De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ds. Jasper Klapwijk Zelfbeproeving Voorganger Thema

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ds. Jasper Klapwijk Zelfbeproeving Voorganger Thema"— Transcript van de presentatie:

1 Ds. Jasper Klapwijk Zelfbeproeving Voorganger Thema
LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

2 Wij stellen ons voor God:
Votum, groet Wij stellen ons voor God: “Onze hulp …” Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

3 Zingen Liedboek 21: 1,3,4 en 7 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

4 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!
Zingen Liedboek 21: [1] 3 4 7 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

5 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft!
Zingen Liedboek 21: 1 [3] 4 7 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

6 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde,
Zingen Liedboek 21: 1 3 [4] 7 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houd ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! Halleluja!

7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Zingen Liedboek 21: [7] Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja! Halleluja!

8 De wet (vereenvoudigde weergave van de 10 geboden)
Lezen De wet (vereenvoudigde weergave van de 10 geboden) LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

9 En God zei: Ik heb jou bevrijd, en wil dat je nu in vrijheid met mij leeft

10 1. Ga niet naar een ander Ik heb je lief!

11 2. Eer Mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid

12 3. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven

13 4. Gebruik Mijn dag goed Dat is de dag van ons samen

14 5. Respecteer je vader en moeder Ik heb jou aan hen gegeven.

15 6. Kom niet aan het leven van een ander Ik bescherm het jouwe toch ook?!

16 7. Respecteer het huwelijk en wees elkaar trouw. Ik ben jullie toch ook trouw?

17 8. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je?!

18 9. Wees betrouwbaar in wat je zegt. Zo heb je Mij ook leren kennen.

19 10. Wees niet jaloers. Ik vervul je verlangens

20 Zingen Gezang 156: 1 - 4 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

21 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu
Zingen Gezang 156: [1] 2 3 4 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

22 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer,
Zingen Gezang 156: 1 [2] 3 4 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

23 Zie mij voor U staan, zondig en onrein O Jezus, raak mij aan,
Zingen Gezang 156: 1 2 [3] 4 Zie mij voor U staan, zondig en onrein O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

24 Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort
Zingen Gezang 156: [4] Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

25 Gebed LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

26 Lezen Lezen: 1 Kor. 11: 23-29 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

27 Zingen Liedboek 358: 1 - 4 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

28 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
Zingen Liedboek 358: [1] 2 3 4 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik U misdeed; verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

29 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
Zingen Liedboek 358: 1 [2] 3 4 Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, het heilig feest van uw gedachtenis; schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

30 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
Zingen Liedboek 358: 1 2 [3] 4 Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, voor onrechtvaardigen gerechtigheid, zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

31 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
Zingen Liedboek 358: [4] Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, waar is de bron waaruit ik drinken moet? Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

32 Preek LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

33 Avondmaal en zelfbeproeving

34 Avondmaal en zelfbeproeving
Ken je zonde Ken je Verlosser Wijd je leven aan Hem

35 1) Ken je zonde Avondmaal en zelfbeproeving
Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet.

36 a) Geen negatief zelfbeeld, maar een negatief zondebeeld
Avondmaal en zelfbeproeving 1) Ken je zonde Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet. a) Geen negatief zelfbeeld, maar een negatief zondebeeld

37 b) Je wordt niet op jezelf teruggeworpen, maar op Jezus
Avondmaal en zelfbeproeving 1) Ken je zonde Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet. b) Je wordt niet op jezelf teruggeworpen, maar op Jezus

38 b) Je wordt niet op jezelf teruggeworpen, maar op Jezus
Avondmaal en zelfbeproeving 1) Ken je zonde Als je jezelf onderzoekt moet je in de eerst plaats nadenken over je zonden en tot het besef komen dat je Gods oordeel verdient. Om die zonden krijg je een afkeer van jezelf; je weet je heel klein voor God. Want je zonde maakt God zo woedend, dat hij liever zijn enige Zoon met de kruisdood heeft gestraft, dan dat hij die zonde onbestraft liet. b) Je wordt niet op jezelf teruggeworpen, maar op Jezus

39

40 c) Dat is een doorgaand proces d) Dat is noodzakelijk
Avondmaal en zelfbeproeving 1) Ken je zonde c) Dat is een doorgaand proces d) Dat is noodzakelijk Om naast de ander te kunnen staan Om het uit te houden in de gemeente Om Gods beleid te kunnen accepteren Om God echt te kunnen loven en prijzen

41 Avondmaal en zelfbeproeving
1) Ken je zonde Kort gebed

42 a) Niet de kracht van jouw geloof, maar de kracht van zijn beloften.
Avondmaal en zelfbeproeving 2) Ken je Verlosser Verder moet je je zelf onderzoeken of je echt gelooft in de beloften van God dat Hij al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Om Christus’ wil spreekt God ons vrij, alsof wij zelf voor onze zonden hadden betaald en net zo rechtvaardig hadden geleefd als Jezus Christus a) Niet de kracht van jouw geloof, maar de kracht van zijn beloften.

