De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterproblematiek in Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterproblematiek in Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Waterproblematiek in Vlaanderen
Philippe Vranckx Ian Vansavelberg

2 Probleemstelling Hoe komt het dat er in Vlaanderen waterproblematiek heerst?

3 Neerslaghoeveelheid

4 Waarom waterschaarste?
Er valt de laatste jaren gemiddeld meer neerslag dan de jaren voordien.

5 Waarom waterschaarste?

6 Waarom waterschaarste?
In 2007 was er 834 m³ water per inwoner beschikbaar Waterschaarste onder de 1000 m³ per inwoner! Vlaanderen scoort zeer slecht!

7 Vergelijking met andere landen

8 Hoe komt dit nu? 1. Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid sterk toegenomen! Meer inwoners die over water moeten beschikken, maar opp. blijft beperkt.

9 2. Toename watergebruik per hoofd

10 3. Daling grondwatervoeding

11 Watergebruik in Vlaanderen

12 Watergebruik in Vlaanderen
Totale waterverbruik in 2007: 67 milj. m³

13 Watergebruik in landbouw

14 Watergebruik in landbouw

15 Probleem Aandeel grondwatergebruik is groot
Te groot want voorraad grondwater daalt Tabel cursus p. 50 => wat blijkt uit die tabel? Grondwatervoeding kan dalen in droge jaren

16 Probleem

17 Oorzaken overstromingen
Veel bebouwing en een snelle afvoer: veel water op 1 plaats Stijging van de zeespiegel Drogere zomers, nattere winters

18 Oplossingen? Watertoets
Kaarten over overstromingsgebieden geactualiseerd Waterveilig bouwen en wonen

19 Kaart Geoloket

20 Oplossingen? Via politiek beleid duurzame oplossing zoeken 2 niveau’s:
Europees Vlaams

21 1. Waterbeleid op Europees niveau
Kaderrichtlijn water = geen wet Water kent geen administratieve grenzen (vb. rivieren) => samenwerking nodig tussen verschillende staten

22 1. Waterbeleid op Europees niveau
Kwaliteit oppervlaktewater omhoog Kwaliteit/ kwantiteit grondwater omhoog Overstromingsgevaar afzwakken In Vlaanderen kaderrichtlijn vertaald in decreet Integraal Waterbeleid

23 2. Waterbeleid op Vlaams niveau
Mina-plan: al 4 maal bijgesteld Normen tegen 2015 halen => hoe? Veel Aquafin-projecten in Vlaanderen: waterkwaliteit oppervlaktewater verbeteren

24 2. Waterbeleid op Vlaams niveau
afname drinkwatergebruik 215 milj m³ / jaar toename hemelwatergebruik 5 milj m³ / jaar afname industrieel watergebruik 350 milj m³ / j afname watergebruik landbouw 43 milj m³ / j

25 Oplossingen voor landbouw
Optimalisatie drinkwatergebruik (vb. lekken,…) Reduceren hoeveelheid reinigingswater Irrigatiesysteem in tuin- en akkerbouw Druppelbevloeiing


Download ppt "Waterproblematiek in Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google