m. een Hb onder de 5,0 mmol/l op de 2e dag post partumeen bloedtransfusie i.v.m. een Hb onder de 5,0 mmol/l op de 2e dag post partum

21 21 Uiteindelijke onderzoeksvraag Voorbeeld: Heeft een low-risk barende met overmatig bloedverlies na de geboorte van de placenta minder kans op een ernstige HPP, wanneer zij behandeld wordt met misoprostol t.o.v. oxytocine?


Download ppt "Normal birth: what’s the question?. 2 Start van onderzoek Een idee of probleem uit de dagelijkse praktijk: zouden zwangeren meer tevreden zijn met een."

Verwante presentaties


Ads door Google