De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Gezondheid en leefbaarheid De echte criteria voor een duurzame stad Wordt Oog in Al werkelijk beschermd tegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Gezondheid en leefbaarheid De echte criteria voor een duurzame stad Wordt Oog in Al werkelijk beschermd tegen."— Transcript van de presentatie:

1 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Gezondheid en leefbaarheid De echte criteria voor een duurzame stad Wordt Oog in Al werkelijk beschermd tegen massief doorgaand verkeer? Schone lucht voor álle Utrechters!

2 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Doelstellingen gemeente met ALU2009 Ambitie college Utrecht: “Utrecht moet een goed bereikbare stad zijn, waar de bewoners gezonde lucht inademen.” Om dit te realiseren, zet de gemeente met het ALU in op drie doelen: “een goede luchtkwaliteit, als basis voor een gezonde leefomgeving en een leefbare stad, een bereikbare stad, en duurzame groei.” ALU2009: “De luchtkwaliteit moet beter, omwille van de gezondheid van de Utrechters en de verdere ontwikkeling van de stad.”

3 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten voor Utrecht Autobereikbaarheid Accommodatie autoverkeer leidt tot: Gigantische autoinfrastructuur Utrecht-West (meer radiale capaciteit): –Verkeersplein Hooggelegen –Taatse viaduct –Fly-over 24OP en verdubbeling wegen richting Jaarbeurs en HC. –Renovatie Majella-knoop inclusief extra by-pass –“Spoorlaan” plus tunnel in Zuilen NRU opgewaardeerd tot 80km weg Gevolg: Meer autodruk op binnenstad > overschrijding luchtkwaliteit > knips > Meer autoverkeer op de (westelijke) verdeelring > leefbaarheid en gezondheid komt nog verder in de knel. Enorme veel publiek geld om het autoverkeer in de stad te accommoderen. –Financiering is niet zeker > gemeente voert beleid zonder garanties op een goede uitkomst.

4 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten voor Utrecht Fiets + OV Onvoldoende ambitie met het OV, fiets en P+R! Vertramming is nog heel ver weg en afhankelijk van externe beslissers. P+R’s zijn te klein en te vrijblijvend > bijvoorbaat geen succes. –Er is sprake van slechts een ‘groeimodel”, –P+R capaciteit is te klein (6k5) tov 300.000 in/uitgaande bewegingen en is verminderd tov eerder ALU (8k5). –Aansluitend (H)OV is niet uitgewerkt. Bevordering fietsverkeer door betere infra is te slap en weinig overtuigend. < 1% PLUS: 600 mio is nog ongedekt voor het OV! 2015

5 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten voor Utrecht Dus wat blijft er over van die ambitie … “De luchtkwaliteit moet beter, omwille van de gezondheid van de Utrechters en de verdere ontwikkeling van de stad.”

6 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten voor Utrecht Dus wat blijft er over van die ambitie … “De luchtkwaliteit moet beter, omwille van de gezondheid van de Utrechters en de verdere ontwikkeling van de stad … (en onze externe verplichtingen), waarbij de luchtkwaliteit (helaas) een beperkende factor is.” autobereikbaarheid Memo Utrechts College

7 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Toenemende verkeersdruk PHL-laan Bedreiging voor de wijk Verkeersdruk in 2 jaar enorm toegenomen (>20%), m.n. vrachtverkeer (>31%). Meer knips in de binnenstad > meer druk op de westelijke verdeelring: 33.000 – 40.000 mvt/etm (>+100% @ 2007) Luchtkwaliteitsnormen worden overschreden > gezondheid in gevaar. Leefbaarheid wijk Oog in Al neemt drastisch af met gevaar van destabilisatie van de sociale structuur. Bewoners Oog in Al willen (en hebben indertijd gekozen!) voor: –een hechte wijk met bewoners van verschillende bevolkingsgroepen en een sterke sociale structuur –een schone, veilige, groene en goed onderhouden wijk –een wijk met een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand woningaanbod Bron: Gemeentelijke onderzoeken door Dufec –een wijk met goede welzijn- en zorgvoorzieningen en goede scholen –kleinschaligheid en op maat en gevarieerd winkelaanbod.

8 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten ALU2009 voor Oog in Al Leefbaarheid/Veiligheid van de wijk Oog in Al wordt herkend en onderschreven. College neemt afstand van suggesties 2x2 en benadrukt noodzaak handhaving 2x1! –PHL-laan is en blijft een wijkontsluitingsweg met 15.000 mvt/etm. “Omklappen v.d. westelijk verdeelring” naar parallelstructuur van A2 is pure winst en erkenning van gedachte Ronduit Weg. Suggesties RuW inpassing Hogeweidebug in radiale ontsluiting stad worden afgewezen > “Spoorlaan” lijkt onafwendbaar.

