De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 7 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 7 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek."— Transcript van de presentatie:

1 1 Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 7 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek

2 2 Toets q = 10kN/m ABC 63 F = 20 kN Gevraagd: 1.Reactiekrachten 2.Dwarskrachtenlijn 3.Momentenlijn 4.Profielkeuze hout 5.Profielkeuze staal 6.Berekening op sterkte hout en staal 7.Berekening op afschuiving hout en staal 8.Berekening op stijfheid hout en staal 9.Zakking in M en C van hout en staal 10.Zakkingslijn hout en staal 11.Definitieve keuze profiel hout en staal Gegeven fy; staal = 235 N/mm2 fy; hout = 17 N/mm2 fv;hout = 2.5 N/mm2 fv;staal = fy/√3 E staal = 2.1 * 10 5 N/mm2 E hout = 11000 N/mm2 Buiging maximaal = 0.004L

3 3 Oplossing q = 10kN/m F = 20 kN ABC q = 10kN/m 63 12.5 kN 47.5 kN 30 kN 50 kN 7.81 kNm 105 kNm M-lijn D-lijn 12.5 kN97.5 kN ΣM t.o.v. A = 0 -(90 * 4 ½ ) * 4 ½ - 20 * 9 + 6Fb = 0 Fb = 97.5 kN ΣFv = 0 90 – 97.5 – Fa + 20 = 0 Fa = 12.5 kN Vmax = 50 kN Mmax = 105 kNm

4 4 Berekening op sterkte - staal W y = M/f m W y = 105 * 10 6 / 235 = 447 * 10 3 mm 3 Voor staal Uit tabellenboek kies: IPE300, Wy = 557 *10 3 mm 3, Iy = 8356 *10 4 mm 4 σ = M/W = 105 * 106 / 557 * 103 = 188.5 N/mm2 U.C. = 188.8/235 ≤ 1 Stalen ligger op sterkte akkoord

5 5 Berekening op sterkte - hout Voor hout: H = 1/20L = 1/20 (9000) = 450 mm B = 1/60L = 1/60(9000) = 150 mm W = 1/6 * 150 * 450 2 = 5063 * 10 3 mm 3 σ = M/W = 105 * 10 6 / 5063 * 10 3 = 20.7 N/mm 2 U.C. = 20.7 / 18 > 1 Houten ligger op sterkte niet akkoord. Neem 200 * 480, Wy = 1/6 * 200 * 480 2 = 7680 * 10 3 mm 3 σ = 105 * 10 6 / 7680 * 10 3 = 13.7 N/mm2 U.C = 13.7 / 17 ≤ 1 Houten ligger op sterkte akkoord

6 6 Berekening op afschuiving Gelamineerde ligger 200 * 480 mm 2 τ = 1 ½ * F/A = 1 ½ * 50000/96000 = 0.78 N/mm 2 U.C. = 0.78 / 2.5 ≤ 1 Gelamineerde ligger op afschuiving akkoord Stalen profiel IPE300 τ = F/A = 50000/5380 = 9.3 N/mm 2 τ y = f y;d /√3 = 235/√3 = 135.7 N/mm 2 U.C. = 9.3/135.7 ≤ 1 Stalen profiel op afschuiving akkoord

7 7 Berekening op vervorming Maximale doorbuiging = 0.004L = 0.004 * 6000 = 24 mm En Maximale doorbuiging = 0.004L = 0.004 * 3000 = 12 mm q = 10kN/m F = 20 kN ABC q = 10kN/m 63 7.81 kNm 105 kNm M-lijn 12.5 kN97.5 kN

8 8 Berekening op vervorming q = 10kN/m AB 6 Zakking in het midden ω1 = - 5/384 * qL 4 /EI ω1 = - 5/384 * (10 * 6 4 )/EI ω1 = - 168.5/EI Hoekverandering in B φB1 = ql 3 /24EI φB1 = 10 * 6 3 /24EI φB1 = 90/EI Onderste vezels op trek belast dus buiging positief zakkingslijn ω

