De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 Jeugdwerkplan Geïntegreerd plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 Jeugdwerkplan Geïntegreerd plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800 30 700 Jeugdwerkplan Geïntegreerd plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid

2 www.vdab.be 0800 30 700 Algemene uitgangspunten Doelgroep: Alle werkzoekenden die jonger dan 25 jaar zijn en recent werkloos zijn geworden. Specifieke aandacht gaat naar de ongekwalificeerde instroom. Uitzondering: deze actie richt zich niet op studenten uit het deeltijds onderwijs en jongeren in leertijd.

3 www.vdab.be 0800 30 700 Algemene uitgangspunten Jongeren snel activeren en laten doorstromen naar duurzame tewerkstelling Naargelang hun profiel en individuele kenmerken is er een meer of minder intensieve aanpak noodzakelijk. Intensieve bemiddeling vanaf inschrijving, gebruik makend van nieuwe media

4 www.vdab.be 0800 30 700 Algemene uitgangspunten Snelle inschatting plaatsbaarheid Intensieve opvolging werkaanbod op maat Mogelijke drempels tot tewerkstelling: –snel identificeren –opstellen actieplan voor efficiënte, effectieve en structurele wegwerking van drempels –gebruik maken van hulptools: OOC en individuele (opleidings-)trajecten Partnerschappen: expertise halen waar het zit  uitbesteding

5 www.vdab.be 0800 30 700 Nieuw t.o.v. huidig trajectmodel Campagnemanagement (online automatische matching of OAM) Intensieve collectieve en individuele bemiddeling miv jobhunting na 1 maand Intensievere begeleiding Beroepsoriëntatie plus (OOC) Opleiding op maat

6 www.vdab.be 0800 30 700 Flow

7 www.vdab.be 0800 30 700 Stappen Let op! Het gaat niet om chronologisch lineaire stappen, wel bouwstenen in traject naar werk die naargelang noden en profiel ingezet kunnen worden doorheen de tijd.

8 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 1: inschrijving, informering en campagne management systeem Jongeren worden onmiddellijk na inschrijving geïnformeerd  over de aanpak,  over rechten en plichten  over wederzijdse verwachtingen (per brief/mail). Jongeren krijgen vanaf het moment van inschrijving dagelijks via continue SMS-en en mails relevante jobaanbiedingen (= OAM). Alles wordt gemonitored en teruggekoppeld. Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

9 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 2: Beoordeling matchbaar dossier en collectieve en individuele bemiddeling 1 maand na inschrijving wordt elke wz uitgenodigd en wordt nagegaan of hij een matchbaar dossier heeft. Matchbaar: doorstroom naar collectieve en individuele bemiddeling Niet matchbaar: uitnodiging voor gesprek om dossier matchbaar te maken Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

10 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 2: Vervolg beoordeling matchbaar dossier en collectieve en individuele bemiddeling Plaatsbare wzn: 6 weken na inschr. verplicht regelmatig contact met VDAB:  Bemiddeling op vacatures en opvolging van het zoekgedrag: vacatures collectief selecteren en raadplegen, individuele gesprekken, e-coaching, …  Contract tussen wz en consulent:  bij 1 e contact: duidelijke afspraken over inhoud bemiddeling en opvolging. Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

11 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 3: Bereik van de niet-bereikten Werkzoekenden die niet bereikt worden met bovenstaande acties  alternatief voorzien in overleg met stad/gemeente, opbouwwerk, integratiesector en andere relevante actoren voor bijkomende acties Gesubsidieerde experimenten: in enkele grootsteden (Gent en Antwerpen) Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

12 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 4: Evaluatiemoment Werkzoekenden met een niet onmiddellijk matchbaar dossier met zware belemmeringen die tijdens de bemiddeling naar boven komen die na maximaal 4 maanden nog geen job hebben gevonden worden grondig gescreend (kwalificerende intake) + trajectovereenkomst (WZ en cons.) Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

13 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 4: Evaluatiemoment vervolg Het evaluatiemoment: –identificatie van mogelijke drempels –een ‘triage’ in 3 categorieën: 1.Plaatsbaar in NEC dmv vacaturebemiddeling, jobhunting en jobcoaching: door/terugstroom naar coll. en ind. bemiddeling 2.Plaatsbaar in NEC + nood aan extra bemiddelingsinspanningen: doorstroom naar intensieve vacaturebemiddeling met jobhunting (JH) en jobcoaching (JC) (zie deel 5) 3.Niet plaatsbaar in NEC dmv JH en JC: doorstroom naar intensieve trajectbegeleiding (oa. OOC, opleiding op maat, sociale tewerkstelling,activeringsbegeleiding) Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

14 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 5: Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhunting en jobcoaching Consulent en werkzoekenden: raadplegen intensief het vacatureaanbod consulent verwijst tijdens individuele gesprekken klant actief op vacatures klant wordt extra en individueel ondersteund om aan de slag te gaan, … Consulent heeft lagere caseload en kan daardoor intensiever begeleiden. Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

