De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19.45 – 20.30 uur Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg ‘Structuur en organisatie van de zorg’ A. van Bochove (Zaans Medisch Centrum) & Kwaliteit:

Verwante presentaties


Presentatie over: "19.45 – 20.30 uur Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg ‘Structuur en organisatie van de zorg’ A. van Bochove (Zaans Medisch Centrum) & Kwaliteit:"— Transcript van de presentatie:

1 19.45 – 20.30 uur Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg ‘Structuur en organisatie van de zorg’ A. van Bochove (Zaans Medisch Centrum) & Kwaliteit: meten is weten Rob Tollenaar (LUMC) Deze avond is mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsoren van de BOOG: AMGEN - AstraZeneca NL –GlaxoSmithKline NL – Roche NL – Sanofi-Aventis NL

2 Concept NPK visiedocument Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit  vraagt om transparantie

3 Kwaliteit vd oncologische zorg in NL T.o.v andere Europese landen (Eurocare 4) Centra ten opzichte van elkaar T.o.v van de norm (?) T.o.v. het streefniveau / ideaal

4 Kwaliteit kankerzorg Is goed ? Kan beter ! Wordt nagestreefd door oncologische zorgverleners Wordt gerealiseerd ?

5 Kwaliteit kankerzorg We doen ons best We zijn betrokken en kundig De patient is over het algemeen tevreden

6 Concept NPK visiedocument Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit  vraag om transparantie

7 Kwaliteits bepalende factoren Infrastructuur Proces Uitkomst Perceptie vd patient Medische uitkomst Duur en kwaliteit vd overleving Comfort Bejegening Beleving

8 Concept NPK visiedocument Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit  vraag om transparantie

9 Prestatie-indicatoren Prof. dr. G vd Wal Inspecteur generaal voor de gezondheidszorg

10 Kwaliteitsbeleid ‘ bad’ practices ‘ best’ practices

11 IGZ Maatregelen ‘verticaal toezicht’ (IGZ) ‘verticaal toezicht’ (IGZ)

12 Kwaliteitsbeleid ‘ horizontaal’ toezicht (beroepsgroep) ‘ horizontaal’ toezicht (beroepsgroep) Uitkomst registratie

13 Kwaliteitsbeleid continue kwaliteits- verbetering over de gehele linie! continue kwaliteits- verbetering over de gehele linie! Uitkomst registratie

14 Concept NPK visiedocument Kwaliteit van de kankerzorg in NL is van het grootste belang Er bestaan significante verschillen in de kankerzorg tussen ziekenhuizen in NL De maatschappij (patient, zorgverzekeraars, overheid) wil inzicht in de kwaliteit  vraag om transparantie

15 Prestatieindicatoren Meetinstrument voor preselectie Uitkomst meting -casemix -uitkomst of surrogaat -een dimensionaal -zelfrapportage - leercurve -definities -Uitslagen in leercurve openbaar -Optimalisatiestrategie ≠ betere zorg

16 IGZ  media

17 De zorg gaat verloren in indicatoren IGZ Zorgverzekeraars Patiënten Prestatie indicatoren Inkoop indicatoren Etalageindicatoren ‘Zorgbrede-transparantie’ indicatoren NFU. NVZ. ZN. IGZ. NPCF. NFK. Elsevier AD Independer

18

19 Behoefte aan inzicht in kwaliteit  Geen afgeleide parameters  Meten = Weten  Objectieve registratie AUDITING

20 Integraal kwaliteitsbeleid The missing link.... Richtlijnen Indicatoren Registratie Visitatie Accreditatie / Certificatie

21  Kwaliteitsmetingen worden sturend in de zorg  Bepalen financiele en patienten stroom  Niet afhankelijk van subjectieve lijstjes  Beroepsgroep moet zelf sturend zijn Auditing; waarom belangrijk

22 Transparantie beroepsgroep moet initiatief nemen DSCA: Dutch Surgical Colorectal Audit

23 Uitkomst vergelijkingen Uitgangspunten voor data-verzameling: Volledigheid Eénduidigheid Betrouwbaarheid Kwaliteitscontrole Eénvoud

