De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering Instrumenten voor de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen Greet Vos, Symposium KRW – Driebergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering Instrumenten voor de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen Greet Vos, Symposium KRW – Driebergen."— Transcript van de presentatie:

1 Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering Instrumenten voor de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen Greet Vos, Symposium KRW – Driebergen 4 november 2008

2 2 INHOUD Wie zijn wij de Emissie Inventaris Water ( EIW) concept Methode Inhoud Gebruik van EIW in SGBP en Mapro Eerste conclusies uit de SGBP Lessen voor de EIW

3 3 WIE ZIJN WIJ ? organigram vanaf juli 2009

4 4 HET CONCEPT v/d EMISSIE INVENTARIS Inventariseren van bronnen Berekenen emissies van bron tot de belasting van het oppervlaktewater (netto-emissie) Rapporteren Aandeel van de bronnen ( per stof, per gebied, per knooppunt) Tijdreeksen per bron, per stof, per knooppunt

5 5

6 6 METHODE : functioneel schema v/h MS excel/VBA model INVENTARISEREN : lijst van bronnen (EF, EVV) BEREKENEN TRANSPORTEREN

7 7 METHODE : rapporteringmodule van het MS excel/VBA model Stedelijk gebied : Deelbekken Benedenschijn (2005) Landelijk gebied Deelbekken Mark (2005) Regionale invalshoeken

8 8 METHODE : rapporteringmodule van het MS excel/VBA model Fosfor in het deelbekken van de Mark (2005) KNOOPPUNT : influent RWZI’s : KNOOPPUNT : overstort

9 9 METHODE : rapporteringmodule van het MS excel/VBA model Fosfor in het deelbekken van de Mark (2005) Totale belasting RWZI als bron Totale belasting berekende bronnen

10 10 BESCHIKBARE GEGEVENS in EIW Zuurstof bindende stoffen Bedrijfslozingen en huishoudelijke lozingen Nutriënten Incl. landbouw ( Sentwa model) Metalen Incl. overige diffuse bronnen http://www.vmm.be/water/cijfers-en-databanken Beschikbare jaren : 1998, 2002, 2005 Update frequentie : 3 jaarlijks

11 11 EMISSIE GEGEVENS i/d StroomGebiedBeheerPlannen (SGBP) Stroomgebiedsdistricten Schelde Maas Gebiedsdekkende aanpak Onderdelen van het SGBP: Druk en impact analyse Modellering van scenario’s Kosteneffectiviteitsanalyse Onderbouwing van de afwijkingen per waterlichaam

12 12

13 13

14 14 DRUK EN IMPACT ANALYSE DRUK De inventaris van punt en diffuse bronnen (netto emissie) Geen selectie van significante bronnen IMPACT = waterkwaliteitsmetingen STOFFEN : Zuurstofbindende stoffen, nutriënten, metalen Pesticiden (Seq indicator) Overige gevaarlijke stoffen ( enkel puntbronnen bedrijven) KENNISHIATEN : grensoverschrijdende bronnen

15 15 MODELLERING VAN SCENARIO‘S Modellering v/d fysisch-chemisch oppervlaktewaterkwaliteit in SGD Schelde Pegase (SG Schelde) Simcat (SG Ijzer) BZV, CZV, O2, Stikstofcomponenten, orthofosfaat, totaal fosfaat Kwaliteitsklassen : zeer goed, goed, matig, ontoereikend, slecht Modellering van vrachtreducties in SGD Maas Milieukosten Model (MKM) CZV, totaal stikstof, totaal fosfor Kwaliteitsklassen goed, niet goed

16 16 3 SCENARIO’S in SGBP

17 17 KOSTEN EFFECTIVITEITS ANALYSE * Milieu Kosten Model (CZV, Stikstof, Fosfor) * Expert judgment

18 18 EERSTE CONCLUSIES uit SGBP Evaluatie v/d ecologische toestand (zie kaart) Gebaseerd op modelresultaten Grootste knelpunten = 0PO4 en Pt Evaluatie v/d chemische toestand (zie kaart) Gebaseerd op meetresultaten ( 32 KRW GS) Probleemstof : PAK’s

19 19 Evaluatie v/d huidige ecologische toestand

20 20 Evaluatie v/d chemische toestand

21 21 LESSEN voor de EMISSIE INVENTARIS Een goede regionalisatie van bronnen en emissies is noodzakelijk Wat : Onderbouwing van afwijkingen per waterlichaam (termijnverlening vs doelverlaging) Hoe : Ontwikkelen van een geografisch expliciet systeem op hoge resolutie : lokalisatie / transport / stofbalans /rapportering

22 22 LESSEN voor de EMISSIE INVENTARIS Volledigheid van stoffen en bronnen? PAK’s Wat : Effectiviteit van maatregelen onderbouwen Hoe : Eerste screening van bronnen is lopend Fosfor Wat : Relatie tussen emissies en gemodelleerde waterkwaliteit verbeteren Hoe : Zie ontwikkelen geografisch systeem Overige prioritaire stoffen Oa. Diuron, nonylfenol..

23 Bedankt voor jullie aandacht Zijn er vragen ? Greet Vos, Symposium KRW – Driebergen 4 november 2008


Download ppt "Emissie-inventaris water en Waterkwaliteitsmodellering Instrumenten voor de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen Greet Vos, Symposium KRW – Driebergen."

Verwante presentaties


Ads door Google