De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie"— Transcript van de presentatie:

1 De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie
titel De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie Tjerk Wagenaar, Natuur & Milieu Scheveningen, 7 juni 2011

2 Inhoud Rol van NGO’s in de biobased economy
Biobased economy en waardecreatie Dilemma’s van sturen op waardecreatie Conclusies

3 Rol van NGO’s (1) Agenderen dilemma’s

4 Rol NGO’s (2) o.a. Natuur & Milieu Bijdrage adviezen Cie Corbey en SER
Initiatiefnemer coalitie voor rapportageverplichting over herkomst en aard biobrandstoffen. Adviseren bedrijven en andere stakeholders (o.a. Rotterdam RCI en havenbedrijf) over duurzaamheid en biobased economy. Ontwikkelings NGO’s (o.a. IUCN, Solidaridad) Ontwikkelen certificering etc. op productielokaties

5 Waarde creatie en de biobased economy
Centrale vraag: Hoe brengen we cascadering in the praktijk? VS. Overheidssturing op cascadering is lastig: prijzen veranderen voortdurend.

6 Wat is de definitie van waarde?
Cascadering op basis van hoogste economische waarde? Absoluut? Toegevoegde waarde? CO2-rendement per ha? Kosteneffectiviteit (euro/vermeden ton CO2) Minimaal verlies nutrienten? Etc.

7 Dilemma 1: huidige beleid stimuleert laagwaardige toepassing
Huidige Europese hernieuwbare energieplannen Levert 9,5% biobrandstoffen in % Daarvan komt van voedselgewassen (Studie Optie toekomst: leveranciersverplichting duurzame elektriciteit betekent tot 70% bijstook biomassa in kolencentrales zonder dat duurzaamheidscriteria verplicht zijn. Is bijstook biomassa een ‘stepping stone’ voor de ontwikkeling van echt duurzame biomassatoepassingen in bijvoorbeeld de chemie? Of juist een bedreiging?

8 Dilemma 2 : klimaatwinst incl
Dilemma 2 : klimaatwinst incl. ILUC veelal negatief volgens verschillende international studies Bron: CE Delft (2010)

9 Dilemma 3: bio-energie wordt steeds duurder
Biomassa elektriciteit Wind/zon/water Groen gas ECN 2009

10 Dilemma 4: concurrentie om hout

11 Conclusies BBE is eeuwenoud, maar wordt steeds complexer:
enorme toename wereldwijde consumptie (o.a. vlees, hout) klimaatverandering (2010 opnieuw recordjaar!) biodiversiteit onder grote druk Randvoorwaarde: BBE moet leiden tot forse klimaatwinst rekening houdend met indirect landgebruik! Leren van gemaakte fouten bij stimulering transportbiobrandstoffen: stel tijdig duurzaamheidskaders (bijstook biomassa en groen gas) Cascadering als uitgangspunt nemen

12


Download ppt "De biobased economy: dilemma’s van sturen op optimale waardecreatie"

Verwante presentaties


Ads door Google