De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van depressie en alcoholverslaving op testresultaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van depressie en alcoholverslaving op testresultaten"— Transcript van de presentatie:

1 De invloed van depressie en alcoholverslaving op testresultaten
Een onderzoek op de PAAZ-dienst van AZ Jan Palfijn Gent

2 Alcohol: kernbegrippen
Een van de meest verspreide drug in de wereld 18 op de 100 mannen zijn excessieve drinkers 7 op de 1000 vrouwen zijn excessieve drinkers Slechts 10% van de probleemdrinkers komt hiervoor uit Kans op alcoholverslaving ligt bij een man gemiddeld 5x hoger

3 Alcoholverslaving Men spreekt pas van een afhankelijkheid als er aan volgende punten voldaan wordt: Al bezorgt het overmatig gebruik van alcohol je problemen, toch blijf je drinken Er is sprake van een onweerstaanbare drang om te drinken Indien met het drinken staakt, treden er onthoudingsverschijnselen op - Alcohol maakt zowel psychisch als lichamelijk verslaafd - Ook is er sprake van tolerantie (men heeft steeds meer nodig om het gewenste effect te bereiken)

4 DSM-IV-TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
IV staat als romeins cijfer symbool voor 4 (van de 4e editie) TR staat voor “tekstrevisie” Het is een handboek dat gebruikt wordt om psychische diagnoses vast te stellen

5 DSM-IV-TR over alcohol
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen stoornissen in het gebruik van alcohol, en stoornissen door het gebruik van alcohol. Stoornissen in alcoholgebruik: Alcoholafhankelijkheid Misbruik van alcohol

6 DSM-IV-TR over alcohol
Stoornissen door alcohol: Alcoholintoxicatie Alcoholonthouding Delirium door alcoholintoxicatie Delirium door alcoholonthouding Persisterende dementie door alcohol Persisterende amnestische stoornis door alcohol Psychotische stoornis door alcohol, met wanen Psychotische stoornis door alcohol, met hallucinaties Stemmingsstoornissen door alcohol Angststoornis door alcohol Seksuele disfunctie door alcohol Slaapstoornis door alcohol Aan alcohol gebonden stoornis NAO (= Niet Anderszins Omschreven)

7 DSM-IV-TR over alcohol
Criteria over afhankelijkheid: “Patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende die zich op een willekeurig moment in dezelfde periode van twaalf maanden voordoen:

8 Tolerantie, zoals gedefinieerd door ten minste één van de volgende: (a) een behoefte aan duidelijk toenemende hoeveelheden van het middel om een intoxicatie of de gewenste werking te bereiken (b) een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde hoeveelheid van het middel Onthouding, zoals blijkt uit ten minste één van de volgende: (a) het voor het middel karakteristieke onthoudingssyndroom (verwijs naar criteria A en B van de criteria voor de onthouding van een specifiek middel) (b) hetzelfde (of een nauw hiermee verwant) middel wordt gebruikt om onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden Het middel wordt vaak in grotere hoeveelheden of gedurende langere tijd gebruikt dan het plan was Er bestaat de aanhoudende wens of er zijn weinig succesvolle pogingen om het gebruik van het middel te verminderen of in de hand te houden Een groot deel van de tijd gaat op aan activiteiten, nodig om aan het middel te komen (bijvoorbeeld verschillende artsen bezoeken of grote afstanden afleggen), het gebruik van het middel (bijvoorbeeld kettingroken), of aan het herstel van de effecten ervan Belangrijke sociale contacten of beroepsmatige bezigheden of vrijetijdsbesteding worden opgegeven of verminderd vanwege het gebruik van het middel Het gebruik van het middel wordt gecontinueerd ondanks de wetenschap dat er een hardnekkig of terugkerend lichamelijk of psychisch probleem is dat waarschijnlijk wordt veroorzaakt of verergerd door het middel (bijvoorbeeld doorgaan met het drinken van alcohol ondanks het besef dat een maagzweer verergerde door het alcoholgebruik)”

9 Oorzaken van alcoholgebruik
Helaas kan er voor de problematiek rond alcohol geen schuldige aangeduid worden, dit hangt echter af van persoon tot persoon. Kaiser (2007) stelt dat alcoholproblematieken zich steeds vroeger voordoen, dit doordat de jongere bij de groep wil horen Brysbaert (2006) zegt dat ook het genetisch materiaal een rol speelt bij alcoholafhankelijkheid Een andere stelling zegt dat ook de situatie thuis er veel toe doet Mensen die bijvoorbeeld in een depressie verkeren zijn kwetsbaarder voor bijvoorbeeld een alcoholverslaving (context: PAAZ te Jan Palfijn)

10 Gevolgen van alcoholmisbruik
Tijdens het dronken zijn: Gedragsstoornissen: Agressief gedrag Ontremming Oordeelstoornissen Gestoord functioneren Vertraagd reactievermogen Emotioneel labiel Lichamelijke stoornissen Lallende spraak Coördinatiestoornissen Nystagmus van de ogen Een rood gezicht


Download ppt "De invloed van depressie en alcoholverslaving op testresultaten"

Verwante presentaties


Ads door Google