9 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten ALU2009 voor Oog in Al Knip Thomas à Kempisweg Knip Thomas à Kempisweg is voor Utrecht West de beste oplossing: –Kortste route PHL-laan – Cartesiusweg - St. Josephlaan is hiermee doorbroken. –Doorgaand verkeer (Kanaleneiland - Overvecht plus forenzen en vrachtverkeer zal langer op de Ring Utrecht/NRU blijven). Knip T. à Kempis moet gelijktijdig met knip Paardenveld gemaakt worden. –Uitbreiding by-pass en beter gebruik NOUW-2 moet worden bevorderd. –Conform uitspraak wethouder Bosch: “Zolang er geen oplossingen zijn voor de verdeelring, komen er geen knips” (24-10-2008), –Geen onduidelijkheid bij bewoners Utrecht West laten bestaan: “De knip zal niet worden gerealiseerd, indien de komende jaren mocht blijken dat deze uit oogpunt van leefbaarheid en luchtkwaliteit niet nodig is.” (blz.34) Knip TaK moet er zsm komen vanwege de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Alle andere maatregelen, als vrachtwagenverbod, rijstrookversmalling T. à Kempisweg, links-af verbod Pijperlaan enz. zijn dan niet meer nodig. Simpel en duidelijk.

10 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten ALU2009 voor Oog in Al En verder … Tunnel Josephlaan/Marnixlaan: –Tunnel lijkt enige mogelijkheid om Josephlaan/Marnixlaan te ontzien en goed leefklimaat terug te geven (2x1). –RuW vraagt dan maximale aandacht van gemeente voor betaalbare woningbouw, luchtkwaliteit tunnelmonden, onderzoek doortrekken tunnel naar Einsteindreef met afslagen/inritten Zuilen. Rijstrookvermindering Cartesiusweg –Verdubbeling by-pass alleen als er sprake is van: Rijstrookvermindering T. à Kempisweg én Spinozaweg (2x2 > 2x1) in beide richtingen. Geen dubbele opstelstroken rechtdoor op het Majellaplein en kruising met Laan v. Nieuw-Guinea. Eén opstelstrook rechtdoor Cartesiusweg Dwing het verkeer gebruik te maken van de NOUW totdat de Spoorlaan er ligt! Geef geen ruimte op de Tak-weg om weer dubbel op te stellen. Dat geeft onvoldoende soelaas voor bewoners Majellaplein, Spinozaweg en Oog in Al.

11 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Resultaten ALU2009 voor Oog in Al Korte termijn <2015 24 uurs vrachtwagenverbod moet er komen (2010-2015). Voorstel gemeente: –is te vrijblijvend (“vrijwillige, maar niet vrijblijvende afspraken met ondernemers”), –is puur op basis van luchtkwaliteitsnorm gebaseerd (salderen over 24 uur) en is daarom niet principieel en niet conform streven van leefbaarheid en veiligheid. –alleen een nachtelijk verbod lost overlast overdag niets op (83% >3,5m is overdag, 10% al het verkeer is vrachtverkeer), –handhaving nacht is onmogelijk omdat criteria ontbreken en toezicht miniem is. Fietsbrug Oog in Al: –Nut/noodzaak en kosten/baten Fietsbrug Oog in Al moeten onafhankelijk en ism bewoners onderzocht worden, ook voor alternatieve locaties voordat onomkeerbare beslissingen genomen worden. –Draagvlak Fietsbrug Oog in Al ontbreekt en is nu bedreiging voor de wijk en het park Oog in Al.

12 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Ronduit Weg: Ambities moeten hoger Het motto van de gemeente moet zijn: Leefbaarheid en gezondheid boven autobereikbaarheid en economie Ambities moeten zijn: Grotere en meer P+R’s met HOV-aansluiting en flankerend beleid: –Investeer in HOV (snel, comfortabel, frequent en veilig tussen grote centra en van transferia naar stadscentrum). –Vang het verkeer ‘echt ‘ af aan de rand, bv in de spits. –Biedt voordelige fiets/stallings opties. –Parkeertarieven in HC en Jaarbeurs hoger en progressief. –Zet in op mogelijkheden Rekening Rijden (hoge tarieven invalswegen). Investeer versneld in stedelijk en regionaal HOV. Meer “groene golven” voor het fietsverkeer.

13 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Ronduit Weg: Ambities moeten hoger Het roer moet om! Kies voor Utrecht als eerste groene en verkeersluwe stad in NL!

14 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Vraag en antwoord Voor vrachtwagens Vragen?

15 3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Ronduit Weg Dank voor uw komst en steun Schone lucht voor álle Utrechters!


Download ppt "3 november 2009Raadsinformatieavond ALU2009 Gezondheid en leefbaarheid De echte criteria voor een duurzame stad Wordt Oog in Al werkelijk beschermd tegen."

Verwante presentaties


Ads door Google