De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters. Onze opdracht is om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: dankzij deskundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters. Onze opdracht is om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: dankzij deskundige."— Transcript van de presentatie:

1 Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters

2 Onze opdracht is om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: dankzij deskundige ondersteuning voor alle ouders; via kwaliteitsvolle kinderopvang.  Kinderopvang mogelijk maken. Samen geven we elk kind alle kansen.

3 Kind en Gezin en kinderopvang Uitvoeren beleid en de regelgeving. Opvang stimuleren, toelaten en subsidiëren. Administratief opvolgen van de kinderopvang. Programmeren van het kinderopvangaanbod. Bevorderen van kwaliteit. Ouders informeren. Ondersteunen van lokale besturen. Ondersteunen voorbereiding beleid. Niet Zelf kinderopvang organiseren. Politieke keuzes maken.

4 Presentatie vandaag Het decreet in grote lijnen. De concrete invulling is nog niet gekend: uitvoeringsbesluiten. Alle informatie: Beursstand. www.kindengezin.be >kinderopvang > nieuw decreet Kind en Gezin-Lijn. >078 150 100 Introductiefilm.

5 Het decreet: waar staan we nu? Het Vlaams Parlement besprak het ontwerp van decreet en keurde het goed op 28 maart 2012. Op 20 april 2012 keurde de Vlaams Regering het decreet definitief goed. Er wordt nu volop gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten om het decreet te kunnen uitvoeren.

6 Het decreet in het kort MakkelijkerNog professionelerDuidelijker Makkelijker om te vinden Makkelijker haalbaar voor de ouders Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

7 Vereiste vergunning Iedereen die beroepsmatig en tegen betaling kinderen opvangt. Per opvanglocatie: elke plek waar opvang doorgaat. Kind en Gezin kent vergunning toe na passend onderzoek. Startvoorwaarden en werkingsvoorwaarden onder meer over: Infrastructuur en inrichting; Veiligheid en gezondheid, brandveiligheid; Omgang met kinderen en gezinnen; De personen werkzaam in de kinderopvang; Organisatorisch management; Samenwerking: Kind en Gezin, lokaal bestuur, Lokaal Loket Kinderopvang.  wordt uitgewerkt in Besluit van de Vlaamse Regering.

8 Het decreet in het kort MakkelijkerNog professioneler Duidelijker Makkelijker om te vinden Makkelijker haalbaar voor de ouders Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

9 Kwalificaties en ondersteuning Verantwoordelijken en kinderbegeleiders zullen kwalificaties hebben. Verschillende manieren: diploma’s, ervaringsbewijs, erkenning van verworven competenties (EVC), kwalificerende trajecten, begeleider in opleiding, … Overgangstermijnen. Elke organisator zorgt voor pedagogische ondersteuning. Nieuw: attest draagkracht kinderbegeleider gezinsopvang.  worden uitgewerkt in Besluit van de Vlaamse Regering.

10 Het decreet in het kort MakkelijkerNog professioneler Duidelijker Makkelijker om te vinden Makkelijker haalbaar voor de ouders Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

11 3 soorten opvang Gezinsopvang tot maximum 8 kinderen tegelijk Groepsopvang minstens 9 kinderen tegelijk Opvang aan huis uitsluitend bij het kind thuis

12 Nieuwe namen NuNa het decreet Opvang in kinderdagverblijfGroepsopvang Opvang bij onthaalouderGezinsopvang Kinderbegeleider (in kinderdagverblijf) Kinderbegeleider (in groepsopvang) OnthaalouderKinderbegeleider (in gezinsopvang) Organiserend bestuurOrganisator Dienst voor onthaaloudersOrganisator (van gezinsopvang) Verantwoordelijke VestigingsplaatsKinderopvanglocatie

13 Het decreet in het kort MakkelijkerNog professioneler Duidelijker Makkelijker om te vinden Makkelijker haalbaar voor de ouders Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

14 Financïele leefbaarheid van de sector. Iedere opvang met vergunning krijgt gelijke toegang tot de subsidies. Zelfde systeem voor huidige erkende en zelfstandige opvang. Subsidiehoogte bouwt op naargelang de opdrachten die opgenomen worden. Principes van het subsidiesysteem

15 Volgens programmatieregels Voor elke opvang met vergunning Toekenning binnen de budgettaire mogelijkheden bepaald door de Vlaamse Regering Volgens programmatieregels Voor elke opvang met vergunning Toekenning binnen de budgettaire mogelijkheden bepaald door de Vlaamse Regering

16 Extra modules mogelijk Vanuit iedere trap: Flexibele openingstijden. Kinderen met specifieke zorgbehoefte. Specifieke of eenmalige opdrachten.  Subsidiesysteem en bedragen worden uitgewerkt in Besluit van de Vlaamse Regering.  Huidige subsidies worden omgezet.

