De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

presentatie voor versie 3.0

Verwante presentaties


Presentatie over: "presentatie voor versie 3.0"— Transcript van de presentatie:

1 presentatie voor versie 3.0

2 icoon “geometrie” eenheden waarin Matrix werkt

3 grid aan/uit zetten voer de knopen handmatig in of teken de constructie met de muis (linker muisknop) globaal assenstelsel

4 staaf toevoegen of verwijderen
teken de staven met de muis (let op grid instellingen) of voer de staven handmatig in, opgeven begin- en eind knoop van de staaf

5 ken een profiel toe aan de staven

6 standaard staal profielen
standaard doorsneden voor beton

7 kies een afmeting voor de breedte van de balk

8 selecteer: - een afmeting voor de hoogte - de betonkwaliteit - de voor de berekening aan te houden E-modulus (beton gescheurd)

9 klik met de muis op de staaf om het gekozen profiel toe te kennen

10 opleggingen aanbrengen

11 door aan te vinken kun je de eigenschappen van de oplegging aanpassen
selecteer (b.v.) een vaste oplegging en plaats deze op een knoop

12 selecteer een rol oplegging en plaats deze op een knoop

13 belasting aanbrengen

14 belasting geval 1, geef het b. g
belasting geval 1, geef het b.g. een naam of kies een omschrijving uit de lijst

15 geef de waarde van de belasting op en klik op de staaf waar de belasting op werkt

16 maak een nieuw belasting geval aan

17 belasting geval 2, geef het b. g
belasting geval 2, geef het b.g. een naam of kies een omschrijving uit de lijst

18 icoon voor het verschalen van de tekening (vergelijk met sht 14)
geef de waarde van de belasting voor belasting geval 2 en klik op de staaf waar de belasting op werkt de verschillende aangebrachte b.g. kun je hier terug zien door op de tab te klikken

19 geef de waarde van de belasting voor belasting geval 3 en klik op de staaf waar de belasting op werkt

20 belasting gevallen combineren

21 geef de belastingfactoren per belasting geval op om de benodigde combinaties te maken in de Uiterste Grenstoestand (U.G.T.)

22 kies hier welke combinatie je op het scherm laat tekenen
geef de belastingfactoren per belasting geval op om de benodigde combinaties te maken in de Gebruiksgrenstoestand (B.G.T.)

23 laat de computer de berekening uitvoeren

24 foutmeldingen → controleer de invoer

25 grafische en nummerieke weergave van de resultaten

26 iconen voor het tekenen van de N-, D- en M-lijn van B.G. 1
klik op een staaf in het linkerscherm verschijnen grafisch de invoergegevens en de berekeningsresultaten nummerieke resultaten voor elk belastinggeval of -combinatie

27 beide staven geselecteerd

28 omhullende voor het bepalen van de extremen krachten en momenten in de U.G.T.

29 oplegracties weergeven

30 oplegracties grafisch en nummeriek voor U.(G.T.) C(ombinatie) 1

31 uitdraai gereedmaken

32 voer de gevraagde gegevens in (koptekst uitdraai)

33 rapportinstellingen (uitvoer gegevens selecteren

34 selecteer de items (invoer gegevens) die je in het rapport wilt opnemen en transporteer

35 selecteer de items (uitvoer gegevens) die je in het rapport wilt opnemen en transporteer

36 geselecteerde items (uitvoer gegevens)
geselecteerde items verwijderen

37 voor het opnemen van figuren:
ga naar motordrive; selecteer alle beschikbare figuren; klik aan “selecteer alles”; vink “genereer” nogmaals aan; klik op genereer de geselecteede plaatjes worden opgenomen in “rapport items” onder “motordrive”

38 selecteer de items (uitvoer gegevens) die je in het rapport wilt opnemen en transporteer

39 het rapport is nu klaar, sla de indeling op (b. v
het rapport is nu klaar, sla de indeling op (b.v. “ligger”) en bekijk het voorbeeld op het scherm alvorens het rapport uit te draaien.


Download ppt "presentatie voor versie 3.0"

Verwante presentaties


Ads door Google