De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrole en de gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Vincent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrole en de gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Vincent."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrole en de gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Vincent Helbo Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen 19-01-07

2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2 De gidsen

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 Gidsen 1. Belang van de gidsen (1/2) 1.Hulpmiddel voor bedrijven bij de ontwikkeling van een eigen ACS 2.Mogelijk maken dat ZKO’s genieten van versoepeling

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 4 Gidsen 1. Belang van gidsen (2/2) 3.Mogelijk maken om een vermindering van de heffing bij het FAVV te verkrijgen (indien ACS gebaseerd is op een gids + gevalideerd is) 4.Mogelijk maken om gecombineerde audits uit te voeren (1 audit door CI : gids + privé systeem) 5.Mogelijk maken om een certificaat te bekomen

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5 Gidsen 2. Procedure goedkeuring gidsen

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 6 Gidsen 3. Aandacht voor ZKO’s Gidsen moeten rekening houden met ZKO’s  soms apart hoofdstuk (vb verwerking groenten en fruit)  soms aparte gids (vb hoevezuivel) Instructie “gebruiksgemak gidsen” Rekening houden met MB versoepeling Opleidingen voorzien

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 7 Gidsen 4. Verschil in kwaliteit tussen de gidsen (1/2) Overleg belanghebbende partijen Middelen bij de sector om een gids te ontwikkelen Aspecten bevoegdheid FAVV Gebruikte wetgeving

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 Gidsen 4. Verschil in kwaliteit tussen de gidsen (2/2) Concrete voorbeelden Gevarenanalyse Traceerbaarheid, meldingsplicht Voorschriften voor CI Vertaling

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9 Gidsen 5. Stand van zaken van de gidsen Ingediendgoedgekeurd Toeleveranciers landbouw 52 Landbouw 83 Transformatie 164 Distributie 82 3711

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 10 G-001 Gids dierenvoeders G-002 Gids zuivel G-003 Gids slagers en charcutiers G-004 Gids brouwers G-005 Gids consumptie-ijs G-006 Gids pluimveeslachthuis en-uitsnijderij G-007 Gids detailhandel levensmiddelen G-008 Gids melk op de hoeve G-009 Gids ophaling en transport rauwe melk G-010 Gids gewasbescherming G-011 Gids voedingssupplementen G-012 Gids primaire plantaardige productie Gidsen Legende: * celvalgids * SciCom * goedgekeurd

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 11 G-013 Gids braadkippen G-014 Gids aardappelen / groenten / fruit handel en verwerking G-015 Gids invoer fruit, groenten en primeurs G-016 Gids primaire productie rundvee (vlees) G-017 Gids wegtransport G-018 Gids roodvleesslachthuizen en uitsnijderijen G-019 Gids vleeswaren / kant en klaar / salades G-020 Gids maalderijen G-021 Gids primaire productie varkens G-022 Gids chocolade / pralines / suikergoed G-023 Gids horeca G-024 Gids margarine Gidsen Legende: * celvalgids * SciCom * goedgekeurd

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 12 G-025 Gids grootkeukens G-026 Gids bakkers G-027 Gids koffiebranderijen G-028 Gids organische meststoffen G-029 Gids water, frisdranken, … G-030 Gids Imkers G-031 Gids frituren G-032 Gids vissector G-033 Gids loonwerkers G-034 Gids hoevezuivel G-035 Gids minerale meststoffen G-036 Gids potgrond G-037 Gids primaire dierlijke productie Gidsen Legende: * celvalgids * SciCom * goedgekeurd

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 13 Gidsen 6. Andere potentiële gidsen 1.Gids wijn en alcoholische dranken (excl. bier) 2.Gids compost 3.Gids handel leveranciers landbouw 4.Gids binnenvaart 5.Gids zelfmengers 6.…

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 14 De verschillende documenten en systemen Sector Gids Bedrijf ACS FAVV P-Valgids P-audit Wetgeving CL+LD CI

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 15 Validatie ACS

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 16 1. Validatie acs (in 2007) 2. Geen validatie acs (in 2007)

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 17 Validatie ACS 3. Validatie ACS - Principes (1/3) Een bedrijf kan voor de ontwikkeling van zijn ACS gebruik maken van een gids Een bedrijf kan zijn ACS laten valideren dmv een audit De bedrijven met een gevalideerd ACS kunnen genieten van een bonus

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 18 Validatie ACS 3. Validatie ACS - Principes (2/3) De validatie van een ACS kan gebeuren door een CI of door het FAVV Uitzondering : slachthuizen, uitsnijderijen en de inrichtingen voor de verwerking van vrij wild + sectoren zonder gids  bij hen kan enkel het FAVV de audit uitvoeren

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 19 3. Validatie ACS - Principes (3/3) De CI’s kunnen gecombineerde audits uitvoeren : ACS + privé standaard (vb. BRC, IFS, ISO)  Reductie van het totaal aantal mandagen Validatie ACS

20 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 20 Audit versus inspectie (validatie acs) Op vraag van het bedrijf Op initiatief van het FAVV

21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 21 Interactie tussen de verschillende- partijen Sector Opstellen gids Bedrijf Ter beschikking stellen FAVV Goedkeuring gids CIBELAC Audit acs erkenning Audit acs accreditatie Toepassen van de gids

22 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 22 Besluit Gebruik maken van een gids biedt verschillende voordelen Belangrijk is de samenwerking tussen de verschillende partijen Gidsen en autocontrolesystemen zitten in een dynamisch proces

23 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 23 Lijst afkortingen ACS : Auto Controle Systeem BELAC : Belgisch Accreditatie organisme CI : certificeringsinstelling CL : Checklist LD : Leidraad FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PCE : Provinciale contrôle eenheid SciCom : Wetenschappelijk Comité ZKO : zeer kleine onderneming

24 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 24 Website Website : www.favv.bewww.favv.be  beroepssectoren > autocontrole > meldingsplicht Website : www.favv2006.bewww.favv2006.be


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrole en de gidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Vincent."

Verwante presentaties


Ads door Google