15 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 5: Vervolg intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhunting en jobcoaching Jobhunting - Jobcoaching: Contacten met werkgevers (face to face) Actief vacatures opsporen, mee gaan naar ondernemingen Organiseren van bedrijfsbezoeken en inleefstages Potentiële werkgevers de garantie geven dat na indienstname nog begeleiding en ondersteuning geboden wordt op de werkvloer(= jobcoaching) Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

16 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 6: Beroepsoriëntatie plus – observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) Voor werkzoekenden die niet plaatsbaar zijn wegens gebrek aan oriëntatie en attitudes : –is een grondige observatie en oriëntatie voorzien –worden technische capaciteiten en sleutelvaardig- heden in kaart gebracht adhv doe-activiteiten Vanuit het OOC stromen de werkzoekenden verder naar de aangewezen actie. Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

17 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 7: Opleiding op maat Voor werkzoekenden zonder technische kwalificatie die kwalificeerbaar zijn, maar geen of onvoldoende kwalificaties behaalden binnen hun onderwijstraject. De opleiding is maximaal ingebed in een tewerkstellingscontext (praktijkopdrachten, stages, IBO, wisselend leren en werken, …). Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

18 www.vdab.be 0800 30 700 Overzicht bouwstenen Deel 8: Bemiddeling naar en opvolging in sociaal economisch circuit en activeringsbegeleidingen - Werkzoekenden niet plaatsbaar in het NEC, maar wel in het SEC worden naar daar bemiddeld en opgevolgd. - Werkzoekenden met een niet-arbeidsmarktgerichte problematiek die bemiddeling en kwalificering in de weg staat, stromen door naar externe screening voor diagnose en indien nodig naar een externe activeringsbegeleider met als doel inschakeling in minimaal arbeidszorg. Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

19 www.vdab.be 0800 30 700 Partnerschappen VDAB zal dit plan uitvoeren dmv intensieve partnerschappen met 1.Derden 2.RESOC/Steden en gemeenten 3.RVA 1.Derden Er zullen verschillende uitbestedingen komen op Vlaams niveau: 4000 intensieve trajecten voor jongeren die meer nodige hebben dan ind. en coll. bemiddeling 2500 preventieve trajecten Proefproject niet-bereikbaren in grootsteden In 2008: uitzonderlijk eenmalige uitbesteding van de ind. en coll. bemiddeling in grotere steden voor facilitering opstart (+/-4500) Inschrijving Plaatsbaar SocEc? Kwalificeer baar? Kwalificeer baar? Activerings begeleiding Opleiding op maat Opleiding op maat nee Beoordeling matchbaar dossier Beoordeling matchbaar dossier Matchbaar Dossier mogelijk ja nee Doorstroom mogelijk? Doorstroom mogelijk? Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting Collectieve en individuele bemiddelingmibvanjobhunting ja Informering nee Inschrijving Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar SocEc? Activerings begeleiding WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management WAM + campagne Management Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie Bemiddeling naar sociale economie nodig? Oriëntering nodig? OriënteringBeroepsoriëntatie plus (OOC)) Beroepsoriëntatie plus (OOC)) ja Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhuntingenjobcoaching (al dan niet getenderd) Matchbaar Dossier mogelijk ja nee W E R K W E R K W E R K W E R K ja Informering Acties vol- doende ? ja nee ja Evaluatie moment ja Evaluatie moment Bereikt in de acties? ja nee Experimenten niet-bereikten Experimenten niet-bereikten nee Plaatsbaar NEC?? Plaatsbaar NEC??

20 www.vdab.be 0800 30 700 Partnerschappen 2. RESOC/Gemeenten - Periodiek overleg tussen VDAB, de lokale overheden en sociale partners, bij voorkeur i.k.v. het RESOC-overleg - Kader waarbinnen afspraken m.b.t. rol van lokale besturen en VDAB worden vastgelegd, wordt met VVSG opgesteld. - De lokale besturen hebben een belangrijke rol in het regisseren van de uitbouw van de lokale diensteneconomie evenals tav het stimuleren van lokale ondernemingen om meer jongeren kansen te geven.

21 www.vdab.be 0800 30 700 Partnerschappen 3. RVA Tussen RVA en VDAB werden mbt jeugdwerkloosheid een aantal afspraken gemaakt. De redenen voor een eventuele transmissie veranderen niet, de afspraken gelden ook voor wzn waarbij op basis van OAM wordt vastgesteld dat er niets of weinig met de vacatures gebeurt. Dit is een signaal voor VDAB om de klant uit te nodigen en te achterhalen waarom het aantal matchings geen aanleiding heeft gegeven tot de afgesproken actie. Wat verwacht wordt van de klant mbt de OAM is immers opgenomen in de trajectovereenkomst. Indien wz zich hier niet aan houdt, wordt er overgegaan tot transmissie.

22 www.vdab.be 0800 30 700 Timing 1/01/08: start jeugdwerkplan met laag en middengeschoolden (voor O-VL. 6/01) 1/01/08: gefaseerde start campagne management en OAM (voor O-VL. 6/01) 15/02/08: start collectieve en individuele bemiddeling + intensieve begeleiding VDAB April – juni 2008: verwachte start uitbestedingen


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 Jeugdwerkplan Geïntegreerd plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid."

Verwante presentaties


Ads door Google