De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen"— Transcript van de presentatie:

1 Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen
Herman Ootes

2 Wat is een permanente belasting?
Dit is een kracht of gewicht die altijd aanwezig is. Het eigen gewicht van een constructie of bouwdeel is altijd aanwezig.

3 Wat is een veranderlijke belasting?
Een belasting of kracht die wisselend voor kan komen en kunnen onderverdelen in: Gelijkmatig; Verdeeld; Geconcentreerd.

4

5 In de bouw vaak voorkomende permanente belastingen zijn
Daken Vloeren Plafonds Wanden (indien de wand < 3 Kn/m met voldoende lastspreiding loodrecht op de wand kan optreden mag een gelijkmatig verdeelde belasting van 0,5 Kn/m2 over de gehele vloer worden uitgegaan.

6 Veel voorkomende veranderlijke belastingen op vloeren zijn:
Personen Meubilair Aankleding Sneeuw Wind (stuwdruk verschillend per gebied) Voor gegevens v.w.b. de extreem, momentaan, geconcentreerd en lijnlast zijn te vinden in je bouwkundig tabellenboek blz. 55.

7 Vervormingen Dit zijn doorbuigingen, opbuigingen, hoekverdraaiingen, krommingen, verleningen, verkortingen en verplaatsingen van statische of dynamische aard. Zij mogen het bouwwerk en constructie niet schaden noch het doelmatig functioneren ervan belemmeren.

8 Berekenen van een constructie.
Volg zoveel mogelijk blokschema’s. Reken balken, gevels, daken uit per m1. Reken vloeren uit per m2. Opleglengten voor vloeren wordt uitgegaan van 100 mm en voor balken 200 mm. Bij doorgaande liggers op platen < 4 Kn/m2 worden voor dwarskrachten en momenten gerekend met coëfficiënten. (Blz. 85). Bij vierzijdig opgelegde platen wordt gerekend met tabel 18 VBC zie bouwkundig tabellenboek blz. 87.

9 Voorbeeld 1 Gegeven: Een betonvloer in een kantoorgebouw heeft een dikte van 0,14 m. De niet dragende scheidingwanden veroorzaken een qeg;rep = 1,96 KN/m1. Veiligheidsklasse 3. Gevraagd: Bepaal de rekenbelasting per oppervlakte-eenheid vloer.

10 Voorbeeld 1 Voor de binnenwand geldt: Voor een kantoorgebouw geldt:
peg;rep = qeg;rep = 1,96 KN/m1 bo ,5 m = 0,784 KN/ m2 > 0,5 KN/ m2 Voor een kantoorgebouw geldt: Prep = 2,5 KN/ m2 en  = 0,5 terwijl er een puntlast van Frep = 3 KN aanwezig is

11 Voorbeeld 1

12 Voorbeeld 1

13 Voorbeeld 1 Opmerkingen
De momentane combinatie wordt gebruikt voor het bepalen van de kruipvervormingen en voor bepaling van de eigen frequentie van vloeren.

14 Voorbeeld 2 Gegeven: Een betonbalk van 250 x 400 mm in een utiliteitsgebouw wordt belast met een qextreem van 10 KN/m1. De permanente belasting op de balk bedraagt 5 KN/m1. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de puntlast en de momentane combinatie. Gevraagd: Bepaal de rekenbelasting per lengte-eenheid balk.

15 Voorbeeld 2

16 Voorbeeld 2

17 Einde presentatie Herman Ootes


Download ppt "Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen"

Verwante presentaties


Ads door Google