De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEWELD & LEIDERSCHAP OLL ELSPEET 16 juni 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEWELD & LEIDERSCHAP OLL ELSPEET 16 juni 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL."— Transcript van de presentatie:

1 GEWELD & LEIDERSCHAP OLL ELSPEET 16 juni 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL

2 Inhoud Inleiding Wat is agressie? Slachtofferschap Leiderschap

3 Inleiding

4 Is er iets veranderd? JA JA, de wereld is een veel veiliger plek geworden JA, de mensen zijn veel minder gewend aan geweld JA, we zijn multiculti & begrijpen elkaar niet echt NEE NEE, de menselijke natuur is al 200000 jaar gelijk NEE, maar het leven is veel meer georganiseerd NEE, maar de media moeten dat wel roepen

5 De wereld is veiliger geworden Moordcyfers goede indicatie voor geweldniveaus Geweldniveaus zijn in 500 jaar met een factor 10 gedaald Overigens zijn ook ongevallen sterk teruggebracht En is de gem. leeftijd sterk gestegen Gevolg: mensen zijn niet meer aan geweld gewend Daardoor: we zijn nog nooit zo bang geweest En ook: er zijn bij ons niet veel gelegenheden meer voor heldendom Moorden per 100.000. 1200-heden

6 De risicoloze maatschappij Wildavsky: Riskless society Ulrich Beck: Risk society –We zijn nog nooit zo veilig geweest als nu –Ongelukken, ziekten > Gemiddelde leeftijd –Misdaden (behalve kleine criminaliteit) –Discriminatie en misbruik minderheden –Vechterij en mishandeling –We zijn nog nooit zo bang geweest als nu –Media en psychologen werken hier duchtig aan mee –Alles wat gebeurt wordt gerapporteerd en gearchiveerd –Slachtoffer- en klaag-cultuur wordt steeds sterker –Afstanden tussen subculturen en leeftijden zijn groot (apartheid) –Door beschikbaarheid wereld wijde info lijkt het meer –Door vele getallen raken mensen in de war (ongecyferdheid) –Grenzen beginnen bereikt te worden

7 © 2006 JP van de Sande RuG De mens reist langs twee sporen NATUUR Voortplanting Kinderzorg Erbij horen Status Agressie Communicatie Verkennen Eten/Drinken Voorraad maken Territorium maken Jagen Bouwen Ruilen Lichaamsverzorging Uitrusten Migratie Spel CULTUUR RELATIES EN OPVOEDING HELDEN, VERHALEN, SPROOKJES MANIEREN VAN SAMENLEVEN (bv. Stad vs platteland) REGELS, NORMEN, GEWOONTES, FOLKLORE REGERING, POLITIEK SYSTEEM, RECHTSPRAAK TAAL, MANIER VAN UITDRUKKEN WETENSCHAP, GODSDIENST, FILOSOFIE IDEALEN, WAARDEN, WAARDERINGEN TECHNIEK, GENEESMIDDELEN, APPARATEN, WAPENS ETEN, DRINKEN, GENIETEN, FESTIVALS KUNST, GEBOUWEN, SIERADEN VERHOUDINGEN MET ANDERE GROEPEN MENSEN

8 © 2006 JP van de Sande RuG De samenleving kent ook twee sporen NATUUR Niets dierlijks is ons vreemd Instincten en emoties Hedonisme Langzame ontwikkeling Samenleving: Gemeinschaft Behoefte aan erbij horen Groepsdoelen Plicht; Eer; Traditie Conservatief; Stabiliteit Religie; Magie Strong ties Specifieke reacties op onvrede Sociale steun zoeken/geven Toename cohesie Strijd zoeken met vijand Acceptatie van lot CULTUUR Ratio beïnvloedt gedrag Normen & Waarden Kosten-Baten analyse Snelle planning Samenleving: Gesellschaft Behoefte aan vrijheid Individualistische doelen Vrijheid; Geld; Vernieuwing Progressief; Schijnverandering Ideologie; Techniek Weak ties Specifieke reacties op onvrede Steun professional zoeken Toename isolement Zoeken rationele oplossing Verzet tegen lot

9 Wat is agressie?

10 © 2006 JP van de Sande RuG Wat is agressie? Letterlijk: toenaderen (in plaats van vluchten) Alle dieren kennen een Fight/Flight mechanisme Zeer snelle en omkeerbare beslissing ogv schatting Twee soorten A: Binnen Soort (affectief) en Tussen Soorten (prooi) Affectief Systeem kent vele remmen en controlemechanismen –instinctief: Niet te ver gaan, Dominantie, Schattigheid –Cultureel: normen, formele aspecten, wetten en practische bezwaren (cf Elias) Prooi systeem veel minder. (cf ontmenselijking)

