De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie Tjerk Wagenaar, Natuur & Milieu Scheveningen, 7 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie Tjerk Wagenaar, Natuur & Milieu Scheveningen, 7 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 titel De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie Tjerk Wagenaar, Natuur & Milieu Scheveningen, 7 juni 2011

2 Inhoud •Rol van NGO’s in de biobased economy •Biobased economy en waardecreatie •Dilemma’s van sturen op waardecreatie •Conclusies

3 Rol van NGO’s (1) Agenderen dilemma’s

4 Rol NGO’s (2) o.a. Natuur & Milieu •Bijdrage adviezen Cie Corbey en SER •Initiatiefnemer coalitie voor rapportageverplichting over herkomst en aard biobrandstoffen. •Adviseren bedrijven en andere stakeholders (o.a. Rotterdam RCI en havenbedrijf) over duurzaamheid en biobased economy. Ontwikkelings NGO’s (o.a. IUCN, Solidaridad) •Ontwikkelen certificering etc. op productielokaties

5 Waarde creatie en de biobased economy Centrale vraag: Hoe brengen we cascadering in the praktijk? VS. Overheidssturing op cascadering is lastig: prijzen veranderen voortdurend.

6 Wat is de definitie van waarde? •Cascadering op basis van hoogste economische waarde? Absoluut? Toegevoegde waarde? •CO 2 -rendement per ha? •Kosteneffectiviteit (euro/vermeden ton CO 2 ) •Minimaal verlies nutrienten? •Etc.

7 Dilemma 1: huidige beleid stimuleert laagwaardige toepassing •Huidige Europese hernieuwbare energieplannen Levert 9,5% biobrandstoffen in 2020. 90% Daarvan komt van voedselgewassen (Studie www.tinyurl.com/2wleqew) www.tinyurl.com/2wleqew •Optie toekomst: leveranciersverplichting duurzame elektriciteit betekent tot 70% bijstook biomassa in kolencentrales zonder dat duurzaamheidscriteria verplicht zijn. •Is bijstook biomassa een ‘stepping stone’ voor de ontwikkeling van echt duurzame biomassatoepassingen in bijvoorbeeld de chemie? Of juist een bedreiging?

8 Dilemma 2 : klimaatwinst incl. ILUC veelal negatief volgens verschillende international studies Bron: CE Delft (2010)

9 Biomassa elektriciteit Groen gas Wind/zon/water Dilemma 3: bio-energie wordt steeds duurder ECN 2009

10 Dilemma 4: concurrentie om hout

11 Conclusies BBE is eeuwenoud, maar wordt steeds complexer: • enorme toename wereldwijde consumptie (o.a. vlees, hout) • klimaatverandering (2010 opnieuw recordjaar!) • biodiversiteit onder grote druk Randvoorwaarde: BBE moet leiden tot forse klimaatwinst rekening houdend met indirect landgebruik! Leren van gemaakte fouten bij stimulering transportbiobrandstoffen: stel tijdig duurzaamheidskaders (bijstook biomassa en groen gas) Cascadering als uitgangspunt nemen

12 t.wagenaar@natuurenmilieu.nl


Download ppt "Titel De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie Tjerk Wagenaar, Natuur & Milieu Scheveningen, 7 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google