De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag ABRActief Bodembeheer Rijntakken Vastgesteld Van kracht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag ABRActief Bodembeheer Rijntakken Vastgesteld Van kracht."— Transcript van de presentatie:

1 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag ABRActief Bodembeheer Rijntakken Vastgesteld Van kracht

2 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag2 Aanleiding voor het beleid Ruimte voor de rivier Diffuse verontreiniging uiterwaarden Gebruikelijke verwerking (buiten gebied): –Niet haalbaar (te duur) –Niet doelmatig (herverontreiniging) Oplossing zoeken binnen riviersysteem

3 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag3 Oplossing: ABR Beleidsregels Toetsingskader voor Wm/Wvo/Wbb Uitbreiding verwerkingsmogelijkheden Hoofdlijnen:saneringsdoelstelling verwerkingopties keuze obv ALARA Kostenreductie

4 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag4 Waarvoor geldt ABR Diffuus verontreinigde uiterwaardengrond, geen puntverontreiniging, geen onderhoudsspecie Rivierverruimingsprojecten en natuurontwikkelingsprojecten Maatschappelijk gewenste (her)inrichtingsmaatregelen

5 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag5 Saneringsdoelstelling Voor achterblijvende bodem in leeflaag Voor toepassen grond als bodem Tussendoelstelling: niveau van herverontreiniging (HVN) Lange termijndoelstelling: Bodemgebruikswaarde (BGW)

6 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag6 Afwijken van de saneringsdoelstelling Op basis van kosten-effectiviteits-afweging Achterblijvende bodem: HVN via natuurlijke sedimentatie Toe te passen grond: kleinschalige projecten < 100.000 m3 of geen put in directe omgeving aanvullende voorwaarden

7 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag7 Verwerkingsopties Bodem blijft bodem Bodem wordt bouwstof Hergebruik na bewerking Bergen in putten, plassen en kleischermen Storten in (baggerspecie)stortplaatsen voor elke optie gelden milieuhygiënische eisen en randvoorwaarden

8 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag8 Afwegingsmethode: Opzet Inzicht ALARA: grootste milieurendement tegen aanvaardbare kosten Maatschappelijke baten vermindering van blootsteling vermindering van verspreiding duurzaamheid Maatschappelijke lasten energieverbruik

9 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag9 Afwegingsmethode: Gebruik Keuze verwerkingsopties Keuze wel/niet gescheiden ontgraven Inzichtelijk maken milieuverbetering toetsing stand-still-principe In ontwerpfase Bij uitwerking inrichtingsplan Bij vergunningaanvragen

10 16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag10 Bodemonderzoek Gebruik reeds aanwezige informatie: Bodemzoneringskaarten Tussenrichtlijn bodemonderzoek uiterwaarden Leidraad bodemonderzoek uiterwaarden in ontwikkeling


Download ppt "16 september 2003 Workshop ABR/ABM bevoegd gezag ABRActief Bodembeheer Rijntakken Vastgesteld Van kracht."

Verwante presentaties


Ads door Google