11 Twee soorten 1.Prooi agressie (lustmoord, oorlog, genocide) 1.Wordt meestal instrumenteel gebruikt 2.Is onder bewuste controle 3.Status object belangrijk, maar geen remming 4.Leidt tot ernstig letsel 5.Emotie: minachting, walging, lustbeleving 2.Emotionele agressie (Ruzie, amok, rellen) 1.Wordt meestal gebruikt als uiting van gevoel 2.Niet goed te controleren 3.Hoge status zorgt voor remming, mits O niet bang 4.Eerder dreigen dan doen, maar: rood waas 5.Emotie: woede, haat, wraak

12 Prooi agressie: plezier in rellen en doden

13 Verdere wetenswaardigheden over agressie Agressie is een natuurlijke en positieve emotie –Denk aan voetballerij, computergames, films, nieuws Frustratie-agressie hypothese; Stortbak model; Pers.heid Aandrift is algemeen, remmingen varieren. (Drank etc.) Vecht-vlucht balans: Agr. vnl bij waargenomen kans succes Typische dader agressie is Jong, arm, en man Typisch slachtoffer agressie is Jong, arm, en man Er zijn sexeverschillen, maar vnl vanuit cultuur Vaak is het toeval wie dader en wie slachtoffer is –Hierover wordt niets gepubliceerd Agressie wordt getriggerd (geluiden, wapens etc) Manier van agressie wordt gecopieerd van media Er is geen bewijs voor katharsis hypothese Winnen verhoogt T productie, verliezen verlaagt het

14 Hoe wordt AGRESSIE gestuurd? PERSOON gewoonten eigenschappen sexe, opleiding etc vaardigheden karakter SITUATIE WAARNEMING SITUATIE PRETTIG? (AKELIG) STIMULEREND? (REM) CONTROLE? (BANG) UITDAGEND? (SAAI) WIJ-GEVOEL? (WIJ/ZIJ), FORMEEL (LOSJES) EMOTIE GEDRAG NADENKEN SITUATIEDWANG

15 SLACHTOFFERSCHAP

16 DADER >>>><<< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2086972/slides/slide_16.jpg", "name": "DADER >>>><<<>>><<<

17 Het trauma 1.Van Grieks  Wond (mv:  ) 2.In medicijnen massieve verminkende verwonding 3.In psychologie restanten van ernstige schok 4.Ligt opgeslagen in geheugen 5.Herinnering door sommigen moeilijk te verdringen 6.Levert sinds ca. 1985 solide claim op slachtofferschap 7.Heeft groot apparaat van hulpverleners opgeroepen 8.Daardoor ook officiële status: PTSS (of PTSD) 9.Trauma is dus factor van betekenis geworden 

18 Post Traumatic Stress Syndrome Klinkt heel geleerd Officiële symptomen: Flashbacks, slapeloosheid, verslaving vermijdingsgedrag, concentratieverlies, emotionele instabiliteit Therapieën: Afleiding/verdringing/gewenning: Is normaal, werkt redelijk Wachten: na enkele weken verdwijnt het bij de meesten Herbeleving: Werkt maar zeer ten dele. Werkt onmiddellijk na afloop zelfs averechts Medicijnen (tranquillizers etc): Symptoombestrijding Omscholing trauma deskundigen: nog niet geprobeerd

19 Moderne ziekten II ADD, ADHD, Anorexia, Asperger, Autisme, Automutilatie Bereavement,Bindingsangst, Borderline, Boulemie, Burnout Chronische voedselweigering, CVS Dependent personality disorder, Depersonalisatie, Dyslexie Faalangst, Fibromyalgie, Gokverslaving Hechtingsstoornis, Hoogbegaafdheid, Hypochondrie Lege Nest syndroom, ME, Munchausen by proxy, NLD Obesitas, ODD, Overspanning Posttraumatisch stress syndroom, Restless legs, RSI Sexual arousal disorder, Sexverslaving, Slaap apneu Voedselallergie Whiplash (zie ook: www.psychowijzer.nl)

20 En tenslotte Als alles faalt, kunt U altijd nog iets nemen

21 Leiderschap, Agressie en slachtofferschap

22 Formele vs Informele hierarchie

23 Probleemoplossen voor lage status

24 Probleemoplossen voor hoge status P = VRM² P= pleuris-sterkte V= verwijtbaarheid R= relevantie M= mediageniekheid Met dank aan Siske Klaassens

