De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg
19.45 – uur Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg ‘Structuur en organisatie van de zorg’ A. van Bochove (Zaans Medisch Centrum) & Kwaliteit: meten is weten Rob Tollenaar (LUMC) Deze avond is mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsoren van de BOOG: AMGEN - AstraZeneca NL –GlaxoSmithKline NL – Roche NL – Sanofi-Aventis NL

2 Concept NPK visiedocument
Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit vraagt om transparantie

3 Kwaliteit vd oncologische zorg in NL
T.o.v andere Europese landen (Eurocare 4) Centra ten opzichte van elkaar T.o.v van de norm (?) T.o.v. het streefniveau / ideaal

4 Kwaliteit kankerzorg Is goed ? Kan beter !
Wordt nagestreefd door oncologische zorgverleners Wordt gerealiseerd ?

5 Kwaliteit kankerzorg We doen ons best We zijn betrokken en kundig
De patient is over het algemeen tevreden

6 Concept NPK visiedocument
Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit vraag om transparantie

7 Kwaliteits bepalende factoren
Infrastructuur Proces Uitkomst Perceptie vd patient Medische uitkomst Duur en kwaliteit vd overleving Comfort Bejegening Beleving

8 Concept NPK visiedocument
Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit vraag om transparantie

9 Prestatie-indicatoren
Prof. dr. G vd Wal Inspecteur generaal voor de gezondheidszorg

10 Kwaliteitsbeleid ‘bad’ practices ‘best’

11 IGZ ‘verticaal toezicht’ (IGZ) Maatregelen

12 toezicht (beroepsgroep) Kwaliteitsbeleid Uitkomst registratie
‘horizontaal’ toezicht (beroepsgroep) Uitkomst registratie

13 Kwaliteitsbeleid continue kwaliteits- verbetering
over de gehele linie! Uitkomst registratie

14 Concept NPK visiedocument
Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit vraag om transparantie

15 Prestatieindicatoren
Meetinstrument voor preselectie Uitkomst meting -casemix -uitkomst of surrogaat -een dimensionaal -zelfrapportage leercurve definities Uitslagen in leercurve openbaar Optimalisatiestrategie ≠ betere zorg

16 IGZmedia

17 De zorg gaat verloren in indicatoren
IGZ Zorgverzekeraars Patiënten Prestatie indicatoren Inkoop indicatoren Etalageindicatoren ‘Zorgbrede-transparantie’ indicatoren NFU. NVZ. ZN. IGZ. NPCF. NFK. Elsevier AD Independer

18

19 Behoefte aan inzicht in kwaliteit
Geen afgeleide parameters Meten = Weten Objectieve registratie AUDITING

20 Integraal kwaliteitsbeleid
Richtlijnen Indicatoren Registratie Visitatie Accreditatie / Certificatie The missing link....

21 Auditing; waarom belangrijk
Kwaliteitsmetingen worden sturend in de zorg Bepalen financiele en patienten stroom Niet afhankelijk van subjectieve lijstjes Beroepsgroep moet zelf sturend zijn

22 DSCA: Dutch Surgical Colorectal Audit
Transparantie beroepsgroep moet initiatief nemen DSCA: Dutch Surgical Colorectal Audit

23 Uitkomst vergelijkingen
Uitgangspunten voor data-verzameling: Volledigheid Eénduidigheid Betrouwbaarheid Kwaliteitscontrole Eénvoud

24 Auditing Jaarlijkse rapportage Beveiliging CPB, inbraak
randvoorwaarden Jaarlijkse rapportage Beveiliging CPB, inbraak Aanvraag gegevens door derden Eigendom dBase, auteursrecht Methodologie In-output parameters, case mix Validiteit en volledigheid

25 Colorectale Audit inevitable, take off and organisation

26 Auditing Randvoorwaarden
Haalbaarheid Draagvlak Cave: registratielast Ideaal vervloeiing administratie en registratie Chirurgendagen mei 2007

27 Deelname IGZ indicator
DSCA Steun Roche Sanofi Covidien NVVH OMS VWS Pilot sinds juni 2008 70% ZH deelname aan pilot Start 1 jan 2009 Deelname IGZ indicator

28 DSCA  omvorming tot registratie ‘huis’
BLAUWDRUK Eigen kamer Dataset definieren Draagvlak Wet cie etc Financien VWS OMS

29 Meer info over

30 Conclusie Kwaliteitsbeleid kan niet zonder betrouwbare data
Mogelijkheid tot benchmarking Hawthorne effect; snelle verbeteringen Biedt mogelijkheid voor outcome based referral Identificatie van ‘best practices’  verbeterprojecten

31 Conclusies 2 Data biedt mogelijkheid voor procesanalyse en verbetering
Data over real life situation ipv data van selecte RCT’s In combinatie met ‘kankerregistratie +’ goudmijn voor onderzoek en evaluatie van zorg en behandelstrategieen Verbeter-trajecten

32 Conclusie 2 Maatschappij heeft geen optimale kwaliteits info
Kans initiatief terug te winnen en de regie over analyse te houden Perspectief op procesanalyse en gerichte verbetering `

33 Breast Cancer Audit Uitgangspunten NABON Volledigheid Eénduidigheid
Betrouwbaarheid Kwaliteitscontrole Eénvoud 33

34 Aanbevelingen NPK report:
1. Hoog complexe zorg van laag volume kankers regionaal centraliseren.  Regionale samenwerking ipv concurrentie  Gevalideerd visitatiesysteem voor gespecialiseerde zorg 2. Correlatie tussen volume en uitkomst is weerspiegeling van gehele zorgketen en faciliteiten eromheen. Centralisatie, niet alleen op basis van volume, maar vooral op basis van beschikbare faciliteiten en uitkomsten.  Criteria opstellen voor expertise en concentratie 3 Opzetten uitkomstregistraties tbv uitkomstgericht verwijzen en procesanalyse

35 Aanbevelingen NPK report:
6. Prestatie indicatoren niet adequaat voor kwaliteitsvergelijking  Uitkomstregistraties tbv monitoren kwaliteit en procesanalyse.  Registraties moeten voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden  Combineren van digitale verslaglegging met registratie tbv betrouwbare data

36 Wordt de veronderstelde kwaliteitszorg ook echt gerealiseerd?
Uitkomst van zorg DATA Afgeleiden indicatoren Uitkomsten Casemix Patient-tevredenheid

37 Pioniers in auditing Florence Nightingale already persuaded surgeons to keep records and report, resulting in a decrease in the mortality rate of British soldiers during the Crimean War. Nightingale: notes on hospitals 3rd ed: 1863: “… so many operations followed by death without reference to age, sex or complications can convey but a very imperfect idea of the real state of the case”

38 Pioniers Surgical audit
‘The systematic critical analysis of the quality of medical care, including the procedures used for diagnosis and treatment, and the resulting outcome for the patient, carried out by those personally engaged in the activity concerned’ Ernest Amory Codman, 1910

39 Medical Audit ‘The systematic critical analysis of the quality of medical care, including the procedures used for diagnosis and treatment, and the resulting outcome for the patient, carried out by those personally engaged in the activity concerned’ Ernest Amory Codman, 1910 A method that explores the mechanisms behind worse, good and excellent outcomes is Medical Audit as was described by a fellow surgeon, Ernest Amory Codman one-hundred years ago. 39 May 22, 2008 39


Download ppt "Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google