De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slim handhaven in Hoogeveen. Even voorstellen: wAuke Schipper Projectleider afdeling VeiligheidProjectleider afdeling Veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slim handhaven in Hoogeveen. Even voorstellen: wAuke Schipper Projectleider afdeling VeiligheidProjectleider afdeling Veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Slim handhaven in Hoogeveen

2 Even voorstellen: wAuke Schipper Projectleider afdeling VeiligheidProjectleider afdeling Veiligheid

3 Inhoud presentatie Drie delen: 1.Feiten en cijfers 2.Ontstaan afdeling Veiligheid n Organisatieverandering n Ontstaan afdeling Veiligheid n Ideevorming afdeling n Klantdefinitie 3.Slimmer handhaven n Functies en functieboek n Piramide n Eén handhaving n Generalist handhaver n Omgevingsvergunning

4 Feiten en cijfers w 56.000 inwoners w Team handhaving= 18,5 fte. w Inrichtingen: Cat.AMvBVergun.Controle Cat. 1 3674613 Cat. 2 587275161 Cat. 3 16715798 Cat. 4 01818

5 OrganisatieveranderingOrganisatieverandering wAanpak topdown wVorming nieuwe afdelingen: AdviesAdvies Administratieve DienstverleningAdministratieve Dienstverlening Facilitaire DienstverleningFacilitaire Dienstverlening GemeentewinkelGemeentewinkel IngenieursbureauIngenieursbureau Mens en WerkMens en Werk RuimteRuimte VeiligheidVeiligheid Wijk- en DorpsbeheerWijk- en Dorpsbeheer

6

7 Ideevorming voor een Afdeling Veiligheid w Luisteren naar de burger w Begrenzingen: Fysieke handhaving (omgevingsvergunning)Fysieke handhaving (omgevingsvergunning) geen sociaal rechercheurs of onderwijsinspecteurgeen sociaal rechercheurs of onderwijsinspecteur w Investeren in de keten ProbleemjongerenProbleemjongeren meer samenwerking met partners in het veldmeer samenwerking met partners in het veld w De bak met knikkers in beweging houden w Pro-actief en pramgmatisch!

8 Onze nieuwe klantdefinitie Niet de overtreder is de klant van de Afdeling Veiligheid “Maar de burger die gedupeerd wordt door een overtreder”

9 2004 start van de Afdeling Veiligheid 2004 start van de Afdeling Veiligheid w Uitwerken bouwplan zonder externe bureaus w Aanstellen projectleider opbouwen van de afdeling

10 De medewerkers en hun functies w Collega’s afdeling bij elkaar zetten, dus verhuizen w Vermindering van de vele verschillende functies: HandhavingHandhaving –3 type handhavers (zie piramide) Beleid en ondersteuningBeleid en ondersteuning –Brede juridische medewerkers –Brede beleidsmedewerkers w Iedereen heeft een nieuwe functie

11 Medewerker handhaving 5 fte Medewerker handhaving 1 8 fte Sr. medewerker handhaving 5.5 fte HBO+ MBO+ LBO+ Schaal 8 t/m 10 Piramide team handhaving 40 - 60 % 100 % 60- 90 % Schaal 6 t/m 8 Schaal 3 t/m5

12 Eén handhaving w Eén kadernota integrale handhaving 2005-2006 2007-2010 w Eén prioritering w Eén administratie w Eén juridische ondersteuning w Eén automatisering w Eén generalistische controle w Eén gecombineerde specialistische controle

13 Generalist handhaver w Bij gebrek aan een totaal opleiding w Ontwikkeling opleiding in samenwerking met Bestuursacademie w Specialisten leiden generalisten op w De specialisten krijgen stoomcursus ‘docent’ w Praktijkdag Horeca w ICT-ondersteuning met PDA w Subsidie ministerie BZK (InAxis) Innovatiepatent!Innovatiepatent! w Pilot VROM (omgevingsvergunning)

14 OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning w Eén vergunning vraagt om één handhaving w Minder vergunningverlening, meer handhaving w Eén bevoegd gezag, rol provincie? Afspraken makenAfspraken maken w Minder detail, meer algemene indruk w Meer verantwoordelijkheid leggen bij ondernemer/burger w Wie controleert de controleur?

15 Bedankt voor de aandacht en ik hoop dat ons concept van de afdeling Veiligheid u aanspreekt!


Download ppt "Slim handhaven in Hoogeveen. Even voorstellen: wAuke Schipper Projectleider afdeling VeiligheidProjectleider afdeling Veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google