De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Smiley, voorstel RC 19 januari 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Smiley, voorstel RC 19 januari 2007"— Transcript van de presentatie:

1 De Smiley, voorstel RC 19 januari 2007
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De Smiley, voorstel RC 19 januari 2007 Pascal Houbaert

2 De uitgangspunten Visualisatie van een gevalideerd autocontrolesysteem
Bovenop de bonus-malus Doelpubliek: operatoren die rechtsreeks leveren aan consument (B2C)

3 De principes Vrijwillig Op aanvraag Eén enkel type: positief
Gekoppeld aan ACS (geldigheidsduur, intrekking,…) Vermeldingen: Meldpunt,… Geïndividualiseerd

4 De principes Volgend op een audit uitgevoerd door een OCI
Aanvang in een sector die reeds beschikt over een goedgekeurde gids in die bereid is in het systeem te stappen Doel: ½ 2007 Sensibiliserings-campagne: operatoren & consumenten

5 Voorafgaand overleg* Consumentendialoog: De consument neigt eerder in de richting van een repressief model maar is bereid een systeem gebaseerd op gevalideerde ACS te aanvaarden (eventueel door OCI’s) op voorwaarde dat dit gepaard gaat met een goede communicatie. OIVO: Verkiest een verplicht systeem. TA: Is van mening dat het toepassingsgebied goed moet afgebakend worden en dat dit goed moet gecommuniceerd worden. Tevens moet de meerwaarde goed aangetoond worden. *: inclusief impactanalyse

6 Voorafgaand overleg UNIZO: Is bereid in het systeem te stappen maar vreest dat audit uitgevoerd door OCI’s duurder uitvallen dan deze uitgevoerd door FAVV. - Unizo vreest eveneens dat de consumenten geen vertrouwen zullen hebben in audits uitgevoerd door derden en dat op termijn, onder druk van de consumenten, de Smiley een verplicht systeem wordt. - Zij pleiten voor een stapsgewijs systeem (progressief systeem waarbij bij het begin een gevalideerd ACS geen absolute voorwaarde zou zijn voor de Smiley). - Gevalideerd ACS = Smiley automatisme - Wat bij intrekking Smiley (intrekking validatie ACS), negatief effect sterker dan het bekomen op zich van de Smiley

7 Voorafgaand overleg FEDIS: - De leden van Fedis zijn geen voorstander van de introductie van de Smiley (ten minste op korte termijn). - Het systeem van de autocontrole, zijn principes en de organisatie ervan moeten nog geassimileerd worden door de operatoren - De toegevoegde waarde van de Smiley moet aan de consumenten worden aangetoond. De operator die geen Smiley uithangt zal als een « out-law » worden beschouwd terwijl het van deze een bewuste keuze kan geweest zijn om niet in te gaan op het project uit financiële overwegingen. - De verplichte affichering van de toelating afgeleverd door het FAVV zou, zeker in een beginfase, voor onze ondernemingen een belangrijke en voldoende stap vormen.. - De sector heeft de indruk dat het FAVV hierbij buiten zijn rol valt, ‘t is te zeggen waken over de voedselveiligheid middels autocontrolesystemen. De Smiley is een marketingmiddel dat bij de consument tot twijfel kan leiden op het vlak van de kwaliteit van de controle op de voedselketen in ons land.

8 Voorafgaand overleg Beenhouwers : - L e sector kan zich nog geen beeld vormen van de procedure die in de praktijk toegepast zal worden door de OCI’s.. - Zal voor een ambachtelijke beenhouwer het voordel van een Smiley opwegen tegen de kost van een Smiley ? - Auditcapaciteit? - Discriminatie van zij die laatst geauditeerd worden. - Is een beenhouwerij mét Smiley dan zo veel beter dan een beenhouwerij zonder ? - De Smiley heeft geen meerwaarde en zal tot eindeloze discussies leiden... Bakkers: Maakten geen impactanalyse maar spraken zich niet ten gunste uit van de Smiley.

9 Voorafgaand overleg Horeca : - De Horecaondernemers hebben volgend op de goedkeuring van de sectroriële gids nog een lange implementatieweg af te leggen. Pas op voor een premature lancering. - De Smiley moet een weerwaarde hebben, andere aspecten zouden moeten verplicht zijn (vb affichage toelatingsnr). - De bonus/malus is niet voldoende uitgesproken. - Voedselveiligheid is een basisvereiste en mag geen commercieel pluspunt zijn, zelfs niet op visuele wijze. - Er wordt gevreesd voor een concentratie bij de OCI’s die zou leiden tot een verhoging van de prijs van de audits. - Indien onvoldoende bedrijven beschikken over een Smiley zal dit een negatief effect hebben op imago van de volledige sector .

10 Voorafgaand overleg OCI’s : - Hebben heel wat praktische vragen. - In geval het certificaat wordt ingetrokken, wat is er dan voorzien voor de Smiley ? - Indien de Smiley een zelfklever is, gebeurt dit op zodanige wijze dat hergebruik onmogelijk is? In dit geval zou bij intrekking van de Smiley deze moeilijk kunnen terugbezorgd worden door de operator aan de OCI. - Gezien de OCI’s maar om de 3-4 jaar de B2C-bedrijven zullen auditeren is het uitgesloten dat de OCI’s enige verantwoordelijkheid dragen voor het misbruik van de Smiley. Hun verantwoordelijkheid zal moeten beperkt blijven tot de correcte verdeling aan de bedrijven van de welke zij het ACS hebben gevalideerd.

11 Interne impactanalyse
DG AD ICT: instrument om de operatoren die beschikken over een Smiley te registreren DG Labo geen impact DG Controle - geringe impact - controle noodzakelijk (controleplan, opleiding, checklist) DG Controlebeleid - geringe impact - noodzaak wettelijke basis - meenemen in het overleg - aanpassing controleprogramma Diensten GB Communicatie publiciteitscampagne (lancering en opvolging) Meldpunt: werkdruk ↑

12 Mening van de sectoren Algemene voeding Beenhouwers Bakkers Horeca
Gids ? Gunstig ? Beenhouwers Gids? Bakkers Horeca Gunstig?

13 Volgende stappen Keuze van de sector(en) Advies RC
Publiciteitscampagne - sectoren - consumenten Aangepaste wettelijke regeling Lancering

14 Volgende stappen Keuze van de sector(en) Advies RC
Publiciteitscampagne - sectoren - consumenten Aangepaste wettelijke regeling Lancering

15

16 Timing ? *: + opvolgingscampagnes januari februari maart april mei
juni juli Definitief besluit Aanpassing wetgeving Interne instructies Informatie naar sectoren Concept campagne Campagne* Sector Campagne* consument Uivoeren eerste audits Uitreiking « smileys » *: + opvolgingscampagnes


Download ppt "De Smiley, voorstel RC 19 januari 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google