De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning. Planning Vandaag Uitleg 3.2 (15 min.) Proefwerk terug & bespreken (kort) (15 min.) Klimaatjagers kijken (20 min.)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning. Planning Vandaag Uitleg 3.2 (15 min.) Proefwerk terug & bespreken (kort) (15 min.) Klimaatjagers kijken (20 min.)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Planning

3 Vandaag Uitleg 3.2 (15 min.) Proefwerk terug & bespreken (kort) (15 min.) Klimaatjagers kijken (20 min.)

4 Risico’s van klimaatverandering
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) doet zelf geen onderzoek, maar evalueert wetenschappelijk onderzoek: de waterbalans  thermische expansie: smelten landijs en uitzetten zeewater bedreiging biodiversiteit kwetsbaarheid kustgebieden: erosie en overstroming landbouw en visserij: effect op productiviteit industrie: relatie met versterking broeikaseffect gevaren voor gezondheid

5 Risico’s van klimaatverandering
Scenario’s vormen basis om risico’s voor klimaatverandering naar waarde te schatten. “Hockeystickgrafiek” (Michael Mann) suggereert dat temperatuurstijging vanaf twintigste eeuw (invloed mens) leidt tot zeespiegelstijging. Klimaatsceptici geven aan dat meetgegevens een te korte periode laten zien  niet representatief

6 Risico’s van klimaatverandering
Klimaatscenario’s hebben als doel het bepalen van: haalbaarheid maatregelen gebaseerd op voorspelling  forecasting effectiviteit maatregelen in afzonderlijke landen Bij een toekomstverwachting (forecasting) is kijken naar het heden noodzakelijk zodat conclusies getrokken kunnen worden uit het verleden  backcasting

7 Gevolgen van klimaatverandering voor laaggelegen kustgebieden

8 Gevolgen van klimaatverandering voor Nederland
Zeespiegelstijging  hogere kans op overstromingen verzilting kustgebieden is nadelig voor landbouwgrond + drinkwatervoorziening vanuit overheid veel aandacht + geld voor maatregelen t.g.v. klimaatverandering. Kustverdediging nodig om overstromingen tegen te gaan Vanaf het jaar 1000  dijkaanleg Dijkverzwaring + dijkverhoging vooral in rivierengebied en in kustgebieden  zandsuppletie

9 Gevolgen van klimaatverandering in Nederland
Rivierbeleid is na overstromingen in 1995 veranderd  ‘Ruimte voor de rivier’ Twee belangrijkste doelstellingen: veiligheid behoud van ruimtelijke kwaliteit Meer ruimte voor bergen overtollig water  overloopgebieden Niet bouwen op plaatsen met overstromingsrisico om ontruiming in geval van overstroming te voorkomen. Herinrichting noodzakelijk: woongebied kan natuurgebied worden. Gestreefd wordt leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit rivierengebied zoveel mogelijk te behouden

10 Gevolgen van klimaatverandering voor Bangladesh
Mogelijke gevolgen van de zeespiegelstijging voor Bangladesh

11 Gevolgen van klimaatverandering voor Bangladesh
Veel mensen woonachtig in gebied met overstromingsrisico  afweging tussen bestaanszekerheid en kans op overstroming. Net als Nederland laaggelegen dichtbevolkt land  jaarlijks veel overstromingen nauwelijks financiële middelen om maatregelen te nemen.

12 Gevolgen van klimaatverandering voor Bangladesh
Klimaatverandering grotendeels veroorzaakt door kernlanden  gevolgen veel groter voor perifere landen (waaronder Bangladesh): hogere afvoer rivieren  meer overstromingen grotere verschillen in debiet toenemende kans op tropische stormen grote schade landbouwgrond Alleen met hulp rijke landen kunnen arme landen maatregelen nemen. Sterkere invloed natte moesson hogere vloedgolven veel slachtoffers

13 Huiswerk 3.2 opgaven 19, 20, 23, 24c, 25, , 27, 28 Nu Proefwerk terug & bespreken (15 min.) Klimaatjagers – Groenland (20 min.)

14 Klimaatjagers - Groenland

15 Bloed, zweet en luxeproblemen


Download ppt "Planning. Planning Vandaag Uitleg 3.2 (15 min.) Proefwerk terug & bespreken (kort) (15 min.) Klimaatjagers kijken (20 min.)"

Verwante presentaties


Ads door Google