De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basismodule psychiatrie en verslavingsproblematiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basismodule psychiatrie en verslavingsproblematiek"— Transcript van de presentatie:

1 Basismodule psychiatrie en verslavingsproblematiek
Atlantgroep Docenten: Joyce Landvreugd Psychiater, Novadic-Kentron Maurice van Egmond Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, crisisdienst Novadic-Kentron

2 Introductie Overzicht van de onderdelen
Introductie, kennismaking, en achtergronden en ontwikkelingen van verslaving Middelen Verschijnselen van middelen intoxicatie en onthoudingsverschijnselen Doorverwijzing

3 Doelstelling training
Kennisvergroting met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik Gericht kunnen doorverwijzen

4 Werkvormen Afwisseling van: Theorie Opdrachten Media
Actieve rol van zowel deelnemers als docent

5 Kennismaking Korte ‘ronde’ waarin deelnemers en docent zich presenteren Verwachtingen van de deelnemers

6 Verslaving Termen: verslaving of afhankelijkheid?
Afhankelijkheid: het gegeven dat het lichaam afhankelijk wordt van de stof om te kunnen functioneren. Verschijnsel verslaving: keuze of chronische hersenziekte met destructieve leefstijl. Wat vinden jullie? Hoe kijken jullie aan tegen de verslaving?

7 Overzicht historie Vóór 19e eeuw: Morele model verslaving werd gezien als morele zwakheid, gebrek aan wilskracht of zonde Tot ca. 1950: Ziektemodel ontstaan begrip ‘verslaving’ onderscheid genotmiddelen en geneesmiddelen, op zoek naar ‘behandeling’ van verslaving V.a. ca. 1960: Verlichtingsmodel verslaving kan alleen worden ‘behandeld’ als verslaafde zich onderwerpt aan ‘hogere macht’, bijv. AA, TG’s V.a. ca. 1970: Biopsychosociaal model verslaving ontstaat door samenspel biologische, psychologische en sociale factoren

8 Biopsychosociaal model
Verslaving ontstaat wanneer zich een ongunstige combinatie voordoet van: Biologische factoren: erfelijke belasting Psychologische factoren: persoonlijkheid en conditionering Sociaal culturele omstandigheden: gezinsproblemen, beschikbaarheid van een middel, verwachtingspatronen Behandeling gericht op versterking van de gezonde aspecten in de sociale omgeving. Eerst het biologische evenwicht herstellen Verbetering tot stand brengen door psychologische interventies

9 Werking van verslavende middelen
Stimulerend Verdovend Bewustzijnsveranderend Gemengd effect Opdracht: benoem bij 1,2,3 twee bijbehorende middelen en 1 middel bij 4.

10 Video’s mbt werking middelen

11 Kenmerken van verslaving
Psychische afhankelijkheid Lichamelijke afhankelijkheid Controleverlies Tolerantie Onthoudingsverschijnselen

12 Diagnostiek Definities afhankelijkheid en misbruik volgens DSM-IV
As 1: ‘Aan een middel gebonden stoornissen’ Onderscheid: 1. Stoornissen in een middel 2. Stoornissen door een middel Ad 1. a. Afhankelijkheid van een middel b. Misbruik van een middel Ad 2. Onder meer: middel-intoxicatie, delirium door een middel, onthouding van een middel, psychotische stoornis / angststoornis / stemmingsstoornis / slaapstoornis door een middel

13 Afhankelijkheid van een middel DSM-IV
Patroon van onaangepast gebruik van een middel met significantie van beperkingen/lijden in de laatste twaalf maanden, zoals blijkt uit minstens drie kenmerken: Tolerantie: toenemende behoefte en/of verminderd effect Onthouding: optreden van voor het middel specifieke onthoudingssyndroom en/of gebruik van het middel om onthoudingsverschijnselen tegen te gaan Grotere hoeveelheden of langduriger gebruik dan voorgenomen

14 Vervolg criteria DSM-IV
Wens gebruik middel in de hand te houden Veel tijd kwijt aan activiteiten rondom verwerving, gebruik of herstel effecten middel Verminderen/stoppen sociale, beroepsmatige bezigheden en vrijetijdsbesteding Continueren gebruik ondanks gebleken sociale, psychische, lichamelijke schade Verminderen/stoppen sociale, beroepsmatige bezigheden en vrijetijdsbesteding

