De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OVERZICHT • HEROÏNE • COCAÏNE • AMFETAMINES • GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR

Verwante presentaties


Presentatie over: "OVERZICHT • HEROÏNE • COCAÏNE • AMFETAMINES • GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR"— Transcript van de presentatie:

1 OVERZICHT • HEROÏNE • COCAÏNE • AMFETAMINES • GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR
• PHENCYCLIDINE EN KETAMINE • LSD EN ANDERE HALLUCINOGENEN • MARIHUANA

2 HEROÏNE: ALGEMEEN • HYDROCHLORIDE ZOUT STERK WATEROPLOSBAAR
INTRAVENEUS EN INSUFFLATIE • BASE NIET WATEROPLOSBAAR VLOEIBAAR NA VERHITTING INTRAVENEUS EN INHALATIE ‘CHASING THE DRAGON’ CAVE: SCHOMMELINGEN IN ZUIVERHEIDSGRAAD

3

4 HEROÏNE: SYMPTOMATOLOGIE
• NEUROLOGISCH EUFORIE (‘RUSH’) SEDATIE, COMA ANALGESIE EPILEPSIE SPIERRIGIDITEIT MIOSE (NIET OBLIGAAT!) • RESPIRATOIR DEPRESSIE LONGOEDEEM BRONCHOSPASME

5 HEROÏNE: SYMPTOMATOLOGIE
• CARDIOVASCULAIR PERIFERE VASODILATATIE ORTHOSTATISCHE HYPOTENSIE BRADYCARDIE • GASTROINTESTINAAL VERMINDERDE DARMMOTILITEIT NOOT: SYMPTOMATOLOGIE MEDE BEPAALD DOOR TOEGEVOEGDE BESTANDDELEN BV. HEROÏNE + COCAÏNE

6 HEROÏNE: SYMPTOMATOLOGIE
• FYSIEKE EN PSYCHISCHE AFHANKELIJKHEID ABSTINENTIESYNDROOM (‘COLD TURKEY’) NEUSLOOP TRANEN ZWETEN NAUSEA BRAKEN BUIKKRAMPEN INTENSE PIJNEN RUSTELOOSHEID TREMOR ANGST ‘CRAVING’ • TOLERANTIE

7 HEROÏNE: BELEID BIJ INTOXICATIE
• ‘ABC’ • DIFFERENTIAALDIAGNOSE - HYPOGLYCEMIE, HYPOXIE, HYPOTHERMIE, HERSENSTAMLETSEL - INTOXICATIE MET O.A. CLONIDINE, PCP, FENOTHIAZINES, SEDATIVA, … • NALOXONE HERSTEL SPONTANE VENTILATIE AANVANGSDOSIS: 0.05 MG (PREOXYGENATIE!) CAVE ACUUT DERVINGSSYNDROOM RECIDIEF ADEMHALINGSDEPRESSIE • ‘BODY PACKERS’ ASYMPTOMATISCH: MONITORING SYMPTOMATISCH: NALOXONE INFUUS

8 COCAÏNE FOTO

9 COCAÏNE: ALGEMEEN • HYDROCHLORIDE ZOUT WATEROPLOSBAAR
INTRAVENEUS EN INSUFFLATIE • BASE FREE-BASE EN CRACK NIET WATEROPLOSBAAR INHALATIE

10 COCAÏNE: FARMACOLOGIE INVLOED OP ADRENERGE NEUROTRANSMISSIE
+ COCAÏNE - COCAÏNE NORADRENALINE

11 COCAÏNE: FARMACOLOGIE INVLOED OP ADRENERGE NEUROTRANSMISSIE
ADRENERGE EFFECTEN • AGITATIE • MYDRIASE • VASOCONSTRICTIE • HYPERTENSIE • TACHYCARDIE • TACHYPNOE

12 COCAÏNE: FARMACOLOGIE INVLOED OP DOPAMINERGE NEUROTRANSMISSIE
DOPAMINERGE EFFECTEN • EUFORIE • HYPERACTIVITEIT • SEXUELE OPWINDING • CHOREOATHETOSE ‘CRACK DANCING’

13 COCAÏNE: FARMACOLOGIE INVLOED OP SEROTONINERGE NEUROTRANSMISSIE
SEROTONINERGE EFFECTEN • HYPERTHERMIE • ANOREXIA • HALLUCINATIES ‘COCAÏNE BUGS’

14 COCAÏNE: SYMPTOMATOLOGIE
• HYPERTHERMIE • NEUROLOGISCH CVA EPILEPSIE BLINDHEID • CARDIOVASCULAIR HYPERTENSIE MYOCARDISCHEMIE, -INFARCT BRADYCARDIE  TACHYDYSRITMIEËN CARDIOMYOPATHIE BACTERIËLE ENDOCARDITIS AORTADISSECTIE THROMBOSE

15 COCAÏNE: SYMPTOMATOLOGIE
• RESPIRATOIR ASTHMA EXACERBATIE PNEUMOTHORAX, -MEDIASTINUM HEMORRHAGIE EOSINOFIELE INFILTRATEN GOODPASTURE SYNDROOM BOOP ARTERIËLE HYPERTROFIE LUCHTWEGVERBRANDING NEUSBLOEDINGEN NEUSSEPTUMPERFORATIE

16 COCAÏNE: SYMPTOMATOLOGIE
• MUSCULOSKELETAAL RHABDOMYOLYSE • NEFROLOGISCH NIERFALEN • GASTROINTESTINAAL DARMISCHEMIE HEPATOTOXICITEIT