43 a) Niet de ervaring van jouw geloof, maar de inhoud van zijn geloften.
Avondmaal en zelfbeproeving 2) Ken je Verlosser Verder moet je je zelf onderzoeken of je echt gelooft in de beloften van God dat Hij al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven. Om Christus’ wil spreekt God ons vrij, alsof wij zelf voor onze zonden hadden betaald en net zo rechtvaardig hadden geleefd als Jezus Christus a) Niet de ervaring van jouw geloof, maar de inhoud van zijn geloften.

44 Avondmaal en zelfbeproeving
2) Ken je Verlosser Kort gebed

45 a) Niet alleen vergeving van je zonden
Avondmaal en zelfbeproeving 3) Wijd je leven aan Hem In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven? a) Niet alleen vergeving van je zonden maar ook vernieuwing van je leven.

46 a) Niet alleen vergeving van je zonden
Avondmaal en zelfbeproeving 3) Wijd je leven aan Hem In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven? a) Niet alleen vergeving van je zonden maar ook vernieuwing van je leven.

47 a) Niet alleen vergeving van je zonden
Avondmaal en zelfbeproeving 3) Wijd je leven aan Hem In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven? a) Niet alleen vergeving van je zonden maar ook vernieuwing van je leven.

48 b) Niet teruggeworpen op jezelf maar op Jezus en zijn Geest
Avondmaal en zelfbeproeving 3) Wijd je leven aan Hem In de derde plaats moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent om voortaan uit dankbaarheid God in heel je leven trouw en eerbiedig te dienen. Ben je van harte bereid om alle vijandschap, haat en nijd op te geven en in liefde en vrede met je naasten te leven? b) Niet teruggeworpen op jezelf maar op Jezus en zijn Geest

49 Avondmaal en zelfbeproeving
3) Wijd je leven aan Hem Kort gebed

50 Zingen Ps 139: 1 en 11 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

51 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog.
Zingen Ps 139: [1] 11 HEER, U doorgrondt mij van omhoog, mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt U verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

52 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer?
Zingen Ps 139: 1 [11] Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

53 gemeenschap en verwachting
Lezen Lezen: uit formulier 5 gemeenschap en verwachting LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

54 Gebed LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

55 Zingen Gezang 125: 1,3 en 4 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

56 Alles in allen zult Gij voor ons zijn.
Zingen Gezang 125: [1] 3 4 Alles in allen zult Gij voor ons zijn. Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen. Allen die naar U uitzien met verlangen, zult Gij verzadigen met brood en wijn.

57 Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam,
Zingen Gezang 125: 1 [3] 4 Gij, enig hemels brood dat tot ons kwam, leer ons gedenken hoe Gij werd gebroken, hoe Gij vervulde wat Gij had gesproken, hoe Gij voor ons de zonde op U nam.

58 Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.
Zingen Gezang 125: 1 3 [4] Geef ons uw Geest want ons geloof is klein. Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. Ons hart omhoog! – vanwaar wij U verwachten: alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

59 Tafel 1 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

60 Zingen Gezang 91 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

61 In het kruis zal 'k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen.
Zingen Gezang 91 In het kruis zal 'k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: 'k ben van dood en zonde vrij!

62 Tafel 2 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

63 Zingen Gezang 109: 1 en 4 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

64 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam,
Zingen Gezang 109: [1] 4 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

65 Aanbidt de Vader in het Woord.
Zingen Gezang 109: 1 [4] Aanbidt de Vader in het Woord. Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord. Aanbidt de Geest uit beiden. Van zijn gemeenschap, zijn gena, zijn liefd' en trouw, halleluja, zal ons geen schepsel scheiden.

66 Gebed LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

67 Collecte: 1e : Kerk 2e : Diaconie
LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

68 Zingen Opwekking 407: 1 - 3 LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407

69 wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Zingen Opwekking 407: [1] 2 3 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

70 } Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Zingen Opwekking 407: [1] 2 3 Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! } 2x

71 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
Zingen Opwekking 407: 1 [2] 3 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

72 } Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Zingen Opwekking 407: 1 [2] 3 Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! } 2x

73 met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis,
Zingen Opwekking 407: 1 2 [3] Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

74 } Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Zingen Opwekking 407: 1 2 [3] Refrein: Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! } 2x

75 Zegen Zingen: Amen, amen, amen!
LB 121: 1,3,4,7 | Wet  | Gz 156 | Gebed | 1 Kor. 11: | LB 358: 1-4 | Preek Ps 139: 1 en 11 | Form. 5 | Gz 125: 1,3, 4 | Gz 91 | Gz 109: 1 en 4 | Gebed | Opw 407


Download ppt "Ds. Jasper Klapwijk Zelfbeproeving Voorganger Thema"

Verwante presentaties


Ads door Google