17 Het decreet in het kort MakkelijkerNog professioneler Duidelijker Makkelijker om te vinden Makkelijker haalbaar voor de ouders Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

18 Uitbouw van de kinderopvang Doel Aan alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang binnen een redelijke termijn en op een redelijke afstand een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats kunnen aanbieden. Planning Tegen 2016: aanbod voor minstens 50% van de kinderen tot 3 jaar. Vanaf 2020: aanbod voor alle gezinnen met kinderopvangbehoefte. Hoe? Binnen een nog te bepalen budgettair kader. Zolang aanbod niet volstaat zijn er voorrangsregels in opvang met subsidies voor: inkomenstarief; kansengroepen.

19 Lokaal Loket Kinderopvang In elke gemeente: neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met opvangvragen. Maakt het vinden van kinderopvang gemakkelijker door: opvangvragen te registreren; gezinnen te informeren; samen te werken met alle kinderopvangvoorzieningen, doorverwijzers en andere lokale loketten. Organisatie mogelijk door elke relevante actor, aangewezen vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang. Zo niet: lokaal bestuur. Lokaal Loket kan gebruik maken van de Kinderopvangzoeker.

20 De Kinderopvangzoeker Toepassing op www.kindengezin.be om kinderopvangvragen:www.kindengezin.be 1.te registreren (ouders of Lokaal Loket); 2.te behandelen (kinderopvang en Lokaal Loket); 3.in kaart te brengen (overheid). Zorgregio Hasselt: proeftuin in 2013 en begin 2014. Vlaanderen en Brussel: na de invoering van het decreet.

21 Hoe werkt de Kinderopvangzoeker? Ouders stellen hun vraag één keer door ze te registreren. Opvangvoorzieningen van hun voorkeur krijgen e-mail. Andere opvang in de gemeente en Lokaal Loket zien de opvangvragen. Opvang met een plaats kan contact opnemen. Ouder kiest zelf welke opvang. Overeenkomst en start opvang worden bevestigd.

22 Het decreet in het kort MakkelijkerNog professioneler Duidelijker Makkelijker om te vinden Makkelijker haalbaar voor de ouders Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

23 Makkelijker haalbaar voor ouders 1.Uitbouw van de kinderopvang met voldoende betaalbare opvangplaatsen  Programmatie van de opvangplaatsen met inkomenstarief op basis van wetenschappelijk onderbouwde raming van de behoefte.  Zolang aanbod niet volstaat: voorrangsregels. 2.Extra inspanningen naar kansengroepen  Plussubsidie voor opvang die extra opdrachten voor kansengroepen opneemt.  Programmatie.  Voorrangsregels.

24 Het decreet in het kort MakkelijkerNog professioneler Duidelijker Makkelijker om te vinden Makkelijker haalbaar voor de ouders Makkelijker haalbaar voor de sector Vereiste vergunning Vereiste kwalificaties Pedagogische ondersteuning Duidelijker aanbod Duidelijker subsidiesysteem

25 Naleving van het decreet Regeling van het toezicht. Regeling wat Kind en Gezin kan doen: Schriftelijke aanmaning; Bestuurlijke geldboete; Vergunning wijzigen, schorsen of opheffen; Subsidie verminderen, schorsen, stopzetten of terugvorderen; Sluitingsbevel.

26 Wanneer en hoe? De Vlaamse Regering bepaalt de precieze datum: ten laatste op 1 januari 2015. Voor gezins- en groepsopvang vermoeden we vanaf 1 januari 2014. Starters: onmiddellijk. Huidige opvang: omzetting van erkenning, toestemming of attest van toezicht naar vergunning; omzetting van subsidies; overgangstermijnen om zich aan te passen. Enkel gemelde kinderopvang. moet vergunning aanvragen; overgangstermijnen om zich aan te passen.

27 Vragen?


Download ppt "Decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters. Onze opdracht is om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen: dankzij deskundige."

Verwante presentaties


Ads door Google