De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

001 RISICOMANAGEMENT Stap voor Stap Peter H. de Dreu.

Verwante presentaties


Presentatie over: "001 RISICOMANAGEMENT Stap voor Stap Peter H. de Dreu."— Transcript van de presentatie:

1 001 RISICOMANAGEMENT Stap voor Stap Peter H. de Dreu

2 002 een RISICO is de mate van waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis kan leiden tot (on)gewenste consequenties

3 003 BERICHT UIT DE TELEGRAAF VAN 4 MEI 2007 Tikfout leidde tot ongeluk met granaat Het ongeluk gebeurde vorig jaar bij een oefening van het Korps Mariniers op Curaçao. Doordat de standaard rookgranaten op waren moest een vervangende serie besteld worden. Granaten die elkaar mogen vervangen hebben een administratieve code. Door een tikfout in deze code werden de fosforgranaten geleverd. De aanwezige instructeurs waren niet bekend met de granaat en lieten er een ter AMSTERDAM, vrijdag De drie militairen die vorig jaar gewond raakten door een fosforgranaat bij een oefening, zijn slachtoffer van een typefoutje. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onder leiding van prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Van een onzer verslaggevers experiment ontploffen, waardoor de gewonden vielen. De onderzoeksraad verbaast het dat de instructeurs niet bekend waren met de granaten. Bovendien mogen militairen niet met voor hun onbekende explosieven werken, al is dit niet vastgelegd. Bij de gehele marine bleek overigens te weinig kennis over munitie te zijn. Dat in het aanleveringproces van de granaten de typefout niet is ontdekt, is ook verontrustend. Vooral omdat tijdens het onderzoek bleek dat zich eerder soortgelijke incidenten hebben voorgedaan. De onderzoekers adviseren de minister van Defensie om zijn organisatie door te lichten op kennis over munitie en meer te controleren op de aanlevering van explosieven.

4 004 R I S I C O = KANS op een gebeurtenis x ernst van de GEVOLGEN (R = K x G)

5 005 RISICOMANAGEMENT het onderkennen, beoordelen en beheersen van RISICO’S

6 006

7 007 K E R N R I S I C O ‘S extern Financiële risico’s Strategische risico’s Operationele risico’s HSEQ risico’s

8 008 K E R N R I S I C O ‘S intern Solvabiliteit en liquiditeit Ontwikkeling van goederen en/of diensten Intellectueel kapitaal Informatie- en management-systemen

9 009 AANJAGERS VAN DE KERN RISICO‘S FINANCIËLE RISICO’S STRATEGISCHE RISICO’S Rente fluctuaties Vreemde valuta Krediet- waardigheid Concurrentie Klantenwensen en gedrag Technologische ontwikkelingen Liquiditeit en solvabiliteit Productontwikkeling Intellectueel kapitaal Fusies, overnames en allianties INTERNE AANJAGERS Interne controles Informatie systemen Werving personeel Toeleveranties Publieke toegang Personeel Eigendommen Goederen en diensten Contracten (Inter)nationale gebeurtenissen Leveranciers Milieu aspecten Wet- en regelgeving Cultuur Samenstelling bestuur OPERATIONELE RISICO’S HSEQ- RISICO’S EXTERNE AANJAGERS Bron: IRM/AIRMIC/ALARM

10 010 STAP 1 IN HET RISICOBEHEERSINGSPROCES Risico identificatie Vaststelling samenhang HET ONDERKENNEN VAN RISICO’S

11 011 HET VLINDERDASJES MODEL OORZAKENGEVOLGEN Ongewenste gebeurtenis Indirecte oorzaken Directe oorzaken Directe gevolgen Uiterste consequenties

12 012 IMPACT VAN RISICO’S Kans KLEIN GROOT KLEIN Ruis (af en toe wat gedoe) Bedreigend (door verkeerde inschatting) GROOT Ergernis (door frequentie van voorkomen) Ramp (omdat er bijna niets aan valt te doen) Bron: TU Delft gevolg