25 Macht wordt gegeven Om macht te krijgen moet men zich bewijzen Als lageren geen vertrouwen hebben, heeft machtige geen werkelijke invloed De evaluatie van gedrag (vaak prestaties) is het draaipunt Daarbij hoort duidelijk: Bejegening & Sociale vaardigheid Vandaar belang van sociaal netwerk (de Waal, 1982) Coalities vormen de motor van evaluaties en daarmee van statustoekenning Meeste mensen zijn onrealistisch optimistisch Ook collega’s, superieuren en vrienden beoordelen gedrag onrealistisch optimistisch Ze proberen dit optimisme te beschermen tot het niet meer kan. Dan desertie of devaluatie

26 De alpha Als het over macht gaat zijn we snel verblind: Door grootte Door mooie kleuren Door indrukwekkende displays Door angstaanjagendheid Door opvallendheid

27 De onderdanen De leider trekt alle aandacht, in de pers, in het dagelijks leven en zelfs in de wetenschap Toch zouden we liever naar de volgelingen moeten kijken, want: MACHT WORDT GEGEVEN Macht berust op coalities Veel mensen hebben een talent voor ondergeschiktheid Minder mensen hebben talent voor leidinggeven Veel mensen vinden verantwoording griezelig Mensen identificeren zich makkelijk met een machtige (charismatisch leiderschap)

28 Charismatisch leiderschap. Freud’s visie (1921) Basisidee –Mens heeft ingeboren sociale mechanismen –Deze komen helder tot uiting in de “oerhorde” –Moderne groepen vertonen nog vele kenmerken van oerhorde Uitgangseisen –Leider heeft of verwerft bijzondere competenties in woord en daad en fascinatie met idee –Leider heeft Narcistische persoonlijkheid –Leider heeft voor alle onderschikten persoonlijke belangstelling –Leider is minder geïnteresseerd in omgang met hogeren of gelijken Ontwikkeling –Op grond van zijn competenties verwerft leider crediet –Leider heeft door Narcisme grote behoefte aan zelfbevestiging –Crediet wordt door leider gezien als steun voor narcistische keuze –Volgers merken dat hun steun de leider sterker maakt –Volgers beginnen zich door libidineuze mechanismen te identificeren met leider –Deze identificatie bevestigt narcistische keuze verder Gevolgen: –Door identificatie wordt wens leider als eigen wens gevoeld –Leider wordt steeds sterker –Elke volger heeft idee van persoonlijke band met leider

29 Hoe ontstaat Wij-Zij tegenstelling? Mensen denken van nature in termen van wij-zij Overheid is ideale ZIJ, deskundigen ook Dus professionals in dienst van overheid….. Deze tweedeling wordt versterkt door: –Professionalisering –‘Klonteren’ –Op afstand houden van publiek –Geen communicatie met publiek, geen uitleg –Bij ramp: Of slachtoffer, óf hulpverlener –Technologisering –Protocollair werken –Preventieve benaderingen

30 MANAGERIALISM (Pollit, 1993; McLaughlin et al., 2001; Mawby & Worthington, 2002) Organisaties lijken meer op elkaar dan ze verschillen Dus vakkennis is secundair. Alles kan ingehuurd worden Efficiency en groei zijn de toverwoorden Nadruk op output en resultaten Ontwikkeling prestatie-indicatoren en ranglijsten Nadruk op de voordelen van concurrentie Centralisatie-tendens: Afkeer van zelf-sturende teams De burger wordt als klant gezien, de werknemer als tool (HRM) Er wordt alleen vooruit gekeken (Henry Ford: history is bunk) Geen interesse en inzicht in onbedoelde gevolgen Combinatie van centrale beleidsvorming met lokale dienstverstrekking Loyaliteit aan groep is meer een kwestie van sentiment dan noodzaak

31 Conclusies Agressie is normaal en Er zijn twee soorten van Agressie is te beheersen, maar dat moet geleerd Culturen verschillen daarin Status van object speelt sterk mee Agressie blijft lang ondergronds Tracht wij-zij te vermijden: Leef U in in standpunt ander Trauma is een nogal overschat verschijnsel De leider, mits vertrouwd, is belangrijke factor bij verwerking De verliezer kan zijn verlies als trauma opvatten Traumata gaan net als gewone wonden weer over

32 EINDE


Download ppt "GEWELD & LEIDERSCHAP OLL ELSPEET 16 juni 2009 WWW.VANDESANDEINLEZINGEN.NL."

Verwante presentaties


Ads door Google