De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd."— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 Sterkte en stijfheid van staal en hout Staal – Berekening weerstand stalen ligger – Vergeet-mij-nietjes – Berekenen en controleren van doorbuiging – Bepalen en berekenen van boutverbindingen Hout – Sterkteberekening en toetsing van een houten ligger – Doorbuiging van houten ligger.

3 Sterkte en stijfheid van staal en hout Spanning & rek van staal

4 Sterkte en stijfheid van staal en hout Toetsing van de sterkte – De toetsing van de sterkte vindt plaats door de zogenaamde unity-check. Dit betekent dat aan de volgende eisen moet zijn voldaan: Rs;d /Ru;d ≤ 1 – Rs;d = de rekenwaarde van het moment of kracht die in de beschouwde doorsnede optreedt. – Ru;d = de rekenwaarde van de capaciteit van de doorsnede.

5 Sterkte en stijfheid van staal en hout Elasticiteitstheorie In een op buiging belaste doorsnede is zowel de spanning als de rek evenredig met de afstand tot de neutrale lijn. De maximale spanning treedt op in de uiterste vezels en mag niet hoger zijn dan de vloeigrens fy;d

6 Sterkte en stijfheid van staal en hout Het maximale moment dat de doorsnede kan opnemen volgt uit; My;u;d = fy;d * Wy;el – Wel = 1/6 * b * h^2 My;d = fy;d * Iy;el/z

7 Sterkte en stijfheid van staal en hout Buiging Elasticiteitstheorie

8 Sterkte en stijfheid van staal en hout Buiging Plasticiteitstheorie

9 Sterkte en stijfheid van staal en hout Plasticiteitstheorie In de uiterste toestand, wanneer in alle vezels de spanning fy;d aanwezig is, is het plastisch moment Mpl = fy;d * Wpl bereikt. Wpl = ¼ * b * h^2 Mpl = fy*Wpl = Mpl = fy * ¼ bh^2

10 Sterkte en stijfheid van staal en hout Buiging Plasticiteitstheorie

11 Sterkte en stijfheid van staal en hout Afschuiving

12 Sterkte en stijfheid van staal en hout Afschuiving τ = VS/bl – Bij het toepassen van de elasticiteitstheorie veroorzaken de dwarskrachten de schuifspanningen. – τ = schuifspanning in het beschouwde deel van de doorsnede – V = dwarskracht – S = statisch moment van het afgeschoven deel ten opzichte van de zwaartelijn van de doorsnede. – b = dikte van het beschouwde deel (voor het lijf geldt b = tw – l = kwadratisch oppervlaktemoment van de gehele doorsnede

13 Sterkte en stijfheid van staal en hout Bij benadering: Vu;d = hw * tw * fy/√3 Vu;d = 0.58 * hw * tw * fy – Met: hw = h – 2tf

14 Sterkte en stijfheid van staal en hout Vergeet-mij-nietjes Doorbuiging van een ligger met een veranderlijke belasting U tot = (5/384) * ( L 4 / EI)

15 Sterkte en stijfheid van staal en hout Doorbuiging met een geconcentreerde belasting U tot = (F * L 3 ) / (48 * EI)

16 Sterkte en stijfheid van staal en hout Doorbuigings-eisenDefinities: utot = totale doorbuiging utot = totale doorbuiging ueind= doorbuiging in de eindtoestand = utot - uze ueind= doorbuiging in de eindtoestand = utot - uze uze = zeeg uze = zeeg uon = onmiddelijk optredende doorbuiging tgv permanente belasting uon = onmiddelijk optredende doorbuiging tgv permanente belasting ubij = utot - uon ubij = utot - uon

17 Sterkte en stijfheid van staal en hout u eind u bij vloeren 0,004 * l 0,003* l vloeren i.g.v. weinig vervormbare scheidingswanden 0,004 * l 0,002* l daken 0,004 * l

18 Sterkte en stijfheid van staal en hout

19 Voorbeeld; Ligger, IPE300 f y =235 N/mm2 Veiligheidsklasse 3 q g = 5 kN/m1 q q = 15 kN/m1 overspanning = 6 m E = 210000 N/mm2

20 Sterkte en stijfheid van staal en hout

21

22 Boutverbindingen

23 Sterkte en stijfheid van staal en hout

24 Toetsing geboute verbindingen op: typologie van de bouten sterkte van de bouten krachtswerking op de verbinding uitvoering van de verbinding

