De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05"— Transcript van de presentatie:

1 Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05
Studiejaar Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek 5e semester deeltijd

2 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Berekening weerstand stalen ligger Vergeet-mij-nietjes Berekenen en controleren van doorbuiging Bepalen en berekenen van boutverbindingen Hout Sterkteberekening en toetsing van een houten ligger Doorbuiging van houten ligger.

3 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Spanning & rek van staal

4 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Toetsing van de sterkte De toetsing van de sterkte vindt plaats door de zogenaamde unity-check. Dit betekent dat aan de volgende eisen moet zijn voldaan: Rs;d /Ru;d ≤ 1 Rs;d = de rekenwaarde van het moment of kracht die in de beschouwde doorsnede optreedt. Ru;d = de rekenwaarde van de capaciteit van de doorsnede.

5 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Elasticiteitstheorie In een op buiging belaste doorsnede is zowel de spanning als de rek evenredig met de afstand tot de neutrale lijn. De maximale spanning treedt op in de uiterste vezels en mag niet hoger zijn dan de vloeigrens fy;d

6 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Het maximale moment dat de doorsnede kan opnemen volgt uit; My;u;d = fy;d * Wy;el Wel = 1/6 * b * h^2 My;d = fy;d * Iy;el/z

7 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Buiging Elasticiteitstheorie

8 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Buiging Plasticiteitstheorie

9 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Plasticiteitstheorie In de uiterste toestand, wanneer in alle vezels de spanning fy;d aanwezig is, is het plastisch moment Mpl = fy;d * Wpl bereikt. Wpl = ¼ * b * h^2 Mpl = fy*Wpl = Mpl = fy * ¼ bh^2

10 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Buiging Plasticiteitstheorie

11 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Afschuiving

12 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Afschuiving τ = VS/bl Bij het toepassen van de elasticiteitstheorie veroorzaken de dwarskrachten de schuifspanningen. τ = schuifspanning in het beschouwde deel van de doorsnede V = dwarskracht S = statisch moment van het afgeschoven deel ten opzichte van de zwaartelijn van de doorsnede. b = dikte van het beschouwde deel (voor het lijf geldt b = tw l = kwadratisch oppervlaktemoment van de gehele doorsnede

13 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Bij benadering: Vu;d = hw * tw * fy/√3 Vu;d = 0.58 * hw * tw * fy Met: hw = h – 2tf

14 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Vergeet-mij-nietjes Doorbuiging van een ligger met een veranderlijke belasting Utot = (5/384) * ( L4 / EI)

15 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Doorbuiging met een geconcentreerde belasting Utot = (F * L3) / (48 * EI)

16 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Doorbuigings-eisen Definities: utot = totale doorbuiging ueind= doorbuiging in de eindtoestand = utot - uze uze = zeeg uon = onmiddelijk optredende doorbuiging tgv permanente belasting ubij = utot - uon

17 Sterkte en stijfheid van staal en hout
ueind ubij vloeren 0,004 * l 0,003* l vloeren i.g.v. weinig vervormbare scheidingswanden 0,002* l daken 0,004* l

18 Sterkte en stijfheid van staal en hout

19 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Voorbeeld; Ligger, IPE300 fy=235 N/mm2 Veiligheidsklasse 3 qg= 5 kN/m1 qq = 15 kN/m1 overspanning = 6 m E = N/mm2

20 Sterkte en stijfheid van staal en hout

21 Sterkte en stijfheid van staal en hout

22 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Boutverbindingen

23 Sterkte en stijfheid van staal en hout

24 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Toetsing geboute verbindingen op: typologie van de bouten sterkte van de bouten krachtswerking op de verbinding uitvoering van de verbinding

25 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Typologie: gewone boutverbindingen voorspanbouten injectiebouten pasbouten

26 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Sterkte van de bouten Sterkteklasse van een bout wordt aangeduid met twee cijfers 1e cijfer Geeft de treksterkte door dit cijfer te vermeningvuldigen met 10 2e cijfer Geeft de vloei- of 0.2% rekgrens door dit cijfer te delen door 10 en daarna te vermenigvuldigen met de treksterkte

