De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH."— Transcript van de presentatie:

1 Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen

2 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Aanleiding

3 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Hoe nu verder met ons leven?

4 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart De rapportage na fase 1

5 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart De waaier

6 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Wie doet mee in project fase 2 ? Arcon, advies en onderzoek vanuit cliëntenperspectief, Hengelo Stichting Boogh, activiteiten centra, regio Utrecht Vereniging Cerebraal, belangenvereniging van mensen met een hersenletsel Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg De Hoogstraat, revalidatiecentrum, Utrecht Icare, thuiszorginstelling noord en oost Nederland, OLVG ziekenhuis, Amsterdam. St. Thuis in wonen, Amersfoort UMC Utrecht

7 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Kenniscirculatie

8 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Wat wordt rond communicatie en NAH/ mantelzorg opgepakt? - Bejegening en benadering - Empowerment van mensen met NAH - De hulpvraag van de mantelzorger -Het voorkomen dat men (zowel NAH als mantelzorger) gaat ‘dolen’ -Ketenregie en ketensamenwerking -E-learning -Vormgeving van de waaier -Effectonderzoek van de waaier

9 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Bejegening en benadering Marije van Laar

10 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Bejegening en benadering, het meest ‘voelbare’ stukje zorg. Maar wat is dan een goede bejegening en benadering? Waarom lukt het de ene hulpverlener wel om de juiste snaar te raken en de andere niet? Over welke competenties en vaardigheden moet de professional beschikken? Marije van Laar

11 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom In BPU Zwolle zijn verpleeghuis Zandhove, revalidatiecentrum De Vogellanden en GGZ-instelling Dimence van plan om op bovenstaande vragen antwoord te geven. Marije van Laar

12 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Literatuurstudie Reflectie op interne beleidsnotities Onderzoek onder mensen met NAH en diens mantelzorg. Marije van Laar

13 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom In de regio Zwolle komen we gezamenlijk tot een eenduidige manier van benadering en bejegening die door cliënt en mantelzorger als positief wordt ervaren. Marije van Laar

14 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Zeggenschap van mensen met NAH en hun mantelzorger(s) Linda Mook

15 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Empowerment kan bijdragen aan een betere inbreng van de cliënt met hersenletsel en mantelzorger en daarmee een evenwichtiger verhouding in de trialoog geven. Linda Mook

16 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Aanhaken bij wat er in de regio is en gebruik maken van EKI.

17 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Inventarisatie van alles wat er al is ontwikkeld bij: de Hoogstraat, MEE, Sherpa, Steunpunt mantelzorg, LSR, Ravelijn, Beweging 3.0 Linda Mook

18 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Cliënten (en mantelzorgers) maken gebruik van hun RECHT op zelf beslissen. Linda Mook

19 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Uit het onderzoek Goeie Snap blijkt dat mantelzorgers van cliënten met hersenletsel vaak overbelast zijn en dat zij te weinig aandacht en zorg krijgen. Vraag : wat kan creatieve therapie, betekenen in de zorg voor de mantelzorg. Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

20 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Een bijdrage leveren in de zorg voor de mantelzorgers d.m.v. van een creatief therapeutisch aanbod. Het beleefbaar en voelbaar maken van de overbelasting door het werken met muziek en/of beeldend, juist omdat het vaak gaat om moeilijk bespreekbare onderwerpen. Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

21 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Vanuit vooronderzoek (literatuurverkenning, rapportage Goeie Snap en interviews) is gebleken dat mantelzorgers van cliënten met een hersenletsel vaak overbelast zijn. Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

22 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Waar zijn we nu? Analyse van de onderzoeksgegevens Eind mei afronding onderzoek. Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

23 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Droom Mantelzorgzorg is een actueel aanbod binnen en rond de zorg voor de cliënt met hersenletsel en zijn omgeving. Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler

24 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Het voorkomen dat men in de hulpverlening ( zowel de cliënt met NAH als de mantelzorger) gaat ‘dolen’ Marga Valk

25 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Een voorlichtingscampagne voor huisartsen, arbo artsen en jeugd- en schoolartsen. Marga Valk

26 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Het materiaal moet informatie geven over : de gevolgen van NAH het dagelijks leven sociale gevolgen arbeid en belasting. Marga Valk

27 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Hoe bereik je deze mensen: Publicaties in(casuïstiek) vaktijdschriften en nieuwsbrieven Geen gewone folder, maar iets ludieks bijv. een boekenlegger Voorlichting in de regionale overleggen van de huisartsen. Een signaleringslijst Marga Valk

28 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Mensen die zonder zorg naar huis gaan worden 3 keer in 14 maanden actief benaderd. De CLCE-24 wordt dan afgenomen, zodat de problematiek die eventueel. gesignaleerd wordt, opgepakt kan worden. Marga Valk

29 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Werkgroep Ketenregie 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom 1. Betere bereikbaarheid en samenwerking bewerkstelligen voor de cliëntkoppels NAH en de professionals in het netwerk. (ketenregie) 2. Verbeterde communicatie tussen de verschillende instellingen w.o. een keten opzetten, intentieverklaring van instellingen vanuit alle fases; acuut, revalidatie en chronisch Gerrie Kuiperij

30 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Werkgroep ketenregie 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Ideeën inventariseren, keuze maken hoe de samenwerkingspartners met elkaar in contact te brengen en dit te borgen. Er loopt een onderzoek naar de NAH (keten)samenwerking in de provincie Utrecht. De uitkomsten hiervan zullen richting geven voor een plan van aanpak voor een betere ketensamenwerking. Samenwerking zoeken met CVA ketens Gerrie Kuiperij

31 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Werkgroep Ketenregie 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Conferentie organiseren onder BPU aangesloten organisaties waarin aandacht is voor wat de verschillende organisaties en cliëntkoppels van elkaar nodig hebben om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. De verwachting bestaat dat andere organisaties zich hierbij gaan aansluiten. Het formuleren van aanzetten tot een NAH trajectbegeleider die in alle fases het cliëntkoppel met hun vragen door hulpverlenersland kan leiden. Gerrie Kuiperij

32 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart De waaier

33 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Onderzoek naar de vormgeving van de waaier Vraagstelling: Wat komen professionals en cliënten tegen in het gebruik maken van de bestaande waaier? Welke alternatieven in de vormgeving zijn mogelijk?

34 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Effect onderzoek naar de waaier Vraagstelling t.a.v. de cliëntkoppels: Hoe ervaren cliëntkoppels de Waaier als hulpmiddel voor de communicatie met en begeleiding door professionals over het revalidatieproces en het herstelproces t.a.v. de invoering van ‘de Waaier’: Hoe is het proces van invoering van de Waaier binnen het team van professionals verlopen en welke invloed had dit verloop op de effectiviteit van het werken met de Waaier?

35 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

36 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Vragen aan het publiek: Wilt u 10 minuten met uw buurvrouw/man naar de waaier kijken? Wat is uw eerste indruk? Wat is er voor u nodig om deze waaier in te voeren? Denk aan scholing, uitleg, fasering, etc.

37 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Laat maar waaien

38 Ellen Witteveen 26 maart 2009 “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Adressen ellen.witteveen@hu.nl Jean-pierre.wilken@hu.nl M.vanlaar@meeijsseloevers.nl L.mook@hetlsr.nl gkuiperij@mee.ugv.nl M.valk@meeijsseloevers.nl J.m.a.visser-meily@umcutrecht.nl Marcella.hilbers@student.hu.nl Dewy.karstenschuler@student.hu.nl


Download ppt "Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH."

Verwante presentaties


Ads door Google