25 Sterkte en stijfheid van staal en hout Typologie: gewone boutverbindingen voorspanbouten injectiebouten pasbouten

26 Sterkte en stijfheid van staal en hout Sterkte van de bouten Sterkteklasse van een bout wordt aangeduid met twee cijfers 1e cijfer – Geeft de treksterkte door dit cijfer te vermeningvuldigen met 10 2e cijfer – Geeft de vloei- of 0.2% rekgrens door dit cijfer te delen door 10 en daarna te vermenigvuldigen met de treksterkte

27 Sterkte en stijfheid van staal en hout Bijv. klasse 8.8 Treksterkte = 8 * 100 = 800 N/mm2 Vloeigrens = (8/10) * 800 = 640 N/mm2

28 Sterkte en stijfheid van staal en hout

29

30 Bouten worden belast op: Trek Afschuiving

31 Sterkte en stijfheid van staal en hout Schuifvlakken bij bouten enkelsnedig dubbelsnedig EnkelsnedigDubbelsnedig

32 Sterkte en stijfheid van staal en hout Bezwijkmechanismen

33 Sterkte en stijfheid van staal en hout Afschuiven van de bout F v;u;d = 0,48 f t;d;b A b;s F v;u;d opneembare schuifkracht f t;b;d treksterkte van het boutmateriaal (rekenwaarde) A b;s spanningsoppervlakte van de bout

34 Sterkte en stijfheid van staal en hout d g;nom nominale gatdiameter Afschuiven van het plaatdeel Voldoen aan de eisen betreffende: minimale randafstand minimale gatafstand

35 Sterkte en stijfheid van staal en hout

36 Stuik van het boutgat F c;u;d = 2 α c f t;d d b;nom t F c;u;d opneembare schuifkracht f t;d treksterkte van het te verbinden onderdeel(rekenwaarde) d b;nom nominale boutmiddellijn tdikte van het plaatdeel α c stuikfactor => de kleinste waarde van:

37 Sterkte en stijfheid van staal en hout F t;u;d opneembare trekkracht f t;b;d treksterkte van het boutmateriaal (rekenwaarde) A b;s spanningsoppervlakte van de bout trekkracht Ft;u;d = 0,72 ft;b;d Ab;s

38 Sterkte en stijfheid van staal en hout

39 Gevraagd: Controle bouten op afschuiving, Controle stuik kopplaat

40 Sterkte en stijfheid van staal en hout

41 HOUT

42 Sterkte en stijfheid van staal en hout Rekenwaarden houtsterkte De rekenwarden zijn afhankelijk van grenstoestanden (BGT, UGT), en worden bepaald door de representatieve waarden de materiaalfactor de hoogtefactor de kruipfactor

43 Sterkte en stijfheid van staal en hout fu;d = ( frep/γm ) * kmod * kh fd = (Erep / γm ) * kmod waarin: – fd= rekenwaarde – Ed= rekenwaarde – Frep= representatieve waarde – γm= materiaalfactor – kmod= modificatiefactor, afhankelijk van; – klimaatklasse – belastingsduurklasse – kh= hoogtefactor

44 Sterkte en stijfheid van staal en hout khkh hoogte 1.5h > 75 mm (200 / h) 0.4 ≤ 1.5h ≤ 200 mm 1.0h > 200 mm

45 Sterkte en stijfheid van staal en hout Materiaalfactor Voor hout dient als materiaalfactor γm te worden aangehouden. – - Voor de uiterste grenstoestand1.2 – - Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand1.0

46 Sterkte en stijfheid van staal en hout Dimensionering

47 Sterkte en stijfheid van staal en hout Incidentele belastingcombinatie q inc;ser;d = γ g * q g + y q * q q Momentane belastingcombinatie Q mom;ser;d = y g * q g + 0.6 * φ * y q * q q

48 Sterkte en stijfheid van staal en hout

49 De totale doorbuiging kan als volgt worden opgesplitst. Uel;ser;dHet tijdsonafhankelijke deel van de doorbuiging De doorbuiging moet worden bepaald met de belastingverhoging die het gevolg is van de incidentele belastingcombinatie. Ukr;ser;dHet tijdsafhankelijke deel van de doorbuiging (kruip) De doorbuiging moet worden bepaald met elastingcombinaties volgens de momentane belastingcombinatie. Utot;ser;dUel;ser;d + Ukr;ser;d Uon;ser;dDe tijdsonafhankelijke doorbuiging t.g.v. permanent op het constructiedeel werkende belastingen. Ubij;ser;dUtot;ser;d – Uon;ser;d (Toename doorbuiging na ingebruikname) UeindUtot;ser;d – Uze;ser;d

50 Sterkte en stijfheid van staal en hout

51 Kruipfactor

52 Sterkte en stijfheid van staal en hout

53 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd."

Verwante presentaties


Ads door Google