De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen
‘Goeie snap van elkaar’ Verbetering van de communicatie rond de zorg aan mensen met NAH ‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen

2 Aanleiding “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

3 Hoe nu verder met ons leven?
“Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

4 De rapportage na fase 1 “Goeie snap van elkaar”
Venijn zit ‘m in de Staart

5 De waaier “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

6 Wie doet mee in project fase 2 ?
Arcon , advies en onderzoek vanuit cliëntenperspectief, Hengelo Stichting Boogh, activiteiten centra, regio Utrecht Vereniging Cerebraal, belangenvereniging van mensen met een hersenletsel Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg De Hoogstraat, revalidatiecentrum, Utrecht Icare, thuiszorginstelling noord en oost Nederland, OLVG ziekenhuis, Amsterdam. St. Thuis in wonen , Amersfoort UMC Utrecht “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

7 Kenniscirculatie “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

8 Wat wordt rond communicatie en NAH/ mantelzorg opgepakt?
- Bejegening en benadering - Empowerment van mensen met NAH - De hulpvraag van de mantelzorger Het voorkomen dat men (zowel NAH als mantelzorger) gaat ‘dolen’ Ketenregie en ketensamenwerking E-learning Vormgeving van de waaier Effectonderzoek van de waaier “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

9 Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Bejegening en benadering “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marije van Laar

10 Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Bejegening en benadering, het meest ‘voelbare’ stukje zorg. Maar wat is dan een goede bejegening en benadering? Waarom lukt het de ene hulpverlener wel om de juiste snaar te raken en de andere niet? Over welke competenties en vaardigheden moet de professional beschikken? Marije van Laar “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

11 Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom In BPU Zwolle zijn verpleeghuis Zandhove, revalidatiecentrum De Vogellanden en GGZ-instelling Dimence van plan om op bovenstaande vragen antwoord te geven. Marije van Laar “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

12 Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Literatuurstudie Reflectie op interne beleidsnotities Onderzoek onder mensen met NAH en diens mantelzorg. Marije van Laar “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

13 Marije van Laar 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom In de regio Zwolle komen we gezamenlijk tot een eenduidige manier van benadering en bejegening die door cliënt en mantelzorger als positief wordt ervaren. Marije van Laar “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

14 Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Zeggenschap van mensen met NAH en hun mantelzorger(s) Linda Mook “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

15 Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
Empowerment kan bijdragen aan een betere inbreng van de cliënt met hersenletsel en mantelzorger en daarmee een evenwichtiger verhouding in de trialoog geven. 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Linda Mook

16 Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Aanhaken bij wat er in de regio is en gebruik maken van EKI. “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

17 Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Inventarisatie van alles wat er al is ontwikkeld bij: de Hoogstraat, MEE, Sherpa, Steunpunt mantelzorg, LSR, Ravelijn, Beweging 3.0 Linda Mook “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

18 Linda Mook 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Cliënten (en mantelzorgers) maken gebruik van hun RECHT op zelf beslissen. Linda Mook “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

19 Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler
1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Uit het onderzoek Goeie Snap blijkt dat mantelzorgers van cliënten met hersenletsel vaak overbelast zijn en dat zij te weinig aandacht en zorg krijgen. Vraag : wat kan creatieve therapie, betekenen in de zorg voor de mantelzorg. Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

20 Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler
Een bijdrage leveren in de zorg voor de mantelzorgers d.m.v. van een creatief therapeutisch aanbod. Het beleefbaar en voelbaar maken van de overbelasting door het werken met muziek en/of beeldend, juist omdat het vaak gaat om moeilijk bespreekbare onderwerpen. 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

21 Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler
1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Vanuit vooronderzoek (literatuurverkenning, rapportage Goeie Snap en interviews) is gebleken dat mantelzorgers van cliënten met een hersenletsel vaak overbelast zijn. Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

22 Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler
Waar zijn we nu? Analyse van de onderzoeksgegevens Eind mei afronding onderzoek. 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

23 Marcella Hilbers en Dewy Karsten Schüler
Droom Mantelzorgzorg is een actueel aanbod binnen en rond de zorg voor de cliënt met hersenletsel en zijn omgeving. 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Marcella Hilbers, Dewy Karsten Schüler “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

