De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vraaggerichtheid als beoordelingscriterium Margo Trappenburg USBO (UU) iBMG (EUR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vraaggerichtheid als beoordelingscriterium Margo Trappenburg USBO (UU) iBMG (EUR)"— Transcript van de presentatie:

1 Vraaggerichtheid als beoordelingscriterium Margo Trappenburg USBO (UU) iBMG (EUR)

2 Essentialia van goed openbaar bestuur  “Beleid wordt gebaseerd op vragen vanuit de samenleving en sluit aan op ervaren behoeften en problemen.” Organisaties met een publieke taak “moeten goed luisteren naar de problemen en behoeften van burgers en klanten” en “de maatschappelijke dialoog” aangaan met hun omgeving.

3 Wat betekent dit voor de professional in de publieke organisatie?  Enkele voorbeelden uit de praktijk.  Voorbeeld 1. De universiteit.

4 Vraaggerichtheid en vraaggestuurdheid aan de universiteit

5 Wat betekent het?  Aanbieden wat studenten willen?  Niveau verlagen als studenten dat willen?  Differentiatie van niveaus binnen de opleiding?  Onderzoek naar maatschappelijke problemen?  Zoveel mogelijk studenten afleveren?

6 Wat betekent het?  Publiceren op internationaal niveau en meedoen met de wereldtop?  Lezingen houden voor maatschappelijke organisaties?  In praktijk: al die dingen tegelijk en meer en daar allemaal verantwoording voor afleggen.

7 Voorbeeld 2. Vraaggerichtheid op de basisschool.

8 Wat betekent het?  22 niveau groepjes per klas?  10 rugzak kindjes per klas?  Inspelen op de wensen van leerlingen? Voetballen?  Inspelen op de wensen van ouders? Cito-scores omhoog brengen?  Oplossen van maatschappelijke problemen als bijvoorbeeld …

9 Maatschappelijke problemen oplossen …  Het integratieprobleem.  Gebrek aan goede manieren.  Obesitas en andere vormen van ongezondheid.  Gebrek aan ondernemingszin bij de jeugd.  Kinderopvang voor schooltijd, na schooltijd en tussen de middag.

10 Dus wat wordt het? In praktijk: Al die dingen en meer, en daar allemaal verantwoording over afleggen aan allerlei verschillende fora. adhd kind Hoogbegaafd kind

11 Voorbeeld 3: vraagsturing bij de politie  Wat betekent het?

12 Vraaggerichtheid bij de politie  Inspraakavonden organiseren met bewoners?  Vervolgens hondenpoep en hangjongeren aanpakken?  Ook als dat ten koste gaat van het opsporen van echte boeven, het handhaven van de maximumsnelheid en het parkeerbeleid?

13 Natuurlijk niet!  Het moet allemaal tegelijk, alles moet worden geadministreerd en over al die dingen moet verantwoording worden afgelegd aan allemaal verschillende fora.

14 Vraaggerichtheid in de zorg Wat betekent het?

15 Alles doen wat de patiënt vraagt?  Ook als dit indruist tegen medisch professioneel inzicht?  Ook als het veel meer kost dan de standaardbehandeling?  Ook als het leidt tot een steeds grotere ongelijkheid in de gezondheidszorg, terwijl wij die eigenlijk niet willen?  Ook als dit ten koste gaat van minder mondige patiënten die niet zoveel vragen?

16 Het introduceren van steeds meer nieuwe criteria waar publieke organisaties allemaal ook nog aan moeten voldoen leidt tot een eindeloze hoeveelheid administratie en een wirwar van toezicht en verantwoordingsstructuren.

17 De nadruk op vraagsturing in publieke organisaties zet een premie op onbeschoft, assertief en overdreven mondig gedrag.

18 Als de Rekenkamer op zoek is naar nieuwe onderwerpen voor onderzoek …  Denk dan eens aan het in kaart brengen van de kosten van alle verantwoordings- en toezichtsstructuren.  Of aan het in kaart brengen van de kosten van alle reorganisaties, kantelingen, stelselwijzigingen enz.


Download ppt "Vraaggerichtheid als beoordelingscriterium Margo Trappenburg USBO (UU) iBMG (EUR)"

Verwante presentaties


Ads door Google