De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag “Samenwerken” Vlaams Welzijnsverbond 30/11/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag “Samenwerken” Vlaams Welzijnsverbond 30/11/2011."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag “Samenwerken” Vlaams Welzijnsverbond 30/11/2011

2 Het verhaal Sint-Lievenspoort Wel: wat zijn o.i. de kritische vragen die we ons inzake samenwerking gesteld hebben en tot wat heeft het geleid Niet: als model dat kan veralgemeend worden vanuit juridische hoek

3 Wat mag je verwachten?  Iets over Sint-Lievenspoort  Welke vragen hebben we ons gesteld en tot wat hebben ze geleid?  Aandachtspunten  Vragen en discussie

4 Sint-Lievenspoort Samenwerkingsverband tussen:  Kinderopvang (1972)  Revalidatiecentrum (1968)  Buitengewoon basisonderwijs (1820)  Medisch Pedagogisch Instituut (1967)  Thuisbegleidingsdienst (1988)

5 Vooraf Geschiedenis in 2 periodes periode voor 2004 periode vanaf 2004: - (her)structurering : juridische hefbomen - (her)definiëring: meervoudige (gelaagde) inter-organisationele samenwerking

6

7 samenwerken en strategisch management Wat willen we bereiken en hoe gaan we daar geraken? De samenwerkingsstrategie is afgeleid van de organisatiestrategie Samenwerken: geen doel op zich

8 samenwerken en strategisch management Wie dient betrokken te worden bij het strategisch management?  raad van bestuur  directie  middenkader

9 samenwerken en strategisch management Wat waren/zijn onze belangrijkste (strategische) objectieven? - het versterken/verruimen van het aanbod - het versterken van competenties en expertise - het versterken van de financiële leefbaarheid door het reduceren van kosten

10 samenwerken en strategisch management Zelf doen of samenwerken ? - thuisbegeleidingsdienst - buitenschoolse kinderopvang - Dienst Voor Onthaalouders

11 samenwerken en strategisch management Welke samenwerkingsvorm is geschikt? => meervoudig => gelaagd

12 samenwerken en strategisch management Tijdelijke samenwerking: De tijdelijk werkbare overeenkomst (Wierdsma) * het samen ontwikkelen van een kwaliteitshandboek * het samen ontwikkelen van een mobiliteitsplan * het samen organiseren van een studiedag = projectwerk(groepen)

13

14 samenwerken en strategisch management Permanente samenwerking: De strategische alliantie: = permanente en structurele samenwerking met behoud van autonomie Met behoud van de bestaande organisatiestructuur worden bijkomende tafels (overlegstructuur) geïnstalleerd. * doelgroeptafels en direcctieoverleg * protocol van samenwerking DVO

15 samenwerken en strategisch management Permanente samenwerking: De (nieuwe) organisatie-eenheid De samenwerking resulteert in een afzonderlijke organisatie-eenheid * “centrale diensten” met een eigen directie (boekhouding, personeelsdienst, ICT, technische dienst, catering)

16 Aandachtspunten Op basis van het ESH-model van Weggeman Respectvol en verstandig omgaan met verschillen

17 Missie – Visie - Waarden Organisatiecultuur Medewerkers Organisatie- systeem Organisatie- structuur Strategie en leiderschap Realiseren van de missie Resultaten extern Resultaten intern

18 medewerkers Projectwerk vraagt een procesdeskundigheid. Wees gevoelig voor territorium, macht, invloed. (Her)benoem en duidt regelmatig de baten en de meerwaarde van de samenwerking?

19 organisatiecultuur

20 Respecteer elkaars gewoontes en beoordeel het effect van cultuur

21 Zorg dat elke medewerker weet waar hij/zij “thuis” hoort

22 organisatiesystemen

23 Vertrek van gelijkwaardigheid.

24 Hou rekening met de mogelijkheden van de partners.

25 Respecteer de draagkracht van de partner(s).

26 Is de inplanting belangrijk?

27 organisatiestructuren Denk na over de juridische structuur.

28 Waarborg de samenwerking.

29 Respecteer de complementaire (maatschappelijke) opdracht.

30 Vragen en discussie


Download ppt "Studiedag “Samenwerken” Vlaams Welzijnsverbond 30/11/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google