De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht: wat wil het bedrijfsleven? Raadsinformatieavond 3 november 2009 VNO-NCW Utrecht, MKB Utrecht, TLN, EVO, PBU, KvK Midden-Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht: wat wil het bedrijfsleven? Raadsinformatieavond 3 november 2009 VNO-NCW Utrecht, MKB Utrecht, TLN, EVO, PBU, KvK Midden-Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht: wat wil het bedrijfsleven? Raadsinformatieavond 3 november 2009 VNO-NCW Utrecht, MKB Utrecht, TLN, EVO, PBU, KvK Midden-Nederland

2 Kenschets bedrijfsleven Utrecht Bedrijven: 23.000 Werkgelegenheid: 218.000 Omzet: 16 miljard

3 Waaraan moet ALU voldoen? Belangen van ondernemers onderdeel van de besluitvorming Nadelige effecten voldoende gecompenseerd Bedrijfsleven en gemeente werken samen aan oplossingen

4

5 Wat streeft het bedrijfsleven na? Een vitale Utrechtse economie Aantrekkelijk vestigingsklimaat Ruimte en bereikbaarheid voor ondernemers, klanten en bezoekers Schone lucht Bedrijfsleven heeft al veel gedaan: afspraken milieuzonering, uitstoot voertuigen, mobiliteitsmanagement, duurzaam transport

6 Vertaling in concrete doelen Bereikbaarheid, bevoorrading, doorstroming Parkeren en OV Kwaliteit openbare ruimte Promotie en imago, communicatie Monitoring economische effecten, onderzoek

7 Constateringen naar aanleiding van ALU Niet-optimale uitwerking van de ringstructuur Parkeergarage oostzijde van de stad vraagt hernieuwde aandacht, evenals OV vanaf P&R plekken Investeringen in openbare ruimte (binnenstad) vragen krachtdadige aanpak Promotie en marketing: “Utrecht vitaal, schoon en bereikbaar” Onderzoek en monitoring economische effecten

8 Voorgestelde ALU-structuur binnenstad en directe omgeving Positief dat het aantal knips is verminderd Echter: Bereikbaarheid binnenstad vermindert door de in te voeren knips (raakt ook bezoekers) Uitwerking noodzakelijk m.b.t. bereikbaarheid parkeerfaciliteiten Catharijnesingel Bereikbaarheid Amsterdamsestraatweg Parkeren oostkant van de stad Bevoorradingsroutes garanderen Nadelen voor ondernemers

9 Voorgestelde structuur westkant en ring Gemeente wil enerzijds een volwaardige ring, anderzijds wordt het traject PHL-laan in functie beperkt (motief: leefbaarheid) Bedrijfsleven hecht zeer aan een volwaardige ring Nieuwe invalsroute de stad in wordt door bedrijfsleven ondersteund Echter: de rol van die nieuwe route als onderdeel van de ring vraagt meer uitwerking: route lijkt niet logisch

10

11 Investeringen voor een vitale, schone en bereikbare stad (o.a. 10 miljoen) Bereikbaarheid, doorstroming, bevoorrading Verbeteren doorstroming (m.n. binnenring) Faciliteren bevoorradingsroutes binnenstad Dynamisch verkeersmanagement Vormgeving knips, keervoorzieningen Parkeren en OV Stadsbreed up to date parkeerverwijssysteem Parkeervoorziening oostzijde stad P&R´s Gratis parkeren tijdens werkzaamheden Gratis OV tijdens werkzaamheden Kwaliteit openbare ruimte Extra reinigingsacties Extra kwaliteit en onderhoud straatmeubilair Nieuwe bestrating Publieksevenementen, maandelijks Promotie van de stad Ontwikkeling totaalconcept Promotie Utrecht als winkelstad Promotie Utrecht als cultuur en kennisstad Communicatie Communicatie/bewegwijzering routes centra Communicatie en gedragsbeïnvloeding Vermelding in routesystemen Monitor economische effecten 0-meting economische effecten Jaarlijkse monitoring

12 Resumerend Bedrijfsleven en gemeente hebben gemeenschappelijk belang Economische belangen zijn cruciaal, de ondernemers dragen de economie! Dit vraagt om juiste afwegingen en investeringen. Suggesties bedrijfsleven hier gegeven Bedrijfsleven wil met de gemeente samenwerken aan een vitaal, schoon en bereikbaar Utrecht


Download ppt "Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht: wat wil het bedrijfsleven? Raadsinformatieavond 3 november 2009 VNO-NCW Utrecht, MKB Utrecht, TLN, EVO, PBU, KvK Midden-Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google