De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschoon nader bekeken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschoon nader bekeken"— Transcript van de presentatie:

1 Waterschoon nader bekeken
L. Reijnders

2 Waterschoon adresseert vooral:
Stoffen in afvalstromen huishoudens Waterverbruik huishoudens

3 Schoon water?

4 Problemen waterkwaliteit waar Waterschoon wat aan doet
Teveel voedingsstoffen voor planten (nutriënten) Fosfaat, nitraat Wateren veranderd van oligotroof in eutroof (gevolgen o.m.: ‘verbraseming’, meer giftige ‘algen’) Giftigheid organische verbindingen, waaronder Medicijnresten Stoffen uit persoonlijke verzorgingsmiddelen

5 Fosfaat & nitraat (1) Forse fosfaat & nitraat belasting oppervlaktewater Uit traditionele afvalwaterzuiveringsinstallaties Belasting door vee is een veelvoud van de belasting door mensen Klimaatverandering leidt waarschijnlijk tot meer uitspoeling fosfaat & nitraat Voor halen doelstellingen Kaderrichtlijn Water moeten er nog heel wat tandjes bij worden gezet

6 Fosfaat & nitraat (2) Eindige voorraad fosfaat erts
Piek fosfaat productie in zicht Eindige voorraad aardgas (grondstof stikstof kunstmest) Wereldwijd verbruik aardgas per jaar = ~3 miljoen jaar vorming In Nederland: piek aardgas productie in 2004

7 Waterverbruik Wereldwijd wordt goed zoet water krapper
Efficiency verbruik belangrijk thema

8 Waar zit het verbruik? Gemiddeld drinkwaterverbruik per Nederlander
1995: 137 liter 2010: 120 liter Watergebruik in voedselproductie 1 kop koffie: ~140 liter 1 ons biefstuk: ~1500 liter

9 Wat te doen? Noodzaak tot verhoogde efficiency in gebruik water en nutriënten zeer efficiënte recycling fosfor & stikstofverbindingen Herziening systeem water- en organisch materiaal huishouding Aanpassingen in voedselproductie & consumptie

10 Herziening systeem huishoudelijk afval(water)
Historische reden voor openbreken traditionele cycli voor huishoudelijk afval(water): hygiënische revolutie British Medical Journal: voor de gezondheid belangrijkste innovatie van de afgelopen 2 eeuwen Nu: ‘nieuwe sanitatie’ nodig

11 Nieuwe sanitatie In toenemend aantal landen experimenten
Waterschoon project goed voorbeeld Bijzondere aandachtspunten Hygiëne Kinderziekten

12 Voedselproductie: belangrijke stap vervanging dierlijk eiwit door plantaardig eiwit
Aspect Milieudruk plantaardig eiwit Milieudruk vleeseiwit Water verbruik 1 -26 Verbruik fosfaat erts ~7 Lozing stikstof-verbindingen Emissie bestrijdingsmid- delen ~6 Emissie koper >100

13 Besluit Zeer te prijzen dat men in Sneek met Waterschoon de nek uitsteekt Nog veel te doen: Algemene ‘uitrol’ nieuwe sanitatie is een operatie vergelijkbaar met de Deltawerken Veranderingen in voedselproductie en - consumptie vergen een lange adem


Download ppt "Waterschoon nader bekeken"

Verwante presentaties


Ads door Google