De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ABC van Acute Bizarre Crisissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ABC van Acute Bizarre Crisissen"— Transcript van de presentatie:

1

2 Het ABC van Acute Bizarre Crisissen
Marcel Slockers Nelly van der Gaarden

3 Programma Voorstellen Verslavingsquiz Intoxicaties Take home message
ABCD E

4 Verslavingsquiz Alcohol Wit Bruin GHB

5 Verslavingsquiz Tijdens een spoedvisite in een HAP dienst is er veel tumult. Een jongen is geagiteerd, hij bloedt en hij heeft veel wit gebruikt. Wat bedoelt men met wit?

6 Verslavingsquiz Als huisarts merk je dat bij een zestigjarige zijn polsfractuur niet geneest je verdenkt hem van middelen misbruik. Nu heeft hij zich verstapt en je verdenkt hem van een wervelfractuur, welk middel is nummer een?

7 Verslavingsquiz Een meisje van 17 komt verontrust vertellen dat ze iets gebruikt heeft en zich daarna niks meer herinnert. Welk middel kan dat zijn ?

8 Verslavingsquiz Een van de bekende druggebruikers uit uw praktijk vertelt dat hij gestopt is met alcoholgebruik. Hij gebruikt nu wel veel meer bruin. Wat bedoelt hij met bruin?

9 Verslavingsquiz Tijdens je dienst word je gebeld vanuit een opvangproject voor probleem jongeren. Eerst was een jongen agressief, maar nu wordt hij niet meer wakker en hij snurkt wat raar. Welk middel?

10 Verslavingsquiz Bij een spoedvisite tref je een van dit soort pijpjes aan. Voor welke middelen wordt dit pijpje gebruikt?

11 Verslavingsquiz Tijdens een spoedvisite zie je iemand die bloedend op de grond ligt. Ze hebben het erover dat hij 6 kanonnen heeft gebruikt. Welk middel?

12 Verslavingsquiz Iemand ligt in de wachtkamer met veel buikpijn. De omloop denkt aan een acute buik bij een jongen die verslaafd is. Je treft aanwijzingen voor obstipatie. Welk middel denk je?

13 Verslavingsquiz Deze persoon is onwel geworden bijhet gebruiken van drugs,aan welk middel denk je? de Straatdokter, medische zorg voor dak- en thuislozen juni 2009

14 Verslavingsquiz Buurman ziet een knul versuft in een schuurtje liggen. Je treft flessen velgenreiniger aan bij een versufte man. Welk middel?

15 Verslavingsquiz Op praktijk zie je iemand met een zwarte plek op zijn onderbeen daar waar hij net een transplantaat voor een wond heeft gekregen. Welk middel is verdacht?

16 Alcoholtotxtc

17 Casus ‘Kunt u direct komen ze is zo suf’ Harde muziek.

18 Alcohol Verwaarlozing Onrust tremor Spider naevi, erythema palmare
Ascites Riekende ademhaling Nystagmus horizontaal Verdoving/ontremming, grensoverschrijdend gedrag

19 Alcohol intoxicatie A Braken
B Black out bij hoge dosering ademdepressie C Meer risico ritme stoornis/infarct thiamine / pyridoxine

20 Alcohol intoxicatie D Verslapping/vallen makkelijker fracturen
E Onderkoeling hypothermie/hypoglykemie/bewustzijnsdaling/ verward

21 Alcohol intoxicatie A Braken Ademweg vrij
B Black out bij hoge dosering Ademdepressie Stabiele zijligging bewaken C Meer risico ritme stoornis/infarct Thiamine / pyridoxine; injectie

22 Alcohol intoxicatie D Verslapping/vallen makkelijker fracturen
E Onderkoeling hypothermie/hypoglykemie/bewustzijnsdaling/ verward temperatuur bewaken, wat zoet drinken

23 Onthoudingsverschijnselen Vervelend maar geen spoedgeval
Slaapproblemen Prikkelbaar Angst Hoofdpijn Maag darm problemen Hypertensie Tremoren

24 Spoed Hypothermie, braken, dehydratie, hypotensie, hypoglykemie,verwardheid, onrust, bewustzijnsdaling en adem depressie Opname bij acute intoxicatie onthoudingsdelier (al dan niet met insulten) jongeren die ook andere middelen gebruiken (vooral bij onvoldoende toezicht)

25 Pleidooi voor thiamineim. in spoedtas : NHG richtlijn en CBO advies
Neuropathie, geheugen problemen ernstige maag darmklachten Bij overactiviteit, angst, prikkelbaarheid en tremoren : chloordiazepoxide; binnen paar dagen afbouwen; vermijd overmatige sedatie Oxazepam bij ouderen en leverschade

26 Klinisch detoxificatie:
Bij slechte lichamelijke conditie Eerder ernstige onthoudingsverschijnselen (insulten, delier) Verslaving aan alcohol/suïcide risico; andere middelen

27 Casus ‘Kunt u direct komen ze is zo suf’ Harde muziek.

28 Heroïne/ methadon Roestoestand Flash (euforie) 5-10 minuten
Roes (somnolentie) minuten Plateaufase (Welbevinden) Beginnende onthouding (3-4 hr na gebruik) Roes > diepe roes > coma Overgang is sluipend

