De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Autocontrole en de gidsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Autocontrole en de gidsen"— Transcript van de presentatie:

1 Autocontrole en de gidsen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Autocontrole en de gidsen Vincent Helbo Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen

2 De gidsen

3 Gidsen 1. Belang van de gidsen (1/2)
Hulpmiddel voor bedrijven bij de ontwikkeling van een eigen ACS Mogelijk maken dat ZKO’s genieten van versoepeling

4 Gidsen 1. Belang van gidsen (2/2)
Mogelijk maken om een vermindering van de heffing bij het FAVV te verkrijgen (indien ACS gebaseerd is op een gids + gevalideerd is) Mogelijk maken om gecombineerde audits uit te voeren (1 audit door CI : gids + privé systeem) Mogelijk maken om een certificaat te bekomen

5 Gidsen 2. Procedure goedkeuring gidsen Goedkeuring Evaluatie FAVV
CelValGids Evaluatie SciCom Nieuwe gids Advies Verslag Aangepaste gids CelValGids Sector aanpassing

6 Gidsen 3. Aandacht voor ZKO’s Gidsen moeten rekening houden met ZKO’s
 soms apart hoofdstuk (vb verwerking groenten en fruit)  soms aparte gids (vb hoevezuivel) Instructie “gebruiksgemak gidsen” Rekening houden met MB versoepeling Opleidingen voorzien

7 Gidsen 4. Verschil in kwaliteit tussen de gidsen (1/2)
Overleg belanghebbende partijen Middelen bij de sector om een gids te ontwikkelen Aspecten bevoegdheid FAVV Gebruikte wetgeving

8 Gidsen 4. Verschil in kwaliteit tussen de gidsen (2/2)
Concrete voorbeelden Gevarenanalyse Traceerbaarheid, meldingsplicht Voorschriften voor CI Vertaling

9 Gidsen 5. Stand van zaken van de gidsen Ingediend goedgekeurd
Ingediend goedgekeurd Toeleveranciers landbouw 5 2 Landbouw 8 3 Transformatie 16 4 Distributie 37 11

10 Gidsen Legende: G-001 Gids dierenvoeders G-002 Gids zuivel
G-003 Gids slagers en charcutiers G-004 Gids brouwers G-005 Gids consumptie-ijs G-006 Gids pluimveeslachthuis en-uitsnijderij G-007 Gids detailhandel levensmiddelen G-008 Gids melk op de hoeve G-009 Gids ophaling en transport rauwe melk G-010 Gids gewasbescherming G-011 Gids voedingssupplementen G-012 Gids primaire plantaardige productie Legende: * celvalgids * SciCom * goedgekeurd

11 Gidsen Legende: G-013 Gids braadkippen
G-014 Gids aardappelen / groenten / fruit handel en verwerking G-015 Gids invoer fruit, groenten en primeurs G-016 Gids primaire productie rundvee (vlees) G-017 Gids wegtransport G-018 Gids roodvleesslachthuizen en uitsnijderijen G-019 Gids vleeswaren / kant en klaar / salades G-020 Gids maalderijen G-021 Gids primaire productie varkens G-022 Gids chocolade / pralines / suikergoed G-023 Gids horeca G-024 Gids margarine Legende: * celvalgids * SciCom * goedgekeurd

12 Gidsen Legende: G-025 Gids grootkeukens G-026 Gids bakkers
G-027 Gids koffiebranderijen G-028 Gids organische meststoffen G-029 Gids water, frisdranken, … G-030 Gids Imkers G-031 Gids frituren G-032 Gids vissector G-033 Gids loonwerkers G-034 Gids hoevezuivel G-035 Gids minerale meststoffen G-036 Gids potgrond G-037 Gids primaire dierlijke productie Legende: * celvalgids * SciCom * goedgekeurd

13 Gidsen 6. Andere potentiële gidsen
Gids wijn en alcoholische dranken (excl. bier) Gids compost Gids handel leveranciers landbouw Gids binnenvaart Gids zelfmengers

14 De verschillende documenten en systemen
Sector Gids Bedrijf ACS CI FAVV P-Valgids P-audit Wetgeving CL+LD

15 Validatie ACS

16 1. Validatie acs (in 2007) CI + + + 2. Geen validatie acs (in 2007) +

17 Validatie ACS 3. Validatie ACS - Principes (1/3)
Een bedrijf kan voor de ontwikkeling van zijn ACS gebruik maken van een gids Een bedrijf kan zijn ACS laten valideren dmv een audit De bedrijven met een gevalideerd ACS kunnen genieten van een bonus

18 De validatie van een ACS kan gebeuren door een CI of door het FAVV
Validatie ACS 3. Validatie ACS - Principes (2/3) De validatie van een ACS kan gebeuren door een CI of door het FAVV Uitzondering : slachthuizen, uitsnijderijen en de inrichtingen voor de verwerking van vrij wild + sectoren zonder gids  bij hen kan enkel het FAVV de audit uitvoeren

19 Validatie ACS De CI’s kunnen gecombineerde audits uitvoeren :
3. Validatie ACS - Principes (3/3) De CI’s kunnen gecombineerde audits uitvoeren : ACS + privé standaard (vb. BRC, IFS, ISO) Reductie van het totaal aantal mandagen

20 Audit Inspectie CI Op vraag van het bedrijf Op initiatief van het FAVV
Audit versus inspectie Op vraag van het bedrijf Op initiatief van het FAVV Audit Inspectie (validatie acs) CI

21 Interactie tussen de verschillende-partijen
Ter beschikking stellen Bedrijf Sector Opstellen gids Toepassen van de gids Audit acs Audit acs Goedkeuring gids accreditatie erkenning CI BELAC FAVV

22 Besluit Gebruik maken van een gids biedt verschillende voordelen
Belangrijk is de samenwerking tussen de verschillende partijen Gidsen en autocontrolesystemen zitten in een dynamisch proces

23 Lijst afkortingen ACS : Auto Controle Systeem
BELAC : Belgisch Accreditatie organisme CI : certificeringsinstelling CL : Checklist LD : Leidraad FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PCE : Provinciale contrôle eenheid SciCom : Wetenschappelijk Comité ZKO : zeer kleine onderneming

24 Website Website : www.favv.be Website : www.favv2006.be
beroepssectoren > autocontrole > meldingsplicht Website :


Download ppt "Autocontrole en de gidsen"

Verwante presentaties


Ads door Google