De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman."— Transcript van de presentatie:

1 Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman.
Openingsopdracht Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman. Onderwerp: hoe was je weekend of vakantie? Open vragen starten met: Wie, wat, waar, wanneer, waarom of hoe. Zie kaart in map LSD = luisteren, samenvatten en doorvragen OMA = overtuigingen, meningen en aannamens thuis OEN = open, eerlijk en nieuwsgierig

2 Beoordeling binnen GP Groen Proeven Voorbereiden - Organisatie
- Werkplanning - rolwisseling Observeren - WAKKER - proeve+ Wakker Reflectie-gesprek - STAR Eindgesprek - Feedback In dag 1 hebben we ons gebogen op de voorbereiding van de proeve in oa ideaaltypische GP. Ook als verwerkingsopdracht hebben jullie een eigen proeve voorbereidt. Nu is de focus op de uitvoering en de beoordeling van de proeve. OCHTEND (blauwe deel) Invullen vragenlijst Uitleg begeleider – beoordelaar Kennisnemen werkplanning leerling Uitleggen WAKKER methode Oefenen WAKKER met proeve MIDDAG (oranje deel) uitleg en demo STAR methode oefenen met STAR methode Plenair komen tot een beoordeling en cijfer eindgesprek: feedback geven en feedforward

3 Beoogde leeropbrengsten middag
Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) van een reflectiegesprek: wat willen jullie horen van de leerling? Is zich bewust van een aantal valkuilen als het gaat om het voeren van een reflectiegesprek mbv STAR Past de STAR methode correct toe bij het voeren van een reflectiegesprek over de “observerende competentie” Weet waar hij/zij persoonlijk op moet letten bij het STAR gesprek en heeft eventueel een aantal persoonlijke ontwikkelpunten genoteerd. Weet wat belangrijk is bij het voeren van een eindgesprek met een leerling: terugkijken en vooruitblikken INTRO: In dag 1 hebben we ons gebogen op de voorbereiding van de proeve in oa ideaaltypische GP. Ook als verwerkingsopdracht hebben jullie een eigen proeve voorbereidt. Nu is de focus op de uitvoering en de beoordeling van de proeve. Dit zijn de leeropbrengsten die we beoogen in het ochtenddeel. Wilma: detail wellicht, maar ik vind het zoveel tekst. Wat compacter formuleren.

4 Het reflectiegesprek in de context van GP
Tijdens proeve aantal competenties wel/niet aangetoond Reflectiegesprek: Bevragen of getoonde handelingen bewust zijn gedaan Bevragen van de nog niet aangetoonde competenties Met mede-beoordelaar afstemmen: Wat willen jullie nog weten? Wanneer zijn jullie tevreden (is het een voldoende en wanneer zou het onvoldoende zijn) Hoe zijn jullie taken verdeeld? Zie kaart in map LSD = luisteren, samenvatten en doorvragen OMA = overtuigingen, meningen en aannamens thuis OEN = open, eerlijk en nieuwsgierig

5 Competentiegerichte gespreksvoering dmv STAR
Korte geschiedenis van STAR: Politieverhoor Sollicitatiegesprekken Competentiegericht beoordelen Zie kaart in map LSD = luisteren, samenvatten en doorvragen OMA = overtuigingen, meningen en aannamens thuis OEN = open, eerlijk en nieuwsgierig

6 Reflectiegesprek mbv STAR
Situatie: waar speelde het zich af? Met wie werkte je samen? Wanneer was het? Wat was jouw rol? Samenvatting Taak: wat was je taak of opdracht? Actie: wat heb jij uiteindelijk gedaan? Waarom pakte je het op die manier aan? Wat deed je eerst en wat daarna? Resultaat: welk resultaat hadden je acties? Wat ging volgens je planning? Wat zou je de volgende keer anders doen? Intro: we gaan een reflectiegesprek voeren over iets wat je vanochtend zelf hebt gedaan, namelijk observeren. We gaan daarna in groepjes van elk 3 mensen technisch oefenen met de STAR

7 Gebruik LSD en laat OMA thuis!
Zie kaart in map LSD = luisteren, samenvatten en doorvragen OMA = overtuigingen, meningen en aannamens thuis OEN = open, eerlijk en nieuwsgierig

8 Oranje delen: heeft de observator bewust gehandeld?
Beoordelingscriteria V O Ruimte voor opmerkingen 1. Weet hoe de leerling zijn werk aan wil gaan pakken (o.b.v. werkplanning) 2. Is zich bewust van het te verwachten gedrag bij de te beoordelen competenties 3. Heeft waargenomen gedragingen genoteerd bij competenties die wel aangetoond zijn 4. Heeft zich opgesteld als ‘neutrale’ beoordelaar bij vragen van leerlingen 5. Kreeg o.b.v. zijn observaties goed zicht op het niveau van handelen van de leerling 6. Is zich bewust van de zaken die in het reflectiegesprek nog aan de orde moeten komen om tot een goed oordeel te kunnen komen Intro: We hebben niet genoeg info gekregen in de observatie/proeve over de observerende competenties en daarom willen we nog een aantal aanvullende vragen in het RG stellen. We focussesn hier op de oranhe delen in het observatieformulier en gebruiken de STAR als vraagtechniek. Doel van het gesprek is er achter komen of de observator bewust heeft gehandeld.

