De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater"— Transcript van de presentatie:

1 Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater
Toestand en kansen Adrie Geerts 5 oktober 2010

2 Stikstof

3 Fosfaat

4 Percentage waterlichamen dat nog niet voldoet
stikstof fosfor Rivierenland Brabantse Delta 84 68 Dommel 52 66 Aa en Maas 73

5 Kansen slootmaaisel afspoeling drainage en beregening
goede landbouwpraktijk mestbewerking zuiveringen lozingen uitmijnen

6 Slootmaaisel Maaiselonderzoek NBWB: de bijdrage
van slootmaaisel aan de belasting van het oppervlaktewater met N en P is ongeveer 10 %

7 Afspoeling, de ‘vergeten’ route
Hoe komt al dat water na een forse regenbui zo snel in de sloot?? Wat gebeurt er met mest die op 25 cm van de slootkant is neergelegd? Bij afspoeling met een flinke bui gaat het om ongeveer 500 keer de P-norm en 100 tot 250 keer de N-norm Wordt sterk verdund, maar toch..... Groot gedeelte van de P zit aan slib of organische stof

8 Drainage en beregening
Drainagewater bevat vaak te veel N, zelden te veel P Peilgestuurde drainage Drainage vermindert afspoeling Hogere opbrengst = kleiner nutriëntenoverschot

9 Mestbewerking Van afval naar grondstof
Grond + gewas zijn bepalend, niet de mest Koppeling N en P in de mest verbreken mestbewerking

10 Zuiveringen 75 % zuiveringsrendement voor N en P 25 % wordt geloosd

11 Lozingen Bronaanpak of end of pipe? Industrie als voorbeeld (Campina)
Urinescheiding Wasmiddelen/vaatwastabletten

12 Uitmijnen Fosfaatbom in en rond natte natuurparels 2000 kg/ha ineens?
5 – 10 jaar 80 kg/ha? 20 – 40 jaar 20 kg/ha? > 100 jaar 1 kg/ha? Doelgerichte aanpak nodig Het gaat om plantenwortels, niet om chemie

13

14 Stellingen Peilgestuurde drainage in agrarisch gebied is een goede zaak Bronaanpak in de afvalwaterketen is doelmatiger dan investeren in extra zuivering

15 Er zijn legio mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren
Er zijn legio mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar knelpunten moeten dan wel in beeld worden gebracht Mestbeleid lost het fosfaatprobleem niet op. Daarvoor heb je boeren nodig


Download ppt "Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater"

Verwante presentaties


Ads door Google