15 Misbruik van een middel DSM IV:
Patroon van onaangepast gebruik van een middel met significantie van beperkingen/lijden in de laatste twaalf maanden, zoals blijkt uit minimaal één kenmerk: Herhaaldelijk gebruik, waardoor niet kan worden voldaan aan verplichtingen op werk, school, thuis Herhaaldelijk gebruik in situaties waarin het fysiek gevaarlijk is (bijv. autorijden) Herhaaldelijk, in samenhang met gebruik, in aanraking komen met justitie Voortdurend gebruik van het middel, ondanks aanhoudende of terugkerende problemen op sociaal gebied, veroorzaakt of verergerd door effecten van het middel

16 Fasen van gebruik

17 Motieven voor gebruik Wat zijn voor jezelf motieven (geweest) om een middel uit te proberen, of om te gebruiken? Wat kunnen motieven voor cliënten zijn om te gebruiken? Vraag je in de anamnese ook naar die motieven?

18 Waarom blijven mensen verslaafd?

19 Behandeling Stepped care Evidence based Ambulant of klinisch Proces:
Aanmelding Intake-assessment Indicatiecommissie Zorgplanondertekening Evaluaties in MEB (voortgang, doelen bijstellen, afsluiten).

20 C.R.A. CRA is een ‘evidence based’ behandeling die deels gebaseerd is op gedragstherapeutische methodieken. CRA gaat ervan uit dat afhankelijkheid van middelen in stand wordt gehouden door een overmaat aan drugsgerelateerde bekrachtigers en een gebrek aan alternatieve, niet-verslavingsgebonden bekrachtigers. Verslaafden blijken op een aantal levensgebieden minder actief te zijn en minder plezier te hebben in vergelijking met niet-verslaafden. Daarom richt CRA zich op het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl, die meer belonend is dan middelengebruik.

21 C.R.A. Afhankelijkheid blijft bestaan zolang bekrachtigers aanwezig blijven Veranderen van leefstijl en vergroten van alternatieve bekrachtigende activiteiten Blootstelling aan en bekrachtigende werking van het middel reduceren (weigeren, zelfcontrole, farmacotherapie).

22 Juridische kaders Vrijwillig Gedwongen kaders WGBO Wet BOPZ

23 Middelen Actuele cijfers:
Ruim mensen met verslavingsprobleem in zorg. 40% van de hulpvraag betreft meervoudige problematiek. Aandeel nieuwe cliënten in de zorg constant circa 20%. Gemiddelde leeftijd in verslavingszorg blijft toenemen; 41 jaar in 2010. Alcoholhulpvraag met personen de grootste groep. Aantal 55-plussers met alcoholhulpvraag blijft stijgen. Aantal hulpvragers met opiaten stabiliseert op

24 Actuele cijfers (vervolg):
Groep opiaathulpvragers wordt steeds ouder; Inmiddels ouder dan 55 jaar. Lichte daling hulpvraag cocaïne naar personen. Sterke stijging cannabis hulpvraag naar bijna personen; aandeel stijgt naar 14%. Cannabis belangrijkste problematiek onder jongeren in de verslavingszorg. 52% van de hulpvragers onder de 25 jaar heeft cannabis als primaire problematiek . GHB hulpvraag stijgt naar ruim 500 in 2010.

25 Drugs zijn alle stoffen die inwerken op het centraal zenuwstelsel en om die reden ook worden gebruikt Verdovende werking Stimulerende werking Waarnemingsveranderende werking

26 Werking Noem bij elke werkingsvorm een aantal verschijnselen en een bijbehorend middel.

27 Verdovend: Verlaagde hartslag, ademhaling, lichaamstemperatuur
Verkleinde pupillen, vertraagde reflexen Ontremming, verlaagd bewustzijn in verschillende gradaties Verwardheid, desoriëntatie

28 Stimulerend: Verminderd hongergevoel,vertraagde stofwisseling
Verhoogde hartslag, lichaamstemperatuur, ademhaling, reflexen Verminderd hongergevoel,vertraagde stofwisseling Vergrote pupillen Hartkloppingen Risico op uitdroging, insulten, acute opwindingstoestand

29 Waarnemingsveranderend:
Droge mond en keel, slikstoornis Coördinatiestoornissen, desoriëntatie Oogbalstuipingen Derealisatie, depersonalisatie, wanen en hallucinaties Afwisselend overmatig beweeglijk en dan weer stram en stijf Overschatting van eigen vermogens, suïcidaal

30 Alcohol Alcohol ontstaat door gisting van granen of vruchtensuikers
In elk standaard glas zit evenveel pure alcohol, namelijk 10 gram Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof.

