De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen Herman Ootes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen Herman Ootes."— Transcript van de presentatie:

1 Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen Herman Ootes

2 Wat is een permanente belasting? Dit is een kracht of gewicht die altijd aanwezig is. Het eigen gewicht van een constructie of bouwdeel is altijd aanwezig.

3 Wat is een veranderlijke belasting? Een belasting of kracht die wisselend voor kan komen en kunnen onderverdelen in: Gelijkmatig; Verdeeld; Geconcentreerd.

4

5 In de bouw vaak voorkomende permanente belastingen zijn Daken Vloeren Plafonds Wanden (indien de wand < 3 Kn/m met voldoende lastspreiding loodrecht op de wand kan optreden mag een gelijkmatig verdeelde belasting van 0,5 Kn/m 2 over de gehele vloer worden uitgegaan.

6 Veel voorkomende veranderlijke belastingen op vloeren zijn: Personen Meubilair Aankleding Sneeuw Wind (stuwdruk verschillend per gebied) Voor gegevens v.w.b. de extreem, momentaan, geconcentreerd en lijnlast zijn te vinden in je bouwkundig tabellenboek blz. 55.

7 Vervormingen Dit zijn doorbuigingen, opbuigingen, hoekverdraaiingen, krommingen, verleningen, verkortingen en verplaatsingen van statische of dynamische aard. Zij mogen het bouwwerk en constructie niet schaden noch het doelmatig functioneren ervan belemmeren.

8 Berekenen van een constructie. Volg zoveel mogelijk blokschema’s. Reken balken, gevels, daken uit per m 1. Reken vloeren uit per m 2. Opleglengten voor vloeren wordt uitgegaan van 100 mm en voor balken 200 mm. Bij doorgaande liggers op platen < 4 Kn/m 2 worden voor dwarskrachten en momenten gerekend met coëfficiënten. (Blz. 85). Bij vierzijdig opgelegde platen wordt gerekend met tabel 18 VBC zie bouwkundig tabellenboek blz. 87.

9 Voorbeeld 1 Gegeven: Een betonvloer in een kantoorgebouw heeft een dikte van 0,14 m. De niet dragende scheidingwanden veroorzaken een q eg;rep = 1,96 KN/m 1. Veiligheidsklasse 3. Gevraagd: Bepaal de rekenbelasting per oppervlakte- eenheid vloer.

10 Voorbeeld 1 Voor de binnenwand geldt: p eg;rep = q eg;rep = 1,96 KN/m 1 b o 2,5 m = 0,784 KN/ m 2 > 0,5 KN/ m 2 Voor een kantoorgebouw geldt: P rep = 2,5 KN/ m 2 en  = 0,5 terwijl er een puntlast van F rep = 3 KN aanwezig is

11 Voorbeeld 1

12

13 Opmerkingen De momentane combinatie wordt gebruikt voor het bepalen van de kruipvervormingen en voor bepaling van de eigen frequentie van vloeren.

14 Voorbeeld 2 Gegeven: Een betonbalk van 250 x 400 mm in een utiliteitsgebouw wordt belast met een q extreem van 10 KN/m 1. De permanente belasting op de balk bedraagt 5 KN/m 1. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met de puntlast en de momentane combinatie. Gevraagd: Bepaal de rekenbelasting per lengte-eenheid balk.

15 Voorbeeld 2

16

17 Einde presentatie Herman Ootes


Download ppt "Berekenen van permanente en veranderlijke belastingen Herman Ootes."

Verwante presentaties


Ads door Google