De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SEPA Programma APG Ed Geurts Programmamanager SEPA NFS SEPA Seminar Pensioenfondsen 23 januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SEPA Programma APG Ed Geurts Programmamanager SEPA NFS SEPA Seminar Pensioenfondsen 23 januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 SEPA Programma APG Ed Geurts Programmamanager SEPA NFS SEPA Seminar Pensioenfondsen 23 januari 2013

2 2 Over APG Context APG en SEPA tijdvenster Wat betekent SEPA voor APG? Strategie en kernuitgangspunten Aanpak Migratiescenario Planning / Roadmap Waar staat APG nu? Aandachtspunten Lessons Learned Onderwerpen

3 3 Uitvoeringsorganisatie voor: –Meer dan 4,5 miljoen werkende en gepensioneerde deelnemers –Ruim 20 duizend werkgevers Betalingsverkeer –15-20 miljoen betalingen per jaar –150 duizend automatische incasso’s –1 miljoen dagafschriften –4 huisbanken Over APG

4 4 Drukke veranderportefeuille wet- en regelgeving Volle projectportfolio a.g.v. integratie APG onderdelen –Stroomlijnen informatievoorziening (minder betaalstraten) –SEPA komt 1 jaar ‘te vroeg’ SEPA heeft geen positieve businesscase SEPA onvoldoende gefixeerd in de (banken) infrastructuur Context APG en SEPA tijdvenster

5 5 Vier veranderingen 1 Een “nieuw” bankrekeningnummer (IBAN): langer nummer (14 t/m 34 tekens) + andere controle dan de 11-proef + het gebruik van het BIC (bank ID=tijdelijk) 2Nieuw formaat betalingen (overschrijvingen) en automatische incasso’s o.b.v. XML 3SDD - SEPA Direct Debit: Striktere eisen aan het automatisch incasseren: meer taken en verantwoordelijkheden bij APG leidt o.a. tot bijgesteld machtigingsproces + mandatenadministratie 4De dagafschriften van de banken wijzigen in een ander functioneel formaat door bovenstaande wijzigingen D.w.z. behalve invloed op bestandsformaten en lengte rekeningnummers, impact op: bedrijfsprocessen, communicatie-uitingen, afspraken met banken en het betalingsverkeer Gevolgen SEPA voor APG

6 6 Impact op Betaalfuncties APG BetalenBeherenIncasseren Pensioenbeheer Asset Management Communicatie Handelen Betalen Beheren 1,2,(3),41,2,41 1,4 1,(2),4

7 7 Pensioenbeheer BeherenIncasserenBetalen&reconcilieren Generiek Pensioen Systeem Bruto/Netto Systeem TRAXSAP Generiek Werkgever Systeem SWIFT SAP

8 8 Strategie en uitgangspunten Aanpak –Creëren concernbrede SEPA awareness –Programma SEPAreren of niet?? Bepalen beheersing gegeven de APG SEPA context –Ruim voor 1-2-2014 gereed –Aandacht voor afspraken met banken Migratiescenario –Geen Big Bang Roadmap en voortgangsbewaking –Overzichtelijke masterplanning –Implementatieoverzicht per pensioenfonds / betaalstraat

9 9 Aanpak –Creëren concernbrede SEPA awareness Verkenning en impactanalyse –“SEPA”raat programma op concern niveau in opdracht RvB Programmaplan goedgekeurd door RvB Centrale voortgangsbewaking Communicatie met stakeholders Aanhaken bij NFS, DNB en landelijke communicatiecampagne –Uitvoering in 4 deelprojecten 3 APG businessketens Apart project generieke voorzieningen + Payment Factory –Afspraken met banken dedicated belegd –SEPA-only, tenzij …

10 10 Migratiescenario –Ruim voor 1 februari 2014 gereed –Geen Big Bang (ongewenst en risicovol) –Ontkoppeling Europese betaling (SCT) en Incasso (SDD) –Eerst systemen die interfacing met de banken doen –Duale periode (intern en extern) –IBANBIC service voor conversie rekeningnummers

11 11 december 2011Start SEPA programma APG april 2012Afronding fase Verkenning september 2012Oplevering Programmaplan APG januari 2013Betaalsystemen aangepast april 2013Business systemen aangepast juli 2013SEPA compliant APG Roadmap

12 12 Waar staat APG nu? Implementatie 1 e betaalsystemen 1 e communicatie uitingen SEPA proof Realisatiefase businesssystemen Inrichten communicatie deelnemers, werkgevers Detailuitwerking migratiescenario per betaalstraat Bepalen migratiescenario automatische incasso SDD

13 13 Aandachtspunten Invloed overvolle projectenportfolio Banken onvoldoende gereed, verschillen per bank Algehele terughoudendheid bedrijven en instanties t.a.v. automatische incasso SDD

14 14 Lessons Learned Gedegen voorbereiding, impact is groter dan verondersteld SEPA awareness kost blijvend energie Centraal programma –Directe rapportage aan RvB –Verankering businessdirecties in programboard Communicatie succesfactor Belang format voortgangsrapportage, tevens communicatiemiddel

15 15 Lessons Learned Geen Big Bang Banken lossen het SEPA vraagstuk niet voor je op! Positieve effecten SEPA, ondanks negatieve businesscase –Objectief inzicht in landschap en kosten APG betalingsverkeer –Vermindering aantal huisbanken komt op agenda


Download ppt "SEPA Programma APG Ed Geurts Programmamanager SEPA NFS SEPA Seminar Pensioenfondsen 23 januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google