27 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Bijv. klasse 8.8 Treksterkte = 8 * = 800 N/mm2 Vloeigrens = (8/10) * = 640 N/mm2

28 Sterkte en stijfheid van staal en hout

29 Sterkte en stijfheid van staal en hout

30 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Bouten worden belast op: Trek Afschuiving

31 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Schuifvlakken bij bouten enkelsnedig dubbelsnedig Enkelsnedig Dubbelsnedig

32 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Bezwijkmechanismen

33 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Afschuiven van de bout Fv;u;d = 0,48 ft;d;b Ab;s Fv;u;d opneembare schuifkracht ft;b;d treksterkte van het boutmateriaal (rekenwaarde) Ab;s spanningsoppervlakte van de bout

34 Sterkte en stijfheid van staal en hout
dg;nom nominale gatdiameter Afschuiven van het plaatdeel Voldoen aan de eisen betreffende: minimale randafstand minimale gatafstand 

35 Sterkte en stijfheid van staal en hout

36 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Stuik van het boutgat Fc;u;d = 2 αc ft;d db;nom t Fc;u;d opneembare schuifkracht ft;d treksterkte van het te verbinden onderdeel (rekenwaarde) db;nom nominale boutmiddellijn t dikte van het plaatdeel αc stuikfactor => de kleinste waarde van:

37 Sterkte en stijfheid van staal en hout
trekkracht Ft;u;d = 0,72 ft;b;d Ab;s Ft;u;d opneembare trekkracht ft;b;d treksterkte van het boutmateriaal (rekenwaarde) Ab;s spanningsoppervlakte van de bout

38 Sterkte en stijfheid van staal en hout

39 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Gevraagd: Controle bouten op afschuiving, Controle stuik kopplaat

40 Sterkte en stijfheid van staal en hout

41 Sterkte en stijfheid van staal en hout

42 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Rekenwaarden houtsterkte De rekenwarden zijn afhankelijk van grenstoestanden (BGT, UGT), en worden bepaald door de representatieve waarden de materiaalfactor de hoogtefactor de kruipfactor

43 Sterkte en stijfheid van staal en hout
fu;d = ( frep/γm ) * kmod * kh fd = (Erep / γm ) * kmod waarin: fd = rekenwaarde Ed = rekenwaarde Frep = representatieve waarde γm = materiaalfactor kmod = modificatiefactor, afhankelijk van; klimaatklasse belastingsduurklasse kh = hoogtefactor

44 Sterkte en stijfheid van staal en hout
kh hoogte 1.5 h > 75 mm (200 / h)0.4 ≤ 1.5 h ≤ 200 mm 1.0 h > 200 mm

45 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Materiaalfactor Voor hout dient als materiaalfactor γm te worden aangehouden. - Voor de uiterste grenstoestand 1.2 - Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand 1.0

46 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Dimensionering

47 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Incidentele belastingcombinatie qinc;ser;d = γg * qg + yq * qq Momentane belastingcombinatie Qmom;ser;d = yg * qg * φ * yq * qq

48 Sterkte en stijfheid van staal en hout

49 Sterkte en stijfheid van staal en hout
De totale doorbuiging kan als volgt worden opgesplitst. Uel;ser;d Het tijdsonafhankelijke deel van de doorbuiging De doorbuiging moet worden bepaald met de belastingverhoging die het gevolg is van de incidentele belastingcombinatie. Ukr;ser;d Het tijdsafhankelijke deel van de doorbuiging (kruip) De doorbuiging moet worden bepaald met elastingcombinaties volgens de momentane belastingcombinatie. Utot;ser;d Uel;ser;d + Ukr;ser;d Uon;ser;d De tijdsonafhankelijke doorbuiging t.g.v. permanent op het constructiedeel werkende belastingen. Ubij;ser;d Utot;ser;d – Uon;ser;d (Toename doorbuiging na ingebruikname) Ueind Utot;ser;d – Uze;ser;d

50 Sterkte en stijfheid van staal en hout

51 Sterkte en stijfheid van staal en hout
Kruipfactor

52 Sterkte en stijfheid van staal en hout

53 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "Module ribCO1 3z Draagconstructie in Staal, Hout en Beton Week 05"

Verwante presentaties


Ads door Google