31 Risico’s van alcohol Dingen doen waar je spijt van krijgt Lichamelijke klachten: lever, maag, hersenen, hart en bloedvaten, zenuwstelsel en kanker Gevaar bij verkeersdeelname Geweld tijdens het uitgaan Ongevallen thuis en op het werk Lichamelijk en geestelijk verslavend

32 Trends in alcoholgebruik
85% van de bevolking van 16 jaar en ouder drinkt weleens alcohol Toename van alcoholgebruik onder de 12 jaar Jongeren onder 16 jaar kunnen zeer gemakkelijk alcohol kopen in horecagelegenheden Zwaar drinken komt het meest voor bij jonge mannen in de leeftijd van 20 tot 24 jaar, en in deze leeftijdsgroep komen alcoholgerelateerde ongevallen ook het meest voor

33 Heroïne Heroïne is een opiaat afkomstig van de papaverplant
Heroïne werd begin 1900 op de markt gebracht als pijnstiller en als medicijn tegen astma en bronchitis Heroïne kan men chinezen, snuiven of spuiten

34 Effecten van heroïne Demping van negatieve prikkels als pijn en verdriet Lichte euforie ‘Flash’ (bij spuiten) Het werkt ongeveer 4 tot 6 uur

35 Risico’s van heroïne Overdosis Verergering van klachten
Emotionele vervlakking Zeer trage hartslag en ademhaling De darmactiviteit neemt af Uitblijven van menstruatie Lichamelijk en geestelijk verslavend

36 Methadon Het kan als vervangingsmiddel van heroïne gebruikt worden
Is, net als heroïne en morfine, een opiaat met dezelfde eigenschappen en chemische structuur Het kan als vervangingsmiddel van heroïne gebruikt worden Het is zuiver, betrouwbaar en goed doseerbaar

37 Effecten van methadon Het heeft een werkingsduur van 24 tot 32 uur
Methadon geeft geen flash Het heeft een werkingsduur van 24 tot 32 uur Het wordt een half uur na inname in het bloed opgenomen Het geeft de mogelijkheid tot afbouw (wel met de nodige ontwenningsverschijnselen) Bij de overgang van heroïne naar methadon komt de potentie en menstruatie vaak terug

38 Risico’s en nadelen van methadon
Net zo verslavend als heroïne Een overdosis is mogelijk, zeker in combinatie met andere middelen 2 à 3 dagen na het staken of minderen van methadongebruik beginnen onthoudingsverschijnselen Deze verschijnselen zijn het hevigst na 6 dagen en verdwijnen zeer geleidelijk vanaf de tiende dag. Ter voorkoming van een terugval kan Naltrexon (Narolex) worden voorgeschreven, dit middel vermindert de zucht naar opiaten. Naltrexon kan gegeven worden als er geen opiaten meer in het lichaam aanwezig zijn.

39 GHB GHB - Geil Hemels Bronwater - Glas Heineken Bier
- Ge Hakt Balletje Beginner heeft aan 1 à 2 ml genoeg. Werking roes kan enkele uren zijn. Regelmatig in combinatie met andere middelen XTC roes verlengen - Te veel stimulerende middelen (stijf staan) wat dempen

40 GHB GHB (Gamma-hydroxy-butyraat) komt van nature in het menselijk lichaam voor GHB werd ooit gebruikt als inslaapmiddel voor narcose bij operaties. Vanwege ongewenste nawerkingen wordt GHB niet meer op deze manier gebruikt GHB komt voor in vloeibare (flesjes), tablet- en in poedervorm, is geurloos en smaakt een beetje zoutig