17 COCAÏNE: BELEID BIJ INTOXICATIE
CZS AGITATIE TOEGENOMEN NEURONALE ONTLADING REUPTAKE BLOKKADE SYMPATHISCH ANTWOORD STUIPEN HYPERTHERMIE CARDIOVASCULAIRE COMPLICATIES - BENZODIAZEPINE

18 AMFETAMINES

19 AMFETAMINES: FARMACOLOGIE
• TOEDIENINGSWEG > ORAAL < INTRAVENEUS, INHALATIE, INSUFFLATIE • DISTRIBUTIE LIPOFIEL STERKE BASEN (pKa = 9 à 10) • ELIMINATIE LEVERMETABOLISME VIA CYP P450 (ACTIEVE METABOLIETEN) RENALE EXCRETIE NOOT: VERTRAAGD EFFECT VAN PMA

20 AMFETAMINES: FARMACOLOGIE INVLOED OP ADRENERGE NEUROTRANSMISSIE
- DOPGAL AMFETAMINES - + - AMFETAMINES    NORADRENALINE

21 AMFETAMINES: FARMACOLOGIE INVLOED OP ADRENERGE NEUROTRANSMISSIE
ADRENERGE EFFECTEN • AGITATIE • AGRESSIE • MYDRIASE • VASOCONSTRICTIE • HYPERTENSIE • TACHYCARDIE • DIAFORESE

22 AMFETAMINES: FARMACOLOGIE INVLOED OP DOPAMINERGE NEUROTRANSMISSIE
DOPAMINERGE EFFECTEN • LIMBISCH SYSTEEM EUFORIE PSYCHOSE • STRIATUM CHOREOATHETOSE STEREOTIEP GEDRAG

23 AMFETAMINES: FARMACOLOGIE INVLOED OP SEROTONINERGE NEUROTRANSMISSIE
SEROTONINERGE EFFECTEN • HYPERTHERMIE • HALLUCINATIES • ANOREXIA

24 AMFETAMINES: SYMPTOMATOLOGIE
• HYPERTHERMIE • NEUROLOGISCH AGITATIE PSYCHOSE CVA EPILEPSIE • CARDIOVASCULAIR MYOCARDISCHEMIE, -INFARCT TACHYDYSRITMIEËN HYPERTENSIE CARDIOMYOPATHIE AORTADISSECTIE NECROTISERENDE VASCULITIS

25 AMFETAMINES: SYMPTOMATOLOGIE
• RESPIRATOIR LONGOEDEEM • GASTROÏNTESTINAAL DARMISCHEMIE • NEFROLOGISCH ACUTE TUBULAIRE NECROSE NOOT: INDIRECTE COMPLICATIES DOOR PARENTERALE TOEDIENING

26 AMFETAMINES: SYMPTOMATOLOGIE
• REBOUND FENOMEEN ‘MID-WEEK BLUES’ • FYSIEKE EN PSYCHISCHE AFHANKELIJKHEID • TOLERANTIE NOOT: AANWIJZINGEN VOOR AANTASTING VAN SEROTO- NINERGE NEUROTRANSMISSIE OP LANGE TERMIJN

27 AMFETAMINES: SYMPTOMATOLOGIE
DIFFERENTIAALDIAGNOSE MET COCAÏNE COCAÏNE AMFETAMINES DUUR EFFECT + +++ EPILEPSIE DYSRITMIEËN MYOCARDISCHEMIE PSYCHOSE

28 AMFETAMINES: BELEID BIJ INTOXICATIE
• ‘ABC’ • CENTRALE EN PERIFERE EFFECTEN R/ BENZODIAZEPINES • ADDITIONELE MAATREGELEN KOELING HYDRATATIE ACTIEF KOOL PERIFERE VASODILATOREN CAVE ANTIPSYCHOTICA

29 GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR

30 GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR: HISTORIEK
’60 ANESTHETICUM ’80 BODYBUILDERS MILIEU ’90 ‘LIQUID ECSTASY’ ‘DATE RAPE’ DRUG ’00 PRODRUGS: GAMMA-BUTYROLACTON 1,4-BUTAANDIOL

31 GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR : SYMPTOMATOLOGIE
DOSIS (g) APNEU COMA RESPIRATOIRE DEPRESSIE NAUSEA - BRAKEN EUFORIE - AFRODISIE VERTIGO – VERMINDERDE FIJNE MOTORIEK RELAXATIE – ENTACTOGEEN 3 2 1

32 GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR : SYMPTOMATOLOGIE
• DERVINGSSYNDROOM TREMOR AGITATIE HALLUCINATIES TACHYCARDIE HYPERTENSIE • TOLERANTIE ?

33 GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR: BELEID BIJ INTOXICATIE
• ‘ABC’ • ACTIEF KOOL • SUPPORTIEF CAVE PARADOXALE REACTIE BIJ INTUBATIE • ADDITIONELE MAATREGELEN ATROPINE VOCHTTOEDIENING (PHYSOSTIGMINE/NEOSTIGMINE) GEEN EFFECT VAN NALOXONE EN FLUMAZENIL OP COMA

34


Download ppt "OVERZICHT • HEROÏNE • COCAÏNE • AMFETAMINES • GAMMA-HYDROXYBOTERZUUR"

Verwante presentaties


Ads door Google