9 STAR - formulier voor toehoorder
Beoordelingscriteria V O Ruimte voor opmerkingen 1. Stelt de geïnterviewde op zijn/haar gemak 2. Past de STAR-methode correct toe 3. Structureert het gesprek (intro, kern, afronding) 4. Stelt voldoende open vragen 5. Vraagt voldoende door 6. Vat voldoende en adequaat samen wat er gezegd is 7. Heeft een actieve luisterhouding

10 (2 beoordelaars en 1 geïnterviewde)
DEMO: STAR-gesprek (2 beoordelaars en 1 geïnterviewde) Focus: hoe heb jij de observatie aangepakt op de 3 oranje gearceerde criteria (zie beoordelingsformulier observeren) Luisteraars/kijkers: Hou de kaart in je map erbij En het STAR-formulier observator Vooraf aangeven neem je STAR forulier observator in de map erbij en tijdens het gesprek beoordelingscriteria (oranje) op scherm

11 Valkuilen STAR gesprek
1. Te lang blijven hangen in de situatie (S) 2. Niet goed weten wat je wil weten/welke informatie je boven tafel moet halen, waardoor je gaat zwabberen of je laat leiden door wat leerling aangeeft. 3. Geen samenvattingen geven, waardoor je niet checkt of je de uitspraak/uitleg van de leerling goed begrepen hebt. 4. Uit nieuwsgierigheid doorvragen op zaken die niet van belang zijn voor de beoordeling. 5. Rolverwarring: gaan helpen als begeleider 6. Te snel oordelen: aan een half woord heb ik genoeg 7. Te snel tevreden: "Goed", "Daarom", "die bloemen waren er toevallig", "Ik vond dat een leuke kleurencombinatie”. 8. Woorden in de mond leggen.

12 Voer in 3 rondes een RG mbv de STAR
Reflectiegesprek over observerende comepetentie Examinator Observator Wilma: ik merk dat ik wat in de war raak van de terminologie. Observator en geinterviewde loopt door elkaar. Laten we de geinterviewde observator noemen (daar wordt ‘ie toch op beoordeeld). Dus 3 rollen: observator (de leerling in het echte RG), de examinator en de toehoorder. Toehoorder die feedback geeft Observeren obv de criteria dia 33. Feedback achteraf

13 Ingrediënten voor het eindoordeel
Twee examinatoren hebben nu alle ingrediënten om te komen tot het eindoordeel: De werkplanning (voorbereiding) Het observatieformulier (uitvoering) Het reflectiegesprek (reflectie) Stappen naar het eindoordeel. Aanvulling: cesuur is tot nu toe voor elke PvB gelijk. In deze laatste fase gaan we varieren afh. Van moeilijkheidsgraad

14 Stappen naar een eindoordeel: intersubjectief
2 examinatoren beoordelen de leerling onafhankelijk van elkaar. Totaalbeeld: is de leerling competent? Beoordeling voor voorbereiding, proces, product, reflectie Neem de beoordelingscriteria als leidraad Gezamenlijk oordeel (intersubjectief) Hier vertellen wat het betekent om samen tot een oordeel te komen. Van belang dat iedereen zijn mening kan geven. Niet dat de 1 zegt ‘dus het wordt een 7’

15 Eindgesprek Feedback geven met als doel de leerling iets meer meegeven dan alleen een cijfer. Iets waar de leerling aan kan gaan werken.

16 Stappen naar een eindoordeel: vastleggen
Invullen beoordelingsformulier Vaste weging per onderdeel ( ) Geen onderscheid BB-KB-GL in punten Cesuur en cijferbepaling Invullen van inhoudelijke feedback (tips/tops voor de leerling) Wat zijn goede tips en tops? Eind’gesprek’ Aanvulling: cesuur is tot nu toe voor elke PvB gelijk. In deze laatste fase gaan we varieren afh. Van moeilijkheidsgraad Gelijke puntenverdeling voor de verschillende leerwegen is vaak een punt van discussie. ‘Hoezo een BB’er ook 30 punten voor reflectie. En dat terwijl ze het in het mbo hebben ‘afgeschaft’! Groen Proeven kiest er bewust voor te differentieren naar inhoud, naar complexiteit 40 punten voor een BB’er betekent dus dat hij/zij het op zijn niveau goed heeft gedaan. Een KB’er moet aan hogere eisen voldoen om die 40 punten te kunnen halen.

17 Wat neem je van vandaag mee naar het locatiecontract?
Uitwisseling binnen je eigen team en aanscherping van je contract: Waar wil/moet je nog extra aandacht aan besteden t.b.v. de uitvoering van de ideaaltypische PvB? Wat heb je daarvoor van wie nodig? Neem even de tijd om input te verzamelen voor het gesprek binnen je team. Mogelijkheid om uit te wisselen met andere teams. 15.15 uur start in verschillende subzalen Aanvulling: cesuur is tot nu toe voor elke PvB gelijk. In deze laatste fase gaan we varieren afh. Van moeilijkheidsgraad

18 Zaalindeling uitwisseling teams
Locaties van Naar zaal Met workshopleiders en experts Lentiz Prinsentuin Edudelta Helicon Bisschopszaal (Voorhuis) Liesbeth Ton, Nicolle, Jaspert, Jan Groene Welle Van Lodesteijn AOC Terra Hooischuur Linda Roland, Bert, Ineke Wellantcollege Clusius College SG Stevensbeek Boerenlandzaal Bart Chris Jan, Riekele AOC Oost Nordwin College Groenhorstcollege Haarsezaal (Voorhuis) Judith Jos, Peter, Marjolein, Loes Zaalindeling uitwisseling teams


Download ppt "Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman."

Verwante presentaties


Ads door Google