41 Effecten van GHB Ontspannend Bewustzijnsverlagend
Seksueel ontremmend en stimulerend Effect afhankelijk van dosering

42 Risico’s van GHB Het belangrijkste risico is een overdosis
De combinatie GHB met alcohol vergroot de kans op een overdosis en kan al zeer snel dodelijk zijn Omdat GHB vloeibaar is kan het onopgemerkt (in een drankje) worden toegediend Geestelijk en lichamelijk verslavend

43 Risico’s van GHB II Ontwenningsverschijnselen: Hartritme stoornissen
Jeuk Branderig gevoel in het gezicht Hoge bloeddruk Epileptische aanval Delier (psychose)

44 Behandeling van GHB Novadic – Kentron is in de behandeling van GHB cliënten landelijk gezien voorloper Als iemand dagelijks gebruikt kan hij/zij na twee tot vier weken niet meer stoppen en heeft om de twee à drie uur een dosis nodig Behandeling binnen N-K met medicinale GHB

45 Ketamine Ketamine is officieel een narcosemiddel Het is op de markt te koop als pil, poeder of injectievloeistof Het wordt in Nederland ook verkocht als XTC of cocaïne terwijl het effect nauwelijks vergelijkbaar is

46 Effecten van ketamine Derealisatie
Het veroorzaakt hallucinaties Derealisatie Depersonalisatie (ook wel uittreden of trippen genoemd) Een gevoel van tijdloosheid De werking is 1 tot 2 uur

47 Risico’s van ketamine Geestelijk verslavend
Overdosis (dosering komt zeer nauw) Geestelijk verslavend Verminderd coördinatievermogen Duizelig, misselijk Niet in staat te bewegen Pijn wordt nauwelijks gevoeld

48 Slaap- en kalmeringsmiddelen
Sinds 1956 is de werking van benzodiazepines ontdekt Helpen bij onrust, angst en slaapproblemen Staan op lijst II van de opiumwet In principe op recept verkrijgbaar Verkrijgbaar in tabletvorm of capsules 1 miljoen Nederlanders slikken jaarlijks ca. 250 miljoen “benzo’s”

49 Effecten van benzodiazepines
Werken remmend op hersenactiviteit Omgeving lijkt rustiger te worden Ze verdoezelen problemen, maar lossen ze niet op Bijverschijnselen

50 Risico’s van benzodiazepines
Lichamelijke afhankelijkheid Geestelijke afhankelijkheid Ontwenningsverschijnselen kunnen hevig zijn Ophoping (bijverschijnselen) Combinatie alcohol en benzodiazepines Deelname verkeer Tijdens zwangerschap en borstvoeding

51 XTC Chemisch samengesteld product met als werkzame stof MDMA
Werd in het verleden in de psychiatrie gebruikt XTC kan men slikken

52 Effecten van XTC Zowel opwekkend als bewustzijnsveranderend
Contacten worden makkelijk gelegd ‘Love drug’ Na 4 tot 6 uur is de XTC uitgewerkt

53 Risico’s van XTC Vreemde stoffen Oververhitting
Misselijkheid, hogere bloeddruk, versnelde polsslag Depressies, angstaanvallen en psychoses XTC als lifestyle is slopend voor het lichaam Geestelijk verslavend

54 Trends in XTC gebruik Stijging in het aantal gebruikers onder jonge vrouwen (gebruikersgroep verder stabiel) Verslaving aan XTC treedt in vergelijking met andere harddrugs niet veel op Van de bezoekers van grote houseparty’s zegt 58% XTC gebruikt te hebben

55 Speed Amfetaminen zijn langs chemische weg gefabriceerde stimulerende middelen In het verleden zijn amfetaminen in de geneeskunde gebruikt tegen depressies en als eetlustremmer Men kan het slikken, spuiten en snuiven

56 Effecten van speed Oppeppend effect, lichaam en geest
Actief, alert, zelfverzekerd Prikkelbaar, onrustig Knarsetanden, snel bewegen van kaken Angstig, met name bij uitwerking Na zo'n 4 tot 8 uur is de speed uitgewerkt

57 Risico’s van speed Gewichtsverlies Oververhitting Uitdroging
Hoge hartslag en bloeddruk Gewichtsverlies Oververhitting Uitdroging Ernstige depressieve klachten Chronische vermoeidheid, slapeloosheid Geestelijk verslavend

