De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische personeelsplanning NVP Noord-Brabant 8 februari 2012 Dr. Gerard Evers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische personeelsplanning NVP Noord-Brabant 8 februari 2012 Dr. Gerard Evers."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische personeelsplanning NVP Noord-Brabant 8 februari 2012 Dr. Gerard Evers

2 Gerard Evers Recente verleden Hoogleraar Human Capital Valuation UvT Hoofdredacteur Gids voor personeelsmanagement Nu Directeur Euro-HRM en CILS/CRC

3 l Dr. Gerard H.M. Evers Tilburgseweg 117 5051 AC Goirle gerard@eurohrm.nl 06 53465225

4 Ervaringen met SPP Twee boeken, derde in aantocht, artikelen Praktijk bij TNT Post, Rijkswaterstaat, vele zorginstellingen, Empower Limburg, gemeente Den Haag, provincie Utrecht, OU, ministerie BuZa, Rijksdienst. WEB Aruba, Staatsolie Suriname

5 Wake-up call: begrip van de zaak Wat staat ons de komende jaren te wachten? Demografie: dubbele vergrijzing Arbeidsmarkt Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Loonkostenbeheersing en budgetsturing Flexibele arbeidsorganisatie

6 Leeftijdsopbouw 1980

7 Leeftijdsopbouw 2020

8 Ontwikkeling geboorten en pensionering

9 Grijze druk (65+/15-65), 2010 Nederland 22,8 Duitsland 31,2 (maximum) Italie 31,0 Polen 19,0 UK 24,7 Ierland 16,7 (minimum) Frankrijk 25,8 EU gemiddeld 25,9

10 De Grote Uittocht

11 Een structureel tekort aan mensen 20102016 2040 7 8 9 10 6 Potentiele beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt

12 Omvang feitelijke en gewenste werkweek

13 Strategische personeelsplanning: grip op de zaak Pro-actief handelen vanuit strategisch perspectief 8 bouwstenen

14 Strategische personeelsplanning Voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, zodat een doeltreffende en doelmatige allocatie van arbeid tot stand wordt gebracht.

15 15 Business Case Outcome (effecten) Outcome (effecten) Output (prestaties) Output (prestaties) Throughput (productieproces) Throughput (productieproces) Input (middelen) Input (middelen) Onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve beschikbaarheid aan personeel nu en toekomst Niet kunnen behalen van gestelde doelen door: Onvoldoende productie Slechte service Niet efficiënt werken Veel fouten... Onvoldoende kennis & skills Ontbreken juiste attitude Onvoldoende productiviteit Onvoldoende motivatie Strategische doelen worden niet gerealiseerd Slechte reputatie Geen Employer of Choice Ontevreden klanten... Failing to Plan, is Planning to Fail

16 Drie elementen VRAAG NAAR PERSONEEL AFSTEMMEN INTERN AANBOD EXTERN AANBOD

17 Strategisch organisatiebeleid Strategisch HR-Beleid Strategische personeelsbehoefte (PIOFACH) Strategische personeelsplanning (1) (2) (3) (4)

18 Relatie met andere HR instrumenten Personele budgettering Werving, selectie Loopbaanmanagement Beoordeling en beloning HRD: opleiding en training Taak- en functievorming

19 Uitgangspunten SPP SPP is verweven met organisatiebeleid SPP is gericht op benutting van resources en ontwikkeling van waarde en potentieel SPP vereist intensieve samenwerking tussen lijnmanagement en HR. SPP maakt deel uit van Planning & Control cyclus

20 Formatie (benodigde Bezetting): Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Vergrijzing Mobiliteit Schoolverlaters Conjunctuur Krapte Loonniveau Flexibiliteit Huidige bezetting (inclusief externen e.d.): Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Gewenste formatie (benodigdeBezetting): Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Scenario’s Alternatieven: bv. automatisering Dynamiek IDU Verwachte bezetting: Kwantiteit, kwaliteit, kosten, arbeidsrelatie Gaps Beleidsdiscussie Acties Werving, opleiding, doorstroom, flexpool Bouwstenen voor SPP Vraag Intern aanbod Extern aanbod Nu Straks Huidige boventalligheid, vacatures

21 SPP = K3R Strategische personeelsplanning KWANTITEITHandjes KWALITEITHersens, houding KOSTENEuro’s ARBEIDSRELATIESFlexibele schil

22 8 bouwstenen 1.Huidige bezetting (samenstelling) 2.Huidige bezetting: kwaliteit (HR3P) 3.Huidige bezetting: dynamiek (IDU) 4.Huidige formatie en scenario’s toekomst 5.Externe arbeidsmarktontwikkelingen 6.Toekomstige verwachte bezetting (K3R) 7.Toekomstige gewenste formatie (K3R) 8.Confrontatie en actieplannen

23

24 IDU matrix 1-1 2012 ABCuittotaal 1-1 2011 A40001050 B1278010100 C02843735500 In151055-80 totaal6711649255…

25 De HR3P – matrix ingevuld Huidige performance potentieel onvoldoendebevredigendgoeduitstekend Pot.grenzen bereikt Jos Sharita Geertje, Peter Ton, Sjaak, Annelies Ingrid, Henk, Tom Groei binnen functie Ayla, PipPiet, Irene Suzanne Alice, Klaas Promotable op LT SvenMarion Promotable op KT WillemGeert-Jan, Jorieke

26 De HR3P – matrix naar kosten performance onvoldoendebevredigendgoeduitstekend Pot.grenzen bereikt Groei binnen functie Promotable op LT Promotable op KT legenda = < 30 mille = 30 -50 mille = > 50 mille

27 Wat hebben we straks nodig? Planningshorizon 3-5 jaar (of langer). Toekomst staat meestal niet vast…. Gewenste formatie hangt af van organisatiestrategie. Deze is afhankelijk van externe omgeving en concurrentiestrategie (Porter). Externe omgeving: beïnvloedende factoren benoemen, selecteren op impact en onzekerheid. O.a. benaderen via scenarioplanning (Mintzberg, Schwartz). Elk van de 4 scenario’s doorvertalen in K3R formatie.

28 Geen SWOT maar TOWS Niet van binnen naar buiten redeneren, maar omgekeerd Eerst omgevingsinvloeden, en daarna aanpassingsvermogen organisatie

29 Wie doet wat? bouwsteenlijnHR 1. Inventarisatie (huidig)-XX 2. Recente mobiliteit: IDU-XX 3. Vlootschouw: HR3PXXX 4. Toekomstige formatie: Scenario’sXXX 5. Externe arbeidsmarkt-XX 6. Toekomstige bezetting-XX 7. ConfrontatieXX 8. Oplossingen: actiesXX

30 Ervaringen en valkuilen 1.SPP is product èn proces: Echternach processie 2.SPP is géén boekhouden: ruwe schets ipv (schijn-)precisie 3.Naast strategisch ook tactisch en operationeel 4.Neem de tijd: SPP als leerproces, frequent herhalen 5.Kies lijnmanagers en P&O-ers met strategisch inzicht 6.Kies stevige projectleider 7.Begin niet te grootschalig: neem eerst onderdeel en rol het later verder uit.


Download ppt "Strategische personeelsplanning NVP Noord-Brabant 8 februari 2012 Dr. Gerard Evers."

Verwante presentaties


Ads door Google