De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IN-DI-VI-DU-ALI-SE-RING VOLKSUNIVERSITEIT FRYSLAN 5 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IN-DI-VI-DU-ALI-SE-RING VOLKSUNIVERSITEIT FRYSLAN 5 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 IN-DI-VI-DU-ALI-SE-RING VOLKSUNIVERSITEIT FRYSLAN 5 januari 2010

2 Individualisering • PSYCHOLOGISCH: Kern van trend: alleen individu kan psychologische eigenschappen hebben. Differentiële Psychologie – Sterk verzet tegen stereotypering en discriminatie – Therapie en begeleiding ipv steun vanuit groep • JURIDISCH: Het individuele belang gaat voor het groepsbelang – Heel moeilijk om groepsverantwoordelijkheid weer in te voeren • BESTUURSKUNDIG: steeds meer versterken positie individu – Verzwakking van instituut huwelijk – Ondergang verenigingsleven • ECONOMISCH: individu is economische eenheid – Doel van economie is verhogen individuele opbrengst – Steeds verder segmentatie in marketing – Professionalisering impliceert individuele beloning • ONDERWIJSKUNDIG: elk kind dient apart behandeld • TECHNISCH: Ieder moet een machinepark in eigen huis. – Iedereen een eigen TV, radio, brommer, auto • Tourisme, Zorg, Verkeer, Productie, Oorlog &c

3 Goed Bezig

4 KLACHTEN • Het is desondanks voorstelbaar dat er klachten zijn • Het gaat dan over dingen die niet gaan zoals de mensen zouden willen dat ze gaan – Voorbeeld: Ouderen en zwakkeren willen dat er meer saamhorigheid is • We zouden ons dus kunnen afvragen hoe het komt dat mensen iets willen • Maar dat slaan we over • We gaan ons afvragen wát ze willen • De vraag wordt dus: WAT WIL DE MENS?

5 De kruin en de wortels Een grootdeel van het menselijk gedrag is zichtbaar, maar veel blijft ook onzichtbaar De Kruin “Cultuur” De Wortels: “Natuur”

6 Wat zijn die wortels van de mens? 1.Voortplanting (Hofmaken, Paring, Stalking, Porno, SEXINDUSTRIE) 2.Kinderzorg (Temperatuur, Voedsel, Veiligheid, WOONERF, KINDERINDUSTRIE) 3.Erbij horen (Kudde, School, Zwerm, Familie, Stam, Netwerk, Volk, Natie, COMMUNITY) 4.Communicatie (Signaalsystemen, Taal, Media, EMAIL, CHAT, GSM, COMM.INDUSTRIE) 5.Verkennen (Omgeving, Sociale netwerk, Wacht houden, Krant, INTERNET, TV, MEDIA) 6.Status (Dominantiehierarchie, Ambitie, RESPECT, RECLAME, STATUSINDUSTRIE) 7.Agressie (Dreigen, Verdedigen, Vecht/vlucht, ZINLOOS GEWELD, VECHTINDUSTRIE) 8.Jagen (achtervolgen, besluipen, mobbing, doden, JACHT, UITVERKOOP 9.Fourageren (Zoeken, Eten, Delen, Herkauwen, Cantine, ***, CONSUMEREN, McDONALDS) 10.Territorium maken (Gebied, Gebouw, Persoonlijke ruimt, Eigen plek, WOONINDUSTRIE) 11.Voorraad maken (Eikeltjes, Hamsteren, Vrienden, Banken, RIJK WORDEN, FINANCE) 12.Bouwen (Hol, Nest, Val, Dam, Kantoor, Stadion, SCHOENENDOZEN, BOUWINDUSTRIE) 13.Ruilen (Quid pro quo, oog om oog, geschenken, ruilhandel, HANDEL) 14.Lichaamsverzorging (Gladstrijken, Wassen, fitness, COSMETICA & MODE INDUSTRIE) 15.Afwachten (Pauzeren,Wachten, Uitrusten, Zonnen, LUIEREN, GEMAKSINDUSTRIE) 16.Migratie (Trek, Nomadisme, Auto's, UITGAAN, MIGRATIE, VACANTIEINDUSTRIE ) • Spel (Prooi, Paintball, Pokeren, Poppen, Plagen, COMPUTERSPELLETJES, SPEELINDUSTRIE