9 9 Berekening op vervorming AB 6 Zakking in midden door moment ω2 = ML 2 /16EI ω2 = 105 * 6 2 /16EI ω2 = 236.25/EI Hoekverandering in B φB2 = - ML/3EI φB2 = - 105 * 6 / 3EI φB2 = - 210/EI Onderste vezels op druk belast dus buiging negatief zakkingslijn M = 105 kNm ωtot = ω1 + ω2 = - 168.5/EI + 236.25/EI = 67.25/EI φBtot = φB1 + φB2 = 90/EI – 210/EI = - 120/EI  120/EI (rechtsom)

10 10 Berekening op vervorming BC q = 10kN/m 3 F = 20 kN BC 3 ωC1 = φBtot * L ωC1 = 120/EI * 3 ωC1 = 360/EI Zakking in C door q-last ωC2 = qL 4 /8EI ωC2 = 10 * 3 4 / 8EI ωC2 = 101.25/EI Zakking in C door puntlast ωC3 = FL 3 /3EI ωC3 = 20 * 3 3 / 3EI ωC3 = 180/EI ωCtot = 360/EI + 101.25/EI + 180/EI = 641.25/EI

11 11 Zakkingslijn houten ligger EI staal = 2.1 * 10 8 * 8356 * 10 -8 = 17547.6 I hout = 1/12 * 200 * 480 3 = 184320 * 10 4 mm 4 EI hout = 0.11 * 10 8 * 184320 * 10 -8 = 20275.2 Vervorming voor hout: Zakking in M 67.25/20275.2 = 0.0033 m = 3.3 mm Zakking in C 641.25/20275.2 = 0.032 m = 32 mm U.C. = 32/12 > 1 Gelamineerde ligger op stijfheid niet akkoord 3.332 Zakkingslijn gelamineerde ligger 200 mm * 480 mm

12 12 Zakkingslijn stalen ligger 3.837 Zakkingslijn stalen liggerEI staal = 2.1 * 10 8 * 8356 * 10 -8 = 17547.6 I hout = 1/12 * 200 * 480 3 = 184320 * 10 4 mm 4 EI hout = 0.11 * 184320 * 10 -8 = 20275.2 Vervorming voor staal: Zakking in M 67.25/17547.6 = 0.0038 m = 3.8 mm Zakking in C 641.25/20275.2 = 0.037 m = 37 mm U.C. = 37/12 > 1 Stalen ligger op stijfheid niet akkoord

13 13 Definitieve keuze liggers Kies voor de stalen ligger een nieuw profiel Uit tabellenboek HEA340, Iy = 27936 * 10 4 mm 4 Zakking in C is dan 11 mm (Voer controleberekeningen opnieuw uit) Kies voor de houten gelamineerde ligger 200 * 665 mm 2, Iy = 490133 * 10 4 mm 4 Zakking in C is dan 12 mm (Voer controleberekeningen opnieuw uit) 200 665 330 300 Houten ligger 200 * 665 HEA340

14 14 Gerbersysteem - Eemshaven

15 15 Gerbersysteem - Eemshaven

16 16 Gerbersysteem - Eemshaven

17 17 Gerberligger

18 18 Gerberligger

19 19 Gerberligger - dwarskrachten

20 20 Gerberligger - momenten

21 21 Gerberligger Scharnierkracht (1,5 *4,4)/2 = 3,3 kN Som v/d momenten t.o.v. A (12 *4)-(1,8*0,6)-(3,3*1,2)+(3,3*8)-6,8Fb=0 Fb= 10,2 kN Som v/d verticale krachten = 0 3,3 + 13,8 + 3,3 – 10,2 – Fa = 0 Fa = 10,2 kN

22 22 Gerberligger A = 75 * 275 = 20625 mm 2 W = 1/6 * 75 * 275 2 = 945312,5 mm 3 σ = M/W = 5040000 / 945312,5 σ = 5,3 N/mm2 ≤ 12 N/mm2  akkoord τ = 1,5 * Vd/A = 1,5* 5100 / 20625 τ= 0,4 N/mm2 ≤ 1,0 N/mm2  akkoord

23 23 Gerberligger

24 24 Gerberligger I = 1/12 * 75 * 275 3 = 129980469 mm 4 Zakking 1 = (5 * q * l 4 ) / 384EI (5 * 1,5 * 6800) / 384 * 9000 * 129980469 Zakking 1 = - 35,7 mm 35,7