58 Cocaïne Cocaïne wordt via een chemisch proces uit de bladeren van de cocaplant bereid Het kauwen op cocabladeren is bij de indianen al eeuwenlang bekend Men kan het snuiven, roken en spuiten

59 Effecten van cocaïne Opwekkend Hongergevoel en vermoeidheid verdwijnen
Euforie De hele wereld aankunnen Spraakzaam, snel praten Rusteloos en lichtgeraakt Tijdelijke toename uithoudingsvermogen Het werkt 10 minuten tot een half uur

60 Risico’s van cocaïne Uitputting (Paranoïde) depressies Gewichtsverlies
Belasting van het hart- en bloedvatenstelsel, epileptisch insult Agressief en paranoïde gedrag Zelfvertrouwen slaat om in overmoed Sociale vervreemding Geestelijk verslavend

61 Crack / Basecoke Wordt gerookt uit een pijpje of van aluminiumfolie
Bewerkte vorm van cocaïne Wordt gerookt uit een pijpje of van aluminiumfolie Intens, plezierig en geweldig voelen Dit slaat echter na enkele minuten al om in het negatieve Sterk geestelijk verslavend

62 Trends in cocaïnegebruik
Forse toename van het gebruik van snuifcoke onder jongeren en jong volwassenen Sterke groei van het aantal mensen dat hulp vraagt vanwege cocaïne Twee van de drie hulpvragers gebruikt basecoke

63 Paddo’s Oorspronkelijk gebruikt voor magische en religieuze doeleinden
Men kan het eten of thee van zetten Werking tussen de 3 en 7 uur Paddo’s zijn illegaal, zowel vers als gedroogd Vb: mexicaanse, kaalkopjes, hawaiaanse, balinese

64 Effecten van paddo’s Effect is afhankelijk van gewicht en maaginhoud
Zintuiglijke waarneming verandert en lopen in elkaar over Stemmingen worden versterkt Gevoelig voor sferen Opgaan in eigen fantasie Tijd en ruimte worden anders beleefd Het effect duurt 3 tot 7 uur (piek in de eerste 2 uur)

65 Risico’s van paddo’s Hallucineren Bad trips of flippen Flash-backs
Psychotische aanleg Verwarring, angst, depressies en paranoia Deelname aan het verkeer is zeer gevaarlijk Nauwelijks kans op verslaving

66 LSD LSD is een stof die is afgeleid van lysergeenzuur: het product van een natuurlijke schimmelsoort LSD is een sterk hallucinogeen middel LSD wordt meestal als papertrip of pilletje gegeten

67 Effecten van LSD Versterking van bestaande emoties
Verandering beleving tijd en ruimte Hallucinaties De sterkste pieken vinden plaats 2 tot 6 uur na inname. Na 12 tot 24 uur is de LSD uitgewerkt Nauwelijks kans op verslaving

68 Effecten van LSD Tijdelijke psychose
Ontwrichting van het geestelijk welzijn door de heftigheid van de ervaring

69 Hasj en wiet Hasj en wiet (marihuana) zijn afkomstig van de hennepplant, de cannabis sativa De hennepplant wordt al duizenden jaren gekweekt voor haar vezels, zaden en olie Men kan het roken, eten en drinken

70 Effecten van hasj en wiet
Euforische stemming Versterking zintuiglijke prikkels/ waarneming verandert Onverschilligheid Honger “vreetkick” Lach- en giechelbuien, “lachkick” Lacunes in korte-termijn-geheugen

71 Risico’s van hasj en wiet
Schadelijk voor de luchtwegen Negatieve invloed op psychische klachten Desinteresse in andere zaken/ ontnemen van ambities (zorgeloosheid) Geestelijk verslavend

72 Trends in cannabisgebruik
Vanaf 1997 is het aantal gebruikers gestegen van 2,5% naar 3% Het aantal coffeeshops is gedaald van 1179 in naar 702 in 2007 Eén op de vijf gebruikers consumeert (bijna) dagelijks Blowers gaan voor de stabiele hoeveelheid, de stabiele roes, of de heftige roes. Deze laatste groep heeft de grootste kans een afhankelijkheidsprobleem te ontwikkelen, maar maakt het kleinste deel uit van de gebruikerspopulatie