7 © 2006 JP van de Sande RuG Wat is de kruin van de mens? Cultuur is alles wat een groep mensen gedurende vele generaties tot stand heeft gebracht op basis van onze menselijke aanleg. 1.TAAL, MANIER VAN UITDRUKKEN (bv nonverbaal) 2.GODSDIENST, FILOSOFIE, FESTIVALS 3.ETEN, DRINKEN, GENIETEN 4.HELDEN, VERHALEN, SPROOKJES 5.KUNST, GEBOUWEN, SIERADEN 6.TECHNIEK, GENEESMIDDELEN, APPARATEN, WAPENS 7.MANIEREN VAN SAMENLEVEN (bv. Stad vs platteland) 8.IDEALEN, WAARDEN, WAARDERINGEN 9.REGERING, POLITIEK SYSTEEM, RECHTSPRAAK 10.REGELS, NORMEN, GEWOONTES, FOLKLORE 11.RELATIES EN OPVOEDING 12.VERHOUDINGEN MET ANDERE GROEPEN MENSEN

8 Maar, ook de cultuur individualiseert Multiculturalisme Subculturen Segmenten Lifestyles Communities Bendes Crowds

9 © 2006 JP van de Sande RuG De mens reist langs twee sporen NATUUR Niets dierlijks is ons vreemd Instincten en emoties Gedragsmechanismen Langzame ontwikkeling Samenleving: Gemeinschaft Behoefte aan erbij horen Groepsdoelen Plicht; Eer; Traditie Conservatief; Stabiliteit Religie; Magie Strong ties Specifieke reacties op verdriet Sociale steun zoeken/geven Toename cohesie Acceptatie van lot Terugvallen op oude riten CULTUUR Ratio beïnvloedt gedrag Normen & Waarden Kosten-Baten analyse Snelle planning Samenleving: Gesellschaft Behoefte aan vrijheid Individualistische doelen Vrijheid; Geld; Vernieuwing Progressief; Schijnverandering Ideologie; Techniek Weak ties Specifieke reacties op verdriet Steun professional zoeken Toename isolement Sterke neiging tot reflectie Bedenken van originele rituelen

10 Wat wil de geïndividualiseerde mens?

11 Nogal een individualistisch en vrouwelijk landje

12 II

13 Die groeien juist steeds groter 1.Broedse kip effect •‘ik zit op 38 miljoen’ 2.Glijmiddel effect •AH 3.Wet van Parkinson – Hoeveelheid personeel neemt toe onafhankelijk van de hoeveelheid werk – Ook wel: werk dijdt uit tot het de beschikbare tijd vult – Basis: aanstellen ondergeschikten = promotie

14 Barker & Wicker. Under- en over- manning UndermannedOvermanned – Intensief doelgedragPlichtmatig doelgedrag – Taken anderen corrigeren en overnemenSpecialisatie – Zwakke leden beschermenWeinig hulp aan collegas – Accepterend tov collegasGericht op eigenaardigheden – Betrokken bij kwaliteit totaalproductHoogstens voor deelproduct – Betrokken bij groepCynisch over groep – Denken in termen van takenDenken in termen van personen – Overbelasting ledenLeegloop – ONTEVREDEN MANAGERSTEVREDEN MANAGERS

15 Managerialism (Pollit, 1993; McLaughlin et al., 2001; Mawby & Worthington, 2002). • Organisaties lijken meer op elkaar dan ze verschillen • Dus vakkennis is secundair. Alles kan ingehuurd worden • Efficiency en groei zijn de toverwoorden • Nadruk op output en resultaten • Ontwikkeling prestatie-indicatoren en ranglijsten • Nadruk op de voordelen van concurrentie • Centralisatie-tendens: Afkeer van zelf-sturende teams • De burger wordt als klant gezien, de werknemer als tool (HRM) • Er wordt alleen vooruit gekeken (Henry Ford: history is bunk) • Geen interesse en inzicht in onbedoelde gevolgen • Combinatie van centrale beleidsvorming met lokale dienstverstrekking • Loyaliteit aan groep is meer een kwestie van sentiment dan noodzaak

16 © 2006 JP van de Sande RuG Wat is een professional? • Letterlijk: een beroepsuitoefenaar met borging • VOORDELEN: • Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is • Die zich met zijn positie identificeert • Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie) • NADELEN: • Iemand die afstand heeft tot zijn werk, die er emotioneel niet bij betrokken is • Die zich met zijn positie identificeert • Die zijn opbrengst vooral uit de resultaten haalt (extrinsieke motivatie)

17 © 2006 JP van de Sande RuG Enkele voorbeelden van Professioneel

18 © 2006 JP van de Sande RuG slotconclusie Dank zij de techniek kunnen we zo geindividualiseerd leven De techniek is onze beste kameraad Als we onze beste kameraad verliezen zijn de rapen gaar Laten we hopen dat dat nog even duurt


Download ppt "IN-DI-VI-DU-ALI-SE-RING VOLKSUNIVERSITEIT FRYSLAN 5 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google