25 25 Gerberligger Zakking 2 = Ml 2 / 16EI (5,04 * 106 * 6800 ) / (16 * 9000 * 129980469) = Zakking 2 = 12,5 mm 12,5 M = 5,04 kNm

26 26 Gerberligger Zakking 3 idem aan zakking 2 maar moment tegengesteld M = 5,04 kNm 12,5

27 27 Gerberligger Totale zakking = zakking 1 + zakking 2 + zakking 3 Totale zakking = - 35,7 + 12,5 + 12,5 = -10,7 mm

28 28 3 - scharnierenspant Driescharnierspantsystemen behoren tot de meest hoogwaardige draagconstructies, met een minimaal materiaalgebruik door de uiterst efficiënte krachtenoverbrenging. Op grond van de lage funderingskosten is deze oplossing over het geheel beschouwd zeer economisch. De toepassing ervan wordt beperkt door de transportmogelijkheden en door het, in vergelijking met andere draagconstructies, kleinere profiel van de vrije ruimte in de hal. Door het ruimteverlies zijn deze systemen vooral minder geschikt voor het inbouwen van bovenloop- of portaalkranen. Niettemin kunnen ook daar oplossingen voor worden bedacht. Dit type hal wordt voor maneges, recreatie- en sporthallen toegepast, alsmede voor bedrijfs- en opslaghallen en voor agrarische doeleinden. De momentvaste hoeken van de spanten kunnen worden uitgevoerd als vingerlassen, gebogen, als open verbinding met trek- en drukbalken of als las met cirkelvormig aangebrachte deuvels. De montage van de laatste twee varianten kan op de bouwplaats plaatsvinden, zodat het transportprobleem minder belangrijk wordt. In principe is het ook mogelijk om de spantbenen van de spanten buiten de overkapping te plaatsen, waarbij de constructie dan wel ventilerend afgedekt moet worden gemaakt.

29 29 3 – scharnierenspant - sporthal Sporthal Buitenhout College AlmereTenniscentre Letchworth England Tennishal Dennemarken Roermond Tennishal OuddorpTenniscentre Birmingham Engeland

30 30 3 – scharnierenspant - manege

31 31 3 – scharnierenspant - zwembad

32 32 3 - scharnierenspant

33 33 3 - scharnierenspant

34 34 3 - scharnierenspant - driescharnierspanten deze vormen zijn in een vakwerkconstructie te realiseren

35 35 Belastingen

36 36 Krachtwerking 3-scharnierenspant Spanten, h.o.h. = 7 m

37 37 Krachtwerking 3-scharnierenspant p1 = 0,6 kN/m 2 q1= 0,6 * 7 = 4,2 kN/m Q1 = 4,2 * 11,5 = 48,3 kN p2 = 0,8 kN/m 2 q2 = 0,8 * 7 = 5,6 kN/m Q2 = 5,6 * 11,5 = 64,4 kN

38 38 Krachtwerking 3-scharnierenspant De gehele constructie Som vd momenten tov A = 0 -4,2 * 11,5 * 5,75 – 5,6 * 11,5 * 17,25 + 23F Bv =0 F Bv = 60,38 kN Som van de verticale krachten = 0 48,3 + 64,4 – 60,38 – F Av = 0 F Av = 52,32 kN

39 39 Krachtwerking 3-scharnierenspant Beschouw het linkerdeel A-S F Ah *7,2-52,32*11,5+48,3*5,75=0 F Ah = 45 kN Beschouw het rechterdeel B-S 60,38*11,5-64,4*5,75-FBh*7,2 = 0 F Bh = 45 kN Som van de horizontale krachten = 0 F Ah – F Bh = 0  45 – 45 = 0 Scharnierkrachten: S 2v = 64,4 - 60,38 = 4,02 kN S 1v = 48,3 – 52,32 = - 4,02 kN S 2v – S1v = 4,02 -4,02 = 0

40 40 Krachtwerking 3-scharnierenspant

41 41 EINDE Docent: M.J.Roos


Download ppt "1 Module ribCTH Construeren van een Tennishal Week 7 Studiejaar 2006 - 2007 Studiepunten 3 ECTS Bouwkunde / Civiele techniek."

Verwante presentaties


Ads door Google