73 Risico’s van combigebruik
Effecten onvoorspelbaar Grotere kans op onbedoelde effecten Gevaarlijke combinaties Sommige middelen versterken elkaar en zijn daardoor bijv. extra agressieopwekkend Je voelt het effect minder goed aankomen, het is er ineens

74 Prijzen Wiet per gram € 8,00 Hasj per gram € 10,00 GHB per buisje 5 ml
€ 5.00 Een joint € 2,00/ € 3,00 Poppers Flesje 10 ml € 12,50 tot € 15 XTC per pil € 3 tot € 5 Bij dealer in club € 10 LSD (papertrip) € 5 tot € 10 Cocaïne per gram € 50 tot € 60 Base coke Cocaïne per lijntje € 2,50 tot € 3 Ketamine Speed per gram € 2 tot € 20 per gram gemiddeld €7 Heroïne per gram € 25 tot € 35

75 Alcohol Benzodiazepinen Cannabis Cocaïne, stimulantia Opiaten XTC GHB
Dubbele tong, onaangepast gedrag, aandachtsstoornissen, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand Promillage bepalen, opname, maagspoelen/braken mogelijk > uur na inname afwachtend beleid, vitale functies bewaken, stabiele zijligging. Benzodiazepinen Dubbele tong, aandachtsstoornissen, coördinatiestoornissen, hypotensie, coma, ademhalingsdepressie Opname i.c., beademing, vitale functies bewaken. Cannabis Verhoogde eetlust, tachycardie, rode ogen, psychose, bewusteloosheid. Meestal weinig problemen en volstaat geruststelling, eventueel benzodiazepine, toedienen van warme, zoete dranken, vitale functies bewaken. Cocaïne, stimulantia Angst, achterdocht, misselijkheid, braken, agressie, verhoogd zelfgevoel, tachycardie, hyperthermie, misselijkheid, ophoesten bruin sputum, hersenbloedingen –infarcten, psychose, spierzwakte, pijn op de borst, epileptisch insult. Opname, symptoombestrijding, prikkelarme omgeving, toedienen van zoete koolzuurarme dranken, vitale functies bewaken. Opiaten Vernauwde pupillen, onduidelijke spraak, bewusteloosheid, hypotensie, ademhalingsdepressie, bradycardie Opname en beademing, patiënt wakker houden, vitale functies bewaken, naloxone. XTC Grote pupillen, veel praten, wel helder en adequaat, tachycardie, droge mond, alert, braken, zweten, hyperthermie, epileptische insulten. Symptoombestrijding (o.a. afkoeling, ß- blokker, diazepam, haloperidol), koele ruimte en koele, isotone drankjes, alert zijn op vergiftigingsverschijnselen. GHB Misselijkheid, braken, hoofdpijn, verlaagde spierspanning, reversibel coma (‘out’ gaan), incontinentie, ademhalingsdepressie. Monitoring tijdens opname, vitale functies bewaken, stabiele zijligging.

76 Alcoholintoxicatie en alcoholabstinentie-syndroom
Acute intoxicatie verschijnselen CZS: sedatie, relaxatie, euforie, amnesie, verminderd beoordelingsvermogen, ataxie (verstoring evenwicht/bewegingscoördinatie), vertraagde bemoeilijkte spraak, gedaald bewustzijn, coma Gastro-intestinaal: nausea, braken Alcoholabstinentiesyndroom Vroege verschijnselen: < 8u na de laatste alcoholinname: kater, hoofdpijn, nausea, braken 12u na de laatste alcoholinname: milde tremoren, angst, anorexie, nausea, braken, slapte, myalgie, levendige dromen, nachtmerries u na de laatste inname: irritatie, agitatie, tachycardie, hypertensie, tremoren van handen en mond Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)

77 Alcoholintoxicatie en alcoholabstinentiesyndroom (2)
Alcohol hallucinatie fase (24u na laatste inname): meestal visuele hallucinaties (kruipende insecten), soms auditieve hallucinaties (geruisen, klikkende geluiden) Stuipen tgv alcohol ontwenning (8 - 12u na de laatste alcoholinname): korte, spontane tonisch-clonische aanvallen, vaak voorafgaand aan een delirium tremens Late of majeure ontwenningsverschijnselen (meestal omstreeks 48u na de laatste alcoholinname): delirium tremens: gedaald bewustzijn, verwardheid, desorientatie, agitatie, agressiviteit, tachycardie, hypertensie, koorts, zweten Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)

