De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater Toestand en kansen Adrie Geerts 5 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater Toestand en kansen Adrie Geerts 5 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater Toestand en kansen Adrie Geerts 5 oktober 2010

2 Stikstof

3 Fosfaat

4 Percentage waterlichamen dat nog niet voldoet stikstoffosfor Rivierenland00 Brabantse Delta 8468 Dommel5266 Aa en Maas 7368

5 Kansen slootmaaisel slootmaaisel afspoeling afspoeling drainage en beregening drainage en beregening goede landbouwpraktijk goede landbouwpraktijk mestbewerking mestbewerking zuiveringen zuiveringen lozingen lozingen uitmijnen uitmijnen

6 Slootmaaisel Maaiselonderzoek NBWB: de bijdrage van slootmaaisel aan de belasting van het oppervlaktewater met N en P is ongeveer 10 %

7 Afspoeling, de ‘vergeten’ route Hoe komt al dat water na een forse regenbui zo snel in de sloot?? Hoe komt al dat water na een forse regenbui zo snel in de sloot?? Wat gebeurt er met mest die op 25 cm van de slootkant is neergelegd? Wat gebeurt er met mest die op 25 cm van de slootkant is neergelegd? Bij afspoeling met een flinke bui gaat het om ongeveer 500 keer de P-norm en 100 tot 250 keer de N-norm Bij afspoeling met een flinke bui gaat het om ongeveer 500 keer de P-norm en 100 tot 250 keer de N-norm Wordt sterk verdund, maar toch..... Wordt sterk verdund, maar toch..... Groot gedeelte van de P zit aan slib of organische stof Groot gedeelte van de P zit aan slib of organische stof

8 Drainage en beregening Drainagewater bevat vaak te veel N, zelden te veel P Drainagewater bevat vaak te veel N, zelden te veel P Peilgestuurde drainage Peilgestuurde drainage Drainage vermindert afspoeling Drainage vermindert afspoeling Hogere opbrengst = kleiner nutriëntenoverschot Hogere opbrengst = kleiner nutriëntenoverschot

9 Mestbewerking Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof Grond + gewas zijn bepalend, niet de mest Grond + gewas zijn bepalend, niet de mest Koppeling N en P in de mest verbreken Koppeling N en P in de mest verbreken  mestbewerking mestbewerking

10 Zuiveringen 75 % zuiveringsrendement voor N en P  25 % wordt geloosd

11 Lozingen Bronaanpak of end of pipe? Bronaanpak of end of pipe? Industrie als voorbeeld (Campina) Industrie als voorbeeld (Campina) Urinescheiding Urinescheiding Wasmiddelen/vaatwastabletten Wasmiddelen/vaatwastabletten

12 Uitmijnen Fosfaatbom in en rond natte natuurparels Fosfaatbom in en rond natte natuurparels 2000 kg/ha ineens? 2000 kg/ha ineens? 5 – 10 jaar 80 kg/ha? 5 – 10 jaar 80 kg/ha? 20 – 40 jaar 20 kg/ha? 20 – 40 jaar 20 kg/ha? > 100 jaar 1 kg/ha? > 100 jaar 1 kg/ha? Doelgerichte aanpak nodig Doelgerichte aanpak nodig Het gaat om plantenwortels, niet om chemie Het gaat om plantenwortels, niet om chemie

13

14 Stellingen 1. Peilgestuurde drainage in agrarisch gebied is een goede zaak 2. Bronaanpak in de afvalwaterketen is doelmatiger dan investeren in extra zuivering

15 3. Er zijn legio mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren. Maar knelpunten moeten dan wel in beeld worden gebracht 4. Mestbeleid lost het fosfaatprobleem niet op. Daarvoor heb je boeren nodig


Download ppt "Stikstof en fosfaat in het Brabantse oppervlaktewater Toestand en kansen Adrie Geerts 5 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google