24 Auditing randvoorwaarden  Jaarlijkse rapportage  Beveiliging CPB, inbraak  Aanvraag gegevens door derden  Eigendom dBase, auteursrecht  Methodologie In-output parameters, case mix  Validiteit en volledigheid

25 inevitable, take off and organisation Colorectale Audit

26 Chirurgendagen mei 2007 Auditing Randvoorwaarden Cave: registratielast Ideaal vervloeiing administratie en registratie Haalbaarheid Draagvlak

27 DSCA Steun Pilot sinds juni 2008 70% ZH deelname aan pilot Start 1 jan 2009 Deelname IGZ indicator NVVH OMS VWS Roche Sanofi Covidien

28 BLAUWDRUK DSCA  omvorming tot registratie ‘huis’ Eigen kamer Dataset definieren Draagvlak Wet cie etc Financien VWS OMS

29 Meer info over

30 Conclusie Kwaliteitsbeleid kan niet zonder betrouwbare data Mogelijkheid tot benchmarking  Hawthorne effect; snelle verbeteringen Biedt mogelijkheid voor outcome based referral Identificatie van ‘best practices’  verbeterprojecten

31 Conclusies 2 Data biedt mogelijkheid voor procesanalyse en verbetering Data over real life situation ipv data van selecte RCT’s In combinatie met ‘kankerregistratie +’ goudmijn voor onderzoek en evaluatie van zorg en behandelstrategieen Verbeter-trajecten

32 Conclusie 2 Maatschappij heeft geen optimale kwaliteits info Kans initiatief terug te winnen en de regie over analyse te houden Perspectief op procesanalyse en gerichte verbetering `

33 Breast Cancer Audit Uitgangspunten Volledigheid Eénduidigheid Betrouwbaarheid Kwaliteitscontrole Eénvoud NABON

34 Aanbevelingen NPK report: 1. Hoog complexe zorg van laag volume kankers regionaal centraliseren.  Regionale samenwerking ipv concurrentie  Gevalideerd visitatiesysteem voor gespecialiseerde zorg 2. Correlatie tussen volume en uitkomst is weerspiegeling van gehele zorgketen en faciliteiten eromheen.  Centralisatie, niet alleen op basis van volume, maar vooral op basis van beschikbare faciliteiten en uitkomsten.  Criteria opstellen voor expertise en concentratie 3  Opzetten uitkomstregistraties tbv uitkomstgericht verwijzen en procesanalyse

35 Aanbevelingen NPK report: 6. Prestatie indicatoren niet adequaat voor kwaliteitsvergelijking  Uitkomstregistraties tbv monitoren kwaliteit en procesanalyse.  Registraties moeten voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden  Combineren van digitale verslaglegging met registratie tbv betrouwbare data

36 Wordt de veronderstelde kwaliteitszorg ook echt gerealiseerd? DATA Afgeleiden  indicatoren Uitkomsten Casemix Patient-tevredenheid Uitkomst van zorg

37 Pioniers in auditing Florence Nightingale already persuaded surgeons to keep records and report, resulting in a decrease in the mortality rate of British soldiers during the Crimean War. Nightingale: notes on hospitals 3rd ed: 1863: “… so many operations followed by death without reference to age, sex or complications can convey but a very imperfect idea of the real state of the case”

38 Pioniers Surgical audit ‘The systematic critical analysis of the quality of medical care, including the procedures used for diagnosis and treatment, and the resulting outcome for the patient, carried out by those personally engaged in the activity concerned’ Ernest Amory Codman, 1910

39 May 22, 200839 Medical Audit ‘ The systematic critical analysis of the quality of medical care, including the procedures used for diagnosis and treatment, and the resulting outcome for the patient, carried out by those personally engaged in the activity concerned’ Ernest Amory Codman, 1910


Download ppt "19.45 – 20.30 uur Het concept rapport van de NPK werkgroep Kankerzorg ‘Structuur en organisatie van de zorg’ A. van Bochove (Zaans Medisch Centrum) & Kwaliteit:"

Verwante presentaties


Ads door Google