78 Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)
GHB intoxicatie Acute intoxicatie verschijnselen CZS: depressie van het centrale zenuwstelsel, ataxie (verstoring evenwicht en bewegingscoördinatie), duizeligheid, verstoord beoordelingsvermogen, vertraagde bemoeilijkte spraak, agressief gedrag, clonische bewegingen van de ledematen, sedatie, gedaald bewustzijn, coma, amnesie, stuipen Respiratoire effecten: respiratoire depressie, apnee, laryngospasme (zeldzaam) Gastro-intestinale effecten: nausea, braken Cardiovasculaire effecten: bradycardie, AV – block, hypotensie Andere effecten: nystagmus, hypothermie GHB abstinentiesyndroom: tachycardie, onrust, insomnia, hypertensie, nausea, braken, milde tremoren, angst, transpiratie, angst, verwardheid (delier), psychotische verschijnselen (hallucinaties, wanen) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)

79 Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)
Cocaïne intoxicatie Acute intoxicatie verschijnselen Cardiovasculaire effecten: pijn op de borst, myocard isschemie, myocard infarct, hypertensie, ritmestoornissen (o.a. tachycardie) Respiritoire effecten: : Longoedeem, exacerbatie van asthma, CZS: euforie, verwijde pupillen, agitatie, agressie. Epileptische insulten. Na de upfase volgt een even langdurige en diepe down fase met depressie en soms neiging tot T.S. Psychiatrische effecten: psychose, paranoidie, delier. Na de upfase volgt een even langdurige en diepe down fase met depressie en soms neiging tot T.S. Overige symptomen: tremoren, hyperthermie, hypothermie Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)

80 Amfetamine intoxicatie
Acute intoxicatie verschijnselen Cardiovasculair: palpitaties, hypertensieve crisis, tachycardie of (reflex)bradycardie, ritmestoornissen (meestal tachyaritmieen), cardiovasculaire collaps Psychiatrische symptomen: euforie, toegenomen agressiviteit, verhoogde waakzaamheid, angst, hallucinaties (visueel en tactiel), compulsief repititief gedrag CZS: - agitatie, delirium, hyperactiviteit, tremoren, duizeligheid, mydriase, hoofdpijn, choreatische bewegingen, hyperreflexie, cerebrovasculair accident, stuipen en status epilepticus, coma Andere symptomen: rhabdomyolyse, myoglobinurie, acuut renaal falen, anorexie, excessief zweten Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)

81 Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)
Opiaten intoxicatie Acute intoxicatie verschijnselen Cardiovasculair: palpitaties, bradycardie, hypotensie Respiratoir: respiratoire depressie, bronchospasme, longoedeem, apnee Gastro-intestinaal: nausea, braken, constipatie Andere symptomen: miosis, hypothermie Onthoudingssyndroom: hypertensie, tachycardie CZS: depressie van het centrale zenuwstelsel, coma, stuipen Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)

82 Benzodiazepinen intoxicatie
Acute intoxicatie verschijnselen Cardiovasculair: milde cardiovasculaire depressie, zelden fatale effecten Respiratoir: milde respiratoire depressie, minder respiratoire depressie dan bij barbituraten, kort werkende preparaten en IV-preparaten geven een sterkere respiratoire depressie Gastro-intestinaal: nausea, braken, diarree Andere symptomen: hypothermie, complicaties kunnen zijn: cerebrale hypoxie, rhabdomyolysis, druk- geinduceerde neuropathieen Onthoudingssyndroom: CZS: sedatie, dronken gevoel, vertraagde spraak, coma, delirium, kleine tot middelgrote pupillen Neuromusculaire effecten: coördinatiestoornissen, vertraagde bewegingen, ataxie, hypotensie, hyporeflexie/areflexie Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011) Triage in de spoedeisende verslavingszorg (Maurice van Egmond, 2011)

83 Overgebleven vragen?

84 Evaluatie Terugblik, ervaringen.
Opmerkingen / tips etc. voor de docent. Svp evaluatieformulier invullen en inleveren!


Download ppt "Basismodule psychiatrie en verslavingsproblematiek"

Verwante presentaties


Ads door Google