De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aanspreker en de aangesprokene ROC α COLLEGE 4 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aanspreker en de aangesprokene ROC α COLLEGE 4 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 De aanspreker en de aangesprokene ROC α COLLEGE 4 januari 2010

2 Goed Bezig

3 Over een andere boeg De huidige koers van uw onderwijs is niet meer in overeenstemming met de heersende wind Wat is huidige koers? 1.Bij ons staat de deelnemer met zijn talenten centraal. 2.Wij vormen een christelijk-sociale maatschappelijke onderneming. 3.Ons onderwijs is persoonlijk, waardengeori ë nteerd en verweven met het werkveld. 4.Wij bouwen aan een open, betrokken en leergierige cultuur. 5.Wij zien de organisatie als een waardengemeenschap. Wat is heersende wind? – Managerialisme: slechts het resultaat telt – Neo Kapitalisme: slechts een dimensie telt – Multiculturalisme: elk resultaat is leuk, mits……. – Neo Aristocratisme: allemaal Prinsjes en Prinsesjes

4 KLACHTEN Het is dus voorstelbaar dat er klachten zijn Het gaat dan over dingen die niet gaan zoals de mensen zouden willen dat ze gaan – Voorbeeld: Hoe Gijs me in 1971 voor de posttafel aansprak We zouden ons dus kunnen afvragen hoe het komt dat mensen iets willen Maar dat slaan we over We gaan ons afvragen wát ze willen De vraag wordt dus: WAT WIL DE MENS? (En dan in het bijzonder: Wat wil de ROC mens?)

5 De kruin en de wortels De mens reist langs twee sporen en die reis is voor een groot deel: Leren – Er is veel wat we makkelijk leren – En ook veel wat moeilijk is om te leren Cultuur (De Kruin) – Moeilijk om na gevoelige periode te leren – Er is veel voorwerk nodig (enculturatie) – Alle groeperingen hebben weer andere culturen Natuur (De Wortels) – Bepaalt wat we lekker, leuk, afschuwelijk of saai vinden – Vaak makkelijk te leren (verslaving!) – Alle mensen hebben ongeveer dezelfde aanleg

6 Wat zijn die wortels van de mens? Voortplanting (Hofmaken, Paring, Stalking, Porno, SEXINDUSTRIE) Kinderzorg (Temperatuur, Voedsel, Veiligheid, WOONERF, KINDERINDUSTRIE) Erbij horen (Kudde, School, Zwerm, Familie, Stam, Netwerk, Volk, Natie, COMMUNITY) Communicatie (Signaalsystemen, Taal, Media, EMAIL, CHAT, GSM, COMM.INDUSTRIE) Verkennen (Omgeving, Sociale netwerk, Wacht houden, Krant lezen, INTERNET, TV, MEDIA) Status (Dominantiehierarchie, Ambitie, RESPECT, RECLAME, STATUSINDUSTRIE) Agressie (Dreigen, Verdedigen, Vecht/vlucht, ZINLOOS GEWELD, VECHTINDUSTRIE) Jagen (achtervolgen, besluipen, mobbing, doden, JACHT, UITVERKOOP Fourageren (Zoeken, Eten, Delen, Herkauwen, Cantine, ***, CONSUMEREN, McDONALDS) Territorium maken (Gebied, Gebouw, Persoonlijke ruimte, Eigen plek, WOONINDUSTRIE) Voorraad maken (Eikeltjes, Hamsteren, Vrienden, Banken, RIJK WORDEN, FINANCE) Bouwen (Hol, Nest, Val, Dam, Kantoor, Stadion, SCHOENENDOZEN, BOUWINDUSTRIE) Ruilen (Quid pro quo, oog om oog, geschenken, ruilhandel, HANDEL) Lichaamsverzorging (Gladstrijken, Wassen, fitness, COSMETICA & MODE INDUSTRIE) Afwachten (Pauzeren,Wachten, Uitrusten, Zonnen, LEKKER LUIEREN, GEMAKSINDUSTRIE) Migratie (Trek, Nomadisme, Auto's, UITGAAN, MIGRATIE, VACANTIEINDUSTRIE ) Spel (Prooi, Paintball, Pokeren, Poppen, Plagen, COMPUTERSPELLETJES, SPEELINDUSTRIE ROC

7 AANSPREKEN ALS WE GELEERD WILLEN LIJKEN, NOEMEN WE HET: communiceren Aanspreken staat in dienst van andere motieven Als we die weten, kunnen we er juist op reageren Goede kandidaten zijn: 1.Voortplanting 2.Kinderzorg 3.Erbij horen 4.Communicatie 5.Verkennen 6.Status 7.Agressie 8.Jagen 9.Fourageren 10.Territorium maken 11.Voorraad maken 12.Bouwen 13.Ruilen 14.Lichaamsverzorging 15.Afwachten 16.Migratie 17.Spel OP DEZE LEEFTIJD IS HET VOORAL:

8 www.leren.nl Home / Wat wil jij leren? / Site aanmeldenHomeWat wil jij leren?Site aanmelden LerenLeren > Cursus > Sociale vaardigheden > Lastige mensen > AansprekenCursusSociale vaardighedenLastige mensen Contact maken met een lastige persoon Een goede grondhouding is: nieuwsgierigheid. Een lastige persoon kalmeert als je oprecht interesse toont voor zijn situatie. Probeer hem te begrijpen zonder te oordelen. Benader de lastige persoon eens in een andere context. Is hij in een vergadering lastig, probeer het dan eens aan de lunchtafel. Ga persoonlijk langs in plaats van te e-mailen 5 STAPPEN Luisteren Ontmantel de boosheid Verduidelijk en neutraliseer het probleem Stel oplossingen voor Sluit af met een positieve conclusie

9 Wat is er eigenlijk aan de hand? Zo’n jongen praat niet tegen Ú (communicatie) Hij praat tegen zijn vrienden (status, erbij horen) Hij praat tegen de meisjes (voortplanting, jagen) Hij praat tegen zichzelf, want: – Hij wil weten waar hij aan toe is (status, verkennen) – Hij wil een lekker potje vechten (agressie) – Hij heeft een slecht humeur (lichaamsverzorging) – Hij wil eens wat ondernemen (afwachten) Bovendien speelt hij een spel (spelen) En Heel Belangrijk: Zijn kruin is niet erg goed in model gesnoeid

10 © 2006 JP van de Sande RuG Wat zegt de cultuur over de mens Cultuur is alles wat een groep mensen gedurende vele generaties tot stand heeft gebracht op basis van onze menselijke aanleg. Cultuur is dus: 1.TAAL, MANIER VAN UITDRUKKEN (bv nonverbaal) 2.GODSDIENST, FILOSOFIE, FESTIVALS 3.ETEN, DRINKEN, GENIETEN 4.HELDEN, VERHALEN, SPROOKJES 5.KUNST, GEBOUWEN, SIERADEN 6.MANIEREN VAN SAMENLEVEN (bv. Stad vs platteland) 7.IDEALEN, WAARDEN, WAARDERINGEN 8.REGERING, POLITIEK SYSTEEM, RECHTSPRAAK 9.REGELS, NORMEN, GEWOONTES, FOLKLORE 10.RELATIES EN OPVOEDING 11.VERHOUDINGEN MET ANDERE GROEPEN MENSEN

11 Nogal een individualistisch en vrouwelijk landje

12 Managerialism (Pollit, 1993; McLaughlin et al., 2001; Mawby & Worthington, 2002). Organisaties lijken meer op elkaar dan ze verschillen Dus vakkennis is secundair. Alles kan ingehuurd worden Efficiency en groei zijn de toverwoorden Nadruk op output en resultaten Ontwikkeling prestatie-indicatoren en ranglijsten Nadruk op de voordelen van concurrentie Centralisatie-tendens: Afkeer van zelf-sturende teams De burger wordt als klant gezien, de werknemer als tool (HRM) Er wordt alleen vooruit gekeken (Henry Ford: history is bunk) Geen interesse en inzicht in onbedoelde gevolgen Combinatie van centrale beleidsvorming met lokale dienstverstrekking Loyaliteit aan groep is meer een kwestie van sentiment dan noodzaak

13 Waardoor ontstaan grote structuren? 1.Broedse kip effect ‘ik zit op 38 miljoen’ 2.Glijmiddel effect AH 3.Wet van Parkinson – Hoeveelheid personeel neemt toe onafhankelijk van de hoeveelheid werk – Ook wel: werk dijdt uit tot het de beschikbare tijd vult – Basis: aanstellen ondergeschikten = promotie

14 Barker & Wicker. Under- en over- manning UndermannedOvermanned – Intensief doelgedragPlichtmatig doelgedrag – Taken anderen corrigeren en overnemenSpecialisatie – Zwakke leden beschermenWeinig hulp aan collegas – Accepterend tov collegasGericht op eigenaardigheden – Betrokken bij kwaliteit totaalproductHoogstens voor deelproduct – Betrokken bij groepCynisch over groep – Denken in termen van takenDenken in termen van personen – Overbelasting ledenLeegloop – ONTEVREDEN MANAGERSTEVREDEN MANAGERS

15 © 2006 JP van de Sande RuG Wat is een professional? Letterlijk: een beroepsuitoefenaar met borging VOORDELEN: Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is Die zich met zijn positie identificeert Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie) NADELEN: Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is Die zich met zijn positie identificeert Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie)

16 © 2006 JP van de Sande RuG Enkele voorbeelden van Professioneel

17 Enkele raadgevingen voor bestuurders Huidige maatschappij aanzienlijk softer dan ooit Burgers zijn er aan gewend geraakt dat staat voor alles zorgt (Leviathan) Staatsmacht berust vooral op regels Dan wordt persoonlijke macht zwakker Regels zijn niet aan te spreken, de α wel De α dat bent U Aanvallen door burgers op overheid ontstaan door Wij-Zij gevoel Dat nemen we niet weg door mooie woorden Dus: Er op uit, zoek de identificatie! Ga kijken!

18 © 2006 JP van de Sande RuG slotconclusie Je kunt de mensen niets leren. Maar je kunt ze wel helpen het zelf te ontdekken Gallileo Gallilei (ca 1620)

19

20


Download ppt "De aanspreker en de aangesprokene ROC α COLLEGE 4 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google