De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe duurzaam ben jij? Peter Rooze 25 juni 2011 Innoveren met Personeel©

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe duurzaam ben jij? Peter Rooze 25 juni 2011 Innoveren met Personeel©"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe duurzaam ben jij? Peter Rooze 25 juni 2011 Innoveren met Personeel©

2

3 Begrip duurzaam Niet alleen korte termijn, vooral lange termijn. Ook werkgelegenheid voor toekomst; dus handhaven populatie Ondervangen van ‘slijtage’ en vergankelijkheid. Zorg voor omgeving; in handhaven populatie Zorgen voor vervangbaarheid. Beheer van visstand; reproduceren Minimaliseren van kans op uitval. Bijvangsten minimaliseren Beoordelen vanuit proces. Traceerbaarheid; totale kwaliteitszorg Innoveren met Personeel©

4

5 Leeftijdsopbouw 1980 Bron: Gerard Evers, Innoveren met personeel Innoveren met Personeel©

6 Leeftijdsopbouw 2020 Bron: Gerard Evers, Innoveren met personeel Innoveren met Personeel©

7 Een structureel tekort aan mensen 20102016 2040 7 8 9 10 6 Potentiële beroepsbevolking 700.000 Aantal mensen dat werkt Bron: Gerard Evers, Innoveren met personeel Innoveren met Personeel©

8 Wij hebben jou nodig voor de arbeidsmarkt!!! Blijf inzetbaar! Innoveren met Personeel©

9 Ambiter Opfrisser Meester Innovator + + Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel©

10 ‘Drivers’ voor duurzaamheid 1. Reputatie 2. Prestatie 3. Innovatievermogen 4. Investering 5. Persoonlijkheid (competenties) 6. Beschikbaarheid Innoveren met Personeel©

11 Kenmerken 1. Reputatie a. Positie op arbeidsmarkt b. Kennispositie c. Kennisontwikkeling 2. Prestatie a. Declarabele/direct productieve uren b. Beoordeling door klant c. Beoordeling organisatie 3. Innovatievermogen a. Adoptievermogen b. Functionele flexibiliteit c. Mentale flexibiliteit 4. Investering a. Opleiding en training b. Kennisverwerving c. Begeleiding(Bewaking functionering) 5. Persoonlijkheid (competenties) a. Gedragsvaardigheden b. Groeimogelijkheden (potentie) 6. Beschikbaarheid a. Ziekteverzuim b. Mentaal verzuim c. Effectieve tijdsbenutting (Productiegerichtheid) Innoveren met Personeel©

12 –(R) Positieve reputatie –(R) Bezit veel theoretische kennis en weinig praktijkervaring. –(P) Lage toegevoegde waarde (weinig declarabele uren). –(I)Hoge flexibiliteit en adoptievermogen. –(I)Veel investering inwerkprogramma’s, opleiding en training –(P) voldoet aan criteria en heeft groeipotentie –(B) Hoge beschikbaarheid Ambiter Innoveren met Personeel© Je kunt de toekomst vormen van het bedrijf:

13 –(R) Zeer positieve reputatie –(R) Heeft een brede basiskennis en een onderscheidend uniek specialisme –(P) Haalt norm declarabele uren en zeer hoge toegevoegde waarde –(I) adoptievermogen zeer hoog, flexibiliteit hoog –(I) Investeringen nemen af en ‘aandeel’ in succes blijft groeien –(P) Uitstekend: blinkt uit. –(B) Zeer hoog Innovator Innoveren met Personeel© Je bent geslaagd in je groeiproces, (sleutelcollega)

14 Meester –(R) Positief, is aan slijtage onderhevig. –(P) Voldoet tot goed, meer declarabele uren dan norm –(I) adoptievermogen en flexibiliteit neemt af. –(I) Gering, alleen opleiding als het moet. –(P) Presteert volgens norm, potentie neemt af. –(B) verzuim is acceptabel werkt effectief en efficiënt. Innoveren met Personeel© Je zorgt voor grote inkomsten, goede resultaten en lage investerin

15 Opfrisser –(R) is negatief. –(P) onvoldoende declarabele uren –(I) adoptievermogen is afwezig, flexibiliteit nihil –(I) Wordt niet in geïnvesteerd, ziet geen voordelen in opleiding –(P) scoort redelijk –(B) is lager dan de norm, hoog mentaal verzuim, vluchtgedrag Innoveren met Personeel© Je draagt weinig (niet) bij tot resultaat van de organisatie

16 Wat te doen? PositieRol OrganisatieRol Medewerker AmbiterVERSTERKENVeel extra tijd investeren in ontwikkeling InnovatorUITBOUWENWisseling van uitdaging en verdieping MeesterVASTHOUDENOriëntatie op nieuwe klus, activiteiten naast het werk, specialiseren OpfrisserTOEKOMSTPERSPECTIEF VERSCHUIVEN Back to basics Loopbaan- en levensoriëntatie Innoveren met Personeel©

17 Wat te doen? PositieRol OrganisatieRol Medewerker AmbiterVERSTERKENVeel extra tijd investeren in ontwikkeling InnovatorUITBOUWENWisseling van uitdaging en verdieping MeesterVASTHOUDENOriëntatie op nieuwe klus, activiteiten naast het werk, specialiseren OpfrisserTOEKOMSTPERSPECTIEF VERSCHUIVEN Back to basics Loopbaan- en levensoriëntatie Innoveren met Personeel©

18 AmbiterInnovator OpfrisserMeester + + Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel©

19 Gordon Ramsey Heston Marc Blumenthal Jamie Oliver Nick Schuld Paul Bocuse

20 Innoveren met Personeel©

21 AmbiterInnovator OpfrisserMeester + + Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel©

22

23 Uitslag Loopbaanpotentiemeter Innoveren met Personeel©

24 Casus (bijvoorbeeld:) Senior power: langer met plezier doorwerken Ik wil wel, maar ik weet niet hoe! Naam Leeftijd Partner Functie Dienstjaren Ambitie Cor 59 Danny Senior medewerker Administratie 20 Met62 jaar minder werken, flexibel pensioen.Kan het geld en collega's niet missen Innoveren met Personeel©

25 + + AmbiterInnovator OpfrisserMeester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie % % % % Innoveren met Personeel© % gewenst % % %

26 + + AmbiterInnovator OpfrisserMeester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie % % % % Innoveren met Personeel©

27 Welvaart en Werk behoud van leefomgeving 1.Registratie 2.Reductie bijvangsten 3.Beheer 4.Traceerbaarheid (ketenbeheersing) People, Planet & Profit Brundtland (1987) World Commission on Enviroment & development Duurzame inzetbaarheid als antwoord op: Schaarste arbeidsmarkt & TD Innoveren met Personeel©

28 + + Ambiter Innovator Opfrisser Meester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel© variabele beloning & evt. salarisgroei variabele beloning & salarisgroei variabele beloning & geen salarisgroei Lage variabele beloning & geen salarisgroei

29 + + Ambiter Innovator Opfrisser Meester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel©

30 + + AmbiterInnovator OpfrisserMeester Laag Hoog Potentie - Hoog Prestatie Innoveren met Personeel©

31

32

33


Download ppt "Hoe duurzaam ben jij? Peter Rooze 25 juni 2011 Innoveren met Personeel©"

Verwante presentaties


Ads door Google