13 013 RISICO MATRIX GEVOLGEN KANS LaagMiddelHoog Laag Middel Hoog 1 - Kritiek(hoge prioriteit) 2 -Significant(aanzienlijke prioriteit) 3 -Niet significant(lage prioriteit) 1 2 3

14 014 STAP 2 IN HET RISICO BEHEERSINGSPROCES Risico analyse Risico evaluatie RISICO BEOORDELING

15 015 4 T BENADERING •TERMINATE-Oorzaak wegnemen bij de bron. •TRANSFER-Het risico uitbesteden. •TREAT-Tijdig detecteren en ongewenste gevolgen indammen. •TOLERATE-Accepteren risico.

16 016 ACTIES IN HET KADER VAN RISICO REDUCTIE KLEINGROOT KLEINAccepteren (Tolerate) Uitbesteden (Transfer) GROOTReduceren kans van voorkomen (Treat) Vermijden (Terminate) Kans gevolg

17 017 RISICOMANAGEMENTSYSTEEM ALS DEMINGCIRKEL DOEL Effectief beheersen van risico’s PLAN Opstellen methodes om risico’s te kunnen beheersen UITVOEREN BIJSTUREN EVALUATIE Door middel van interne audits vaststellen of risico beheersing geborgd is Het in praktijk brengen van risico beheersing Zo nodig risico beheersing bijsturen OF 1 2 2A 2B

18 018 ESSENTIE VAN PROCESBEHEERSING 1.Mogelijkheid van meten. 2.Kennis van de eis waaraan moet worden voldaan. 3.Het kunnen vergelijken. 4.Het kunnen ingrijpen bij afwijkingen. 5.Kennis van het betreffende proces.

19 019 ROL INTERNE AUDITS BIJ PROCESBEHEERSING •Doel bedrijfsblindheid elimineren. •Opzet auditsysteem conform ISO 19011. •Bewaren van objectiviteit. •Gebruik van digitale camera. •Vaststellen effectiviteit verbeteractie.

20 020 STAP 3 IN HET RISICOBEHEERSINGSPROCES Bepalen acceptatie niveau Implementatie beheersing BEHEERSING VAN RISICO’S

21 021 HET RISICO- BEHEERSINGSPROCES EVALUATIE RISICO BEHEERSING HET ONDERKENNEN VAN RISICO’S Vaststelling samenhang Risico identificatie RISICO BEOORDELING Risico analyse Risico evaluatie Bepalen acceptatie niveau Implementatie beheersing BEHEERSING VAN RISICO’S ofof ofof

22 022 BEDRIJFSNOODPLAN Als het dan ondanks alles toch mis gaat...

23 023 STRATEGISCHE RISICO’S FINANCIËLE RISICO’S STRATEGISCH BEDRIJFS- NOODPLAN OPERATIONEEL BEDRIJFS- NOODPLAN HSQE RISICO’S OPERATIONELE RISICO’S STRUCTUUR BEDRIJFSNOODPLANNEN

24 024 BERICHT UIT DE TELEGRAAF VAN 15 MAART 2008 Noodkrediet Bear Stearns schokt financiële markten Nota bene Bear Stearns werd gezien als zakenbank die verreweg de meeste ervaring had in risicomanagement en dat het dan ook uitgerekend hier fout was gegaan, sloeg diepe wonden op de Amerikaanse effectenbeurs. Van een onzer verslaggevers

25 025 BUREAUCRATIE WERKT CONTRAPRODUCTIEF

26 026 RISICOMANAGEMENT Stap voor Stap Peter H. de Dreu Boek ISBN 978-90-79452-03-3 te bestellen via www.beaumont.nu


Download ppt "001 RISICOMANAGEMENT Stap voor Stap Peter H. de Dreu."

Verwante presentaties


Ads door Google