De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 Reflectie LNV op KB1 onderzoeksprogramma Thema 1: Landgebruik en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 Reflectie LNV op KB1 onderzoeksprogramma Thema 1: Landgebruik en."— Transcript van de presentatie:

1 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 Reflectie LNV op KB1 onderzoeksprogramma Thema 1: Landgebruik en klimaats- verandering Thema 2: Landdegradatie en verwoestijning Thema 3: Biodiversiteit land- en watergebruik Thema 4: Landbouw en water in verstedelijkte delta’s Thema 5: Mondiale druk op mariene ecosystemen “Duurzame ontwikkeling van de Groene en Blauwe Ruimte in een veranderende wereld”

2 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Kennis en Beleid samen in actie voor duurzaam land- en watergebruik Dr. M.H. de Jong Plv. directeur LNV-IZ

3 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 3 Doel Reflectie LNV op internationaal onderzoeksprogrammering WUR Inhoud  Probleemschets  Oplossingsrichtingen  Beleidsinitiatieven richtinggevend voor LNV  Formulering van kennisvragen

4 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 4 Mondiale ontwikkeling en dilemma’s  Groei van de wereldbevolking  Toename welvaart toenemende vraag naar voedsel, water, grondstoffen en energie toenemende druk op milieu biodiversiteit / ecological footprint klimaatverandering (overstromingen, droogte, volatiliteit)  Toenemende verdelingsproblemen en politieke spanningen Mondiaal: ‘Noord – Zuid’ en ‘Oost – West’ Regionaal/locaal: spanningen rond voedsel, grondgebruik en grondstoffen

5 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 5 People Planet Profit Mogelijke oplossingsrichtingen  Duurzame oplossingen waarin recht wordt gedaan aan economie, ecologie en sociaal economische doelstellingen op mondiaal, regionaal en lokaal niveau  Landbouw is deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing (voorbeelden: CO2-uitstoot én berging en bio-based economy)  Uitdaging voor LNV is om praktische oplossingen aan te dragen en te implementeren op nationaal en internationaal niveau  Daarvoor is specifieke en toepasbare kennis nodig leidend tot innovaties in productieketens en teeltsystemen

6 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 6 Afstemming onderzoek en beleid Kennisbasis onderzoek Maatschappij Kennis voor beleid Conceptuele kennis Door nieuwsgierigheid gedreven kennis Beleidsinitiatieven Beleidsonderzoek NWO en andere fondsen Financiering

7 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 7 LNV en WUR samen in actie Samen identificeren van kernvragen en formuleren van daarop gerichte onderzoeksprogramma’s en projecten. Niet alleen zoeken naar technologische oplossingen, maar vooral naar manieren om deze duurzaam te implementeren. Daarvoor is creatief onderzoek nodig: Multidisciplinair: technisch, sociaaleconomisch, bestuurskundig In internationale samenwerkingsverbanden Leidend tot innovatieve praktische oplossingen Met mogelijkheden tot opschalen (regionaal en internationaal).

8 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 8 Case: Sustainable Tea Development Kenya Public Private Partnership Kenyan Tea Development Agency 370,000 smallholders Lipton Tea company Tea Research Foundation Kenya Wageningen UR/ETC East Africa DFID Government of Kenya People, Planet, Profit Up-scaling for 35,000 farmers Rainforest Alliance certification Promotion by Lipton donor support (LNV/OS-notitie)

9 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 9 Beleidsinitiatieven LNV  Follow-up 17de sessie van UN Commission on Sustainable Development (CSD), mei 2009.  LNV/OS notitie “Landbouw, Rurale bedrijvigheid en Voedselzekerheid”, mei 2008.  "Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen“, juli 2009

10 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 10 Follow up CSD-17 Hoofdthema: Duurzame landbouw, met name in Afrika LNV focus op: Verhogen landbouw productiviteit en voedselzekerheid Verbeteren land en water management LNV inzet op: Hoogtechnologische en ecologische landbouw Water for food and ecosystems Groene revolutie in Afrika (en behoud bodemvruchtbaarheid) Versterken relatie landbouw en klimaat in klimaatovereenkomst Kopenhagen (vooral in follow up).

11 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 11 LNV/OS-Notitie Hoofdthema: Duurzame landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden LNV focus op: Duurzame landbouwontwikkeling en voedselzekerheid Invulling via: Productiviteitsverbetering in veranderende klimatologische context Duurzame ketenontwikkeling (value chain development) Versterking handelsfunctie (verbetering markttoegang) Plattelandsontwikkeling (economie en infrastructuur) Enabling environment

12 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 12 Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen Hoofdthema: Bijdrage aan mondiale welvaart en voedselzekerheid passend bij draagkracht van het ecosysteem LNV focus op eiwitvraagstuk Invulling via: Transitie naar duurzame dierlijke en plantaardige eiwitketens Inhoudelijke verdieping (onderzoek) Praktische en zichtbare (beleids)acties Concrete toepasbare innovaties

13 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 13 Gerelateerde onderzoeksvragen kabinet Drie vensters met kennisvragen t.a.v. de dynamische schaarstedriehoek ‘voedsel-water-energie’ A.Beter begrip van schaarsten en hun samenhangen Wat is de achtergrond van de schaarsten en Hoe is de samenhang tussen deze? B.Hoe transitie te versnellen? Op welke wijze kunnen de nodige transities binnen de gegeven korte tijd worden gerealiseerd? C.Geopolitieke en mondiale governance in NL perspectief Op welke wijze kan Nederland een effectieve rol spelen in het internationale politieke veld? (Uit: RDL notitie ‘Schaarste & Transitie’)

14 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 14 LNV Onderzoeksvragen Hoe kan hoogtechnologische en eco-efficiënte landbouw bijdragen aan verhoging van de landbouwproductiviteit efficiënter gebruik van inputs tegengaan van verlies aan biodiversiteit? Welke positieve effecten zijn haalbaar met hoogtechnologische landbouw, zoals efficiency winst productieverhoging en minder CO2 uitstoot Wat is er nodig om dit soort landbouw te mainstreamen in Nederland en in de wereld? Hoe is een snellere kennisdoorstroming en effectievere kennisbenutting in internationale beleidsprocessen te bewerkstelligen?

15 WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 15 LNV en WUR samen in actie People Planet Profit


Download ppt "WUR KB1 Congres 1 september 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 Reflectie LNV op KB1 onderzoeksprogramma Thema 1: Landgebruik en."

Verwante presentaties


Ads door Google