24 Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Het voorkomen dat men in de hulpverlening ( zowel de cliënt met NAH als de mantelzorger) gaat ‘dolen’ Marga Valk “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

25 Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Een voorlichtingscampagne voor huisartsen, arbo artsen en jeugd- en schoolartsen . Marga Valk “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

26 Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Het materiaal moet informatie geven over : de gevolgen van NAH het dagelijks leven sociale gevolgen arbeid en belasting. Marga Valk “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

27 Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Hoe bereik je deze mensen: Publicaties in(casuïstiek) vaktijdschriften en nieuwsbrieven Geen gewone folder, maar iets ludieks bijv. een boekenlegger Voorlichting in de regionale overleggen van de huisartsen. Een signaleringslijst “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart Marga Valk

28 Marga Valk 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom Mensen die zonder zorg naar huis gaan worden 3 keer in 14 maanden actief benaderd. De CLCE-24 wordt dan afgenomen, zodat de problematiek die eventueel. gesignaleerd wordt , opgepakt kan worden. Marga Valk “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

29 Werkgroep Ketenregie 2. Het doel 1. De kern 3. De context 4. Actueel
5. Mijn droom 1. Betere bereikbaarheid en samenwerking bewerkstelligen voor de cliëntkoppels NAH en de professionals in het netwerk. (ketenregie) 2. Verbeterde communicatie tussen de verschillende instellingen w.o. een keten opzetten, intentieverklaring van instellingen vanuit alle fases; acuut, revalidatie en chronisch Gerrie Kuiperij “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

30 Werkgroep ketenregie 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
Ideeën inventariseren, keuze maken hoe de samenwerkingspartners met elkaar in contact te brengen en dit te borgen. Er loopt een onderzoek naar de NAH (keten)samenwerking in de provincie Utrecht. De uitkomsten hiervan zullen richting geven voor een plan van aanpak voor een betere ketensamenwerking. Samenwerking zoeken met CVA ketens 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Gerrie Kuiperij “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

31 Werkgroep Ketenregie 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel
Conferentie organiseren onder BPU aangesloten organisaties waarin aandacht is voor wat de verschillende organisaties en cliëntkoppels van elkaar nodig hebben om de onderlinge samenwerking en communicatie te verbeteren. De verwachting bestaat dat andere organisaties zich hierbij gaan aansluiten. Het formuleren van aanzetten tot een NAH trajectbegeleider die in alle fases het cliëntkoppel met hun vragen door hulpverlenersland kan leiden. 1. De kern 2. Het doel 3. De context 4. Actueel 5. Mijn droom Gerrie Kuiperij “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

32 De waaier “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

33 Onderzoek naar de vormgeving van de waaier
Vraagstelling: Wat komen professionals en cliënten tegen in het gebruik maken van de bestaande waaier? Welke alternatieven in de vormgeving zijn mogelijk? “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

34 Effect onderzoek naar de waaier
Vraagstelling t.a.v. de cliëntkoppels: Hoe ervaren cliëntkoppels de Waaier als hulpmiddel voor de communicatie met en begeleiding door professionals over het revalidatieproces en het herstelproces t.a.v. de invoering van ‘de Waaier’: Hoe is het proces van invoering van de Waaier binnen het team van professionals verlopen en welke invloed had dit verloop op de effectiviteit van het werken met de Waaier? “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

35 “Goeie snap van elkaar”
Venijn zit ‘m in de Staart

36 Vragen aan het publiek:
Wilt u 10 minuten met uw buurvrouw/man naar de waaier kijken? Wat is uw eerste indruk? Wat is er voor u nodig om deze waaier in te voeren? Denk aan scholing, uitleg, fasering, etc. “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

37 Laat maar waaien “Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart

38 Adressen ellen.witteveen@hu.nl Jean-pierre.wilken@hu.nl
“Goeie snap van elkaar” Venijn zit ‘m in de Staart


Download ppt "‘Venijn zit ‘m in de staart‘ 26 maart 2009, Ellen Witteveen"

Verwante presentaties


Ads door Google