De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman. Onderwerp: hoe was je weekend of vakantie? Open vragen starten met: Wie, wat, waar, wanneer,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman. Onderwerp: hoe was je weekend of vakantie? Open vragen starten met: Wie, wat, waar, wanneer,"— Transcript van de presentatie:

1 Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman. Onderwerp: hoe was je weekend of vakantie? Open vragen starten met: Wie, wat, waar, wanneer, waarom of hoe. Openingsopdracht

2 Beoordeling binnen GP Groen Proeven Voorbereiden - Organisatie - Werkplanning - rolwisseling Observeren - WAKKER - proeve+ Wakker Reflectie- gesprek - STAR Eindgesprek - Feedback

3 Beoogde leeropbrengsten middag  Weet welke factoren allemaal meegenomen moeten worden bij de voorbereiding (voorafgaand) van een reflectiegesprek: wat willen jullie horen van de leerling?  Is zich bewust van een aantal valkuilen als het gaat om het voeren van een reflectiegesprek mbv STAR  Past de STAR methode correct toe bij het voeren van een reflectiegesprek over de “observerende competentie”  Weet waar hij/zij persoonlijk op moet letten bij het STAR gesprek en heeft eventueel een aantal persoonlijke ontwikkelpunten genoteerd.  Weet wat belangrijk is bij het voeren van een eindgesprek met een leerling: terugkijken en vooruitblikken

4  Tijdens proeve aantal competenties wel/niet aangetoond  Reflectiegesprek:  Bevragen of getoonde handelingen bewust zijn gedaan  Bevragen van de nog niet aangetoonde competenties  Met mede-beoordelaar afstemmen:  Wat willen jullie nog weten?  Wanneer zijn jullie tevreden (is het een voldoende en wanneer zou het onvoldoende zijn)  Hoe zijn jullie taken verdeeld? Het reflectiegesprek in de context van GP

5 Korte geschiedenis van STAR: -Politieverhoor -Sollicitatiegesprekken -Competentiegericht beoordelen Competentiegerichte gespreksvoering dmv STAR

6 Reflectiegesprek mbv STAR S ituatie: waar speelde het zich af? Met wie werkte je samen? Wanneer was het? Wat was jouw rol?  Samenvatting T aak: wat was je taak of opdracht?  Samenvatting A ctie: wat heb jij uiteindelijk gedaan? Waarom pakte je het op die manier aan? Wat deed je eerst en wat daarna?  Samenvatting R esultaat: welk resultaat hadden je acties? Wat ging volgens je planning? Wat zou je de volgende keer anders doen?  Samenvatting

7 Gebruik LSD en laat OMA thuis!

8 BeoordelingscriteriaVORuimte voor opmerkingen 1. Weet hoe de leerling zijn werk aan wil gaan pakken (o.b.v. werkplanning) 2. Is zich bewust van het te verwachten gedrag bij de te beoordelen competenties 3. Heeft waargenomen gedragingen genoteerd bij competenties die wel aangetoond zijn 4. Heeft zich opgesteld als ‘neutrale’ beoordelaar bij vragen van leerlingen 5. Kreeg o.b.v. zijn observaties goed zicht op het niveau van handelen van de leerling 6. Is zich bewust van de zaken die in het reflectiegesprek nog aan de orde moeten komen om tot een goed oordeel te kunnen komen Oranje delen: heeft de observator bewust gehandeld?

9 BeoordelingscriteriaVORuimte voor opmerkingen 1. Stelt de geïnterviewde op zijn/haar gemak 2. Past de STAR-methode correct toe 3. Structureert het gesprek (intro, kern, afronding) 4. Stelt voldoende open vragen 5. Vraagt voldoende door 6. Vat voldoende en adequaat samen wat er gezegd is 7. Heeft een actieve luisterhouding STAR - formulier voor toehoorder

10 DEMO: STAR-gesprek (2 beoordelaars en 1 geïnterviewde) Focus: hoe heb jij de observatie aangepakt op de 3 oranje gearceerde criteria (zie beoordelingsformulier observeren) Luisteraars/kijkers: Hou de kaart in je map erbij En het STAR-formulier observator

11 Valkuilen STAR gesprek 1. Te lang blijven hangen in de situatie (S) 2. Niet goed weten wat je wil weten/welke informatie je boven tafel moet halen, waardoor je gaat zwabberen of je laat leiden door wat leerling aangeeft. 3. Geen samenvattingen geven, waardoor je niet checkt of je de uitspraak/uitleg van de leerling goed begrepen hebt. 4. Uit nieuwsgierigheid doorvragen op zaken die niet van belang zijn voor de beoordeling. 5. Rolverwarring: gaan helpen als begeleider 6. Te snel oordelen: aan een half woord heb ik genoeg 7. Te snel tevreden: "Goed", "Daarom", "die bloemen waren er toevallig", "Ik vond dat een leuke kleurencombinatie”. 8. Woorden in de mond leggen.

12 Examinator Toehoorder die feedback geeft Observator Reflectiegesprek over observerende comepetentie Observeren obv de criteria dia 33. Feedback achteraf Voer in 3 rondes een RG mbv de STAR

13 Ingrediënten voor het eindoordeel Twee examinatoren hebben nu alle ingrediënten om te komen tot het eindoordeel:  De werkplanning (voorbereiding)  Het observatieformulier (uitvoering)  Het reflectiegesprek (reflectie) Stappen naar het eindoordeel.

14 Stappen naar een eindoordeel: intersubjectief  2 examinatoren beoordelen de leerling onafhankelijk van elkaar.  Totaalbeeld: is de leerling competent?  Beoordeling voor voorbereiding, proces, product, reflectie  Neem de beoordelingscriteria als leidraad  Gezamenlijk oordeel (intersubjectief)

15 Eindgesprek Feedback geven met als doel de leerling iets meer meegeven dan alleen een cijfer. Iets waar de leerling aan kan gaan werken.

16 Stappen naar een eindoordeel: vastleggen  Invullen beoordelingsformulier  Vaste weging per onderdeel (10-40-20-30)  Geen onderscheid BB-KB-GL in punten  Cesuur en cijferbepaling  Invullen van inhoudelijke feedback (tips/tops voor de leerling)  Wat zijn goede tips en tops?  Eind’gesprek’

17 Wat neem je van vandaag mee naar het locatiecontract? Uitwisseling binnen je eigen team en aanscherping van je contract: -Waar wil/moet je nog extra aandacht aan besteden t.b.v. de uitvoering van de ideaaltypische PvB? -Wat heb je daarvoor van wie nodig? Neem even de tijd om input te verzamelen voor het gesprek binnen je team. Mogelijkheid om uit te wisselen met andere teams.  15.15 uur start in verschillende subzalen

18 Zaalindeling uitwisseling teams Locaties vanNaar zaalMet workshopleiders en experts Lentiz Prinsentuin Edudelta Helicon Bisschopszaal (Voorhuis)Liesbeth Ton, Nicolle, Jaspert, Jan Groene Welle Van Lodesteijn AOC Terra HooischuurLinda Roland, Bert, Ineke Wellantcollege Clusius College SG Stevensbeek BoerenlandzaalBart Chris Jan, Riekele AOC Oost Nordwin College Groenhorstcollege Haarsezaal (Voorhuis)Judith Jos, Peter, Marjolein, Loes


Download ppt "Stel 1 minuut lang ALLEEN maar open vragen aan je buurman. Onderwerp: hoe was je weekend of vakantie? Open vragen starten met: Wie, wat, waar, wanneer,"

Verwante presentaties


Ads door Google