De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke STONE berekeningen tbv KRW-gebiedsprocessen Projectgroep Nutriënten Teun Spek Provincie Gelderland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke STONE berekeningen tbv KRW-gebiedsprocessen Projectgroep Nutriënten Teun Spek Provincie Gelderland."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke STONE berekeningen tbv KRW-gebiedsprocessen Projectgroep Nutriënten Teun Spek Provincie Gelderland

2 Opzet presentatie STONE instrumentarium STONE instrumentarium Methodiek: uitlevering RAO’s Methodiek: uitlevering RAO’s Resultaten Resultaten Gebruik Gebruik Conclusies Conclusies

3 STONE instrumentarium (schoumans)

4 STONE: beeld v/d Schematisatie schoumans

5 Methodiek (schoumans) STONE: belasting van het oppervlaktewater; effecten van indicatieve gebruiksnormen (Jaap Willems et al., 2005) STONE: belasting van het oppervlaktewater; effecten van indicatieve gebruiksnormen (Jaap Willems et al., 2005) STONE ca. 6400 plots: Combinaties van STONE ca. 6400 plots: Combinaties van –Bemesting: 31 LEI regio’s –Bodemgebruik (mais, gras en overig bouwland) –Bodem en hydrologische situatie Afwateringseenheden: areaal gewogen gemiddelde van de afzonderlijke plots binnen een afwateringseenheid Afwateringseenheden: areaal gewogen gemiddelde van de afzonderlijke plots binnen een afwateringseenheid

6 Afwateringseenheden (Schoumans)

7 Varianten bemesting (Schoumans)

8 Uitgangspunten: Bemesting (Schoumans)  Voor de berekende af- en uitspoeling naar het oppervlaktewater in 2003 is uitgegaan van de bemesting van 2003. Dit is een reconstructie van de situatie zoals die in dat jaar geldig was.  Voor de toekomstjaren 2015 en 2030 is gerekend met de veronderstelde mestgift van 2009 waarbij in alle gevallen de gebruiksnorm voor stikstof is opgevuld met kunstmest. Niet in alle situaties zal dit gebeuren. Aangenomen is dat voor de jaren na 2009 de mestgiften gelijk blijven.  De doorgerekende stikstofgebruiksnormen van 2009 zijn deels indicatief. Voor akker- en tuinbouwgewassen op zand en lössgrond moeten deze nog definitief worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de fosfaatgebruiksnormen. In 2007 zullen de milieugevolgen van de definitieve gebruiksnormen worden doorgerekend.

9 Uitgangspunten: Weerjaar (Schoumans)  De gepresenteerde resultaten voor de 3 jaren (2003, 2015 en 2030) hebben betrekking op hetzelfde weerjaar, namelijk dat van 1985. Dit maakt vergelijking van de resultaten gemakkelijker.

10 Uitbijters (Schoumans)

11 Waarschuwing (Schoumans) De betrouwbaarheid van de uitkomsten is niet vastgesteld voor de schaal waarop is uitgeleverd; De betrouwbaarheid van de uitkomsten is niet vastgesteld voor de schaal waarop is uitgeleverd; De betrouwbaarheid kan van regio tot regio verschillen De betrouwbaarheid kan van regio tot regio verschillen Om een stap verder te komen is het noodzakelijk dat gedetailleerde gegevens uit de regio gebruikt worden incl. een aanpassing van de schematisatie (“intunen”); vrij snel kunnen dan scenario’s gericht geëvalueerd worden (niet alleen mest scenario’s) Om een stap verder te komen is het noodzakelijk dat gedetailleerde gegevens uit de regio gebruikt worden incl. een aanpassing van de schematisatie (“intunen”); vrij snel kunnen dan scenario’s gericht geëvalueerd worden (niet alleen mest scenario’s) Lit: Quick scan van de milieukundige effecten van een aantal voorstellen voor gebruiksnormen; O.F. Schoumans; Alterra-rapport 730.6

12 De resultaten van de berekeningen -Fosfaat in oppervlakte water -Stikstof in oppervlaktewater -Nitraat in bovenste Grondwater Resultaat fosfaat verzadiging NMI/BLGG- fosfaat metingen

13 Fosfaat belasting van het oppervlaktewater vanuit landelijk gebied 2003

14 Stikstof belasting van het oppervlaktewater vanuit landelijk gebied 2003

15 Nitraat in het bovenste grondwater in het landelijk gebied 2003

16 Fosfaat verzadiging van de bouwvoor analyse vanuit NMI/BLGG-metingen

17 Discussie Mogelijkheden huidig gebruik van gegevens voor KRW-proces. Wat heeft de regio in de toekomst nodig?

18 Verandering van Stikstof belasting van het oppervlaktewater vanuit landelijk gebied in 2015 t.g.v Mestwetgeving 2006

19 Verandering van Fosfaat belasting van het oppervlaktewater vanuit landelijk gebied in 2015 t.g.v Mestwetgeving 2006

20 Gemiddelde Fosfaat concentraties 2002-2004 Waterschap Rijn en IJssel

21 Conclusie: Mogelijkheden huidig gebruik van gegevens voor KRW-proces? Vooral de verandering is goed te gebruiken. Wat heeft de regio in de toekomst nodig? - - -


Download ppt "Landelijke STONE berekeningen tbv KRW-gebiedsprocessen Projectgroep Nutriënten Teun Spek Provincie Gelderland."

Verwante presentaties


Ads door Google