De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ideeënmanagement Belastingdienst Voorstellen/Introductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ideeënmanagement Belastingdienst Voorstellen/Introductie."— Transcript van de presentatie:

1 Ideeënmanagement Belastingdienst Voorstellen/Introductie

2 Organisatie Belastingdienst
Ruim medewerkers Sinds 1 januari 2003 bestaat de dienst uit: 13 belastingregio's 4 douaneregio's een aantal landelijk werkende organisatieonderdelen Landelijk werkende organisatie-onderdelen zijn; - BCPP Ontwerp (keten) - FIOD/ECD Inlichtingen & Opsporing - BCKC Opleidingen & Communicatie - BCICT Automatisering - BCA Centrale administratie (massaal) - BCFD Facilitaire Dienst - Toeslagen Diverse Toeslagen bijv.Zorgtoeslag

3 Waarom Ideeënmanagement?
Creatieve denkproces voor ieder toegankelijk Medewerkers zijn specialisten Ontmoetingen arrangeren/kruisbestuiving Bron voor Innovatie - eib wordt ook andersom gebruikt door bijv. deskundigen om te kijken wat er leeft bij de medewerkers/gebruikers Is daarmee een belangrijke (onuitputtelijke?) Bron voor Innovatie

4 Basis Ideeënmanagement
Laagdrempelig & Digitaal Professioneel 100% transparant Motiverend Laagdrempelig: Eenvoudig toegankelijk via LN Geen onderscheid naar schaal of functie Professioneel: Ideeënteam vrijgesteld 100% transparant: digitaal dossier volledig voor iedereen te lezen/volledig papierloos Motiverend: mensen serieus nemen, niet afschepen.

5 Spelers Indiener Ideeënteam Ideeënraad Materiedeskundige
- Overzicht statusovergangen idee meenemen om te tonen

6 Ideeënteam Vijf medewerkers
Centraal georganiseerd, maar decentraal aanwezig Faciliterende houding/netwerkers Diagonaal door de organisatie - drie vrouwen, twee mannen - heerenveen, apeldoorn, rotterdam - opleiding creatieve denktechnieken - open houding - uitnodigend - cowboys in goede zin van het woord - kan niet bestaat niet - links- en rechtsom - maak gebruik van je contacten

7 Ideeënraad Managers uit M1-laag/eigen portefeuille
Eindverantwoordelijk Uitvoering veelal door contactpersonen Virtueel of fysiek bijeen wanneer nodig - verwijs/denk aan sheet organisatie b’dienst - lijn is eindverantwoordelijk - ideeënteam is dus faciliterend - contactpersonen diverse rollen mogelijk, wel goed gepositioneerd - dagelijks bestuur petit comite, groot wanneer nodig

8 Materiedeskundigen Specialisten op hun vakgebied Aantal wisselend
Rol; adviseurs van Ideeënraad Contact (inhoudelijk) met indiener idee - stukje uitleg kennisgroepen - moet ook op de hoogte zijn, communiceren over haalbaarheid BCPP - doorlooptijd ideeën - eib diverse zoekmogelijkheden, werkvoorraad landelijk transparant - communicatie werkvloer & specialist zonder ruis op de lijn

9 Het proces (samengevat)
Ingediend idee 1e beoordeling door Ideeënteam Behandeling lid Ideeënraad Advies materiedeskundige Eindbeoordeling door lid Ideeënraad Start eventuele implementatiefase - ook hier mogelijk overzicht statusovergangen - doorlooptijd - rol ideeënteambinnen alle statussen - implementatiecontactpersoon zeer belangrijk - mogelijkheid tot afbreken uitleggen, is niet altijd slecht

10 Communicatie Elektronische Ideeënbus (Lotus Notes)
Ideeënsite op Intranet – via Portal Eigenwijs Huisstijl & logo Persoonlijk contact - uitleg eib en werking - site onderdeel van Eigenwijs, academie, future center enz. - voorbeeld op sheet - belastingdienst huisstijl - geen bureaucratie, stellen ons kwetsbaar op - Je EigenWijsheid delen

11 Aansluiting bedrijfscultuur
NIET: - financiële opbrengst leidend - beloning afhankelijk van opbrengst - hiërarchisch - bureaucratisch

12 Aansluiting bedrijfscultuur
WEL: - betrokkenheid voorop/kennisdeling - elk idee wordt beloond/Impulsprijs - inhoud centraal - altijd het “waarom” - prikkelend - voor collega’s, door collega’s

13 Niet alleen een loket voor ideeën!
Kennisdatabase Input voor projecten Input voor management Blootleggen zwakke punten van de organisatie m.b.v. mederwerker-impulsen Bewegwijzeren van signalen voor de leercirkel naar de verantwoordelijken

14 Tips Kies voor een klein en slagvaardig projectteam
Zie het als een creëerend project, niet als een reactief project Neem het serieus (menskracht en middelen) Ideeënbus is maar een tool; belangrijker is de filosofie en hoe je het inricht

15 Zijn er ontwikkelingen binnen gemeenteland t.a.v Ideeënmanagement?
Ja! De Ideeëncentrale Iedere organisatie krijgt de ideeen die zij verdient……….? - Waarom zo weinig gele ideeën……. - Trechtermodel - Intervisie met: ABN Amro, Nuon, Politie Rotterdam, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Bibliotheek Rotterdam, KPN, Dienst Landelijk Gebied (LNV)

16 Tot slot de gedragsregel van het Ideeënteam
Uitstel van oordeel! Iedere organisatie krijgt de ideeen die zij verdient……….? - Waarom zo weinig gele ideeën……. - Trechtermodel - Intervisie met: ABN Amro, Nuon, Politie Rotterdam, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Bibliotheek Rotterdam, KPN, Dienst Landelijk Gebied (LNV)


Download ppt "Ideeënmanagement Belastingdienst Voorstellen/Introductie."

Verwante presentaties


Ads door Google