29 Heroïne / methadon Roken IV gebruik: spuitplaatsen, abcessen
Roken: folie, aanstekers Passiviteit Obstipatie

30 Heroïne / methadon intoxicatie
A Vrij B Remming ademhalingscentrum > snurkende vertraagde ademhaling C Vanuit de apnoe > circulatiestilstand D Verlaagd bewustzijn, nauwe pupillen (i.t.t. benzodiazepinen) E Sporen van gebruik

31 Heroïne / methadon intoxicatie
A Vrij B Remming ademhalingscentrum > snurkende vertraagde ademhaling Ventilatie op peil brengen/ houden C Vanuit de apnoe > circulatiestilstand Apnoe voorkomen

32 Heroïne / methadon intoxicatie
D Verlaagd bewustzijn, nauwe pupillen Naloxon E

33 Heroïne / methadon Voorkom huisarts/specialist als dealer
Maak goede afspraken met verslavingszorg/GGZ over het voorschrijven van verslavende middelen/psychofarmaca en zorg dat deze ook op de HAP bekend zijn

34 Casus ‘Kunt u direct komen ze is zo suf’ Harde muziek.

35 Cocaïne Wondjes krabben Onrustig/agitatie/angst Slechte verzorging
Hartkloppingen Bij basen; cracklong Bij snuiven; neusschade Bij spuiten; abcessen

36 Cocaïne intoxicatie A Zal vrij zijn B Cracklong; saturatie daling
C Adrenerg effect /hartinfarct/ritme stoornis D Plots uitval als bij cva E Kans op verwonding mesje bij base pijp

37 Cocaïne intoxicatie A Zal vrij zijn
B Cracklong, saturatie daling cracklong is te behandelen als copd (cave tbc) C Adrenerg/hartinfarct/ritme stoornis oordeel hartbewaking

38 Cocaïne intoxicatie D Plots uitval als bij CVA adrenerge werking spasme CVA protocol E Kans op verwonding mesje bij base pijp let op gevaar, delirante coke gebruiker

39 Casus ‘Kunt u direct komen ze is zo suf’ Harde muziek.

40 GHB Gamma Hydroxy Boterzuur/Butyraat
Oorspronkelijk ontwikkeld als narcosemiddel (1960) Veronderstelde anabole effecten (1980) Partydrug (1990) Beperkte medische toepassing bij narcolepsie Bij narcolepsie toegepast : 2x per nacht om de rem slaap te verdiepen waardoor minder slaap overdag.

41 Symptomen bij gebruik van GHB
(Teter JC et al) Dosering (mg/kg) Verschijnselen kortdurende amnesie, hypotonie slaap, somnolentie, duizeligheid, euforie coma, bradycardie, hypotonie, Cheyne-Stokes-ademhaling misselijkheid, braken > cardiorespiratoire collaps Niet dosisgerelateerd agressie, tonische-klonische aanvallen, hypothermie

42 Effect Na 5-30 minuten Duurt ongeveer 3 uur Afhankelijk van Gewicht
Ervaringen met het middel Individuele gevoeligheid

43 Gewenning Met name de sederende symptomen verminderen
Euforie/opwinding en slapeloosheid treden op Bij toename van gebruik > (lichamelijke) afhankelijkheid

44 Combinatie gebruik Combinatie met alcohol : versterken elkaar, cave ademhalingsdepressie, coma Combinatie met cocaïne, speed en XTC : hebben een tegengesteld effect, gaan sederende werking van GHB tegen. Cave: teveel GHB waardoor plotseling bewustzijn verlies kan optreden na uitwerking van cocaïne, speed, XTC

45 GHB intoxicatie A luchtwegobstructie door braken B vertraagd bij coma
C tachycardie, hypotensie D ataxie, verlaagd bewustzijn > coma E hypothermie, hypoglycemie

46 GHB intoxicatie A luchtwegobstructie door braken
luchtweg vrij maken, stabiele zijligging B vertraagd bij coma C tachycardie, hypotensie

47 GHB intoxicatie D ataxie, verlaagd bewustzijn > coma
monitoren, er is geen antidotum E hypothermie, hypoglycemie glucose

48 Afbraak Snel Na 8 uur niet meer aan te tonen in het bloed
Na 12 uur niet meer aan te tonen in urine Korte halfwaardetijd.

49 Onthouding Bij acuut staken toename excitatoire neurotransmitters > verhoogde dopamine spiegels Agitatie, onrust, psychotische verschijnselen en delirante kenmerken Binnen 2-6 uur na laatste gebruik Onthoudingsverschijnselen kunnen na aanvankelijke verbetering weer toenemen Treedt niet op bij laagfrequent gebruik

50 Onthouding Treedt op bij gebruik vanaf elke 8 uur
Natuurlijk beloop : duurt een week Slapeloosheid, angst, spanning, doemgedachten en tremoren Transpiratie, hypertensie en tachycardie Misselijkheid en braken Ontwikkeling van een delirium wordt veelvuldig gemeld

51 Delier Als delier eenmaal ontstaat kan dit 2 weken aanhouden
Moeilijk behandelbaar, antipsychotica niet werkzaam Kan levensbedreigend zijn Andere complicaties: rhabdomyolyse, koorts en dehydratie.

52 Take home messages Coma + middelen: glucose, naloxon, O2, thiamine
Alert op signalen omgeving; deze zijn richtinggevend en ontbreken op SEH Spoedgeval in de verslavingszorg is huisartsenzorg ten voeten uit > ABCD E

53

54 Dank u wel voor uw aandacht!


Download ppt "Het ABC van Acute Bizarre Crisissen"

Verwante presentaties


Ads door Google