De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social marketing Een oplossing voor het alcoholprobleem bij jong volwassenen? Sandra Kuiper 1, 2, Jolanda Mathijssen 2, Peter van Nierop 1 1 GGD Brabant-Zuidoos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social marketing Een oplossing voor het alcoholprobleem bij jong volwassenen? Sandra Kuiper 1, 2, Jolanda Mathijssen 2, Peter van Nierop 1 1 GGD Brabant-Zuidoos."— Transcript van de presentatie:

1 Social marketing Een oplossing voor het alcoholprobleem bij jong volwassenen? Sandra Kuiper 1, 2, Jolanda Mathijssen 2, Peter van Nierop 1 1 GGD Brabant-Zuidoos 2 AWPG Brabant, Tranzo

2 Inleiding Excessief alcohol gebruik: – Gezondheidsrisico’s – Maatschappelijke impact Alcohol consumptie 16-jarigen – 93% ooit – 78% frequent

3 Probleem In de afgelopen jaren zijn er voor jong volwassenen vanaf 16 jaar verschillende alcoholinterventies ontwikkeld. Toch drinken zij nog steeds frequent en veel. Mogelijke oorzaak: Bereikbaarheid -Jong volwassenen zijn ‘niet te vinden’ -Jong volwassenen voelen zich niet aangesproken -Verschillen in houding en gedrag

4 Social marketing ‘… specifieke toepassing van marketing concepten, gecombineerd met gedragstheorieёn, om gedrags- verandering te bereiken: doel: gezondheids- / welzijnswinst Commerciёle marketing: doel: commerciёle winst

5 Doelstelling Inzicht vergaren in de verschillen in attitude jong volwassenen m.b.t. alcohol met als doel interventies beter te laten aansluiten bij de behoeften en benodigdheden doelgroep. Hoe? → Doelgroep segmentatie

6 Methoden Expertgroep bijeenkomsten Focusgroepinterviews met doelgroep Vragenlijstonderzoek Literatuuronderzoek

7 Resultaten 7500 vragenlijsten Respons: 2731 (36%) Beschikbaar voor segmentatie: 2592 (95%)

8 16/4/2012 Attitude ten aanzien van alcohol Alcohol als uitlaatklep Alcohol als norm Alcohol als vorm van gezelligheid Afkeer van dronkenschap Afkeer van alcohol

9 Houding ten aanzien van alcohol/segment

10 Algemene karakteristieken

11 Doelgroepsegmentatie 16-24 alcohol16/4/2012

12 Alcoholgebruik in het weekend

13 16/4/2012 Roken en andere middelen

14 16/4/2012 Vrijetijdsbesteding

15 Samenvatting Doelgroepsegmentatie cruciaal element van social marketing. Jong volwassenen verschillen in houding t.a.v. alcohol, maar ook t.a.v. andere elementen. Niet raadzaam één soort interventie boodschap aan te bieden aan alle jongvolwassenen. Implicaties voor dagelijkse praktijk/wetenschap? 16/4/2012

16 Vervolgonderzoek? Welke segmenten? Hoe te bereiken? Welke interventies? Bestaande? Nieuw? Social marketing? Participatie jongvolwassenen? 16/4/2012

17 Met dank aan Alle participanten Prof. dr. Henk Garretsen Prof. dr. Jeroen Vermunt Drs. Meriam Janssen Doelgroepsegmentatie 16-24 alcohol16/4/2012


Download ppt "Social marketing Een oplossing voor het alcoholprobleem bij jong volwassenen? Sandra Kuiper 1, 2, Jolanda Mathijssen 2, Peter van Nierop 1 1 GGD Brabant-Zuidoos."

Verwante presentaties


Ads door Google